Повідомлення(Містобудівельна документація)


http://miska-rada.com.ua/index.php/2017/08/18/povidomlennya-pro-vstanovlennya-vlasnykiv-ob-yektiv-zovnishnoyi-reklamy/