Про затвердження «Міської цільової програми підтримки комунальних засобів масової інформації Новодністровська на 2018 рік»


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок третя сесія VIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

30 листопада 2017 р. №309                                                   м.Новодністровськ

 

Про затвердження «Міської цільової програми підтримки комунальних засобів масової інформації Новодністровська на 2018 рік»

 

Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»; Указів Президента України від 17.05.2001 №325/2001 «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади», від 01.08.2002 №683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», з метою висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації, а також питань, що стосуються життєдіяльності міста, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити «Міську цільову програму підтримки комунальних засобів масової інформації Новодністровська на 2018 рік» (далі – Програма), що додається.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови та комісію з питанню планування бюджету, фінансів та економічного розвитку.

 

 

Міський голова                    (підпис є)                      А.Болдашев

Згідно

Секретар міської ради                                              Н.Кримняк


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням міської ради

від 30 листопада 2017 року №309

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

підтримки комунальних засобів масової інформації

Новодністровська на 2018 рік

 

1.Паспорт Програми

1 Ініціатори розроблення програми Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія “На своїй хвилі”»
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Закони України «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»; Указів Президента України від 17.05.2001 № 325/2001 «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади», від 01.08.2002 № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади»
3 Розробники програми Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія “На своїй хвилі”»
4 Співрозробники програми  
5 Відповідальний виконавець програми Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія “На своїй хвилі”»
6 Учасники програми Новодністровська міська рада та Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія “На своїй хвилі”»
7 Термін реалізації програми 2018 р.
8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Міський бюджет міста Новодністровськ
9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, утому числі: 300
9.1 – коштів бюджету м. Новодністровська 260
9.2 – коштів інших джерел 40
9.3 – заборгованість минулих періодів
10 Основні джерела фінансування програми Міський бюджет міста Новодністровськ, доходи від статутної діяльності КП «ТРК “На своїй хвилі”»

 

  1. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

Із підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні значно зросла необхідність постійного інформаційного супроводу діяльності міської ради та отримання населенням об’єктивної інформації. Міська програма підтримки комунальних засобів масової інформації Новодністровська на 2017 рік  (далі – Програма) спрямована, перш за все, на підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування, оптимізацію системи їх взаємодії із засобами масової інформації.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, основних положень державної інформаційної політики, Законів України «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»; Указів Президента України від 17.05.2001 № 325/2001 «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади», від 01.08.2002 № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади».

Проблема, для вирішення якої розроблена програма, — поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів міської ради, зростання довіри суспільства до діяльності міської влади та забезпечення взаємодії громадян і міської влади в реалізації зворотного зв’язку, задоволенню інформаційних потреб  населення міста.

3.Мета Програми

Програма має на меті забезпечення сприятливих умов для реалізації конституційних прав мешканців територіальної громади міста Новодністровськ на свободу слова, вільний доступ до інформації, зростання ролі радіомовлення та підвищення рівня інформаційного супроводження діяльності Новодністровської міської ради, її виконавчого комітету, налагодження ефективної, прозорої системи інформування населення про роботу органів місцевого самоврядування.

Принципи, на яких базується Програма:

– Підтримка свободи слова.

– Забезпечення реалізації конституційного права громадян на отримання інформації.

– Забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.

– Підвищення професійної майстерності журналістів, якості інформаційних матеріалів, забезпечення плюралізму виступів, висвітлення позицій різних соціальних та політичних груп.

– Захист громадян від неякісної та шкідливої інформації.

– Фінансова підтримка офіційного ЗМІ Новодністровської міської ради КП «ТРК “На своїй хвилі”».

– Забезпечення належного рівня розвитку інформаційного простору в  Новодністровську.

  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Основні напрямки:

Підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність органів місцевого самоврядування, з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області і країни.

Забезпечення інформаційного супроводу діяльності Новодністровської міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб у проведенні заходів, спрямованих на реалізацію програми соціально-економічного розвитку міста, співпрацю з громадськістю.

Подальше забезпечення відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування, прозорість прийняття та виконання рішень міської ради, належний контроль за їх виконанням.

Забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного походження.

Поліпшення якості інформаційного забезпечення діяльності виконавчих органів Новодністровської міської ради.

Забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності органів місцевого самоврядування.

Поліпшення іміджу Новодністровська як інвестиційно-привабливого культурного і в перспективі – туристичного центру.

Основні завдання:

  • Забезпечення трансляції радіопрограм, згідно із затвердженими в установленому порядку обсягами мовлення.
  • Підтримка засобів масової інформації; зокрема забезпечення безперебійної діяльності КП «ТРК “На своїй хвилі”».

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету з урахуванням його можливостей у бюджетному році в межах асигнувань та доходів від статутної діяльності КП «ТРК “На своїй хвилі”».

Програма діє протягом 2018 року.

  1. Організація управління та контроль за ходом реалізації Програми

Організація виконання Програми здійснюється КП «ТРК “На своїй хвилі».

КП «ТРК “На своїй хвилі» звітує про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

Відповідальний виконавець звітує перед Новодністровською міською радою про хід виконання програми.

До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням прийняття нових нормативних актів.

  1. Очікувані результати виконання Програми

Виконання програми сприятиме поліпшенню якості інформаційного забезпечення виконавчих органів міської ради, розвитку інформаційної сфери міста, зростанню довіри громади до діяльності міської влади та забезпечення взаємодії мешканців Новодністровська і міської влади в реалізації зворотного зв’язку, задоволенню конституційних  прав  населення міста на інформацію та створення умов для належної діяльності КП «ТРК “На своїй хвилі”».

 

Т.в.о. директора КП «ТРК «На своїй хвилі»         (підпис є)     І.Лалак

Згідно

Секретар міської ради                                                  Н.Кримняк

 


Додаток 1

до Міської цільової програми

підтримки комунальних засобів масової інформації Новодністровська на 2018 рік

 

Ресурсне забезпечення Міської цільової програми підтримки комунальних засобів масової інформації Новодністровська на 2018 рік

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми 2018 рік

тис. грн.

Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 300
державний бюджет
кошти небюджетних джерел

(доходи від статутної діяльності КП «ТРК “На своїй хвилі”»)

40
місцевий бюджет 260

 

Т.в.о. директора КП «ТРК «На своїй хвилі»         (підпис є)     І.Лалак

Згідно

Секретар міської ради                                                  Н.Кримняк


Додаток 3

до Міської цільової програми

підтримки комунальних засобів масової інформації

Новодністровська  на 2018 рік

ЗАХОДИ

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

підтримки комунальних засобів масової інформації Новодністровська на 2018 рік

№ п/п Перелік заходів програми Термін виконання заходу Виконавці Джерело фінансування Обсяг коштів

тис. грн

Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6 7
1. Підтримка засобів масової інформації, зокрема забезпечення безперебійної діяльності КП «ТРК “На своїй хвилі”»

(виділення коштів на заробітну плату працівників задіяних у виготовлення радіопрограм)

2018 рік КП «ТРК “На своїй хвилі”» Міський бюджет 230 Забезпечення належних умов роботи працівників ТРК для повноцінного оперативного інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування
2. Здійснення на території міста Новодністровська та Сокирянського району трансляції радіопрограм, згідно із затвердженими в установленому порядку обсягами мовлення (відшкодування витрат на здійснення трансляцій, комунальних послуг) 2018 рік КП «ТРК “На своїй хвилі”» Міський бюджет 30 Збільшення рівня відкритості та прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб; поліпшення іміджу органів місцевого самоврядування, їхніх дій, спрямованих на розвиток громади
3. Надання населенню та установам, організаціям, підприємствам інформаційних та поліграфічних послуг (розміщення в ефірах радіо оголошень, привітань, реклами, виготовлення на замовлення поліграфічної продукції з метою отримання прибутку для покриття витрат на матеріали та придбання обладнання) 2018 рік КП «ТРК “На своїй хвилі”» КП «ТРК “На своїй хвилі”» 20 Задоволення інформаційних потреб населення, зміцнення матеріальної бази підприємства