Про внесення змін до бюджету міста Новодністровськ на 2017 рік


Копія

Новодністровська міська рада

Тридцять шоста сесія VIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

21 серпня 2017 р. №162                                                       м. Новодністровськ

 

Про внесення змін до бюджету

міста Новодністровськ на 2017 рік

 

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.1 ст.76 Бюджетного кодексу України, ст.10 Бюджетного регламенту Новодністровської міської ради, рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради «Про схвалення проекту змін до бюджету міста Новодністровськ на 2017 рік» та розпорядження міського голови від 14.08.2017 року №202-р «Про скликання 36-ї (позачергової) сесії VII скликання Новодністровської міської ради», Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини за підсумками І півріччя 2017 року на суму 1 500,0 тис. грн. згідно додатку 1.
 2. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету на суму 396,0 тис. грн. в частині бюджету розвитку за рахунок надходження коштів до міського бюджету від відчуження майна, та майна, що перебуває в комунальній власності згідно додатку 1.
 3. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на суму 1470,0 тис. грн. згідно додатку 2.
 4. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на суму 429,006 тис. грн. з них в частині бюджету розвитку – 426,0 тис. грн. в частині власних надходжень бюджетних установ – 3,006 тис. грн. згідно додатку 2.
 5. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році згідно додатку 3.
 6. Кошти спеціального фонду (бюджету розвитку) направити на фінансування видатків згідно додатку 4.
 7. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 30,0 тис. грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) згідно з додатком 5.
 8. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі      33,006 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) в сумі 30,0 тис. грн. та вільний залишок коштів на початок року по відділу гуманітарної політики в сумі 3,006 тис. грн. згідно з додатком 5.
 9. Виділити з загального фонду міського бюджету дотацію на фінансову підтримку об’єктів комунального господарства в сумі 95,0 тис. грн. –  КП «Новодністровський житловик» на проведення експертного обстеження, технічного обстеження та проведення профілактичного вимірювання електрообладнання пасажирських ліфтів житлового фонду.
 10. Визначити головним розпорядником коштів дотації на фінансову підтримку об’єктів комунального господарства – Новодністровську міську раду.
 11. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансове управління міської ради (Ферсанова В.І.) та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку (Манаскуров І.В.).

 

Міський голова                    (підпис є)                      А.Болдашев

Згідно

Секретар міської ради                                              Н.Кримняк


 

Скачати: Додатки до рішень.