Про внесення змін до міської комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2017 – 2018 роки


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок шоста сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

01 лютого 2018 р. №8 м. Новодністровськ

 

Про внесення змін до міської комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2017 – 2018 роки

 

Відповідно до ст. 34, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Новодністровської міської ради від 14.12.2017 року №334 «Про бюджет міста Новодністровськ на 2018 рік»,  Новодністровська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Внести зміни до міської комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2017 – 2018 роки, затвердженої рішенням Новодністровської міської ради  від 22.12.2016 року №402 «Про затвердження міської комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення “Турбота” на 2017-2018 роки» у:

1.1 додаток 1 «Загальна характеристика міської комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2017 – 2018 роки», виклавши його в новій редакції, що додається (додаток 1);

1.2 додаток 2 «Заходи щодо забезпечення виконання міської комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2017 – 2018 роки»,  виклавши його в новій редакції, що додається(додаток 2);

1.3 додаток 3 «Ресурсне забезпечення міської комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2017 – 2018 роки», виклавши його в новій редакції, що додається (додаток 3).

  1. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на УПСЗН Новодністровської міської ради.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів та комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку.

 

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 1

до рішення міської ради

від 01 лютого 2018 року №8

 

Загальна характеристика

міської комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2017-2018 роки

1 Мета програми Посилення адресної матеріальної підтримки малозабезпечених верств населення, осіб з обмеженими фізичними можливостями, осіб, які мають право на пільгу, осіб, які опинились у складних життєвих обставинах через систему заходів
2 Шляхи виконання програми 1. Матеріальна допомога
3 Показники результату виконання програми
  1. Кількість осіб, задіяних у Програмі
  2. Сума залучених коштів
  3. Кількість коштів на 1 особу.
4 Забезпечення реалізації законодавчих актів Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про психіатричну допомогу», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам», «Про соціальні послуги», «Про донорство крови та її компонентів», інших, що гарантують соціальні права, передбачені Конституцією України та рішень Новодністровської міської ради
5 Розробник програми та відповідальний виконавець програми Управління праці та соціального захисту населення Новодністровської міської ради
6 Співвиконавці програми Територіальний центр соціального обслуговування у м.Новодністровськ.
7 Керівництво та контроль Депутатська комісія з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку.
8 Термін реалізації програми 2017-2018 роки
9 Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

Щорічні,  впродовж 2017-2018 років
10 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього, тис. грн.

1 303, 516
10.1 в т.ч. коштів міського бюджету,

тис. грн.

1 256, 416
11 Основні джерела фінансування програми Міський бюджет, а також позабюджетні джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

 

Секретар міської ради Н.Кримняк

Виконавець:

Начальник УПСЗН (підпис є) Г.Магденко


Додаток 2

до рішення міської ради

від 01 лютого 2018 р. №8

 

ЗАХОДИ

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ

МІСЬКОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ «ТУРБОТА» НА 2017 – 2018 РОКИ

 

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Виконавці

Контингент

отримувачів

Джерело фінансування

Орієнтовні

обсяги фінансування,

грн., у т.ч.

Очікуваний результат

2017 рік 2018 рік Показники: 2017 рік 2018 рік
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
 

I.  МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА

Надання адресної матеріаль-ної підтримки окремим верствам населення

1. Надання матеріальної допомоги мешканцям м.Новодністровськ, які відзначають 95 та більше років з дня народження  

НМР

95 річні та старші мешканці міста  

Міський

бюджет

15 000

(2)

0 к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

2

15000

100

2.Надання, за поданням УПСЗН,  матеріальної допомоги окремим мешканцям міста до наступних дат, за наступним переліком:  

УПСЗН  НМР

   

Міський

бюджет

145 550

(731)

188 400

(730)

к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

731

199

100

730

258

130

2.1 День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

(15.02.2017 та 15.02.2018)

  УБД з числа військових на території інших держав  

 

7 650

(1+

50)

15 000

(1+

49)

к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

51

150

100

50

300

136

2.2 День Чорнобильської катастрофи, Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф

(26.04.2017 та 26.04.2018)

   

1Б,

2Б,

3Б категорія, вдови

  10 600

(2х250+

56х150+

7х100+

4х250)

10 300

(1х250+

54х150+

7х100+

5х250)

к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

69

154

100

67

154

100

2.3 День Перемоги

(09.05.2017 та 09.05.2018)

   

Інвалід ДСВ,

УБД ДСВ,

УВ ,

ЧСПВВ)

  7 000

(1х400+

1х400+

23х200+

8х200)

7 500

(22 х250+

8х250)

к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

33

212

100

30

250

118

2.4 День матері  в Україні

(14.05.2017 та 13.05.2018)

  Багатодітні мами,

матері Героїні, прийом. сім»я

  15 400

(44х300+

4х300+

1х1000)

15 300

(42х300+

4х300+

1х1500)

к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

49

314

100

47

325

104

2.5 День початку виводу військ з Афганістану, 15.05.1988 року

(15.05. 2017 та 15.05.2018)

   

УБД з числа афганців

  7 350

(36)

10 500

(1+

34)

к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

36

204

100

35

300

150

2.6 День пам’яті жертв політичних репресій (21.05.2017 та 20.05.2018)

 

   

Реабілітовані

  800

(4)

800

(4)

к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

4

200

100

4

200

100

2.7 Міжнародний день захисту дітей

(01.06.2017 та 01.06.2018)

 

   

Діти інваліди

  7200

(36)

8 600

(43)

к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

36

200

100

43

200

100

2.8 Всесвітній день донора крові

(14.06.2017 та 14.06.18)

 

   

Почесні донори України

  1 800

(9)

1 800

(9)

к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

9

200

100

9

200

100

2.9 День скорботи і вшанування жертв війни  в Україні (22.06.2017 та 22.06.2018)    

Інвалід,

УБД,

ЧСПВВ

  3 100

(1х500+

1х500+

7х300)

2 100

(7х300)

к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

9

345

100

7

300

100

2.10 День Незалежності України

(24.08.2017 та 24.08.2018)

   

Інвалід АТО,

УБД АТО,

ЧСПВВ  АТО,

УБД  ДСВ

  7 050

(1х150+

42х150+

3х150+

1х150)

24 000

(1х500+

46х500+

1х500)

к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

47

150

100

48

500

333

2.11 Міжнародний день громадян похилого віку та день ветерана

(01.10.2016 та 01.10.2018)

 

  Мешканці міста, що народилися до 31.12.1938 року включно   24 800

124

24 800

124

к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

124

200

100

124

200

100

2.12 День захисника України

(14.10.2017 та 14.10.2018)

   

Інвалід АТО,

УБД АТО, ЧСПВВ  АТО, УБД ДСВ

 

  9 400

(1х200+

42х200+

3х200+

1х200)

24 000

(1х500+

46х500+

1х500)

к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

47

200

100

48

500

250

2.13 Міжнародний день людей з інвалідністю

(03.12.2017 та 03.12.2018)

   

Інваліди І гр., діти – інваліди

  21 800

(34х400+

41х200)

22 200

(34х400+

43х200)

к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

75

291

100

77

288

100

2.14 День  вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

(14.12.2017 та 14.12.2018)

   

1А,

2А,

3А категорія

вдова

  21 600

(13х250+

106х150+

22х100+

1х250)

21 500

(14х250+

106х150+

21х100)

к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

142

152

100

141

152

100

3. Надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста: ветеранам війни та прирівняним до них особам, ветеранам  праці, дітям війни, громадянам похилого віку, інвалідам, реабілітованим, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС, сиротам, сім’ям з дітьми, учасникам АТО,  дружині померлого УБД в Афганістані, малозабезпеченим і бездомним громадянам,  внутрішньо переміщеним особам,  особам звільненим з місць позбавлення волі, іншим громадянам, у сім’ях яких склалися (з незалежних від них причин) обставини, внаслідок яких вони потребують матеріальної допомоги  

 

 

Виконком НМР,

УПСЗН  НМР

   

 

 

Міський бюджет,

благодійні внески

225240

248708

к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

283

800

100

310

800

100

4. Надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста: ветеранам війни та прирівняним до них особам, ветеранам  праці, дітям війни, громадянам похилого віку, інвалідам, реабілітованим, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС, сиротам, сім’ям з дітьми, учасникам АТО, малозабезпеченим і бездомним громадянам, внутрішньо переміщеним особам,  особам звільненим з місць позбавлення волі, іншим громадянам, у сім’ях яких склалися (з незалежних від них причин) обставини, внаслідок яких вони потребують матеріальної допомоги  

Територіальний центр

соціального обслуговування

   

Благодійні внески

17 100 30 000 к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

100

591

100

100

600

102

5. Надання адресної матеріальної допомоги матері померлого учасника АТО, смерть якого пов’язана з виконанням обов’язків військової служби  

УПСЗН  НМР

 

Корнецька  

Валентина Іванівна

 

Міський бюджет

70 244 20 938 к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

1

5854

100

1

1745

100

6. Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги вдові померлого УБД в Афганістані  

УПСЗН  НМР

 

Донік Павлина Григорівна

 

Міський бюджет

9 622 10 469 к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

1

802

100

1

872

109

7. Надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого Виконком НМР, УПСЗН  НМР Особи, які здійснили поховання зазначених осіб Міський бюджет 7 960 17 385 к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

6

1616

100

10

1739

108

8. Виконання рішень міської ради на бюджетний рік про надання пільг мешканцям міста, реабілітованим відповідно до ст.3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичний репресій на Україні»,  які мають статус Почесного донора України та статус учасника антитерористичної операції у східних областях України.  

УПСЗН НМР

 

 

Реабілітовані, Почесні донори України ,

учасники АТО без статусу УБД

 

Міський бюджет

22 900 28 000 к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

8

238

100

8

292

123

9.  Виплата компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. №558 УПСЗН НМР фізичні особи, які надають соціальні послуги  

Міський бюджет

5 700 10 000 к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

3

158

100

3

272

172

10.  Надання адресної матеріальної допомоги учасникам бойових дій  з числа учасників АТО УПСЗН НМР Учасники бойових дій з числа учасників АТО  

Міський бюджет

216 200

(46)

14 100

(3)

к-ті отримувачів

ефективності, грн.

росту, %

46

4700

100

3

4700

100

РАЗОМ:       735 516 568 000 1 303 516

 

Секретар міської ради   Н.Кримняк

Виконавець:

Начальник УПСЗН (підпис є) Г.Магденко


Додаток 3

до рішення міської ради

від 01 лютого 2018 р. №8

 

Ресурсне забезпечення

міської комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених

верств населення „Турбота” на 2017-2018 роки”

 

                                                                                                                                                                                                                           тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на

виконання програми

(очікуваний)

2017 рік 2018 рік Всього

витрат на

виконання

програми

1 2 3 4
Обсяг ресурсів всього в тому числі: 735, 516 568, 0 1 303, 516
Міський бюджет міста Новодністровськ 718, 416 538, 0 1 256, 416
Інші кошти, не заборонені законодавством 17,1 30,0 47,1

Секретар міської ради Н.Кримняк

Виконавець:

Начальник УПСЗН (підпис є) Г.Магденко