Результати поіменного голосування 29 травня 2017 року


Новодністровська міська рада

Тридцять друга сесія VІІ скликання

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

29 травня 2017 року

         З 26 обраних депутатів: – присутні 24 депутати

 

 1. Про Програму фінансування обʼєктів соціального призначення міста Новодністровськ, яке здійснюється згідно з Титулом будови «Уточнення проекту першої черги ГАЕС у складі трьох агрегатів, включаючи заходи по підвищенню надійності та безпеки гідротехнічних споруд, основного гідросилового обладнання та гідромеханічного обладнання Дністровської ГАЕС. Користування» на 2017 рік (№104).
 2. Про хід виконання Програми створення та накопичення міського матеріального резерву міста для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки у 2016 році (№105).
 3. Про розгляд заяви щодо зменшення орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Новодністровськ (№106).
 4. Про доповнення до міської Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей м.Новодністровська на 2016-2020 роки (№107).
 5. Про виконання міської програми «Модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ст. для викладання в профільних класах на 2016-2018р.» (№108).
 6. Про виконання місцевої програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки за 2016 рік (№109).
 7. Про хід виконання Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Новодністровськ на 2016-2017рр. у 2016 році та про хід цільової Програми «Енергоефективності та надійності на обʼєктах ДКП Управління «Тепловодоканал» на 2016–2020 роки» у 2016 році (№110).
 8. Про хід виконання Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Новодністровськ на 2016–2017 роки (№111).
 9. Про внесення змін до рішення міської ради №199 від 19 грудня 2013р. «Про затвердження Реєстру мікрорайонів, вулиць, провулків, садових та гаражних товариств міста Новодністровськ (рішення не прийнято).
 10. Про затвердження схеми розміщення тимчасових споруд в мікрорайонах «Діброва» та «Сонячний» міста Новодністровськ Чернівецької області (№112).
 11. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів (№113).
 12. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів (№114).
 13. Про надання дозволу Церкві Різдва святого Іоанна Предтечі УПЦ Чернівецько-Буковинської Єпархії м.Новодністровськ Чернівецької області на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки (№115).
 14. Про припинення дії договору оренди землі за взаємною згодою сторін з ТОВ «Навчально-курсовий комбінат» (№116).
 15. Про передачу в оренду земельної ділянки (№117).
 16. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд учасникам бойових дій (№118).
 17. Про погодження передачі земельної ділянки в суборенду (№119).
 18. Про затвердження результатів конкурсу з продажу об’єктів комунальної власності – нежитлового приміщення №1 та №2 будинку 1Г (№120).
 19. Про внесення змін до міської комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2017-2018 роки (за усним депутатським запитом Поцелуйко В.П.) (№121).
 20. Про внесення змін до структури та загальної чисельності виконавчих органів Новодністровської міської ради затвердженої рішенням сесії від 29.12.2015р. №32 (№122).
 21. Про внесення змін та доповнень до міської Програми «Творча обдарованість на 2017-2019 роки» (за депутатським запитом Грохольської Г.Ф.) (№123).
 22. Про внесення змін до бюджету міста Новодністровськ на 2017 рік (за депутатським запитом Білоткача А.І.) (№124).
 23. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.03.2017 року №70 «Про передачу в оперативне управління Новодністровської міської ради нежитлового приміщення, що належить територіальній громаді міста Новодністровськ» (№125).
 24. Про внесення змін до рішення Новодністровської міської ради від 04.11.2016р. №353 «Про затвердження конкурсної документації для участі у конкурсі з вибору керуючої компанії Індустріального парку «Новодністровськ» (за депутатським запитом Рошка М.І.) (№126).
 25. Про внесення змін до рішень міської ради (за депутатським запитом Грохольської Г.Ф.) (рішення не прийнято).
 26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (за депутатським запитом Петряшина В.А.) (№127).
 27. Про внесення змін до рішень міської ради (№128).

 

з/п

Прізвище, імʼя, по батькові депутата
Болдашев А.І. Білоткач А.І. Білоткач Ю.М. Волошин Р.І. Горохов А.Б. Грохольська Г.Ф. Кордонський В.В. Кримняк Н.І. Левандюк Н.А. Лотоцький А.А. Манаскуров І.В. Мандебура О.В. Мариняк С.П. Петряшин В.А. Пітькін М.І. Поцелуйко В.П. Приступа Л.О. Ридванська Р.В. Рошка М.І. Рукомеда І.Ю. Силантьєва С.Ф. Скрипник О.В. Цимбалюк Н.О. Шаповалюк В.М. Шундрій Р.В. Результати
1 за за за за за проти за за за за за за за за проти за за за за за за за за за-21, проти-2
2 за за за за за утр за за за за за за за за за за за за за за за за за за-22,  утрим.-1
3 за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за-23
4 за за за за за за за за за за за за за утр за за за за за за за за за за-22,  утрим.-1

 

 

з/п

Прізвище, імʼя, по батькові депутата
Болдашев А.І. Білоткач А.І. Білоткач Ю.М. Волошин Р.І. Горохов А.Б. Грохольська Г.Ф. Кордонський В.В. Кримняк Н.І. Левандюк Н.А. Лотоцький А.А. Манаскуров І.В. Мандебура О.В. Мариняк С.П. Петряшин В.А. Пітькін М.І. Поцелуйко В.П. Приступа Л.О. Ридванська Р.В. Рошка М.І. Рукомеда І.Ю. Силантьєва С.Ф. Скрипник О.В. Цимбалюк Н.О. Шаповалюк В.М. Шундрій Р.В. Результати
5 за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за-23
6 за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за-23
7 за за за за за утр за за за за за за за за за за за за за за утр за за за за-22, утрим.-2
8 за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за-24
9 утр утр утр за за утр утр утр утр утр за за за утр утр утр утр за утр за за-7, утрим.-13
10 за за за утр утр утр за за за за утр за за утр утр утр за за за за утр за утр за-14, утрим.-9

з/п

Прізвище, імʼя, по батькові депутата
Болдашев А.І. Білоткач А.І. Білоткач Ю.М. Волошин Р.І. Горохов А.Б. Грохольська Г.Ф. Кордонський В.В. Кримняк Н.І. Левандюк Н.А. Лотоцький А.А. Манаскуров І.В. Мандебура О.В. Мариняк С.П. Петряшин В.А. Пітькін М.І. Поцелуйко В.П. Приступа Л.О. Ридванська Р.В. Рошка М.І. Рукомеда І.Ю. Силантьєва С.Ф. Скрипник О.В. Цимбалюк Н.О. Шаповалюк В.М. Шундрій Р.В. Результати
11 за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за-23
12 за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за-23
13 за за за за за за за за утр за за за за за за за за за за за за за за за-22, утрим.-1
14 за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за-23
15 за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за-23
16 за за за за за утр за утр утр за утр за за за утр за утр за утр за за за за за-16, утрим.-7

з/п

Прізвище, імʼя, по батькові депутата
Болдашев А.І. Білоткач А.І. Білоткач Ю.М. Волошин Р.І. Горохов А.Б. Грохольська Г.Ф. Кордонський В.В. Кримняк Н.І. Левандюк Н.А. Лотоцький А.А. Манаскуров І.В. Мандебура О.В. Мариняк С.П. Петряшин В.А. Пітькін М.І. Поцелуйко В.П. Приступа Л.О. Ридванська Р.В. Рошка М.І. Рукомеда І.Ю. Силантьєва С.Ф. Скрипник О.В. Цимбалюк Н.О. Шаповалюк В.М. Шундрій Р.В. Результати
17 за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за-23
18 за за за за за утр за за за за за за за за за за за за за за за за за за-22, утрим.-1
19 за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за-22
20 за за утр утр за за за за за за за за за за за за за утр за за за-17, утрим.-3
21 за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за-20
22 за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за-20

з/п

Прізвище, імʼя, по батькові депутата
Болдашев А.І. Білоткач А.І. Білоткач Ю.М. Волошин Р.І. Горохов А.Б. Грохольська Г.Ф. Кордонський В.В. Кримняк Н.І. Левандюк Н.А. Лотоцький А.А. Манаскуров І.В. Мандебура О.В. Мариняк С.П. Петряшин В.А. Пітькін М.І. Поцелуйко В.П. Приступа Л.О. Ридванська Р.В. Рошка М.І. Рукомеда І.Ю. Силантьєва С.Ф. Скрипник О.В. Цимбалюк Н.О. Шаповалюк В.М. Шундрій Р.В. Результати
23 за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за-20
24 за за за за за утр за за за за за за утр утр за за за за за за за-17, утрим.-3
25 утр утр за за утр за за за утр за за за за утр за за за за-12, утрим-5
26 за за утр за за за за за за за за за за за за за за-15, утрим.-1
27 за за за за за за за за за за за за за за за за за-16