Про затвердження міської програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок четверта сесія VІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

14 грудня 2017 р. №317 м. Новодністровськ

 

Про затвердження міської програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки

 

Відповідно до п.5. ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 31-ї сесії обласної ради VІ скликання від 18 червня 2015 р. №63-31/15, рішення ХІІ сесії Чернівецької обласної ради VІІ скликання №9-12/17 від 24.03.2017 року з метою підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити міську програму підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки (далі – Програма) та додатки до неї 1,2, що додаються.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови (Козак М.А.), комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, соціального захисту населення та духовного відродження (Мариняк С.П.) та комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку (Манаскуров І.В.).

Міський голова (підпис є) А.Болдашев

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 14 грудня 2017 р. №317

МІСЬКА ПРОГРАМА

підвищення якості національно-патріотичного

виховання дітей та молоді міста на 2018 – 2021 роки

м. Новодністровськ

2017

  1. Загальна характеристика міської програми

 

1 Ініціатор розроблення програми Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми Указ Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Указ Президента України від 25 жовтня 2002 р. № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, рішення ХІІ сесії  Чернівецької обласної радиVІІ скликання № 9-12/17 від 24.03.2017 року та  рішення  ХІVсесії  Чернівецької обласної радиVІІ скликання № 106-14/17 від 04.07.2017 року
3. Розробник програми Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради
4. Відповідальний виконавець Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради
5. Учасники програми Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради, Новодністровська міська рада  
6. Терміни реалізації програми 2018 – 2021роки
7. Перелік бюджетів, які приймають участь у виконанні програми Міський  бюджет  м. Новодністровськ
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми 195,96 тис. грн.( 2018р. – 57,06;2019р. – 49,9;  2020р. – 43,0; 2021р. – 46,0 тис. грн.)
в тому числі бюджетних коштів, з них:
8.1. кошти місцевих бюджетів 179,06 тис. грн.( 2018р. – 53.86;2019р. – 46.0;  2020р. – 38.4; 2021р. – 40.8 тис. грн.)
8.2 Інших коштів, незаборонені  чинним законодавством 16.9 тис. грн.2018р. – 3,2; 2019р. – 49,9;

2020р. – 4,6; 2021р. – 5,2 тис. грн.

9 Основні джерела фінансування Міський бюджет м.Новодністровськ

 

ІІ. Визначення основних проблем, на розв’язання

яких спрямована Програма

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про загальну середню освіту», ЗУ «Про професійно-технічну освіту», ЗУ «Про вищу освіту», на виконання Указу Президента України № 580 від 13.10.2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», постанови Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації  від 25.08.2015 №337 «План заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах Чернівецької області на 2015-2020 роки», Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 31-ї сесії обласної ради VІ скликання від 18.06.2015 № 63-31/15, Стратегії виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням колегії Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 15.04.2016 №1/2, рішення ХІІ сесії Чернівецької обласної радиVІІ скликання № 9-12/17 від 24.03.2017року «Про затвердження Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки» та рішення  ХІVсесії  Чернівецької обласної радиVІІ скликання № 106-14/17 від 04.07.2017 року рішення  ХІVсесії  Чернівецької обласної радиVІІ скликання № 106-14/17 від 04.07.2017 року «Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021роки».

Актуальність підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною, реалізацією стратегії держави, спрямованої на всебічну підготовку молоді до служби у Збройних Силах України.

В Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді стало одним із пріоритетних напрямів діяльності держави. Важливим викликом для міста є формування високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України.

Основними чинниками підвищення якості національно-патріотичного виховання мають стати впровадження ефективного громадянсько-патріотичного, військово-патріотичного, духовно-морального виховання  дітей та молоді.

Розробка та прийняття міської програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді   Новодністровська на 2018-2021 роки зумовлена необхідністю належної координації зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів та громадських організацій щодо виховання у молоді духовних і моральних цінностей; відновлення української духовно-культурної спадщини та історичної пам’яті; подолання  розбіжностей в уявленнях молоді про історичне минуле; проведення єдиної інформаційно-просвітницької політики з питань національно-патріотичного виховання; належне матеріально-технічне забезпечення предмету «Захист Вітчизни» та відновлення тирів та смуг перешкод у навчальних закладах  міста; формування готовності юнаків старшого шкільного віку до  військової служби в Збройних Силах України тощо.

 

ІІІ. Мета Програми м. Новодністровськ

Метою Програми є підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді шляхом створення комплексної системи національно-патріотичного виховання у місті Новодністровську, спрямованої на виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією, а також визначення ефективних механізмів взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного виховання.

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки та етапи виконання Програми

Комплексна програма передбачає проведення упродовж 2018-2021 роки заходів спрямованих на формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у молоді на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення; підвищення якості національно-патріотичного виховання учнівської  молоді в навчальних закладах міста; консолідації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з органами військового управління, правоохоронними органами, силами цивільного захисту та громадськими організація щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни.

Програму планується реалізувати шляхом:

підвищення якості виховного простору у закладах освіти міста у дусі національно-патріотичного виховання, на засадах християнських та загальнолюдських цінностей;

сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і державотворення, виховання всебічно розвиненої духовно-моральної особистості, патріота України;

налагодження ефективної системи виховання особистості у навчальних закладах міста шляхом створення міжсекторального партнерства між структурними підрозділами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями;

–  підвищення якості підготовки педагогів до ефективного здійснення виховної роботи у системі академічного навчання у вищому навчальному закладі та курсової перепідготовки у ІППО ЧО;

удосконалення матеріально-технічної бази з національно-патріотичного виховання, розвиток мережі клубів та гурткової роботи  національно-патріотичного виховання

забезпечення змістового наповнення національно-патріотичного виховання засобами впровадження регіональних програм, акцій, навчально-методичного матеріалу та передового педагогічного досвіду;

сприяння гармонійному  розвитку дитини як найвищої цінності людства та запровадження диференційованого підходу та новітніх методів виховання громадянина-патріота, який усвідомлює взаємозв’язок ідей індивідуальної свободи, прав людини та громадянської відповідальності, толерантності, готовності до захисту суспільних та державних інтересів;

формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості, готовності захищати суверенітет та територіальну цілісність України;

підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, проходження військової служби за контрактом.

Строк виконання Програми чотири роки (2018-2021 роки).

 

  1. Основні завдання та результативні показники Програми

Реалізація Програми передбачає вирішення наступних завдань:

забезпечення чіткого та дієвого функціонування  виховної системи навчальних закладів;

підвищення рівня діяльності міської (шкільних) методичних служб, професійної компетентності  заступників директорів з виховної роботи, класних керівників, класоводів, вихователів, педагогів-організаторів, удосконалення форм та методів виховання на підставі ефективного планування, здійснення виховної роботи в навчальних закладах міста відповідно до ланки освіти, специфіки закладу;

упровадження нових організаційних форм  та виховних методик у навчально-виховному процесу на основі  інноваційних програм;

підвищення рівня проведення виховних заходів та  якості виховної діяльності в навчально-виховних закладах відповідно до нормативних документів МОН України, та Департаменту освіти і науки облдержадміністрації з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

розробка виховних програм, орієнтованих на нові інформаційні технології в системі освіти та на особливості сприйняття їх сучасними дітьми;

матеріально-технічне та інформаційне забезпечення якісного функціонування виховного середовища закладів освіти міста;

удосконалення змісту і форм підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, вчителів предмета «Захист Вітчизни» з урахуванням їх інтересів та сучасних вимог педагогічної теорії і практики виховання;

використання інноваційного менеджменту в управлінні  виховними процесами в системі освіти міста;

запровадження у навчальних закладах міста виховної системи Всеукраїнської дитячо-юнацької,  військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

– створення сприятливого середовища та сучасного науково-методичного забезпечення, обґрунтованої навчально-методичної системи для формування особистості, підготовленої до життя у сучасному суспільстві.

формування розуміння  учнівською  молоддю своєї особистої ролі в розвитку суспільства, визначеності у виборі професії та підготовки до самостійного життя, високого рівня освіти і культури, готовності захищати Батьківщину.

виховання основних рис ділової людини: свідомого громадянина свого міста, країни, патріота, захисника  України.

сприяння набуттю дітьми та молоддю досвіду волонтерської діяльності, виховання їх у дусі патріотичного обов’язку, милосердя,  співчутливості та співпереживання за долю своєї країни та  воїнів Збройних Сил України.

Виконання Програми дозволить підвищити якість національно-патріотичного виховання учнів, студентів та молоді на основі українських національно-історичних традицій, сформувати у свідомості юнаків необхідність захисту держави.

Показники затрат ресурсного забезпечення наведені у додатку №1. Показники продукту, ефективності та якості Програми наведені у додатку №2.

 

  1. Напрями  діяльності і заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання учнів та молоді міста 2018-2021 роки наведені у додатку №3.

 

VIІ. Координація та контроль за ходом

виконання Програми

Координація діяльності, спрямованої на виконання Програми, покладається на відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради (головний розпорядник коштів).

Звіт про виконання Програми оприлюднюється раз на рік на офіційному веб-сайті Новодністровської міської ради.

Відділ гуманітарної політики щорічно звітує про виконання  міської програми на сесії Новодністровської міської ради у І півріччі наступного року за звітнім.

В.о. начальника відділу

гуманітарної політики (підпис є) М.Герасимова

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк

 


Додаток 1

до міської програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та  учнівської  молоді м. Новодністровська

на 2018-2021 роки

 

Ресурсне забезпечення  міської  програми підвищення якості національно-патріотичного виховання

учнів та учнівської молоді м. Новодністровська Чернівецькій області

на 2018-2021 роки

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2018 рік 2019рік 2020 рік 2021 рік Всього витрат на виконання програми
Обсяг ресурсів всього,

в тому числі:

57,06 49,9 43,0 46,0 195,96
Місцевий бюджет 53,86 26,0 38,4 40,8      179,06
Інші кошти, не заборонені чинним законодавством 3,2 3,9 4,6 5,2       16,9

 

В.о. начальника відділу

гуманітарної політики (підпис є) М.Герасимова

 

Згідно

 

Секретар міської ради Н.Кримняк

Додаток 2

до міської програми підвищення якості

національно-патріотичного виховання

дітей та молоді м. Новодністровська

на 2018-2021 роки

 

Напрями діяльності та заходи Програми

 

Зміст заходу виконавець Термін виконання Орієнтовні витрати на реалізацію

(тис. грн.), бюджет

Очікувані результати
Джерело фінансування Всього 2018 2019 2020 2021
1. Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій

у сфері національно-патріотичного виховання

1.1. Проведення спільних акцій, конкурсів, учнівської молоді з  відділом молоді та спорту Новодністровської міської ради на 2018-2021 роки Відділ гуманітарної  політики Ново-

дністровської міської ради

постійно Вкладень коштів не потребує Підвищення ефективності заходів з національно-патріотичного виховання
1.2. Налагодження чіткої взаємодії з  районним військовим комісаріатом щодо військово-патріотичного Відділ гуманітарної політики Ново-

дністровської міської ради

постійно Вкладення коштів не потребує. Консолідація зусиль щодо покращення якості військово-патріотичного виховання

 

виховання молоді навчальних закладів міста, професійної орієнтації до служби у Збройних Силах України районний військовий комісаріат дітей та молоді
2. Удосконалення виховного простору в навчальних закладах м. Новодністровська
2.1. Матеріально-технічне забезпечення якісного функціонування виховного простору (мультимедійне обладнання: ноутбуки, проектори, екрани) Новодністровська міськаі рада, відділ гуманітарної політики 2018-2021 Кошти міського бюджету 86,0 20,0 21,0 22,0 23,0 Налагодження ефективної системи виховання особистості шляхом покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста
Інші кошти, незаборонені

законодавством

11,0 2,0 2,5 3,0 3,5
2.2. Здійснення контролю за якістю

викладання курсів з актуальних проблем виховання: «Етика і психологія сімейного життя»,

Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018-2021 Вкладення коштів не потребує Підготовка молоді до сімейного життя

 

«Християнська етика», «Сімейні цінності»   на факультативах та у гуртках.
2.3. Забезпечення участі у роботі постійно діючих вебінарів, семінарів з проблем виховної діяльності для педагогів ЗНЗ міста. Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018-2021 Вкладення коштів не потребує Упровадження нових організаційних форм  та виховних методик у навчально-виховному процесу на основі  інноваційних програм
2.4. Розміщення на сайті відділу гуманітарної політики навчально-методичних матеріалів з основних напрямів виховної роботи. Відділ гуманітарної політики  Новодністровсь-кої міської ради 2018-2021 Вкладення коштів не потребує Підвищення компетентності заступників директорів з виховної роботи.

 

2.5. Участь у щорічному методичному обласному ярмарку педагогічних надбань класних керівників «Сучасні  технології у виховній роботі». Методична служба відділу гуманітарної політики  Новодністровсь-кої міської ради 2018-2021 Вкладення коштів не потребує Підвищення якості виховного простору в навчальних закладах міста
2.6. Висвітлення у місцевому тижневику «Наша газета» актуальних форм і методів роботи з батьками. Відділ гуманітарної політики Новодністровсь-кої міської ради 2018-2021 Кошти міського бюджету 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Налагодження взаємозв’язку

родини та школи.

2.7. Участь в обласному семінарі- практикумі з питань застосування сучасних Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018 Кошти міського бюджету 0,26 0,26 Налагодження взаємозв’язку

родини та школи

 

педагогічних технологій, ефективних форм і методів взаємодії родини та школи.
3. Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання
3.1. Оновлення фондів шкільних бібліотек та БДТ національно-патріотичною літературою про мовно-культурну самобутність українського народу і героїв у боротьбі за незалежність  та територіальну цілісність держави; організація та проведення у бібліотеках книжкових виставок, презентацій видань, інших заходів, спрямованих на висвітлення інформації про героїчні вчинки Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018–2021 Кошти міського  бюджету 10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 Формування ціннісних орієнтирів, національної ідентичності  та грома-

дянської самосвідомо

сті у дітей та  молоді

 

воїнів-учасників АТО, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності держави.
4. Духовно-моральне виховання дітей та молоді
4.1. Проведення щотижневих організаційних лінійок з виконанням державного гімну та молитви за Україну. Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018–2021 Вкладення коштів не потребує Утвердження у свідомості молоді поваги та любові до Батьківщини
4.2. Проведення культурно-мистецьких      фестивалів, концертів, етнографічних  експедицій, конкурсів української патріотичної, духовної пісні, колядок, щедрівок тощо Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018-2021 Кошти міського бюджету 5,2 1,0 1,2 1,4 1,6 Задоволення потреб у творчій самореалізації, реалізація ініціатив і проектів творчої та обдарованої молоді
Інші кошти, незаборонені законодавством 3,9 0,7 0,9 1,1 1,2

 

4.3. Сприяння участі педагогів ЗНЗ у роботі  обласних літніх  та осінніх християнських шкіл Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018–2021 Вкладення коштів не потребує Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та обмін досвідом
4.4. Відзначення в загальноосвітніх навчальних закладах Дня Біблії Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018–2021 Вкладення коштів не потребує Ознайомлення учнівської молоді та популяризація  Святого Письма
4.5. Участь у щорічних обласних конкурсах серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Знавці Біблії» Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018–2021 Кошти міського бюджету 3,0 0,6 0,7 0,8 0,9 Ознайомлення учнівської молоді та популяризація  Святого Письма
4.6. Участь у реалізації обласного проекту «Україна очима дітей. Чернівецька область. Це – наше і це – твоє» Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018–2021 Вкладення коштів не потребує Формування  національно-патріотичних почуттів у підростаючого покоління

 

4.7. Упровадження Всеукраїнського освітнього проекту «Відкривай Україну»  в навчальних закладах міста Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018–2021 Вкладення коштів не потребує Привернення уваги молоді до культурної та історичної спадщини України
4.8. Організація  та проведення  літературних читань:  «Бринять Кобзареві струни», Юрій  Федькович  – народний співець Буковини», «Ольга Кобилянська – величава духовна квітка Буковини» Іван Франка – грані духовного світу каменяра» Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018–2021 Вкладення коштів не потребує Формування  національно-патріотичних почуттів у підростаючого покоління молоді міста
4.9. Участь навчальних закладів міста у Всеукраїнському конкурсі  «Моральний вчинок» Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018–2021 Вкладення коштів не потребує Популяризація духовних і моральних цінностей, правової активності учнів

 

4.10. Сприяння розвитку мережі шкільних музеїв та кабінетів українознавства Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018–2021 Вкладення коштів не потребує Утвердження патріотизму, духовності та орієнтації молоді на загальнолюдські цінності
5. Громадянсько-патріотичне виховання дітей та молоді
5.1. Відзначення пам’ятних  дат героїчної боротьби українського народу за державну незалежність протягом свого історичного шляху, зокрема у ХХ-ХХІ століттях це ОУН, УПА, дисидентський рух, студентська Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція Гідності. Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018-2021 Вкладення коштів не потребує Відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді

 

5.2. Розвиток волонтерського руху серед учнівської  молоді з метою формування громадянської свідомості молоді, інтеграції у суспільство. Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018-2021 Вкладення коштів не потребує Формування волонтерського руху та активної громадянської позиції серед учнівської та міської молоді
5.3. Проведення соціальних акцій:  «Буковині на згадку», «Допоможи пораненому солдату», «Буковина – українським Збройним Силам», «Дітям Сходу – українська книга»  тощо. Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018-2021 Вкладення коштів не потребує Утвердження чіткої громадянської позиції та участі молоді у житті країни, Буковини, громади
5.4. Проведення учнівських наукових конференцій на історичні, мовознавчі та краєзнавчі  теми: «Я і Україна»; «Українське мистецтво»; «Видатні українці»; «Національні звичаї, традиції, Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018-2021 Вкладення коштів не потребує Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у молоді
обряди, свята»; «Дивовижний світ української природи»; «Знакові події минулого і сучасного України»
5.5. Участь в обласному фестивалі-конкурсі «Розквітай, писанко!» Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради 2018-2021 Кошти міського бюджету 29,0 14,0 4,5 5,0 5,5 Утвердження української ідентичності серед учнівської та студентської молоді, популяризація народних звичаїв та культури України
5.6. Впровадження навчальної гри Ради Європи «Країна Гідності» в міській раді учнівського самоврядування Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради, ЗНЗ міста 2018-2021 Вкладення коштів не потребує Утвердження громадянської свідомості та демократичних цінностей, активної позиції молоді
5.7 Участь в обласній учнівській науково-дослідній конференції Методична служба відділу 2018-2021 Кошти міського бюджету Формування пізнавальних орієнтацій про
на тему: «Український вимір процесів європейської інтеграції» гуманітарної політики  Новодністровської міської

ради, заклади освіти

2,6 0,5 0,6 0,7 0,8 європейську систему цінностей: демократії верховенства права, дотримання прав людини та

дієвої ринкової економіки

5.8 Організація та проведення семінарів, круглих столів  з метою відкриття  нових, незнаних або маловідомих сторінок історії, культури України та рідного краю Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018-2021 Вкладення коштів не потребує Знання молоддю історії, культури України та Буковини
6. Військово-патріотичне виховання дітей та молоді
6.1. Формування готовності молоді до служби в Збройних Силах України засобами проведення системної Відділ гуманітарної політики Посилення військово-патріотичного виховання молоді,
роботи з військово-патріотичного виховання в навчальних закладах міста Новодністровської міської ради 2018-2021 Вкладення коштів не потребує формування, національної свідомості у молоді
6.2. Облаштування приміщень для стрілецьких тирів  відповідно до вимог чинного законодавства Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради, 2018-2021 Кошти міського бюджету 20,0 10,0 10,0 Надання практичних початкових військових та медичних знань та навичок української молоді
6.3. Розробка  та здійснення спільних заходів з районним військовим комісаріатом щодо військово-патріотичного виховання молоді  в навчальних закладах міста, професійної Відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради 2018-2021 Вкладення коштів не потребує Створення позитивного іміджу у службі Збройних Силах України
орієнтації до служби та створення позитивного іміджу Збройних Силах України.
6.4. Контроль за проведенням гурткової роботи з військово-патріотичного виховання дітей та молоді у загальноосвітніх навчальних закладах та   сприяння розширенню мережі гуртків військово-патріотичного спрямування Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради, ЗНЗ міста 2018-2021 Вкладення коштів не потребує Збільшення мережі гуртків військово-патріотичного спрямування
6.5. Участь загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів  у  міських та обласних фестивалях, конкурсах патріотичного спрямування Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради 2018-2021 Кошти міського бюджету 19,0 4,0 4,5 5,0 5,5 Збільшення заходів патріотичного спрямування
Інші кошти, незаборонені законо-давством 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5
6.6. Координація обласних та міських акцій на допомогу захисникам

України

Відділ гуманітарної політики,   Новодністровської міської ради 2018-2021 Вкладення коштів не потребує Формування ціннісних орієнтирів і громадянської свідомості у молоді
всього, в тому числі Кошти міського бюджету 179,06 53,86 46,0 38,4 40,8
Інші кошти, незаборо-

нені законо- давством

16,9 3,2 3,9 4,6 5,2
ВСЬОГО 195,96 195,96 57,06 49,9 43,0 46.0

 

В.о. начальника відділу

гуманітарної політики (підпис є) М.Герасимова

 

Згідно
Секретар міської ради Н.Кримняк