Про затвердження Програми соціально – економічного і культурного розвитку міста Новодністровськ на 2018 рікКопія

Новодністровська міська рада

Сорок шоста сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

01 лютого 2018 р. №7 м. Новодністровськ

 

Про затвердження Програми соціально – економічного і культурного розвитку міста Новодністровськ на 2018 рік

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (із змінами), розпорядження голови Чернівецької обласної державної адміністрації від 18.10.2017 року №898-р «Про формування проекту Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2018 рік», з урахуванням законодавчих та нормативних актів з питань економічної міської та регіональної політики, враховуючи підсумки виконання заходів щодо виконання Програми соціально – економічного і культурного розвитку м.Новодністровськ на 2017 рік та розглянувши представлений проект Програми соціально – економічного і культурного розвитку міста Новодністровськ на 2018 рік, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Програму соціально – економічного і культурного розвитку міста Новодністровськ на 2018 рік (далі – Програма), що додається.
 2. Доручити керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, що перебувають у власності територіальної громади міста Новодністровськ та рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій інших форм власності:

– сприяти безумовному виконанню заходів передбачених Програмою соціально – економічного і культурного розвитку міста Новодністровськ на 2018 рік зосередивши особливу увагу на розв’язання проблем економічного і соціального розвитку міста;

– щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати відділ економіки та управління комунальним майном про хід їх виконання;

– своєчасно надавати відділу економіки та управління комунальним майном Ново дністровської міської ради пропозиції щодо внесення змін та доповнень до відповідних розділів Програми.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гінгуляка О.М. та голів депутатських комісій.

 

Секретар міської ради Н.Кримняк


ПРОГРАМА

соціально – економічного і культурного розвитку міста Новодністровськ

на 2018 рік

 

Паспорт

Програми соціально-економічного і культурного розвитку

міста Новодністровськ на 2018 рік

Назва програми Програма  соціально-економічного і культурного розвитку

міста Новодністровськ на 2018 рік

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми Розпорядження міського голови від 27.10.2017р.№o 301-р

„Про формування проекту Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Новодністровськ на 2018 рік”.

Замовник Програми Новодністровська міська рада
Розробник Програми   відділ економіки  та управління комунальним майном

міської ради

Співрозробники програми Виконавчі органи Новодністровської міської ради, комунальні установи(організації), підприємства, Ново дністровський міський центр зайнятості.  
Відповідальні за виконання програмних показників Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та підприємства
Термін реалізації Програми 2018 рік
Основні джерела фінансування заходів Програми Фінансування заходів проводиться  згідно цільових програм з міського, Державного та обласного бюджетів та за кошти інших джерел

 

Вступ

Програма економічного та соціального розвитку міста Новодністровськ на 2018 рік (далі – Програма) є ключовим документом, який визначає напрямки розвитку міста на короткострокову перспективу.

Програма розроблена відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Методологічною основою розробки Програми є:

 • Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. №411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки»;
 • розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 18.10.2017 року № 898-р. «Про формування проекту Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2018 рік»;
 • розпорядження міського голови від 27.10.2017 року № 301-р. «Про формування проекту Програми соціально-економічного розвитку міста Новодністровськ на 2018 рік»;

Програма синхронізована із Стратегією розвитку міста Новодністровськ до 2025 року, а також враховує положення Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. Програма взаємопов’язана із завданнями та заходами, визначеними іншими міськими програмами.  

Метою Програми є зміцнення соціально-економічного та інвестиційного потенціалу міста, створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, удосконалення механізмів управління розвитком міста, посилення інвестиційної активності, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, підвищення енергоефективності у всіх сферах життєдіяльності міста, забезпечення гідних умов життя та загального підвищення добробуту населення, поліпшення якості суспільних послуг, екологічного стану довкілля.

На основі комплексного аналізу економічного і соціального стану розвитку міста за підсумками 9 місяців 2017 року та тенденцій на кінець звітного року у Програмі визначено актуальні проблеми соціально-економічного розвитку, пріоритети, основні завдання та заходи економічної та соціальної політики на 2018 рік, а також очікувані результати її реалізації.

Програма підготована за пропозиціями структурних підрозділів, з урахуванням пропозицій підприємств, установ та організацій міста, що задіяні у виконанні визначених завдань.

Завдання і заходи Програми фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету, міжнародних фінансових організацій, інвесторів та коштів суб’єктів господарювання.

Програма є відкритою для участі у її реалізації будь-яких юридичних та фізичних осіб,  у  тому числі громадських організацій, підприємницьких структур та приватних підприємців.

1.Аналіз соціально-економічного і культурного розвитку міста у 2017 році

Аналіз показників економічного та соціального розвитку міста за 9 місяців 2017 року та очікуваних показників за 2017 рік свідчить, що в результаті послідовної реалізації заходів Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Новодністровськ на 2017 рік забезпечили покращення ряду соціально-економічних показників в реальному секторі економіки.

У 2017 році основні зусилля Новодністровської міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій міста спрямовувались на вирішення нагальних питань економічного і соціального розвитку, наповнення міського бюджету, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, вчасне виконання зобов’язань соціального характеру, у першу чергу, щодо надання підтримки учасникам антитерористичної операції, їх сім’ям.

Серед позитивних тенденцій слід відмітити зростання обсягів виконаних будівельних робіт, обсягу виробництва промислової продукції, надходжень та місцевого бюджету, збільшенням реальної заробітної плати.

Разом з тим, соціально-економічний розвиток міста характеризувався скороченням обсягу введеного в експлуатацію житла, недостатнім розвитком інфраструктури, інвестиційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці.

За підсумками оцінки соціально-економічного розвитку районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів Чернівецької і Новодністровської міських рад за січень-вересень 2017 року місто посіло 6 місце з 12 позицій, а за 9 місяців 2016 року  7 місце. Найкращі показники місто займає по показниках економічна ефективність – 2 місце та фінансова самодостатність  – 3 місце.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

В економіці м.Новодністровськ неабияку роль відіграє діяльність промислових підприємств міста, яка впливає на стабілізацію фінансової та бюджетної політики, успішне продовження та поглиблення економічних реформ, структурні перетворення.

Промисловий потенціал міста Новодністровськ фактично представлений чотирма підприємствами: ДКП Управління «Тепловодоканал», ТОВ «Новодністровський бетонно-розчинний завод», ПП «Мітакс» та ТОВ «Лінгокомсервіс».

ТОВ «Новодністровський бетонно-розчинний завод» здійснює діяльність по випуску бетонну та бетонних сумішей готових до використання.

Фактичний обсяг виробництва промислової продукції за січень-вересень 2017 року становив 7671,6 куб. м на суму 19918,4 тис. грн, за січень-вересень 2016 року 4632,0 куб. м на суму 10120,0 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року відбулося збільшення обсягів реалізації промислової продукції на 3039,6 куб. м та на 9798,4 тис. грн.

Подальша робота підприємства залежить від стабільності будівництва Дністровської ГАЕС.

Підприємство ДКП «Управління «Тепловодоканал» надає послуги з теплопостачання 10 – ти бюджетних установ та послуги з водопостачання і водовідведення. Обсяг реалізованої продукції з водопостачання за січень –вересень 2017 року становив 245100,0 куб.м. на суму 1386,4 тис.грн, що на 46100,0 куб.м. менше (232,3 тис.грн. більше) ніж в січні-вересні 2016 року, водовідведення за січень-вересень 2017 року – 187900,0 куб.м. на суму 1860,5 тис.грн. що на 33500,0 куб.м. менше (385,0 тис.грн. більше) в порівнянні з січнем-вереснем 2016 року, теплопостачання – 1592,0 Гкал. на суму 2587,4 тис.грн., що на 345,0 Гкал. (446,4 тис.грн.) більше в порівнянні з січнем – вереснем 2016 року.

Головними проблемами підприємства є:

 • застаріле обладнання, що не може забезпечення ведення якісного технологічного режиму (очисні споруди);
 • зношеність водопровідно – каналізаційних мереж;
 • відсутність техніки та механізмів для ліквідації аварій та проведення профілактичних робіт.

Основними завданнями щодо розвитку підприємства на 2018 рік є:

 • модернізація очисних каналізаційних споруд;
 • реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж;
 • реконструкція енергетичного господарства підприємства з заміною електрообладнання, мереж на насосних станціях та очисних спорудах.

Приватне підприємство «Мітакс» надає послуги з пошиття комплектів і костюмів робочих, чоловічих та хлоп’ячих з тканини; піджаки, куртки та блайзери робочі, чоловічі та хлоп’ячі з тканини та послуги по пошиву сумок. Фактичний обсяг виробництва промислової продукції за січень-вересень 2017 року по виду продукції – комплекти і костюми робочі, чоловічі та хлоп’ячі з тканини становив 4,8 тис. шт. на суму 1198,5 тис. грн, за січень-вересень 2016 року випуск по даному виду продукції становив 9,5 тис. шт. на суму 1121,1 тис.грн. По виду продукції – піджаки, куртки та блайзери робочі, чоловічі та хлоп’ячі з тканини фактичний обсяг виробництва за січень-вересень 2017 року становив 8,4 тис. шт. на суму 693,5 тис. грн, за січень-вересень 2016 року 3,2 тис. шт. на суму 581,1 тис. грн, відбулось збільшення обсягу виробництва по даному виду продукції в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. По виду продукції – послуги по пошиву сумок за січень –вересень обсяг виробництва становить 316,5 тис. грн. Очікується ріст виробництва продукції на 5 %. Фактори впливу за 2017 р. – ріст мінімальної заробітної плати.

Головними проблемами підприємства є:

 • високі ставки кредитування підприємств;

Основними завданнями щодо розвитку підприємства на 2018 рік є:

– збільшити виробництво на 10% за рахунок модернізації виробництва.

ТОВ «Лінгокомсервіс» здійснює діяльність виробництва машин, апаратури, фільтрувальних очищувачів для рідин. Фактичний обсяг виробництва промислової продукції за січень-вересень 2017 року по виду продукції – машини, апаратура, фільтрувальні очищувачі для рідини становив 4 шт. на суму 376,4 тис.грн. за січень-вересень 2016 року випуск по даному виду  продукції становив 4 шт. на суму 193,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року відбулося збільшення на 182,6 тис.грн.

При стабільному фінансуванні будівництва Дністровської ГАЕС, за прогнозними показниками промислових підприємств, за 2017 рік очікується збільшення обсягів реалізованої промислової продукції в порівнянні з 2016 роком.

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

За даними статистики за січень–вересень п.р. автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 227,4 тис.т вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 13,2 млн.ткм. У порівнянні з січнем–вереснем 2016 р. обсяг перевезених вантажів зменшився на 408,6 тис.т, а вантажооборот збільшився на 7,1 млн. ткм., у співвідношенні до січня-вересня 2016 року становить 215,2 %, перевезених вантажів 35,8 %.

Пасажирським автомобільним транспортом за січень–вересень 2017 р. перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 34,8 тис. пасажирів, що становить 86,6 % до січня–вересня 2016 р. (січень-вересень 2016 року – 40,8 тис.пас.). Обсяг пасажирообороту становив 1,1 млн. пас. км., що на 0,2 млн.пас.км. більше і становить 113,4% до січня – вересня 2016 року.

Головними завданнями галузі зв’язку є задоволення потреб підприємств та жителів м.Новодністровськ в телекомунікаційних послугах високої якості, забезпечення інтересів суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, забезпечення соціально – значущих телекомунікаційних послуг для соціально вразливих верств населення.

Послуги фіксованого телефонного зв’язку у місті Новодністровськ, яким користуються 759 абонентів, надає ПАТ “Укртелеком”. Послугами доступу до мережі Інтернет у місті, які надає ПАТ “Укртелеком”, ТОВ «Лангейт» та ТОВ «КОМПАНІЯ ХАТАНЕТ», cтаном на 01.10.2017р. користується 6030 абонентів, що на 130 абонентів більше ніж станом на 01.10.2016 року.

Відділення поштового зв’язку Новодністровськ Чернівецька дирекція Публічного акціонерного товариства “Укрпошта” надає послуги поштового зв’язку у місті, а саме: поштові перекази, посилки, пересилки листів, оплата комунальних послуг, торгівля, передплата, виплати пенсій та грошової допомоги. За січень-вересень 2017 року надано 96703 послуг поштового зв’язку, що на 17% більше порівняно з аналогічним періодом 2016 року (82836 послуг). Також надаються послуги з вантажоперевезення і кур’єрської експрес-доставки ТОВ “Нова Пошта” та «Делівері».

У місті широко розвинутий альтернативний вид зв’язку – мобільний. Послуги мобільного зв’язку надають 3 оператора – “Київстар”, “Vodafone“, “3Моb”.

БУДІВНИЦТВО

Проводиться значна робота щодо продовження будівництва Дністровської ГАЕС, в тому числі щодо залучення на будівництві ГАЕС будівельних підприємств міста, та відповідно нарощування будівельно-монтажних робіт.

За січень–вересень 2017 року підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 205154,0 тис.грн., що на 44336 тис.грн. більше ніж за січень-вересень 2016 року (160818 тис.грн.). Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення міста за січень – вересень 2017 року становить 18 783,6 грн, що на 4 059,4 грн більше аналогічного періоду 2016 року. Всі роботи виконувались на будівництві інженерних споруд.

Підприємствами міста виконано 30,5% будівельних робіт від загальнообласного обсягу. Продовжувалось будівництво Дністровської ГАЕС.

За січень-вересень 2017р. введено в експлуатацію 1 садовий будинок площею 63,9 м2, а за січень-вересень 2016р. введено в експлуатацію 4 садових будинки загальною площею 474,2 м2, що на 410,3м2 менше відповідно до січня-вересня 2016 року. Також введено в експлуатацію склад з гаражем загальною площею 262 м2 та готель після реконструкції загальною площею 103,1м2. Було видано 12 будівельних паспортів та 103 висновки про погодження проектів землеустрою.

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основним напрямком на 2017 рік для Новодністровської міської ради є створення привабливого середовища з метою залучення інвестицій в економіку міста. Це, насамперед, :

 • розробка реальних заходів стимулювання інвестиційної діяльності (зменшення фінансового навантаження для інвесторів щодо податків, зборів та інших платежів, які визначаються на місцевому рівні);
 • визначення основних потенційних напрямків та об’єктів інвестування, виготовлення містобудівної документації для таких об’єктів;
 • збільшення рівня проінформованості потенційних інвесторів щодо привабливості та перспектив інвестування в економіку міста Новодністровськ, створення привабливого іміджу міста, збільшення кількості робочих місць, а в майбутньому – ефективне землекористування.

В квітні 2017 року новодністровська делегація на чолі з Анатолієм Болдашевим  взяли участь у словацько-українському бізнес-форумі «SUF 2017» (Кошице, Словаччина), де  презентували інвестиційні можливості м. Новодністровськ бізнес-аудиторії зі Словаччини, Норвегії, Угорщини, Польщі, України та США. Спеціалісти Новодністровської міської ради ознайомилась з досвідом організації індустріального парку в м. Кехнек (Словаччина).

В рамках програми заходів «Дні України у Кошицях» на словацько-українському бізнес-форумі «SUF 2017» було укладено Угоду про співпрацю між містами-побратимами Новодністровськ (Україна) та Гельниця (Словаччина).

20-21 жовтня 2017 року вперше в м. Новодністровськ та в Україні адміністрації українського та словацького міст-побратимів організували програму заходів “Дні Словаччини в Новодністровську-2017”. В рамках програми провели Міжнародну конференцію “Можливості розвитку транскордонного співробітництво між Словаччиною та Україною”. Мешканці міста ознайомились зі словацькою культурою, кулінарією, новим видом спорту Петанк тощо. Офіційні делегації зі Словаччини, Польщі та України (Закарпаття) ознайомились з культурою та традиціями м.Новодністровськ, з об’єктами гідроенергетиці. Представники бізнесу ознайомились з інвестиційними можливостями м. Новодністровськ. Місцеві підприємці, керівники громадських організацій, депутати, члени виконкому, працівники виконавчого комітету ознайомились з грантовими можливостями діючих програм ЄС. В рамках міжнародної конференції були підписана Угода про співробітництво між ГО “Єврорегіон “Дністер”. Спеціалісти ГО “Єврорегіон “Дністер” будуть працювати з м.Новодністровськ в рамках умов “Угода Мерів” з метою залучення грантових коштів програм ЄС на енергозберігаючі заходи міста. Адміністрація міста Гельниця дала згоду на співпрацю в грантових проектах в рамках діючих програм ЄС. Разом зі словацьким містом-побратимом підготували та зареєстрували два спільних грантових проекти в сферах екологічного виховання та ІКТ для участі в операційній транскордонній програмі «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020» Європейський інструмент сусідства.

Також під час проведення Міжнародної конференції “Можливості розвитку транскордонного співробітництво між Словаччиною та Україною” в м.Новодністровськ було скріплено Угоду про співпрацю між містами-побратимами між Новодністровськ (Україна) та Беч (Польща). Адміністрація міста Беч дала згоду на співпрацю в грантових проектах в рамках діючих програм ЄС. Вже в грудні Новодністровська міська рада прийняла участь у круглому столі щодо можливостей спільної участі у грантових програмах ЄС, який відбувся в місті Беч за ініціативою польського муніципалітету. У заході прийняли участь 38 осіб –  представники муніципалітетів Польщі, Чехії та України. Адміністрації міст-побратимів Новодністровськ та Беч прийняли рішення підготувати спільні ідеї-проекти для участі у конкурсі Вишеградського фонду.

В 2017 році, відділ інвестицій в партнерстві зі спеціалістами ГО “Буковинської агенції ініціатив та розвитку”, Вінницького регіонального центру розвитку, Спільноти FEMAN, профільними департаментами Чернівецької обласної державної адміністрації розробили 14 конкурсних проектів для участі у восьми діючих державних та міжнародних програмах. Отримали фінансування в 2017 році два проекти:

 1. Отримали фінансування від німецького фонду GIZ в розмірі 139,607 тис. грн. на закупівлю та встановлення спеціального обладнання для фізичної та розумової реабілітації дітей з особливими потребами. Співфіннсування з міського бюджету – 13,2 тис. грн.; Співфінансування від Терцентру – 9,69 тис. грн.;
 2. Отримали фінансування від Мінрегіонбуду в розмірі 749,500 тис.грн. (25%) на нове будівництво поля для гри в міні-футбол в Новодністровській міській гімназії  з подальшим облаштуванням зони благоустрою. Співфінансування з міського бюджету – 1390,36 тис. грн. (50%). Решта суми – 749,500 тис.грн. (25%) просимо за рахунок коштів ДФРР у 2018 році у діючому конкурсному відборі. Загальна кошторисна вартість проекту – 2780,719 тис. грн. (100%).

Також в 2017 році було розроблено вже 16 ідей-проектів для включення їх до Плану заходів з реалізації у 2015 – 2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.

В 2017 році Проведені заходи щодо функціонування індустріального парку:

 1. Індустріальний парк “Новодністровськ” включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків №16 від 13.01.2017;
 2. Новодністровська міська рада провела конкурс з вибору керуючої компанії Індустріальним парком “Новодністровськ”. Переможцем конкурсу стала ПАТ «Гравітон». Компанія, яка має інвестиційний досвід. У товариства в користуванні знаходиться земельна ділянка площею 2,8724 га, на якій розміщені виробничі приміщення загальною площею 32 555 м. кв. Протягом 2015-2017р. в дані приміщення було про інвестовано близько 40 млн. грн. та залучено українські компанії та компанії (в тому числі з іноземними інвестиціями) для розміщення власних виробництв, зокрема: ТОВ «Аутомотів Електрик Україна» (Корпорації PRETTL та DELFI) – 10170 м2 – цеха виробництва кабельних мереж для легкових автомобілів, ТОВ «НОВА ПОШТА» – 4100 м2 – регіональне відділення типу HUB. Вже створено 750 робочих місць, а до кінця року цей показник збільшиться до 1000 чол. Середня зарплата складає 7000 грн. У товариства є позитивний досвід роботи з інвестиціями і з банківським сектором, зокрема з державним банком АТ «Укргазбанк» у впровадженні енергозберігаючих технологій.
 3. Підготовлено повторно інвестиційний проект, що може реалізовуватися в 2018 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та зареєстровано 28.11.2017р. в обласній державній адміністрації. Назва проекту: «Будівництво мереж водопостачання, водовідведення та зливових стоків індустріального парку м.Новодністровськ».

30 листопада 2017 року рішенням сорок третьої сесії VII скликання було прийняте рішення «Про затвердження програм розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції м. Новодністровськ на 2017-2018 роки». Комплексні програми передбачають в 2018 році:

 • Укладення договорів, меморандумів, угод з європейськими містами країн Чехії, Німеччини, Румунії з метою в т.ч. партнерства в програмах міжнародної технічної допомоги, вишеградського фонду тощо;
 • Розробка та реалізація енергетичних заходів згідно виконання умов «Угода Мерів»;
 • Участь у інвестиційних та тематичних заходах, як міжнародних, так й державних з метою популяризації інвестиційних можливостей м. Новодністровськ;
 • Проведення 27 вересня 2018 року Інвестиційного форуму Міжнародної конференції туризму з нагоди Всесвітнього дня туризму в м. Новодністровськ в партнерстві з містами-побратимами Гельниця (Словаччина), Беч (Польща) та країнами Чехії, Німеччини, Румунії та Молдови.

У 2017 році надійшло коштів від ПрАТ Укргідроенерго на об’єкти соціальної сфери 8 млн. гривень.

З урахуванням залишку коштів ПрАТ Укргідроенерго з 2016 року на об’єкти соціальної сфери інвестовано 25 млн. гривень.

З яких :

 • 5,4 млн. гривень пішло на реконструкцію покрівель житлових будинків (17 покрівель реконструйовано)
 • 1 млн. гривень – перша черга реконструкції електроосвітлення Новодністровської гімназії та ЗОШ 1 (здійснено заміну світильників), на черзі заміна електромережі
 • 1,7 млн. гривень. – замінено ліфти в 1Г (повністю) та 1В (на завершальній стадії)
 • 1,3 млн. гривень – проведено першу чергу реконструкції фасаду житлового будинку 1Л
 • 1,3 млн. гривень – встановлено індивідуальну електрокотельню музичної школи.
 • 800 тис. гривень – проведено нову електромережу до котельні музичної школи
 • 987 тис .гривень – закуплено спецтранспорт для міської лікарні
 • 794 тис. гривень – закуплено трактор для комунальних підприємств
 • 470 тис. гривень – проведено реконструкцію пенсійного фонду
 • 470 тис. гривень – проведено реконструкцію мереж водопостачання ДНЗ Радість та ЗОШ №1
 • 700 тис. гривень – проведено реконструкцію мереж водопостачання житлових будинків діброва 2, 3, 4, 13, 14
 • 890 тис. гривень – проведено гідравлічне очищення ділянок дощової каналізації
 • 450 тис. гривень – проведено реконструкцію приміщення міської ради
 • 500 тис. гривень – виготовлено проекти на встановлення індивідуальних електрокотелень міської лікарні та 2 дитячих садків.

Залишок коштів на 01.01.2018 року склав 6,5 млн. гривень

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Житлово-комунальне господарство міста представлено двома комунальними підприємствами: КП „Новодністровський житловик” та ДКП „Управління „Тепловодоканал”.

КП „Новодністровський житловик”

КП „Новодністровський житловик” створено з метою задоволення потреб населення з утримання житлового фонду та прибудинкової території в належному стані, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби усіх елементів благоустрою:

 • утримання будинків та прибудинкових територій, технічне обслуговування та ремонт ліфтів;
 • експлуатація вуличного освітлення, внутрішньоміських доріг та пішохідних доріжок, тротуарів, утримання сміттєзвалища, міського кладовища, поточні та капітальні ремонти малих форм.

Житловий фонд міста, що обслуговує КП „Новодністровський житловик” станом на 01.10.2017 року складає 53 будинки, нараховує 4154 квартири, загальною площею 215,3 тис. кв. м. потребує не тільки поточного, а й капітального ремонту інженерних та електричних мереж житлових будинків, капітального ремонту дахів, ремонту зовнішніх швів, капітального ремонту, реконструкції ліфтів та заміну тих, термін експлуатації яких закінчився.

За 9 міс. 2017 р. виконані наступні роботи:

Поточний ремонт: ремонт вхідних дверей -14 дверей, встановлення нових дверей в під’їздах – 6 дверей, ремонт козирків – 8 під’їздів, ремонт та заміна лівньових труб в під’їздах – 16 під’їздів, ремонт лавок – 25 лавок, встановлення лавок – 4 лавки.

Електромережі: заміна кабелю для освітлення під’їздів – 186 м.п., заміна рубильників шківой – 2 шт., заміна ламп над під’їздами – 11 шт., заміна ламп в під’їздах – 81 шт., заміна патронів, вимикачів – 26 шт.

Інженерні мережі: заміна труб каналізації – 85,3 м.п., заміна труб холодної води – 153 м.п., заміна кранів – 110 шт., чистка каналізації до колодця, в підвал до кухонного стояка – 212 під’їздів.

Технічне обслуговування ліфтів: заміна канату приводу кабіни ліфта – 204 м.п., заміна ременя приводу дверей – 48 шт.; заміна реле станції управління ліфтів – 3 шт., заміна підшипників на двигун – 8 шт., заміна автоматів станції управління – 6 шт., заміна електричної проводки в машинному відділенні – 30 м.п., заміна «пост наказу» в кабіні ліфта – 1 шт., заміна шківа – 2 шт., заміна ламп в кабіні ліфта – 32 шт., заміна перемикачів в 9 ліфтах.

Вивезено та утилізовано 7284,00 куб.м. твердих побутових відходів,  

За результатами діяльності КП „Новодністровський житловик” за 9 місяців поточного року збитки від операційної діяльності склали – 1279,0 тис. грн. Основними причинами збитковості стали :

– заборгованість населення за послуги по утриманню будинків, яка  станом на 01.10.2017 року – 901,8 тис. грн. за рахунок різкого зменшення платоспроможності населення. Завдяки проведення претензійної роботі, яку почало проводить підприємство, укладених угод з мешканцями на надання послуг та договорів реструктуризації чисельність неплатників зменшується.

– значне зростання обсягів та вартості енергоносіїв, мінімальної заробітної плати, що призвело до зростання реального тарифу на утримання будинків, технічне обслуговування та ремонт ліфтів;

Для забезпечення беззбиткової діяльності підприємства рішенням виконавчого комітету від 17.11.2017 року №146/14 затверджено нові розміри тарифів на послуги з технічного обслуговування ліфтів та утримання будинків і прибудинкових територій. Крім того, відповідно до Програми відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги для населення, підприємству надано дотацію у розмірі 550,0 тис.грн.

ДКП«Управління Тепловодоканал»

ДКП «Управління Тепловодоканал» надає послуги з централізованого виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, водопостачання та водовідведення населенню міста, бюджетним установам, юридичним особам та фізичним особам – підприємцям.

На сьогоднішній день опалення бюджетних установ м. Новодністровськ забезпечує мінікотельня №2., потужністю 6 Гкал/год, на якій встановлено 2 котли HR-3000, продуктивністю 3 Гкал/год кожний, коефіцієнт корисної дії котлів складає 92%, режим роботи – цілодобово. За 9 місяців 2017 року підприємством вироблено 1591,7 Гкал тепла, що на 344,3 Гкал більше ніж за аналогічний період минулого року. По дільниці «Теплопостачання» підприємство отримало за 9 місяців 2016 року прибутки у розмірі 604,3 тис. грн., що на 319,5 тис. грн. більше ніж за аналогічний період минулого року. Для забезпечення стабільної прибуткової діяльності підприємства по дільниці «Теплопостачання» постійно проводиться коригування тарифів на теплову енергію, так протягом 2017 року  рішеннями виконавчого комітету від 01.02.2017 року №21/2 та від 17.11.2017 року № 147/14 було встановлено нові скореговані у зв’язку із зростанням цін на природний газ, електроенергію тарифи на теплопостачання.

Основним джерелом водопостачання міста являються поверхневі води приймального шахтного колодязя дренажної системи греблі. Для надання послуг споживачам використовується 2 станції підйому води, кожну з яких обладнано відповідними насосами. В місті функціонує 1 водопровід протяжністю 2,2 км, вулична водопровідна мережа становить 8 км. Установлена виробнича потужність водопроводу відповідає виробничій потужності насосних станцій і складає 1279,6 м3 на добу. Протягом 9 місяців 2017 року відпущено споживачам 200,2 тис. куб. м води, що на 23,4 тис. куб. м більше ніж за аналогічний період минулого року. По дільниці «Водопостачання» підприємство отримало за 9 місяців 2016 року збитки у розмірі 497,9 тис. грн., що на 65,2 тис. грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.

Стічні води в м.Новодністровськ приймає 1 каналізаційна мережа протяжністю 18,5 км., в т.ч.: головний колектор – 3,6 км, вуличні та внутрішньоквартальні мережі – 14,9 км. Протягом 9 місяців 201 року підприємством отримано 187,9 тис. куб. м стічних вод, що на 33,5 тис. куб.м менше ніж за аналогічний період минулого року. По дільниці «Водовідведення» підприємство за звітний період отримало збитки у сумі 197,7 тис. грн., що на 133,4 тис. грн. більше  ніж за аналогічний період минулого року.

СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТОВАРІВ

Регулювання галузі виробництва споживчих товарів та послуг у м.Новодністровськ здійснюється на підставі чинних нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування.

На сьогоднішній день торгівля є однією із сфер, яка динамічно розвивається, її вплив на розвиток економіки міста стає більш вагомим.

З початку року розпочали свою діяльність 3 об’єкти роздрібної торгівлі з продажу непродовольчих товарів, 1 об’єкт сфери послуг.

Станом на 01.10.2017 року торговельне обслуговування населення міста забезпечували 133 об’єкти роздрібної торгівлі, в тому числі 34 об’єкти з продажу продовольчих товарів, 81 об’єкт з продажу непродовольчих товарів, 18 об’єктів з продажу змішаних товарів та 20 закладів громадського харчування. У місті здійснює діяльність 41 об’єкт з надання сфери послуг (перукарні, телемайстерні, фото-послуги, ремонт взуття, ремонт одягу, ритуальні послуги тощо), які належать як юридичним так і фізичним особам. Значне місце у забезпеченні населення міста товарами, особливо продуктами харчування, займає ринок. У місті є один постійно діючий ринок, на якому розміщено 620 торгових місць, на яких здійснюють торговельну діяльність 604 СПД, з них 22% – це СПД, які здійснюють продаж продовольчих товарів, 70% – СПД, які здійснюють продаж непродовольчих товарів та 8% – це ті, що здійснюють продаж сільгосппродукції (відведено 120 торгових місць). За січень – вересень 2017 року надходження по ринку склали 599643,09 грн., що на 152830,7 грн. більше порівняно з січнем – вереснем 2016 року – (446812,39 грн.). Кошти, які поступають від наданих послуг використовуються на облаштування та утримання міського ринку.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі міста за січень-вересень 2017 року становив 32913,1 тис. грн., що на 25609,3 тис.грн. менше аналогічного періоду 2016 року (58522,4 тис.грн.) та у порівняних цінах до січня-вересня 2016 року становить 88,1%.

За січень-вересень 2017р. у розрахунку на одиницю населення через торгову мережу та мережу ресторанного господарства підприємств продано товарів на 3038 5354,8 грн., що на 2317 грн. менше показника за січень-вересень 2016 р.

За cічень–вересень 2017р. підприємствами-суб’єктами підприємницької діяльності та відокремленими структурними підрозділами сфери послуг було реалізовано послуг (у ринкових цінах) на 25338,7 тис.грн., що на 5712,0 тис. грн. більше ніж за січень-вересень 2016р. (19626,7 тис.грн.) у т.ч. населенню 5939,7 тис.грн. (січень-вересень 2016р. 4754,2 тис. грн.).

Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі становила 23,4%.

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

Одним із засобів раціонального використання бюджетних коштів є закупівля продукції (товарів, робіт і послуг) для міських потреб, яка базується на проведенні конкурсного відбору підрядників і постачальників.

У 2017 році в місті продовжується процес реалізації реформи у сфері державних закупівель.

Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в пункті 1 статті 2 Законом України «Про публічні закупівлі» (допорогових закупівель), замовник може використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору, дотримуючись принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України «Про публічні закупівлі» та Порядком здійснення допорогових закупівель затвердженого наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 року №35, за окремим наказом керівника структурного підрозділу, комунального підприємства, установи та організації. Встановлено що закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються виключно шляхом використання системи електронних закупівель.

Всі розпорядники бюджетних коштів здійснюють та проводять закупівлю товарів, робіт і послуг через електронні майданчики у системі електронних державних закупівель ProZorro.

Новодністровською міською радою проведено 2 тендерні процедури (відкриті торги) на закупівлю автомобіля санітарно-транспортного для Новодністровської міської лікарні вартістю 987,0 тис.грн. та Трактора МТЗ 82,1 (з додатковим устаткування) для КП «Новодністровський житловик» вартістю 697,0 тис.грн. Закупівлі, які проводяться розпорядниками коштів та комунальними підприємствами (установами, організаціями) міста Новодністровськ здійснюються утвореними ними Тендерними комітетами.

Протягом 9 місяців 2017 року до закупівель залучено 60 суб’єктів господарювання міста. Розпорядниками бюджетних коштів проведено 7 переговорних процедур закупівель в одного учасника на суму 6439,2 тис.грн. та проведено 2 процедури закупівель – відкриті торги на суму 1800,0 тис.грн.

Відділом економіки та управління комунальним майном постійно надаються консультації, розпорядникам бюджетних коштів, суб`єктам малого та середнього підприємництва з питань участі у процесах державних закупівель та роботи системи «Prozorro».

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Державна політика розвитку малого підприємництва на місцевому рівні здійснюється відповідно до Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м.Новодністровськ на 2017-2018 роки та заходів щодо її реалізації.

Основна увага державної політики та зусилля всіх гілок влади зосереджені на створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в місті.

Загальний стан підприємництва характеризується такими показниками: станом на 01.10.2017 року в місті зареєстровано 743 суб’єктів підприємницької діяльності (в т.ч. юридичних осіб – 235 (середніх – 6, малих -75, з них мікро – 62), фізичних осіб – приватних підприємців – 508). станом на 01.10.2016 року в місті зареєстровано 794 суб’єктів підприємницької діяльності (в т.ч. юридичних осіб – 229, фізичних осіб – приватних підприємців – 565).

Предметом діяльності більшості суб’єктів підприємництва є торговельна діяльність у сфері роздрібної торгівлі, громадське харчування, побутові і транспортні послуги, будівництво та інше.

Для створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади 15 липня 2013р. згідно Закону України «Про адміністративні послуги» розпочав свою роботу Центр надання адміністративних послуг(ЦНАП) в м.Новодністровськ. Це дало можливість побудувати ефективну систему надання адміністративних послуг органами виконавчої влади міста, забезпечити прозорість, відкритість та зрозумілість дій між суб’єктами звернень та суб’єктами надання послуг в одному приміщенні з метою надання якісних адміністративних послуг.

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів влади та інших органів місцевого самоврядування. Складовою частиною цього напряму є своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг. Через ЦНАП м.Новодністровськ на кінець 2013 року структурними підрозділами міської ради та органами виконавчої влади надавались 97 адміністративних послуг. В 2014р. відбулись зміни в переліку адміністративних послуг та затверджено рішення виконавчого комітету про надання 133 адміністративних послуг. 15 жовтня 2014р. відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014р. №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» затверджено перелік адміністративних послуг в новій редакції, в якому зазначено 80 послуг. Станом на 01.10.2017р. переліком адміністративних послуг, які надаються через відділ (центр) надання адміністративних послуг затверджено 94 адміністративні послуги. До вказаного переліку послуг увійшли всі адміністративні послуги, що надаються виконавчими органами міської ради (крім послуг УПСЗН). Послуги Державної міграційної служби України, Управління Державного архітектурно-будівельної інспекції та відділу ведення реєстру територіальної громади м.Новодністровськ на сьогоднішній день не надаються.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2014р. №722 та наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015р. адміністратори центру підключені до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України та надають адміністративні послуги по даним реєстрам.

З травня 2016р. центром надаються послуги щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Забезпечена постійна і безперебійна робота ЦНАП, за дев’ять місяців 2017 року через ЦНАП прийнято 1166 заяв, з них 286 заяв по реєстрації речового права на нерухоме майно, 502 заяви відділу Держгеокадастру у м.Новодністровськ. Звернень громадян до міського голови зареєстровано 396 заяв. За січень-вересень 2017 року видано 8 документів дозвільного характеру.

Регулярно адміністраторами відділу надаються консультації громадянам, суб’єктам підприємницької та господарської діяльності. Здійснюються заходи з удосконалення функціонування центру надання адміністративних послуг, здійснюється аналіз нормативно-правових актів, які регулюють порядок надання адміністративних послуг, у разі змін в законодавстві, вносяться відповідні доповнення. На офіційному сайті міської ради розміщена інформація щодо вимог надання адміністративних послуг, а також бланки заяв для надання адміністративних послуг та для видачі документів дозвільного характеру.

Здійснюється реєстрація громадських формувань. За 9 місяців 2017 року прийнято 15 заяв, які опрацьовані та прийняті по ним рішення.

В приміщенні центру розміщені інформаційні стенди зі зразками заяв та переліком необхідних документів для отримання адміністративних послуг.

Наявність в місті Центру надання адміністративних послуг в кінцевому результаті дає:

– можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

– виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

– зменшення часу, необхідного для відвідування органів виконавчої влади, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

– отримання максимуму адміністративних послуг в одному приміщенні;

– зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи ЦНАП.

Місцевими органами влади, надається необхідна матеріально-технічна допомога суб’єктам малого підприємництва, в тому числі надаються в оренду нежитлові приміщення. Так, за 9 місяців 2017 року підприємцям міста для ведення бізнесу, передано в оренду 3 нежитлових приміщення загальною площею 60,2 кв.м., за 9 місяців 2016 року 3 нежитлових приміщення загальною площею 106,16 кв.м.

Мале та середнє підприємництво міста має сьогодні достатню організаційну інфраструктуру. ЇЇ основними складовими стали: Новодністровський міський центр зайнятості, 2 філії установ банків та 4 філії страхових компаній.

Значну фінансову підтримку сприянню розвитку малого і середнього підприємництва надає Новодністровський міський центр зайнятості шляхом надання роботодавцю компенсацій єдиного соціального внеску за створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних осіб, що належать до квотної категорії. З початку 2017 року надано компенсацій роботодавцям у розмірі ЄСВ за працевлаштування осіб з числа безробітних на нові робочі місця в сумі 11,9 тис.грн. за двох працевлаштованих осіб. За звітний період надано 75 консультації з питань організації та провадження, правових аспектів підприємницької діяльності незайнятому та зайнятому населенню міста із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади.

Новодністровським міським центром зайнятості залучення безробітних до підприємництва і самозайнятості здійснюється за допомогою їх професійного навчання; проведення зустрічей, семінарів, круглих столів із залученням представників Новодністровського відділення ДПС, державного реєстратора, представників малого та середнього підприємництва міста; надання фінансової підтримки.

Реалізація державної регуляторної політики Новодністровською міською радою та її виконавчими органами здійснюється у відповідності до принципів та завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

Основна увага приділялась недопущенню необґрунтованого регулювання господарської діяльності, прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, перегляду та удосконаленню діючих регуляторних актів, забезпеченню участі у розробці регуляторних актів представників підприємців, забезпеченню прозорості, гласності та відкритості шляхом оприлюднення проектів регуляторних актів в засобах масової інформації на офіційному сайті Новодністровської міської ради та газеті «Наша газета. Новодністровськ-ІНФО» та безпосереднього обговорення проектів на робочих засіданнях постійних комісій. З метою отримання пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються, проекти регуляторних актів зі всіма додатками, аналізом регуляторного впливу, експертним висновком постійної депутатської комісії з питань регламенту, законності та регуляторних актів направляються до Державної регуляторної служби України, після отримання висновку проект рішення виноситься на розгляд сесії міської ради.

Одним із основних принципів згідно із Законом є прозорість процедури прийняття рішень, їх обґрунтованість та публічність. З цією метою на офіційному сайті Новодністровської міської ради www.miska-rada.com.ua постійно оновлюється розділ «Регуляторна політика», в якому сформовані та наповнені необхідною інформацією рубрики: «Планування регуляторної діяльності», «Оприлюднення проектів регуляторних актів», «Відстеження результативності», «Відомості про здійснення регуляторної політики».

З метою впорядкування регуляторної діяльності коригується і оновлюється перелік діючих регуляторних актів. Зазначений перелік розміщений на офіційному сайті Новодністровської міської ради у розділі «Регуляторна політика» в рубриці «Відомості про здійснення регуляторної політики» містить електронні тексти нормативно-правових актів. Повноваження у здійсненні реалізації державної регуляторної політики покладені на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності і регуляторних актів

Проблемні питання розвитку малого підприємництва та реалізації регуляторної політики в місті, розглядається на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

Робота щодо подальшого вдосконалення реалізації державної регуляторної політики у місті й надалі буде спрямована на прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності.

Протягом 9 місяців 2017 року Новодністровською міською радою прийнято один регуляторний акт: «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (у новій редакції)” (рішення міської ради від 23 березня 2017 року №76) із застосування методології проведення тесту малого підприємництва (М-тесту)

Також розроблений проект регуляторного акту “Про затвердження Положення «Про оренду комунального майна, що належить територіальній громаді м.Новодністровськ (в новій редакції)”, який зі всіма додатками, аналізом регуляторного впливу, експертним висновком комісії було направлено до Державної регуляторної служби України, після чого отримано висновки та пропозиції до проекту регуляторного акту. Проект рішення розглядатиметься на черговому засіданні міської ради.

Затверджено і оприлюднено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів в м.Новодністровськ на 2018 рік (рішення міської ради від 30.11.2017р. №282).

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

До бюджету міста за 9 місяців 2017 року надійшло доходів в сумі 80 541,4 тис.грн. До загального фонду міського бюджету надійшло 64 539,6 тис.грн., в тому числі субвенції з державного бюджету – 36 501,8 тис. грн.,  надходжень (без трансфертів) – 28 037,7 тис.грн. З власних надходжень: ПДФО -18 000,7 тис.грн., земельного податку – 3 669,6 тис.грн., єдиного податку – 2 660,1 тис.грн., акцизного податку – 2 093,2 тис.грн., плати за розміщення тимчасово вільних коштів -761,5 тис.грн., податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 629,8 тис.грн. та інших 222,8 тис.грн..

До спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців надійшло доходів в сумі 16 001,8 тис. грн., в т.ч.: власних надходжень бюджетних установ – 1 503,5 тис.грн., екологічного податку – 20,2 тис.грн., надходжень від відчуження майна – 396,8 тис. грн., надходжень від пайової участі-16,3тис.грн. в цільовий фонд міської ради 11,4 тис.грн. та іншої субвенції – 14 053,5 тис.грн.

Очікувані надходження загального фонду без урахування трансфертів в 2017 році складуть 37,7 млн. грн., що має перевищити аналогічні надходження минулого року на 18,9%, або майже на 6 млн. грн.

Очікувані надходження спеціального фонду в 2017 році складуть 2,8 млн. грн., що більше аналогічних надходжень минулого року на 44,3 %, або майже на 1 млн. грн.

Очікується, що трансферти до міського бюджету протягом 2017 року будуть профінансовані у сумі 71 216,8 тис. грн., в т. ч. до загального фонду – 49 163,8 тис. грн., до спеціального – 22 053 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в загальній сумі доходів займає податок на доходи фізичних осіб та місцеві податки (64,2% та 24,8% відповідно). За рахунок цих надходжень у 2017 році до міського бюджету від цих податків поступить 33,5 млн. грн. (відповідно 24,1 млн. грн. – податок на доходи фізичних осіб та 9,5 млн. грн. – місцевих податків).

У 2017 році в доходну частину міського бюджету планується отримати 40,5 грн., що на 75,3% більше показників 2016 року. У тому числі до загального фонду – 37,7 млн.грн., до спеціального – 2,8 млн.грн.

Структура доходів міського бюджету

Доходи 2016р. факт 2017р. очікуване 2018р. прогноз 2018р. у % до 2017р.
Всього доходів (без трансфертів),

млн. грн.

33,7 40,5 46,0 113,6
Загальний фонд 31,7 37,7 42,8 113,5
Податкові надходження, всього 31,1 36,4 41,8 114,8
у тому числі:
податок на доходи фізичних осіб 20,0 24,0 28,0 116,7
плата за землю 0,5 4,9 4,5 91,8
інші місцеві податки та збори 3,1 4,5 5,0 111,1
інші податкові надходження 0,6 1,3 1,0 76,9
Спеціальний фонд 1,9 2,8 3,2 114,3

 

До бюджету міста в 2018 році планується надходження в сумі 46 млн. грн., що на13,6% більше показників 2017 року. У тому числі до загального фонду – 42,8 млн. грн., до спеціального – 3,2 млн. грн.

Також слід зазначити, що суттєвого росту власних доходів бюджету на 2018 рік не очікується, в зв’язку зі зміною місцезнаходження одного з основних платників ПДФО (Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго»). Разом з тим є позитивний момент  – на 2018 рік міському бюджету не передбачена реверсна дотація (в 2017 році сума складала 1067,3 тис.грн.).

Основна частка видатків на реалізацію державних і регіональних програм з розвитку окремих галузей економіки, заходів із соціального захисту і соціального забезпечення здійснюється за рахунок фінансів міського бюджету.

Очікується, що видатки міського бюджету в 2017 році становитимуть 116,0 млн.грн., у тому числі загального фонду – 90,0 млн. грн., спеціального фонду – 26 млн. грн. У 2017 році очікується збільшення обсягу видатків на 15% порівняно з 2016 роком.

Одним із основних пріоритетів у сфері видатків бюджету є соціальна спрямованість бюджету.

Наявні ресурси бюджету, в першу чергу, спрямовуються на заробітну плату працівникам бюджетних установ, на соціальний захист населення, а також на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Структура видатків міського бюджету

Показники 2016р. факт 2017р. очікуване 2018р. прогноз 2018р. у % до 2017р.
Всього, млн. грн. 77,5 116,0 120,0 103,4
Загальний фонд 70,3 90,0 94,0 104,4
Спеціальний фонд 7,2 26,0 26,0 100,0

В 2018 році планується підвищення державних соціальних стандартів, зміна ЄТС, збільшення видатків міського бюджету на оплату праці та енергоносії. Крім того, Чернівецька обласна рада планує передати на утримання міського бюджету Новодністровську спортивну школу, орієнтовно утримання якої складе 3,5 млн.грн. Отже, при збільшенні потреби загального фонду бюджету міста на 2018 рік, доходна частина залишається на рівні 2017 року, що призведе до фінансової диспропорції бюджету міста.

СТАН РОЗРАХУНКІВ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Протягом 2017 року здійснювались всі необхідні заходи для забезпечення населення, підприємств та організацій необхідними житлово-комунальними послугами.

За січень – вересень 2017 року нараховано населенню за водопостачання і водовідведення 1734,1 тис. грн. фактично сплачено 1495,3 тис. грн., по субсидії нараховано 1491,6 тис.грн. фактично сплачено 1520,0тис.грн. за надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій нараховано 4041,7 тис. грн., фактично сплачено 3185,5 тис.грн. заборгованість станом на 01.10.2017 року складає 901,8 тис. грн.

За січень–вересень 2017 року населенню міста було нараховано до сплати за природний газ 12744,8 тис. грн. Фактично сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів 11838,2 грн., що становило 92,9% до суми нарахувань, заборгованість за даний період складає 906,6 тис.грн.

За січень–вересень 2017 р. 2761 домогосподарству призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що становило 93 % від загальної кількості сімей, які за ними звернулися (у січні–вересні 2016 р. – 1539 домогосподарствам та 87,3 %, відповідно).

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за січень–вересень 2017 р. становила 7854,1 тис. грн. (за січень–вересень 2016 р. – 639,2 тис. грн.).

РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ

Одним із напрямків збільшення наповнення міського бюджету є надходження коштів від приватизації  та передачі комунального майна міста в оренду.

Станом на 01.10.2017 р. року в оренді перебувало 57 об’єктів нерухомого майна загальною площею 5851,91 кв.м, Передано в оренду на пільгових умовах 18 об’єктів нерухомого майна  за 1 гривню.

За 9 місяців 2017 року проведено 8 засідань конкурсної комісії на право оренди комунального майна територіальної громади міста Новодністровськ (за аналогічний період минулого року –9 ), розглянуто чотири заяви на оренду нежитлових приміщень. Надано в оренду комунального майна територіальної громади міста загальною площею 155,6 кв. м, що на 78,96 кв. м менше ніж за 9 місяців 2016 року.

Протягом звітного року велась робота щодо виготовлення інвентарних справ та документів на право власності на об’єкти комунальної власності. Зокрема, станом на 01.01.18р. виготовлено 51 інвентарних справ і 38 свідоцтв на право власності та інформаційних довідок із Державного реєстру на об’єкти комунальної власності. Відділом економіки та управління комунальним майном, спеціалістами бюджетних установ та комунальних підприємств, відповідальних за оренду майна, ведеться постійний контроль за виконанням орендарями умов договорів та надходженнями до міського бюджету орендної плати. Фактично за 9 місяців 2017 року надійшло коштів від орендної плати на суму 435574,75 грн., це на 40410,81 грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.

Протягом 2017 року продовжувалась робота щодо підготовки об’єктів, які включені до переліку об’єктів, що підлягають приватизації до продажу: виготовлялись документи на землю та проводилась оцінка об’єктів незавершеної будівництвом панчішно-шкарпеткової фабрики. Надходження від приватизації у 2017 року склали 396760,0 грн., що на 196 760 грн. більше ніж у 2016 році (200,0 тис. грн.).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ (ЗАРОБІТНА ПЛАТА)

Основною метою соціальної політики щодо грошових доходів є зростання реальних доходів населення, у тому числі заробітної плати, підвищення рівня життя населення.

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника за січень–вересень 2017 року становила 8704 грн. і в 2,7 рази перевищувала розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн.) та в 1,5 рази більше, ніж середній розмір заробітної плати по області (5717 грн.). Порівняно з січнем–вереснем 2016 р. її розмір збільшився на 67,6%. Протягом 2017 року не змінювався розмір мінімальної заробітної плати і становив 3200 грн.

Міською радою за участю Сокирянської ОДПІ головного управління державної фіскальної служби у Чернівецькій області, управління Пенсійного фонду у Сокирянському районі, міського управління юстиції, міського центру зайнятості за участю представників підприємців проводяться засідання комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат протягом січня-вересня 2017 р. проведено 3 засідання комісії. Управлінням праці та соціального захисту населення проводився моніторинг стану заборгованості із заробітної плати – на економічно активних підприємствах заборгованість відсутня. За даними Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області у звітах  зазначили заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, які не є респондентами статистичного спостереження з питань праці – Новодністровська державна швейно – трикотажна фабрика у сумі 104614,80 грн.

Рішенням виконавчого комітету від 01.06.2011р. №154/6, створена робоча група з питань легалізації тіньової зайнятості та неофіційних заробітків населення, протягом січня-вересня 2017 р. проведено 2 рейди, в результаті яких перевірено 12 фізичних осіб-підприємців, які використовують працю найманих працівників, виявлено 2 порушення (використання найманої праці без оформлення трудових відносин з роботодавцем, на підставі чого роботодавцям рекомендовано заключити трудові договори з найманими працівниками згідно чинного законодавства).

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Соціальний захист – це система суспільних відносин, призначена для задоволення матеріальних потреб громадян із спеціальних фондів через індивідуальну форму розподілу, замість оплати праці чи як доповнення до неї у випадках, передбачених законодавством, з урахуванням трудового стажу громадян чи соціального фактора або без урахування цих обставин.

Соціальна допомога за законодавством України надається у грошовій та натуральній формах, а також у формі соціального обслуговування і призначена як для всього населення України загалом, так і для окремих категорій: малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, інвалідів, дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів тощо.

На виконання делегованих повноважень за зверненнями заявників, управлінням праці та соціального захисту населення Новодністровської міської ради станом на 01.11.2017 року призначались наступні державні соціальні допомоги: сім’ям з дітьми на суму 5256,3 тис. грн., субсидії для відшкодування витрат на оплату ЖКП – 9729,3 тис. грн.,  малозабезпеченим сім’ям –  1629,8 тис. грн., інвалідам з дитинства та дітям інвалідам — 1630,6 тис. грн., дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме – 18,7 тис. грн., на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у прийомних сім’ях – 136,8 тис. грн., особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 183,4 тис. грн.

За рахунок місцевого бюджету призначено компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на суму 4,7 тис. грн.

Станом на 01.11.2017 року на обліку у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебувають 1531 особа, з них: ветеранів війни та прирівняних осіб – 140, ветеранів праці – 568, дітей війни – 307, потерпілих від Чорнобильської катастрофи – 234, інвалідів – 390, дітей – інвалідів – 38, реабілітованих – 4, багатодітних сімей – 41, ветеранів силових структур –11, батьків загиблих військовослужбовців – 5.

З початку року надано пільг на житлово-комунальні послуги на суму 832,5 тис. грн.,

За бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» з початку року нараховано допомог і компенсацій на суму 510,2 тис. грн.

До Дня Перемоги станом на 01.11.2017 року 131 ветерану війни та прирівняним особам виплачена щорічна разова грошова допомога на суму 145,2 тис. грн.

За рахунок міського бюджету 8 особам, реабілітованим за ст.3 ЗУ «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», Почесним донорам України, учасникам АТО надано пільг на суму 16,8 тис. грн.

В рамках міської комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» виділено матеріальну допомогу з міського бюджету  667 мешканцям міста на суму 405,7 тис. грн., в т. ч.: 265 ветеранам війни на суму 212,7 тис. грн., 76 інвалідам та дітям – інвалідам на суму 42,4 тис. грн., 72 потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС на суму 12,9 тис. грн., 4 непрацездатним та малозабезпеченим громадянам  на суму 2,4 тис. грн., 50 багатодітним на суму 15,7 тис. грн., 4 реабілітованим на суму 0,8 тис. грн., 9 Почесним донорам України на суму 1,8 тис. грн., 2 Почесним мешканцям міста на суму 15,0 тис. грн., 175 мешканцям похилого віку на суму 61,3 тис. грн., 11 іншим категоріям населення на суму 10,6 тис. грн., на поховання деяких категорій осіб – 4 заявникам на суму 61,3 тис. грн., матері загиблого учасника АТО та вдові померлого учасника бойових дій в Афганістані надано щомісячної матеріальної допомоги на суму 23,8 тис. грн.

З початку року видано направлень на обслуговування територіальним центром  43 мешканцям міста, 50 направлень інвалідам та дітям – інвалідам на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, отримано особами з обмеженими фізичними можливостями 4 таких засоби.

Соціальна політика м.Новодністровськ у 201 році спрямована на необхідність забезпечення соціальних гарантій та норм соціального захисту населення, реалізації основних напрямків соціальної політики.

Територіальний центр соціального обслуговування м.Новодністровськ є установою, що надає побутову, медико-соціальну, матеріальну, гуманітарну допомогу одиноким непрацездатним громадянам похилого віку, інвалідам, ветеранам війни та праці, ветеранам збройних сил, багатодітним сім’ям, дітям – сиротам, дітям під опікою та малозабезпеченим мешканцям м.Новодністровськ.

На 01.10. 2017 р. виявлено всього 1665 осіб потребуючих в обслуговуванні терцентром. Зареєстровано та обслуговується 1656 осіб. За 9 місяців 2016 року обслужено 1962 особи.

У відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру на надомному обслуговуванні обслужено 16 одиноких та одинокопроживаючих непрацездатних громадян. Кількість відвідувань ОНГ соціальними робітниками 2820 раз. Надано послуг всього 5607 раз.

З початку 2017 року у відділенні денного перебування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) соціальні послуги отримали 890 осіб з них 169 особам надано послуги масажу.

Станом на 01.10.2017 р. у відділенні соціальної реабілітації дітей-інвалідів зареєстровано 16 дітей-інвалідів, яким надаються послуги з соціальної реабілітації. Згідно з договором оренди терцентр орендує в міській лікарні приміщення площею 108,4 м2. У даному відділенні встановлено сенсорну кімнату для фізичної та психологічної реабілітації дітей інвалідів.

У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги соціальні послуги отримали 404 особи. З них пунктом прокату обслужено 45 осіб. Перукарських послуг(платні) – 119 чол. на суму – 1293,05 грн. З вересня 2017 р. у даному відділенні надаються послуги взуттєвика (24 особам надано 25 послуг) та швачки(21 особі надано 21 послугу).

З метою виявлення осіб, які потребують різних видів соціальних допомог, міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) протягом 9 місяців 2017 року обстежені матеріально-побутові умови проживання 37 осіб похилого віку, інвалідів та малозабезпечених громадян.

За 9 місяців надійшло коштів у сумі 1092149,26 грн. З них заробітна плата з нарахуванням становить – 981716,20грн.

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ

На 01 січня 2017 року на обліку в Новодністровському міському центрі зайнятості  перебувало  405 безробітних громадян.

Впродовж січня – вересня 2017р. за допомогою в працевлаштуванні звернулося 481 громадянин, що на 53 особи менше, ніж за 9 місяців 2016 року.

В цілому ринок праці за 9 місяців 2017 року склав 886 осіб.

Слід зазначити, що до Новодністровського МЦЗ в пошуку роботи все частіше зверталися жителі прилеглих сіл. В цілому їх звернулося більше 100 осіб.

Станом на 01 жовтня 2017 року на обліку перебувало 311 безробітних громадян.

За сприяння державної служби зайнятості за 9 місяців 2017р. працевлаштовано 445 осіб, в т.ч. 230 з них мали статус безробітного.

Для нашого моно структурного міста – питання працевлаштування молоді та жінок найболючіше та найактуальніше.

Тому, службою зайнятості проводиться багато заходів для пошуку роботи саме цим категоріям населення. Серед працевлаштованих безробітних 90 – жінки, що становить 39% від загальної кількості працевлаштованих безробітних, 77 – молодь у віці до 35 років, а це 33,5%, 32 молодих осіб проходили профнавчання з подальшим працевлаштуванням, 20 осіб з числа молоді було задіяно на громадських та тимчасових оплачуваних роботах.

Також, особливу увагу приділяємо особам з числа соціально незахищених, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні (перед пенсійний вік, матері, що мають дітей до 6-ти років та ін.) – за 9 місяців 2017 року працевлаштовано 108 осіб цієї категорії.

Станом на 01 січня 2017 року на обліку в Новодністровському МЦЗ перебувало 15 осіб з інвалідністю. Всього за 9 місяців перебувало на обліку 32 особи даної категорії.

За 9 місяців 2017 року працевлаштовано 8 осіб з інвалідністю, з них -7 безробітних, 1 особу працевлаштовано без надання статусу безробітного.

Особлива увага приділяється такій категорії населення як учасники АТО. Особи, що демобілізовані після закінчення служби на сході нашої країни, звертаються до центру зайнятості в пошуку роботи. Вони залучаються до всіх профорієнтаційних та інформаційних заходів служби зайнятості, проходять співбесіду з психологом та отримують допомогу по безробіттю. Протягом 9-ти місяців поточного року за пошуком роботи до Новодністровського МЦЗ звернулося 15 учасників АТО, 3 учасників АТО – працевлаштовано.

З метою орієнтації на самозайнятість серед незайнятого населення міста проводиться також інформаційно-роз’яснювальна робота щодо можливості започаткування власної справи шляхом проведення семінарів, тренінгів та інших групових заходів, консультацій представників установ та служб з питань провадження підприємницької діяльності. За звітний період надано 75 консультацій з питань організації та провадження, правових аспектів підприємницької діяльності незайнятому та зайнятому населенню міста із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади.

Важливим напрямком роботи для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка безробітних осіб.

За 9 місяців 2017 року з метою набуття нової професії або спеціальності у навчальних закладах проходили профнавчання 109 безробітних осіб, в тому числі 38 – соціально-незахищені, 89 осіб, що пройшли профнавчання, працевлаштовані, а решта будуть працевлаштовані в жовтні місяці 2017 року. Рівень працевлаштування після закінчення профнавчання складає 98,9%.

Згідно Закону України “Про зайнятість населення” одним із видів соціальних послуг є надання роботодавцю компенсацій єдиного соціального внеску за створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних осіб, що належать до квотної категорії.

З початку 2017 року  надано компенсацій роботодавцям у розмірі ЄСВ за працевлаштування осіб з числа безробітних на нові робочі місця в сумі 11,9 тис.грн. за двох працевлаштованих осіб.

Організація оплачуваних громадських робіт та робіт тимчасового характеру для безробітних громадян – це ефективна форма організації тимчасової термінової зайнятості безробітних, підтримки їхнього матеріального та соціального становища.

За 9 місяців 2017 року 134 безробітних були задіяні на громадських та тимчасових роботах. На фінансування робіт витрачено 60,4 тис. грн. коштів місцевого бюджету та 60,4 тис. грн. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Безробітні працювали на благоустрої міста, проводили ремонтні роботи приміщень у шкільних закладах та будинку культури.

З метою формування у клієнтів позитивної мотивації до праці, набуття практичних навичок у пошуку роботи, оволодіння навичками самопрезентації та спілкування з роботодавцями за 9 місяців проведено 66 семінарів з техніки пошуку роботи за сесійною формою до яких залучено 734 особи.

Проводились профорієнтаційні уроки – семінари для учнівської молоді та здійснювалось профдіагностичне обстеження молоді. Даними заходами охоплено 294 учня загальноосвітніх шкіл.

Населення міста оперативно інформувалось про наявні вакансії та можливості проходження професійного навчання за сприянням служби зайнятості шляхом проведення «Презентації навчальних закладів», «Презентації послуг з професійного навчання», «Презентації професій».

З метою ефективного використання вільних робочих місць, оперативного підбору претендентів на роботу, для забезпечення сприяння розвитку соціального партнерства та діалогу на ринку праці проведено 18 семінарів, «Презентації роботодавця», міні-ярмарки вакансій за участю соціальних партнерів та роботодавців міста.

Для оперативного реагування на потреби роботодавців у робочій силі та надання комплексу послуг, Новодністровський міський центр активно співпрацює з роботодавцями міста, регіону та всієї України.

За 9 місяців 2017 року 97 роботодавців подали до служби зайнятості 424 вакансії. Всі подані вакансії в повному обсязі укомплектовано. Найбільше вакансій подавали роботодавці, що працюють на будівельних майданчиках Дністровської ГАЕС, приватні підприємці, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею, громадським харчуванням, у сфері транспорту та сільського господарства.

Також, служба зайнятості оперативно надає комплекс послуг у розв’язанні проблеми у роботі з трудовим колективом на підприємствах, де передбачається вивільнення працівників, проводить комплекс заходів для вивільнюваних працівників, забезпечуючи безумовне дотримання чинного законодавства про зайнятість населення.

Успішне вирішення проблеми ринку праці, а отже, і скорочення безробіття, має базуватися перед усім на активній соціально – економічній політиці держави, спрямованій на розвиток економіки, враховуючи потреби населення.

ДІТИ, СІМ’Я ТА МОЛОДЬ

На даний час у службі у справах дітей Новодністровської міської ради на первинному обліку перебуває 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в сім’ї, а на вторинному обліку – 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в сім’ї. У травні 2017 року 1 дитину-сироту було знято з первинного обліку, у зв’язку з досягненням нею повноліття.

В місті функціонує 1 прийомна сім’я, в якій проживає 4 дитини, позбавлені батьківського піклування. Щомісячно вона фінансується за принципом «гроші ходять за дитиною», діти забезпечені всім необхідним, дана сім’я є зразковою.

Всі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, користуються пільгами, передбаченими законодавством.

Всі вони знаходяться на соціальному супроводі. Цим дітям надається комплекс правових, психологічних, педагогічних, медичних та інших соціальних послуг.

Життя цих дітей кожного дня знаходяться під суворим контролем та піклуванням опікунів, піклувальників, усиновлювачів та виконавчої влади міста.

У службі функціонує Єдина інформаційно-аналітична система «Діти».

На даний час немає в м. Новодністровськ неповнолітніх, які звільнені із закладів соціальної реабілітації, виправно–трудових колоній.

Також, 4-о діток різного віку, позбавлених батьківського піклування та 2-є дітей-сиріт знаходяться під опікою (піклуванням) та влаштовані в м.Новодністровськ, але знаходяться на обліку Сокирянської ССД.

На обліку служби у справах дітей перебувають 8 дітей, сім’ї, яких опинились у складних життєвих обставинах.

Всі неблагополучні сім’ї в залежності від причини (планова перевірка, за зверненням громадян, повідомленням відділу поліції, відділу гуманітарної політики та ін.) перевіряються, обстежуються умови проживання дітей, складаються акти обстеження матеріально-побутових умов.

Оздоровлено 4 дитини  шкільного віку із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Інші відмовились від путівок, або з інших причин не були оздоровлені (не досягли певного віку та були оздоровлені опікунами (піклувальниками)).

За результатами організації проведення в місті Новодністровськ Всеукраїнського профілактичного рейду «Урок» станом на 1-ше вересня 2017 року 1 дитина не приступила до навчання. З батьками була проведена профілактична бесіда, в результаті якої було вирішено, що дитина повертається до навчання в ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів.

За розпорядженням Новодністровської міської ради від 25.02.2009 р. №39 службі у справах дітей Новодністровської міської ради надані повноваження видавати довідки про факт проживання або не проживання, реєстрацію дітей у м. Новодністровськ. Зареєстровано таких 44 довідки.

Також, служба у справах дітей Новодністровської міської ради видає посвідчення батькам багатодітної сім’ї та дітям з багатодітної сім’ї (з 6-ти років). Станом на 01.09.2017 р. видано 4 та продовжено 10 посвідчень батькам багатодітної сім’ї, видано 8 та продовжено 21 посвідчення дітям з багатодітних сімей.

Надавалися відповідні консультації по опіці і піклуванню, проводились профілактичні бесіди, особливо з неблагополучними сім’ями, проблемними дітьми.

Відповідно до Міської програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності в м. Новодністровськ на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 квітня 2016 року №122 (зі змінами), а також на виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», та з метою соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що потрапили у важкі життєві обставини, дітей, батьки яких (один з батьків) були або є учасниками бойових дій в зоні ведення антитерористичної операції та в рамках проведення в місті благодійних акцій, згідно з планом роботи служби у справах дітей Новодністровської міської ради на 2017р.:

 • до Пасхальних свят було придбано пасхальні набори в кількості 78 шт. для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що потрапили у важкі життєві обставини, дітей, батьки яких (один з батьків) були або є учасниками бойових дій в зоні ведення антитерористичної операції на суму 4992,00 грн.;
 • придбано плакати «Гаряча лінія» в кількості 13 шт. на суму 330,00 грн.;
 • до Дня захисту дітей було придбано солодощі в кількості 200 шт. для дітей учасників заходу на загальну суму 3000,00 грн.;
 • з нагоди відзначення Дня захисту дітей 1 червня 2017 року на територію туристичного комплексу «Сонячна долина» (Чернівецька обл., Новоселицький район, с. Бояни) згідно листа ЧОДА від 24.05.2017 року № 01.43/36-918 було організовано поїздку для 10 дітей із категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що потрапили у складні життєві обставини, сума, перевезення згідно акту надання транспортних послуг складає 2800,00грн.
 • до 1-го вересня було придбано шкільні приладдя для 36 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що потрапили у складні життєві обставини на суму 4000 грн.

Залишок 9208 грн. планується витратити на День Святого Миколая та Різдвяні свята для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей із сімей, що потрапили у складні життєві обставини, дітей переселенців із зони АТО.

Фінансування заходів в рамках програми здійснюється з міського бюджету Новодністровської міської ради згідно кошторису видатків.

Відповідно до місцевої програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа до 2020 року затвердженої рішенням міської ради від 30 червня 2015 року, №132, а також Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови КМУ від 24.09.08 №866 «Питання діяльності опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», з метою забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, передбачені програмою кошти в сумі 10 тис. грн. планується витратити на погашення заборгованості та на виготовлення правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке матимуть діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Служба у справах дітей Новодністровської міської ради взаємодіє із центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із підрозділами КМСД, органами охорони здоров’я, освіти, громадськими та молодіжними організаціями з питань попередження злочинності і бездоглядності, негативних явищ у молодіжному середовищі а саме: проведено 10 рейдів «Нічне місто», перевірено розважальні заклади – кафе, барів, інтерактивних клубів, щодо виявлення неповнолітніх, особливо в нічний час, також магазинів стосовно продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім. Перевіряються навчальні заклади, проводяться профілактичні бесіди з батьками порушників, виносяться питання на комісію з питань захисту прав дитини.

Сім’я є важливою складовою ланкою сучасного суспільства. Проте складне соціально-економічне становище в країні призвело до ослаблення виховної ролі сім’ї, кризи сімейних цінностей, неспроможності значної частини сімей виконувати виховні функції. Нерідко діти з таких сімей опиняються поза сферою сімейних відносин, вчиняють правопорушення, вживають наркотичні засоби, психотропні речовини, алкогольні напої. Непоодинокими є факти відмови батьків від новонароджених дітей, що спричиняє раннє соціальне сирітство.

Однією із найбільш вразливих категорій населення є також молодь. Її амбіції, завищені очікування, пошуки власних шляхів і прагнення до самореалізації часто зіштовхуються із негативними реаліями сучасного українського суспільства, що у свою чергу призводить до збільшення кількості життєвих проблем у представників молодого покоління та формує так званий комплекс незадоволеності. Останніми роками чітко прослідковується тенденція щодо зростання підліткового алкоголізму, поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу, низьким залишається рівень працевлаштування молоді.

Метою Програми розвитку соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді на 2016 – 2020 роки є здійснення системи соціальних заходів, спрямованих на підтримку соціального статусу та повноцінної життєдіяльності сімей, дітей та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах, відновлення основних соціальних функцій, психологічного, фізичного та морального здоров’я, забезпечення якості та доступності професійних соціальних послуг безпосередньо у громаді.

На виконання заходів зазначеної програми структурними підрозділами міської ради у взаємодії з благодійною організацією Християнський центр «Милосердя» в навчальних та розважальних закладах, в місцях відпочинку проводяться різнопланові профілактичні заходи, до яких залучаються представники правоохоронних органів,  кваліфіковані медичні спеціалісти міста, також була проведена інформаційна кампанія щодо пропагування сімейних форм виховання дітей, а саме: написано 1 статтю в місцеву газету щодо умов створення патронатних сімей, висвітлення даної інформації на сайті міської ради та виступ на радіо щодо патронатних сімей та 1 статтю про альтернативні форми сімейного виховання. До центру надійшло 6 повідомлення про вчинення насильства в сім’ї. В даних сім’ях здійснено оцінку потреб, визначено потрібний вид допомоги та надані соціальні послуги, згідно потребам.

Постійно проводиться роз’яснювальна робота стосовно профілактики насильства в сім’ї та в учнівському середовищі. У березні взята участь у батьківських лекторіях щодо профілактики кіберзлочинів та недопущення насильства в сім’ї та учнівському середовищі. У жовтні проведений круглий стіл із психологами навчальних закладів та дитячих садочків на тему «Насильства над дітьми та в дитячому середовищі», де було обговорено алгоритм дій кожного суб’єкта соціальної роботи та складений спільний план заходів щодо профілактики насильства, негативних проявів серед дітей. Проводиться роз’яснювальна робота щодо агресивної поведінки в школі та на вулиці. Всі навчальні заклади міста, міська лікарня, УПСЗН, центр зайнятості населення, міська рада та ін. підприємства забезпечені друкованими матеріалами та плакатами щодо профілактики насильства, а також плакатами з телефоном гарячої лінії для дітей, що страждають від насильства, виготовленим обласною та Новодністровською міською службою у справах дітей.

Профілактикою щодо недопущення вчинення насильства в сім’ї та суспільства в цілому охоплені всі сім’ї, які опинились в складних життєвих обставинах і перебувають на обліку в центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді чи отримують соціальні послуги, а також особи, що перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції, учні навчальних закладів міста та їхні батьки.

На сьогодні найбільш вразливою категорією молоді щодо негативних проявів є діти та молодь, яка виховується в сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. З метою комплексного вирішення проблемних питань даної категорії при міській раді створено та діє комісія з питань захисту прав дітей. Станом на 01.10.2017 року проведено 7 засідань вищевказаної комісії, на яких заслухано 12 питань. В результаті роботи ініційовано 3 справи на позбавлення батьківських прав батьків, 1 справа про надання дозволу на продаж квартири співвласником якої є неповнолітні/малолітні діти, 1 справа про надання прізвища дитині та реєстрацію її місця проживання, 1 справа про реєстрацію місця проживання дитини, 6 справ – дали термін на виправлення, проводилися профілактичні бесіди щодо виконання батьківських обов’язків деякими батьками міста.

Протягом звітного періоду центром було проведено 113 інспектувань, складено 21 оцінку потреб, виявлено та поставлено на облік 13 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Результати інспектувань: 1 особа, відправлена на реабілітацію алкозалежності за рахунок міського бюджету, на що виділено 4000 грн., 6 дітей відправлено в оздоровчі табори; 1 сім’я – допомога в оформленні необхідних документів, 2 неповнолітнім особам, що мають проблеми з законом, зменшено асоціальну поведінку, 1 сім’я – покращено виховний потенціал. На підтримку 3 особам, які осиротіли одразу після повноліття, з відповідної програми  виділено 16500 грн.: по 1500 грн. на кожну особу протягом січня – листопада 2017 року.

З метою зменшення рецидивної злочинності серед молоді, постійно проводиться профілактична робота  з особами, яких засуджено до покарань, непов’язаних з позбавленням волі на базі кримінально-виконавчої інспекції охоплено 14 осіб.

Протягом року проводилась робота з сім’ями, в яких є факт вчинення насильства. В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у навчальних закладах міста профілактичною роботою щодо попередження насильства у дитячому середовищі було охоплено 230 батьків. Дана інформація висвітлена на сайті НМР та ЗМІ.

Центром розповсюджено різні види роздаткової друкованої продукції: буклетів на тему насильства – 100 шт., довідників АТО – 50 шт., на допомогу захисникам Батьківщини – 50 шт., буклетів «Ні – наркотикам!» – 50 шт., буклетів з профілактики ВІЛ – 50шт.

Згідно міської Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей м.Новодністровськ на 2016-2020 роки» затвердженою рішенням міської ради від 28.07.2016 № 288, оздоровлено 453 дитини м.Новодністровськ або 43 % від загальної кількості дітей.

З міського бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій цього року було виділено та використано 198 000 тис.грн за які організовано оздоровлення та відпочинок 60 дітей пільгових категорій  а саме: діти-сироти та діти позбавлених батьківського піклування – 4 дітей, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей – 10 дітей, діти, які перебувають на Д-обліку – 26 дітей, талановиті та обдаровані – 12 дітей, діти, учасників АТО – 3 дітей, діти постраждалі в наслідок Чорнобильської катастрофи – 2 дітей, діти працівників бюджетної сфери – 3 дітей.

В таборі «Вербиченька» було замовлено 38 путівок на суму 120846 тис.грн. Середня вартість  1 путівки становить 3 180 тис.грн. В таборі «Юність» було замовлено 22 путівки на суму 77154 тис.грн. Середня вартість 1 путівки становить 3 507 тис.грн.

Особлива увага приділялася оздоровленню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених родин , дітей інших соціально незахищених категорій, талановитих та обдарованих учнів.

Крім того, в 2017 році за кошти Чернівецької обласної держадміністрації оздоровлено 23 дитини пільгової категорії, з них в таборах «Вербиченька», с.Давидівка Сторожинецький р-н, Глибоцький район та в с. Валя Кузьмiна 18 дітей (діти, які перебувають на Д-обліку 3 та діти обдаровані з ОКЗ «ДЮСШ в м. Новодністровськ» 15) в таборах ДП УДЦ «Молода гвардія» та ДПУ МДЦ «Артек» оздоровлено 5 дітей шкільного віку (діти постраждалі в наслідок Чорнобильської катастрофи 1, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей 3 діти-сироти та позбавлених батьківського піклування  1).

За літній період самостійно з батьками оздоровилось 370 та відпочило 543 школяра, відвідали різні куточки України із екскурсіями, подорожували та відпочивали за кордоном.

Також  в місті було організовано роботу пришкільного мовного табору де було оздоровлено 45 дітей. З міського бюджету було виділено 9045 тис.грн. на харчування дітей.

Отже, Програму «Оздоровлення та відпочинок дітей м.Новодністровськ на 2016-2020 роки», у 2017 році було виконано в повному обсязі, оскільки було оздоровлено заплановану кількість дітей та використано всі кошти, які були виділенні міським бюджетом згідно Програми.

ОСВІТА

На сьогоднішній день мережа освітніх закладів міста відповідає потребам територіальної громади і задовольняє запити громадян. Ця мережа включає в себе загальноосвітні заклади – 4, з них 3 – в комунальній власності міста, 1 – власність територіальної громади області. В них навчається 1686 учнів. Позашкільна освіта представлена позашкільним навчальним закладом освіти – Будинок дитячої творчості, в якому охоплено різними формами роботи 429 учнів. Функціонує три дошкільні установи. Станом на 01.10.2017 р. в них перебуває 445 дітей. За індивідуальною формою навчання станом на 01.10.2017 р. навчаються 12 учнів. На 01.10.2017 р. всього в місті проживає дітей-інвалідів 38, в освітніх закладах навчаються – 30. У ЗОШ І ст. та ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів запроваджена інклюзивна форма навчання, за даною формою навчаються 12 учнів з особливими освітніми потребами.

Надання освітніх послуг забезпечують 159 педагогів. Станом на 01.10.2017 р. немає потреби в педагогічних кадрах. Забезпечено проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. За 2017 р. курси пройшли 30 педагогів. Створено та поновлюється банк даних на всіх педагогічних працівників навчальних закладів міста.

У 2017 році проводилось зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників ЗНЗ. У ЗНО взяло участь 95 (100%) випускників міста. За підсумками ЗНО заклади освіти міста по якості знань займають другу позицію в рейтингу серед навчальних закладів області.

У 2017 році загальноосвітні заклади і Будинок дитячої творчості брали участь в обласних конкурсах та виставках, де досягли наступні здобутки:

– Обласний етап конкурсу «Відкривай Україну» – І місце;

– Всеукраїнський етап конкурсу «Відкривай Україну» – І місце

– Міський конкурс «Пісенний струм» – І, ІІ та ІІІ місця;

– У міській конференції юних краєзнавців «Моя Батьківщина – Україна». Напрям «Із батьківської криниці» – 1 переможець;

– І (міський) етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси». «Театральне мистецтво» – ІІ місце;

– Обласний конкурс юних дизайнерів – ІІ та ІІІ місця;

– Обласний конкурс «Космічні фантазії»:

– Секція «Вироби з соломки» – І місце;

– Секція «Картини з бісеру» –  ІІ місця;

– Секція «В’язана композиція» – ІІ місце;

– Обласна виставка-конкурс «Галерея мистецтв» (образотворче мистецтво) – І місце;

– Обласний конкурс «Буковинська зіронька» – приймали участь;

– Обласна новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція» – 10 учасників;

– Обласний конкурс української декоративної творчості – ІІ місце;

– Обласна виставка-конкурс «Галерея мистецтв» – І місце ;

– VI Всеукраїнський конкурс із образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Вижницька палітра 2017» – І місце;

– Всеукраїнська виставка-конкурс «Галерея мистецтв» – І місце;

– Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Ярмарок талантів» –  ІІІ місце.

В закладах освіти міста організація харчування проводиться згідно закону України «Про охорону дитинства», «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах», відповідних наказів, методичних рекомендацій МОНУ та ГУОН.

Відповідно до вимог чинного законодавства організовано гаряче харчування школярів. На 2017 рік було виділено бюджетних коштів на харчування в сумі 500 000,00 грн. В 2017/2018 навчальному році учні початкової школи (463 учня) харчуються за кошти місцевого бюджету, вартість харчування становить 15 грн. (6,75 грн. – бюджетні кошти, а за батьківські кошти 8,25 грн. в день з одного учня.  Всього гарячим харчуванням в ЗНЗ охоплено станом на 01.10.2017 р. 975 учнів, що складає 94%. З них пільгова категорія (малозабезпечені, багатодітні, сироти, під опікою) – 125 дітей. Вартість харчування однієї такої дитини становить 15,00 грн.

Вартість харчування в ДНЗ становить 26,00 грн. (9,10 грн. – міський бюджет, 16,90 – батьківські кошти.) В ДНЗ батьки з багатодітних сімей сплачують за харчування дитини 50% (23 дітей), 100 % малозабезпечені – 28 дитини.  Діти з пільгової категорії (інваліди, сироти,переселенці, за рішенням виконавчого комітету та діти АТО) 18 дітей по 26,00 грн. безкоштовно, (під опікою) в ДНЗ харчується безкоштовно 1 дитина.

При відділі гуманітарної політики продовжує діяти психолого-медико-педагогічна консультація, яка надає допомогу дітям з вадами фізичного та психічного розвитку. Проведено загальноміські батьківські збори з питань навчання дітей-інвалідів. По установах відділу гуманітарної політики: ДНЗ та ЗОШ І ст. діє логопедична служба.

В структурі освіти складовою частиною є психологічна та соціальна служби. Станом на 01.10.2017 р. в закладах освіти налічується 3,9 ставок практичних психологів, 0,5 соціального педагога та  0,25 ст. асистента – вчителя.

КУЛЬТУРА

За час існування відділу культури (з червня 2016 року) забезпечено збереження існуючої мережі закладів культури міста. Фінансування закладів культури проводиться згідно передбачених асигнувань. В першу чергу фінансуються захищені статті (зарплата та енергоносії), а всі інші по мірі надходжень.

Постійно проводиться робота з раціонального використання майна, приміщень, які перебувають у комунальній власності, заплановані кошти використані на оплату енергоносіїв, відрядні, транспортні послуги, проведення загальноміських свят, на придбання канцелярських товарів та господарські потреби. В кінці року у зв’язку з економією були придбані меблі для музичної школи, музею, в бухгалтерію та кабінет керівника відділу.

Для активної творчої діяльності, підтримки аматорських колективів, виховання та підтримки юних талантів систематично працюють Новодністровська музична школа, БНТД «Молодіжний», міська бібліотека, міський музей.

Новодністровська музична школа

Метою закладу Новодністровської музичної школи є: робота по виявленню юних талантів; систематичне покращення морального, естетичного виховання учнів; робота по професійній орієнтації учнів; активна участь у концертній та творчій діяльності. У Новодністровській музичній школі навчаються 99 учнів.

Викладачі музичної школи відвідали обласні медичні семінари та курси підвищення кваліфікації протягом 2017 року. Викладачі пройшли чергову атестацію та успішно атестувалися в м.Чернівці.

Опрацьовано і прослухано методичні доповіді по відділах: «Активізація творчого потенціалу учня – піаніста у вправах імпровізаційного характеру», «Використання різноманітних форм та методів в музичному вихованні дітей», «Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості», «Розвиток особистості учня як результат педагогічного спілкування в процесі навчання», «Методи музичного виховання на уроках музичної літератури», проведено відкриті уроки: «Форми роботи з учнями для вдосконалення виконавської  майстерності та розвитку творчого мислення», «Основи техніки звуковидобування учня – трубача», «Прийоми техніки джазового виконання у формуванні та вдосконаленні вокальних навичок», «Форми та методи написання диктанту з учнями ІV класу».

Вихованці Новодністровської музичної школи брали участь у:

Шкільному відбірковому турі: до обласного виконавського конкурсу учнів відділів струнно-смичкових інструментів МШ, фортепіано МШ; до обласної теоретичної олімпіади «Музичний ерудит» (предмет сольфеджіо) учнів МШ; до обласного конкурсу виконавської майстерності учнів відділів народних інструментів по класу баяна; до обласного конкурсу ансамблевої гри учнів-гітаристів МШ; до обласного конкурсу виконавської майстерності учнів відділів народних інструментів по класу цимбал МШ.

Обласному виконавському конкурсі учнів відділів фортепіано МШ та ШМ: ІІІ місце -1 учень, ІV місце – 1 учень.

Обласному виконавському конкурсі учнів відділів струнно-смичкових інструментів МШ та ШМ: ІV місце – 1 учень

Обласній теоретичній олімпіаді «Музичний ерудит» (предмет сольфеджіо): І місце – 1 учень, ІІ місце – 1 учень.

Обласному конкурсі виконавської майстерності учнів відділів народних інструментів по класу баяна: ІV місце – 1 учень.

Обласному конкурсі ансамблевої гри учнів-гітаристі МШ та ШМ: Дует у складі 2 учнів 3 класу – ІІІ місце, дует у складі 2 учнів 2 класу – ІІІ місце.

Обласному конкурсі виконавської майстерності учнів відділів народних інструментів по класу цимбал: ІІ місце – 1 учень.

Участь у проведенні міських та шкільних заходах музично-просвітницької діяльності:

04.01.2017р. Новорічний ранок для учнів школи.

13.01.2017р. Маланка-фест.

20.02.2017р. Міський захід присвячений річниці Майдану «Пам’ять небесної сотні».

01.02.2017р. «День Соборності України».

02.03.2017р. Концерт струнно-фортепіанного та народного відділів «В обіймах музики весни».

13.04.2017р. «Свято дитячої музики».

08.04.2017р. Ювілей хору «Калина».

11.05.2017р. «Звітний концерт школи».

19.05.2017р. Свято вишиванки на ГАЕС (дует гітаристів у складі учнів 3кл. Худиківської О. та Юрчака І.).

30.05.2017р. «Випускний вечір».

10.07.2017р. Концерт присвячений Дню міста.

24.08.2016р. Концерт присвячений Дню Незалежності України.

01.09.2017р. Концерт до 20-річчя Новодністровської гімназії.

20.09.2017р. «Посвячення в юні музиканти».

27.09.2017р. День дошкільного працівника у д/у «Радість».

БНТД «Молодіжний»

БНТД «Молодіжний» є одним із ведучих закладів в культурно-мистецькому житті міста. До складу колективів БНТД «Молодіжний» входять:

 • Театральний колектив «Барвінок» (в 2017 р. підтвердив звання «народний»);
 • Оркестр народних інструментів «Бесарабська кварта»;
 • Танцювальний колектив;
 • Народний аматорський хор «Калина» (в 2017р. підтвердив звання «народний»).

За дев’ять місяців 2017 року БНТД «Молодіжний» було проведено такі загальноміські заходи:

– Святково-розважальна програма «В Новорічну казкову ніч 2017».;

– Народні масові гуляння, новорічні забави «З Новим роком, щедрим роком!»;

– Виступи фольклорних колективів, організацій та підприємств міста «Маланка по-ГЕСівськи 2017 »;

– Мітинг та живий ланцюг єднання з нагоди Дня Соборності України у Новодністровську;

– Розважальна конкурсна програма до Дня закоханих «Нехай дружба з роками переростає в кохання»;

– День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, що приурочений Дню виведення радянських військ з Афганістану;

– Вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні «Героям слава вічна, разом і до кінця»;

– Святковий вечір та концерт до 8 березня «Кохання – вічне»;

– Конкурс до 8 березня «Міні-міс Новодністровська 2017»;

– Ювілейний святковий концерт народного аматорського хору «Калина» БНТД «Молодіжний»;

– Концертна програма в Словаччині м. Кошице «Дні України в Словаччині» за участі народного хору «Калина» та троїстих музик за сприяння міського голови Болдашева А.І.;

– Мітинг приурочений Чорнобильській трагедії «Як згадую, то серце мені рветься»;

– Мітинг з нагоди відзначення Дня Пам’яті та Примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

– Мітинг «Афганістан – через роки і далі з болем звучить у наших душах»;

– Концертна програма на ГАЕС до Дня Вишиванки;

– Концертна шоу – програма до Дня Європи «Вишитою дорогою життя крокуємо в Європу» за участю вокальної студії «Little stars»;

– Відкриття Новодністровського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України за сприяння міського голови Болдашева А.І.;

– Мітинг з нагоди відзначення Дня Конституції України;

– Етно-фестиваль «Дністер-фест»;

– Святковий концерт та дискотека до Дня міста;

– Святковий концерт та дискотека до Дня Незалежності та Дня Прапора України.

В поточному році було зроблено косметичний ремонт концертної зали БНТД «Молодіжний» та частковий косметичний ремонт фасаду будівлі.

Музей

Протягом 9 місяців 2017 року музеєм проведено наступне:

Творчі вечори і тематичні зустрічі (круглі столи):

1). «Мій словоцвіт» з поетесами Галиною Мельник, Інною Гончар та аматорами поетичного слова (до Дня поезії);

2). «Символіці міста – 10 років», за участю представників органів самоврядування;

3). «Роль Новодністровського історичного музею для громади міста», за участю представників органів самоврядування, бюджетної сфери, громадських організацій, членів музейної ради;

4). Зустріч окремих ветеранів будови ДКГВ з нагоди 40 – річчя з часу виходу в світ першого номеру відомчої газети «За высокие темпы»;

5). Літературно – історична композиція «Весна якраз на молодість припала…» до Дня пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.;

6). Вечір пам’яті Олега Тихоновича та презентація його поетичної збірочки «Моя дорога»;

7). Зустріч «Його професія – будівельник!» до Дня будівельника за участю ветеранів ДКГВ.

Оформлено і урочисто презентовано виставки:

1). «І рушник вишиваний на щастя, на долю дала…» представлених майстринями міста понад 100 сучасних та старовинних рушників.  Виставку рушників переглянуло більше 340 осіб, в т.ч. 110 дітей.

2). «Я люблю Україну»  творчих робіт вихованців НБДТ, до Дня незалежності України;

3). «В живописі шукаю життєвих сил» картин художника Олександра  Гуцула.

Цикл традиційних заходів :

1).  Шевченківський тиждень –  4 заходи спільно з міською бібліотекою та школою ІІ-ІІІ ст. (урок – конкурс; урок – екскурс; шевченківські читання; перегляд фільму – трилогії «Т.Г. Шевченко»);

2). До дня Перемоги – 6 заходів, якими охоплено 83 особи, в т.ч. 74 учні (історичні екскурси; урок – екскурс; анонс спогадів очевидців подій);

3). Афганська тематика –  6 заходів (4 – в лютому і 2 – в травні), якими охоплено 140 старшокласників закладів міста. Це зустрічі з ветеранами УБД, історичні екскурси, екскурсії до офіс – музею міської спілки УСВА.

 • Кількість проведених екскурсій – 36, якими охоплено 548 осіб, в  т.ч. 242 дітей;
 • Кількість проведених публічних заходів – 28, якими охоплено 637 осіб, в т.ч. 354 дітей;
 • Загальна кількість відвідувачів музею – 1185 особа, в  т.ч. 596 дітей.
 • Кількість експозиційних предметів музейного фонду – 1893 (1232 – основного та 661 – науково –допоміжного), крім того експонується 250 предметів старожитностей приватної колекції.

Крім того, за ініціативою музейної ради в місті урочисто відкрито меморіальну дошку на честь і в пам’ять Івана Семеновича  Нагірняка, Почесного громадянина Новодністровська. В ознаменування 100 – річчя ветерана ВВв Федора Харлампієвича Моргуненко музеєм підготовлено матеріал до фото книги «Перші сто років життя…».

Бібліотека

Протягом звітного періоду робота міської бібліотеки була спрямована на вивчення читацьких інтересів користувачів, формування та збереження книжкового фонду, інформаційне та довідково-бібліографічне забезпечення, популяризацію краєзнавчого фонду бібліотеки, проведення культурно – просвітницької роботи. За звітний період:

 • Користувачі – 1028 (з них – 230 – молодь);
 • Книговидача – 9927 примірників з різних галузей знань;
 • Кількість відвідувань – 4536;

Загальний фонд міської бібліотеки – 9669 примірники.

Проведені заходи:

 1. Це нашої історії рядки ( публікація до Дня соборності на сторінках місцевого часопису).
 2. Книги-ювіляри 2017 (інформаційний бюлетень).
 3. В рамках Шевченківського тижня проведено 3 заходи спільно з історичним музеєм:

а) Слухайте голос Тараса (літературна година з демонстрацією документального фільму про життя і творчість Т.Г.Шевченка під назвою «Поступ» в приміщенні історичного музею).

б) Слухайте голос Тараса (літературна година з демонстрацією документального фільму про життя і творчість Т.Г.Шевченка під назвою «Поступ»).

в) Слухайте голос Тараса (літературна година з демонстрацією документального фільму про життя і творчість Т.Г.Шевченка під назвою «Поступ»).

 1. До Всесвітнього дня поезії «Новодністровськ у поетичному слові» – поетична експозиція.
 2. Участь у поетичній годині «Мій словоцвіт» (під час проведення заходу в приміщенні музею.
 3. «Дзвони Чорнобиля лунають у наших серцях» – виставка-роздум.
 4. «Невмируще світло великого подвигу» – книжково – ілюстративна виставка до Дня Перемоги.
 5. “Європа – наш спільний дім” – діалог з читачем.
 6. «Подорож улюбленими книгами» – перегляд літератури для учнів 5- 6 класів.

Довідково-бібліографічне обслуговування читачів:

Інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування читачів проводиться на основі довідково-бібліографічного апарату бібліотеки: каталогів, картотек та довідкових видань.

Для розкриття бібліотечних фондів редагувались алфавітний та систематичний каталоги, поповнювалась новими матеріалами краєзнавча та систематична картотека статей, картотека персоналій, фактографічна, виконувались бібліографічні довідки, щоденно ведеться картотека обліку періодичних видань. Важлива роль приділяється збереженню книжкового фонду, зокрема цінних видань. Створено картотеку «Цінні видання», «Л-ра за програмою «Українська книга», зроблено аналіз використання літери підвищеного попиту.

За звітний період видано бібліографічних довідок –36.

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

Рішенням сесії Новодністровської міської ради від 29 травня 2017 року був створений відділ молоді та спорту Новодністровської міської ради куди був переведений в підпорядкування Новодністровський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» також у грудні 2017 року планується прийняти у комунальну власність територіальної громади міста Новодністровськ ОКЗ «ДЮСШ в м.Новодністровськ».

З початку 2017 року Новодністровським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» активно проводилась робота по залученню до регулярних занять фізичною культурою і спортом мешканців міста, велася пропаганда здорового способу життя, залучення дітей та молоді до регулярних занять спортом, популяризації спорту.

В двох позашкільних спортивних закладах, розташованих на території міста, виховується 393 дітей: обласний комунальний заклад “ДЮСШ в м.Новодністровськ” (337 дітей, з них: художня гімнастика – 79; баскетбол – 113; веслування на байдарках і каное – 41; футбол – 104) та Новодністровська філія обласної ДЮСШ “Авангард” Чернівецького обласного ФСТ “Україна” – веслування на байдарках і каное (56). Обидві школи фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. Спортивні заклади міста мають високий рейтинг участі в спортивних змаганнях обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівня.

З метою ефективної діяльності центру «Спорт для всіх» був складений план основних заходів на 2017 рік, згідно з яким проводились змагання та спортивно-масові заходи на території міста. Ці заходи організовувались разом із навчальними закладами, відділом молоді та спорту.

Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» протягом січня-вересня 2017 року провів близько 23 спортивно-масових заходів різного рівня, в яких прийняло участь понад 1200 учасників. Серед найбільш масових заходів можна відзначити наступні: всеукраїнські масові спортивні заходи з нагоди Олімпійського дня, заходи з нагоди Дня Незалежності України, Дня фізичної культури та спорту.

Ще одним відкриттям 2017 року у сфері спорту стало відкриття секції веслування на човнах «Дракон», обласна федерація з цього виду спорту була створена саме на базі Новодністровська. Вже у липні збірна Чернівецької області взяла участь у Чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон».

Новодністровські спортсмени також успішно виступали на виїзних районних  обласних та Всеукраїнських змаганнях. Найуспішнішим проривом року стала участь команд міста у ІІ лізі Чемпіонату України з футзалу серед дорослих та Чемпіонату України з футзалу серед юнацьких команд 2005-2007 р.н.

Регулярно готувалася інформація в ЗМІ про проведення спортивно-масових заходів центру «Спорт для всіх» та участь Новодністровських спортсменів в обласних та всеукраїнських змаганнях. На заходи, що проводились центром, запрошувалися журналісти, згодом репортажі транслювалися по місцевому телеканалу «Реал ТБ». З метою популяризації фізичної культури і спорту на сторінках газети «Наша газета» велася спортивна колонка, де розміщувалися матеріали про заходи центру. Наразі активно існує сайт міського центру у мережі Інтернет (http://sportforall-nd.blogspot.com/), де постійно оновлюється інформація про проведені заходи. Також інформація про проведені заходи висвітлюється на сайті Новодністровської міської ради.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Зміцнення здоров’я населення, організація і забезпечення якісного, доступного медичного обслуговування жителів міста Новодністровськ і сіл Сокирянського району одне із стратегічних завдань розвитку міста.

Програма економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я м.Новодністровськ (далі — Програма) спрямована на реалізацію положень Конституції України та Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові міста Новодністровськ і сіл Сокирянського району, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров’я, створення умов для формування здорового способу життя.

Новодністровська міська лікарня підпорядкована обласному Департаменту охорони здоров’я. Медична установа фінансується з державного бюджету за рахунок медичних субвенцій, додатково виділяють кошти з міського бюджету, бюджету розвитку, а також  за рахунок власних надходжень від платних медичних послуг, оренди, благодійних внесків, спонсорської допомоги. Штатна чисельність працівників лікарні на 01.10.2017 р. складає 138,25 шт.одиниці. В т.ч. лікарів – 27,75 шт.одиниці, середнього медичного персоналу – 62,5, молодшого медичного персоналу – 23,75, адміністративно – управлінського та господарсько – обслуговуючого персоналу – 24,25.

Новодністровська міська лікарня розрахована на 40 стаціонарних ліжок терапевтичного профілю, на 35 ліжок денного стаціонару (з них 25 ліжок терапевтичного профілю, 5 –дитячого, 2 – гінекологічного та 3 ліжка неврологічного профілю) та на 300 відвідувань за зміну в поліклініці.

Аналіз основних показників здоров’я і захворюваності носить стабільний характер. Зберігається високою поширеність серцево-судинної патології, хоча відмічається зниження рівня первинної інвалідності при хворобах системи кровообігу серед дорослого, в т. ч. працездатного населення. Профілактика і лікування хвороб системи кровообігу як першопричини первинної інвалідності і передчасної смертності дорослого населення є одним з пріоритетних.

Не стабільними також є показники захворюваності новоутвореннями та хворобами крові і кровотворних органів у зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним постарінням населення.

Важливою проблемою є захворювання на соціально-небезпечні хвороби, зокрема, туберкульоз. Значно поширені наркотичні розлади, прояви зловживань алкоголем, особливо серед молоді. Стоїть загроза зростання захворюваності ВІЛ/СНІД, хвороб, що передаються статевим шляхом.

Рівень санітарної культури населення міста залишається невисоким, значна його частина має шкідливі для здоров’я звички. Низьким є показник чисельності населення, що регулярно займаються фізичною культурою, особливо серед осіб середнього віку.

Вагомим є питання забезпечення населення міста медикаментами, дороговартісними витратними матеріалами медичного призначення у рамках виконання медичних програм.

Проте, незважаючи на вище перелічені проблемні питання, показники діяльності лікарні носять стабільний характер.

Демографічна ситуація в місті носить позитивний характер, народжуваність перевищує смертність, за 9 місяців 2017 року народилася 61 дитина, померло 56 осіб. За 9 місяців 2017 року приріст 5 осіб.

В лікарні функціонує терапевтичне відділення на 40 ліжок. Протягом 9 місяців 2017 року проліковано 906 хворих, проведено ліжко днів 10946, робота ліжка складає 273,7 обіг ліжка складає 22,7 днів, процент виконання складає 108,9%.

За 9 місяців 2017 року кількість відвідувань лікарів поліклініки складає 87504 (9 місяців 2016 року – 93014) відвідувань.

На обліку перебуває 5 чоловік хворих на туберкульоз (за 9 місяців 2017р.).

Розпорядженням КМУ «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Чернівецької області» №211-р. від 29.03.2017 р. м.Новодністровськ віднесено до східного госпітального округу. Слідуючим кроком буде створення госпітальної ради та розробка плану розвитку госпітального округу.

Для покращення обслуговування населення міста і ближніх сіл з 01.03.2017 р. створено фельдшерський пункт невідкладної медичної допомоги з кількістю 5,5 штатних одиниць (4,5 шт.од. – фельдшера, 1,0 – мол медсестра). Також на сесії 26 жовтня 2017 р. прийнято рішення, яке вступає в дію з 01 грудня 2017 р. про додаткове введення в структуру лікарні, а саме на пункті невідкладної медичної допомоги 7 шт.од. (3,5 шт. од. – водія та 3,5 шт. од. – молодшої медичної сестри).

На сесію міської ради 30 листопада 2017 р. в зв’язку з медичною реформою, виносяться питання:

 1. Про створення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторії загальної практики сімейної медицини м. Новодністровськ».
 2. Про створення комунального закладу «Консультативно-клініко-діагностичний центр м. Новодністровськ».

Протягом 9 місяців 2017 року  лікарнею придбано за:

кошти спеціального фонду місцевого бюджету (бюджету розвитку) на загальну суму 100000 грн. ноутбуки для лікарів в рамках реформування галузі охорони здоров’я по міській програмі «Розвиток комп’ютеризації Новодністровської міської лікарні»

кошти спеціального фонду лікарні на загальну суму 48507 грн.: комп’ютер для ведення обліку хворих на цукровий діабет, комп’ютер для обліку кадрів, гінекологічне крісло, дерматоскоп, лавки для відвідувачів лікарні, холодильник.

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Основні зусилля у 2017 році спрямовувались на здійснення заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій. Вживалися заходи щодо забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Продовжено роботу по технічній інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, проведено чотири засідання комісії по інвентаризації ЗС (ПРУ) цивільного захисту, рішення оформлені відповідними протоколами. Протягом 2017 року обстежено, визначено придатними для експлуатації за призначенням та взято на облік як найпростіші укриття населення при виникненні надзвичайних ситуацій 4 підвальні приміщення житлових багатоквартирних будинків та 3 підвальні приміщення бюджетних установ загальною місткістю 6249 осіб.

Згідно плану роботи комісії з питань ТЕБ та НС проведено 13 засідань комісії, розглянуто 35 питань порядку денного, прийнято понад 190 пунктів рішень комісії.

Затверджено на комісії Уточнений План залучення сил і засобів та порядок взаємодії міської ради та об’єктів господарської діяльності під час пропуску льодоходу, повені та дощових паводків.

На підприємствах енергетики наказами керівників затверджені Плани організаційно-технічних заходів по забезпеченню безаварійного пропуску льодоходу, весняної повені та паводків 2017р.

Проведено 2 засідання комісії з питань евакуації, оформлено відповідні протоколи.

Проведено перевірку готовності підприємств енергетики та РУВР до весняного льодоходу, повені та паводків.

Проведено перевірку несанкціонованих місць масового відпочинку населення на воді (берег р.Дністер).

Проведено перевірку готовності до роботи міста в осінньо-зимовий період 2017-2018 р.р. та затверджено Комплексний план заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки у вказаний період.

Розпочато роботу по формуванню фонду міського матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру за видами: засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт, речове майно та засоби енергопостачання придбано на суму 57336 грн. згідно Програми створення та накопичення міського матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 року.

В місті проведені спеціальні навчання та тренування цивільного захисту на предмет готовності міської ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Чернівецької області до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. Поставлені завдання щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки в цілому виконано.

В засобах масової інформації (офіційний сайт Новодністровської міської ради miska-rada.com.ua, газета «Наша газета. Новодністровськ – ІНФО») започаткована рубрика «Безпека життєдіяльності, де висвітлюються події, інформація, щодо профілактики та попередження нещасних випадків техногенного та природного характеру.

БЖН

Міською радою і міською лікарнею створено єдину систему обліку та аналізу нещасних випадків невиробничого характеру.

Із 328 отриманих з лікарні повідомлень про нещасні випадки: (2 смертельних) 45 із дітьми до 14 років. По даних випадках складені відповідні акти. Проведено облік нещасних випадків та аналіз причин.

Перед початком нового навчального року проведено перевірки закладів освіти, з видачею дозволів на роботу.

Роз’яснювальна робота та інформування населення проводиться через місцеві засоби масової інформації: КП «ТРК «На своїй хвилі», газета “Наша газета. Новодністровськ – ІНФО”.

 1. Пріоритетні напрями розвитку міста Новодністровськ у 2018 році

Головною метою Програми є стабілізація економічного розвитку на основі власного потенціалу, посилення інвестиційної активності та міжнародного співробітництва, удосконалення механізмів управління розвитком міста, повернення довіри до органів влади, а внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності міста, підвищення стандартів життя та зростання добробуту населення, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, доступності широкого спектра соціальних послуг та дотримання екологічних стандартів.

Головними пріоритетами в роботі органів місцевого самоврядування щодо соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2018 рік визначено:

 1. Гармонійний розвиток провідних галузей економіки

Шляхи їх досягнення:

1.1. Будівництво другої черги ГАЕС у складі агрегату №4.

1.2. Створення умов для виконання керуючою компанією індустріального парку «Новодністровськ» завдань згідно з концепцією та бізнес-плану індустріального парку (реконструкція та будівництво І модуля виробничого корпусу незавершеної будівництвом панчішно-шкарпеткової фабрики, загальною площею 9408кв.м).

1.3. Забезпечення позитивної динаміки зростання обсягів виробництва та реалізації промислової продукції.

Очікувані результати:

– Зростання обсягу промислової продукції.

– Збереження та створення нових робочих місць.

Залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток промислового комплексу міста.

 1. Розвиток та модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій та житлово-комунальної сфери

Шляхи їх досягнення:

2.1. Розробка детального плану території розширення Новодністровського міського кладовища.

2.2. Розробка проекту реконструкції Новодністровського міського ринку.

2.3. Виготовлення паспортів комунальних доріг міста Новодністровськ.

2.4. Інвентаризація земельних ділянок дванадцяти багатоквартирних житлових будинків та індустріального парку «Новодністровськ».

2.5. Завершення робіт по встановленню меж міста Новодністровськ.

2.6. Будівництво на території міста адміністративно-культурного центру.

2.7. Будівництво на території міста житлово-торгівельного комплексу, в тому числі будівництво таунхаусів.

2.8. Реконструкція ліфтового господарства житлових будинків мікрорайонів «Діброва» та «Сонячний».

2.9. Заміна 2 ліфтів в житлових будинках мікрорайону «Діброва» 1Б.

2.10. Придбання спецтехніки для комунальних підприємств.

2.11. Будівництво та реконструкція споруд і мереж водопостачання та водовідведення міста.

2.12. Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення в підвалах житлових будинків.

2.13. Будівництво мереж водопостачання, водовідведення та зливових стоків індустріального парку «Новодністровськ».

2.14. Реконструкція житлового будинку № 1 мікрорайону «Лісовий».

2.15. Реконструкція систем водовідведення міської лікарні.

2.16. Реконструкція підпірної стінки міської лікарні.

2.17. Реконструкція електромереж та систем насосної станції ІІ та ІІІ підйому очисних споруд.

2.18. Ефективне поводження з твердими побутовими відходами шляхом створення комплексу по переробці сміття.

2.19. Застосування сучасних технологій у забезпечення безпеки дорожнього руху у м.Новодністровськ.

2.20. Розвиток лісопаркової зони міста.

Очікувані результати:

– Удосконалення функціонально-планувальної організації забудови.

– Підвищення ефективності утримання й експлуатації житлових будинків.

– Покращення експлуатаційних якостей інженерних споруд та мереж, продовження терміну їх експлуатації.

– Підвищення якості житлово-комунальних послуг.

– Задоволення потреб мешканців в якісній питній воді.

– Покращення якості вуличного освітлення міста.

 – Покращення технічного стану та естетичного вигляду будинків міста.

 1. Розвиток транскордонного співробітництва

Шляхи досягнення:

3.1. Участі в реалізації Спільних операційних програм «Румунія – Україна», «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна» 30 підготовлених проектів по місту Новодністровськ.

Очікувані результати:

– Реалізація спільних міжнародних проектів направлених на соціально-економічний розвиток.

– Залучення коштів шляхом реалізації спільних міжнародних проектів направлених на розвиток міста.

 1. Формування бренду міста, залучення інвестицій, розвиток міста

Шляхи досягнення:

4.1. Поширення позитивної інформації про інвестиційні можливості міста шляхом створення та наповнення інвестиційного розділу на офіційному сайті міста.

4.2. Налагодження зв’язків з іноземними містами-побратимами країн: Чехії, Угорщини, Франції, Германії з метою обміну досвідом, розширенням співпраці та започаткуванням нових взаємовигідних проектів щодо соціально-економічного розвитку.

4.3. Поглиблення співпраці з іноземними містами-побратимами з метою обміну досвідом та запровадженням програм взаємовигідних проектів.

4.4. Проведення щорічного міжнародного форуму.

Очікувані результати:

Покращення інвестиційного клімату у місті, підвищення інвестиційної привабливості м. Новодністровськ серед вітчизняних та іноземних інвесторів.

– Залучення коштів та реалізація спільних проектів.

 1. Розвиток малого та середнього бізнесу на інноваційній основі

Шляхи досягнення:

5.1. Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до процедур закупівель товарів, робіт та послуг для місцевих потреб.

5.2. Підтримка розвитку молодіжного підприємництва в місті.

5.3.Підвищення якості надання адміністративних послуг через аналіз даних моніторингу їх надання та рівня задоволеності одержувачів.

5.4. Забезпечення прозорості регуляторних дій міської ради шляхом дотримання принципу публічності питань пов’язаних з регуляторною діяльністю.

Очікувані результати:

– Забезпечення відкритості та прозорості відносин між суб’єктами господарювання, державними адміністраторами, представниками дозвільних органів, а також між суб’єктами звернення та суб’єктами надання адміністративних послуг.

– Підвищення рівня поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва, підтримка підприємницьких ініціатив.

– Створення нових робочих місць.

– Досягнення позитивних економічних результатів від впровадження регуляторних актів.

 1. Розвиток науки та освіти

Шляхи досягнення:

6.1. Реконструкція закладів освіти шляхом  будівництва (улаштування) променевої системи опалення ДНЗ «Радість».

6.2. Утеплення бюджетних установ міста.

6.3. Реконструкція ДНЗ «Теремок».

6.4. Реконструкція мереж водовідведення ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів, ДНЗ «Ромашка».

6.5. Технічне переоснащення систем опалення бюджетних установ міста з встановленням вузлів електроіндукційного нагріву.

Очікувані результати:

– Створення максимально сприятливих умов для отримання освіти в навчальних закладах різних типів.

– Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

 1. Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров’я, спорту

Шляхи досягнення:

7.1. Реконструкція приміщення територіального центру соціального обслуговування м. Новодністровськ з метою розміщення відділення для реабілітації дітей з ДЦП та аутизмом.

7.2. Реконструкція входу управління соціального захисту населення міста Новодністровськ.

7.3. Створення та забезпечення функціонування комунальних закладів: «Центр первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторії загальної практики сімейної медицини міста Новодністровськ» та «Консультативно-клініко-діагностичний центр міста Новодністровськ».

7.4. Встановлення ліфта в приміщенні Новодністровської міської лікарні.

7.5. Капітальний ремонт спортивного комплексу ОКЗ «ДЮСШ у м.Новодністровськ» відповідно до вимог ДБН та міжнародних правил змагань.

7.6. Будівництво приміщень веслувальної бази та гребного каналу для проведення регулярних тренувань, змагань та методичної роботи з тренерами-викладачами у м.Новодністровськ.

7.7. Реконструкція наявних спортивних споруд у м.Новодністровськ у тому числі для людей з обмеженими можливостями.

Очікувані результати:

– Підвищення рівня обслуговування громадян з обмеженими можливостями.

– Забезпечення рівного й справедливого доступу всіх жителів міста до медичних послуг належної якості.

– Приведення матеріально – технічного стану медичного закладу.

– Покращення якості спортивних майданчиків на території міста.

– Покращення здоров’я мешканців міста.

 1. Розвиток культури і духовності

Шляхи досягнення:

8.1. Реконструкція будинку культури «Молодіжний» та Музичної школи.

8.2. Просування та збереження культурної спадщини Новодністровської громади шляхом будівництво павільйону для експозицій природничого відділення міського історичного музею та інсталяції «Ожівський острів».

Очікувані результати:

– Підвищення загального рівня культури населення міста та покращення якості надання культурних послуг.

 1. Впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій

Шляхи досягнення:

9.1. Будівництво та реконструкція мереж вуличного освітлення міста з переходом на енергоефективне обладнання.

9.2. Встановлення дахової сонячної електростанції  (ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів).

9.3. Реконструкція електричних мереж житлових будинків з встановленням засобів індивідуального обліку електроенергії.

9.4. Впровадження енергозберігаючих заходів у Новодністровській міській лікарні (утеплення фасаду, реконструкція шатрового даху із заміною вентиляції, спорудження автономної котельні).

Очікувані результати:

Покращення якості вуличного освітлення.

– Забезпечення економного використання енергоресурсів.

 1. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного розвитку

3.1. Бюджетна політика

Головна мета на 2018 рік – реалізація державної бюджетної політики, формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста у 2018 році.

Головні проблеми:

 • щорічно ситуація з незабезпеченням в повному об’ємі частини бюджету на виконання делегованих державою повноважень – (управління, освіта, охорона здоров’я, духовний та фізичний розвиток, соціальний захист та соціальне забезпечення) повторюється. При цьому частина бюджету на виконання повноважень органу місцевого самоврядування (житлово-комунальне господарство, позашкільна освіта, регулювання земельних відносин, програми місцевого значення) перерозподіляється і направляється на покриття дефіциту видатків, які повинні забезпечуватись державою;
 • щорічна інфляція і підвищення розміру мінімальної заробітної плати, цін на товари і послуги суттєво збільшують витратну частину бюджету навіть при щорічному застосуванні дієвих заходів з економії фінансових ресурсів і енергоносіїв та оптимізації мережі і штатів бюджетних установ;
 • наявність податкового боргу;
 • збитковість діяльності окремих комунальних підприємств міста, що негативно відображається на поступленнях до бюджету (ПДФО, податку на прибуток, частини чистого прибутку тощо).

Основні завдання на 2018 рік:

 • збільшення доходів місцевого бюджету м.Новодністровськ;
 • здійснення заходів по забезпеченню скорочення податкового боргу за податками і зборами, недопущенню збільшення його розміру в майбутньому. Постійно вивчати причини виникнення податкового боргу. Виробити спільні заходи з покращення фінансово-економічного стану суб’єктів підприємницької діяльності і скорочення податкового боргу;
 • забезпечення підвищення стандартів життя для громадян міста, шляхом поліпшення якості та доступності освіти та медичного обслуговування, підвищення якості соціального захисту населення, підвищення рівня зайнятості, забезпечення зростання купівельної спроможності населення;
 • посилення контролю за економним, ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів, забезпечити проведення розрахунків  виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги, не допускаючи утворення дебіторської заборгованості;
 • забезпечити дотримання кожним розпорядником коштів місцевого бюджету принципів здійснення публічних закупівель, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», та використання ними електронної системи закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) згідно чинного законодавства;
 • забезпечення зростання активності мешканців міста і їх участі в реалізації  ініціатив громадян;
 • отримання додаткових коштів для збереження позитивної динаміки в соціально-економічному розвитку малих міст які можна отримати різними способами:
 • збільшення доходної частини місцевих бюджетів;
 • зменшення видаткової частини місцевих бюджетів;
 • залучення інвестицій, як вітчизняних так і іноземних.
 • створення сприятливого середовища для підтримки приватного бізнесу. З метою збільшення доходної частини. Розвиток дієвого механізму співпраці органів місцевого самоврядування з представниками бізнесу.
 • позитивний вплив буде мати також зменшення податкового навантаження, а також:
 • надання допомоги для облаштування бізнесу шляхом надання в оренду вільних приміщень, землі, що належать територіальній громаді міста;
 • модернізація роботи дозвільних центрів шляхом впровадження електронного документообігу та автоматизованого обміну даними;
 • допомога приватним підприємцям щодо підготовки та перепідготовки кадрів.
 • введення нових технологій економії енергоносіїв для економії видаткової частини бюджету. З іншого боку, це потребує значних капіталовкладень, що неможливе без залучення нових інвестицій.
 • продовження реформування закладів охорони здоров’я в умовах створення госпітальних округів. Покращення матеріальної бази медичних закладів для створення конкурентоспроможних установ в умовах реформи.
 • для забезпечення участі жителів в вирішенні соціально-економічних проблем міста в 2018 році впровадити партиципаторний бюджет.

Тому, першочергове завдання органів місцевого самоврядування – залучення нових інвестицій, надходження від яких можуть бути направлені на розвиток та модернізацію високотехнологічного виробництва з поліпшенням його техніко-економічних показників, підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг, нарощення їх експорту.

Очікувані результати:

 • підвищення результативності та ефективності використання коштів міського бюджету;
 • забезпечення життєдіяльності міста, сталого функціонування бюджетних установ;
 • забезпечення прозорості процесів реалізації бюджетної політики;
 • збалансованість показників міського бюджету.

3.2. Розвиток малого та середнього підприємництва, регуляторної політики та адміністративних послуг

Головна мета на 2018 рік – є провадження регуляторної політики спрямованої на створення сприятливого бізнес-середовища для формування та функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва, покращення бізнес-клімату та системи підтримки підприємництва, усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності в місті, запровадження механізму співпраці виконавчих органів Новодністровської міської ради та суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Реалізація «Програми розвитку малого підприємництва у м.Новодністровськ на 2017-2018 роки».

Головні проблеми:

 • недостатня конкурентоспроможність суб’єктів малого та середнього підприємництва в умовах зростаючого тиску з боку імпортних товарів.
 • нерозвиненість інфраструктури підтримки підприємництва та відсутність державного стимулювання її розвитку;
 • cкладність регуляторних процедур та адміністративні перешкоди низький рівень участі громадськості у формуванні регуляторної політики;
 • незавершеність реформування системи надання адміністративних послуг;
 • недосконалість нормативно-правової бази на рівні держави з питань спрощення процедури надання та отримання адміністративних послуг;
 • відсутність ефективної для бізнесу системи кредитування;
 • недостатній розвиток інфраструктурної складової підтримки малого та середнього підприємництва;
 • недостатня обізнаність підприємців про ресурсну базу міста, яка може бути використана для підтримки розвитку малого та середнього підприємництва, про стан регіональних і міжнародних ринків тощо;
 • дефіцит власних фінансових ресурсів у суб’єктів малого та середнього підприємництва та складність доступу суб’єктів малого підприємництва до фінансових ресурсів;
 • часті зміни норм законодавства щодо ведення бізнесу в тому числі і в частині податків;
 • недостатній освітній рівень суб’єктів підприємництва, брак спеціальних знань і навичок;
 • недостатня гнучкість та адаптованість підприємств щодо зміни факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища;
 • недостатність виробничих потужностей для розвитку бізнесу.

Основні завдання на 2018 рік:

 • сприяння збереженню кількості середніх та малих підприємств;
 • здійснення інформаційно – промоційного сприяння бізнесу, залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у виставково – ярмаркових заходах, акціях, тематичних фестивалях тощо;
 • забезпечення надання інформаційно – консультаційної підтримки підприємцям, у тому числі початківцям, з питань реєстрації та ведення бізнесу,  розповсюдження інформації про бізнес-семінари, форуми та інші можливості навчання, стажування  для суб’єктів підприємницької діяльності;
 • сприяння в отриманні малими підприємствами у виробниче  користування  незадіяних приміщень, земельних ділянок;
 • зміцнення механізму реального партнерства між органами місцевого самоврядування та бізнесом шляхом налагодження дієвої співпраці відповідно до чинного законодавства України;
 • проведення системних консультацій з бізнесом та його громадськими об’єднаннями для врегулювання проблемних питань здійснення підприємницької діяльності (проведення засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва);
 • проведення консультаційно-інформаційних заходів для фахівців органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва з питань реалізації державної регуляторної політики;
 • підтримка підприємницької ініціативи безробітних, забезпечення соціально-трудової адаптації соціально-вразливих верств населення шляхом залучення їх до підприємницької діяльності;
 • спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання шляхом організації надання адміністративних послуг в найкоротші терміни і при мінімальній кількості відвідувань заявників;
 • надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій з питання вимог та порядку надання адміністративних послуг;
 • переведення в електронний формат окремих адміністративних послуг, що користуються найбільшим попитом серед населення і бізнесу та не містять інформації, доступ до якої обмежений згідно з чинним законодавством;
 • здійснення заходів щодо впровадження надання через відділ (центр) усіх послуг Державної міграційної служби України, відповідно до діючого законодавства послуги з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
 • залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до процесів здійснення публічних закупівель;
 • сприяння у розширенні мережі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва.

Очікувані результати:

 • підвищення ролі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у підтримці розвитку суб’єктів підприємництва;
 • поліпшення бізнес-клімату, розвиток малого і середнього підприємництва;
 • зростання кількості малих підприємств та надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва;
 • виявлення проблем, які турбують суб’єктів господарювання для подальшого їх усунення;
 • розширення послуг, що надаються через адміністративний центр, вільний доступ населення до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) надання адміністративних послуг;
 • забезпечення прозорості, відкритості, зручних умов для обслуговування громадян у центрі надання адміністративних послуг, економія часу та витрат населення при отриманні послуг.

3.3. Інвестиційна діяльність та транскордонне співробітництво

Головною метою на 2018 рік є – сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста; підвищення іміджу міста як території, привабливої для інвестування і співробітництва. Розвиток міжнародного співробітництва, популяризація міста  за кордоном, поглиблення транскордонної співпраці, налагодження співпраці з іноземними партнерами в усіх сферах діяльності.

Головні проблеми :

 • нестабільність політичної, економічної ситуації в Україні та несприятливий інвестиційний клімат;
 • законодавче обмеження можливостей міської ради надавати додаткові пільги для іноземних інвесторів;
 • низька зацікавленість внутрішнього інвестора у розвитку міста;
 • недостатній рівень державної підтримки інвестиційних процесів та проектів;
 • недостатня конкурентоспроможність економіки міста на міжнародних ринках, яка стримується повільним впровадженням новітніх технологій, їх високою енергомісткістю, незадовільною якістю активів та низькою їх рентабельністю;
 • недостатній рівень використання суб’єктами господарювання механізмів залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів, у тому числі коштів міжнародних фінансових організацій.

Основні завдання на 2018 рік:

 • поширення інформації про інвестиційний потенціал міста та підтримку інвестиційних проектів;
 • участь та сприяння у проведенні вітчизняних та закордонних заходів на інвестиційну тематику (форумів, конференцій, виставок, зустрічей);
 • організація прийомів офіційних делегацій, представників міжнародних організацій, фінансових інституцій для вирішення можливих питань співробітництва;
 • участь у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних програм та проектів;
 • створення та оновлення бази даних міських інвестиційних проектів;
 • інформаційно-консультаційна підтримка суб’єктів господарювання, громадських організацій для залучення інвестиційних коштів та міжнародної технічної допомоги.
 • забезпечення інформаційного супроводу  інвестиційних проектів і програм;
 • формування та оновлення портфелю інвестиційних пропозицій, зокрема розробка Інвестиційного паспорту міста Новодністровськ за міжнародними стандартами;
 • організація роботи з містами-побратимами та партнерами у сфері обміну досвідом у залученні інвестицій. Пошук шляхів щодо покращення взаємовигідної співпраці між містами;
 • активізація роботи щодо участі в програмі транскордонного співробітництва та просування 30 розроблених транскордонних проектів, що дозволить підвищити конкурентоспроможність різних галузей економіки міста;
 • продовження роботи щодо створення Індустріального парку, а саме просування проекту по отриманню коштів з фонду регіонального розвитку на підведення комунікацій;
 • запровадження інноваційних підходів в сфері розвитку туризму;
 • здійснення моніторингу пропозицій та конкурсів міжнародних проектів, фондів, спрямованих на місцевий економічний розвиток.

Очікувані результати:

 • участь міста у національних і міжнародних грантових конкурсах та проектах міжнародної технічної допомоги, залучення фінансових ресурсів для розвитку підприємств;
 • створення комфортних умов для інвесторів, які залучатимуть кошти у розвиток економіки міста;
 • розширення кола осіб та інституцій, ознайомлених з інвестиційними можливостями міста, пошук потенційних інвесторів;
 • залучення до міста інвесторів та інвестиційних фондів;
 • поступове зростання рівня залучення інвестицій, в т.ч. прямих іноземних.

3.4. Розвиток ринкової інфраструктури (виробництво споживчих товарів та послуг)

Головною метою на 2018 рік є – забезпечення стабільного розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів та послуг, належного рівня торговельного обслуговування населення, зростання обсягу роздрібного товарообороту, формування повноцінного конкурентного середовища на товарних ринках, запобігання недобросовісній конкуренції, підвищення рівня активності населення у вирішенні питань захисту своїх прав, як споживачів, сприяння перетворенню ринку з продажу продовольчих і непродовольчих товарів у сучасний торговельно-сервісний комплекс.

Головні проблеми:

 • відсутність законодавства про внутрішню торгівлю, що призводить до відсутності комплексного нормативного регулювання відносин у сфері торгівлі, як наслідок розміщення торговельних об’єктів, закриття діючих та відкриття нових торговельних об’єктів відбувається стихійно;
 • недосконалість системи контролю за якістю і безпекою продукції, робіт, послуг, яка б гарантувала споживачам придбання товарів належної якості;
 • необхідність нормативно-правового удосконалення  системи  контролю за якістю і безпекою продукції та усіх видів робіт (послуг), яка б гарантувала споживачам придбання товарів та послуг належної якості;
 • наявність стихійної торгівлі у несанкціонованих місцях;
 • невідповідність Новодністровського міського ринку сучасним вимогам;
 • недостатній рівень якості торговельного та побутового обслуговування населення;
 • наявність значної кількості осіб, які працюють нелегально через обтяжливість та неврегульованість на законодавчому рівні системи оподаткування;
 • недостатнє залучення на споживчий ринок безпосередніх товаровиробників продовольчих товарів.

Основні завдання на 2018 рік:

 • побудова раціональної мережі торгівлі на території міста;
 • підтримка розвитку малого підприємництва у сфері побутового обслуговування населення;
 • проведення аналізу наявного потенціалу,  визначення основних проблем  і тенденцій у сфері торгівлі та послуг в місті;
 • формування механізмів та розробка заходів, направлених на максимально повне задоволення попиту населення в послугах продовольчої та непродовольчої торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, у послугах ринку;
 • покращення соціального захисту працівників галузі шляхом законодавчого врегулювання трудових відносин, поліпшення кадрового забезпечення підприємств (шляхом забезпечення роботи робочої групи по легалізації тіньової зайнятості та офіційних заробітків);
 • сприяння подальшій розбудові інфраструктури міського ринку (поступове перетворення його у сучасний ринковий торговельно-сервісний комплекс), створенню належних умов для працівників, підвищення рівня обслуговування покупців;
 • проведення роботи з ліквідації місць стихійної торгівлі на вулицях міста та прилеглих до ринків територіях (проведення робочою групою рейдових перевірок з ліквідації місць несанкціонованої торгівлі на території міста);
 • проведення самостійно та у складі інших контролюючих служб планових та позапланових перевірок, зокрема на звернення мешканців міста, суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівельну діяльність та надають послуги населенню;
 • забезпечення дотримання правил торгівельного обслуговування на ринку споживчих товарів та захисту прав споживачів;
 • залучення суб’єктів господарювання до всеукраїнських конкурсів, фестивалів серед підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг з метою підвищення рівня обслуговування населення.

Очікувані результати:

 • збереження та розвиток діючої мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побуту;
 • підвищення культури обслуговування населення при реалізації  товарів в роздрібній мережі та на ринках міста, при наданні побутових послуг населенню;
 • збільшення товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та обсягів реалізованих послуг населенню;
 • недопущення несанкціонованої торгівлі на вулицях міста;
 • задоволення попиту населення міста в товарах і послугах;
 • удосконалення матеріально-технічної бази ринку, що приведе до покращення умов, як для торгуючих, так і для відвідувачів ринку.

3.5. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури

Головна мета на 2018 рік – підвищення якості та ефективності муніципального управління та прозорості у прийнятті та реалізації рішень шляхом впровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій, розбудова інформаційного суспільства, удосконалення системи забезпечення місцевих органів влади повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян.

Головні проблеми:

 • застарілі методи муніципального управління;
 • низький рівень інформаційної комунікації між населенням та міською радою;
 • формат веб-порталу Новодністровської міської ради не відповідає сучасним потребам інформаційної політики;
 • нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до комп’ютерних і телекомунікаційних засобів;
 • високовартісність процесів інформатизації.

Основні завдання на 2018 рік:

 • збільшення кількості орієнтованих на потреби громадян електронних сервісів та адміністративних послуг, які надаються дистанційно;
 • створення в місті оптимальної інформаційної інфраструктури, підвищення ефективності її діяльності, забезпечення конституційних прав громадян на інформацію;
 • забезпечення всебічного інформування територіальної громади через засоби масової інформації щодо  планів та результатів роботи міської ради,  ключових подій та тенденцій розвитку міста;
 • забезпечення функціонування та оновлення офіційного сайту міської ради, подальша модернізація офіційного сайту Новодністровської міської ради та наповнення необхідними найсучаснішими технічними засобами з метою підвищення рівня зручності доступу громадян до публічної інформації, затверджених рішень та регуляторних актів чи їх проектів, документів, що підлягають оприлюдненню;
 • регулярне оновлення даних,  розширення опублікованих наборів даних;
 • проведення роботи з уніфікації програмних і технічних ресурсів для гнучкості їх використання та надійної роботи інформаційно-комунікаційної інфраструктури міста;
 • забезпечення заходів щодо відкриття вільної Wi-Fi-зони в місті;
 • проведення он-лайн трансляцій пленарних засідань сесій міської ради, засідань виконавчого комітету, виступів керівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств тощо;
 • реалізація заходів, спрямованих на розвиток і захист інформаційного простору, підтримку засобів масової інформації, видавничої справи;
 • забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного міста.

Очікувані результати:

 • підвищення рівня інформованості населення міста щодо діяльності міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та підпорядкованих бюджетних установ з питань забезпечення життєдіяльності міста;
 • зростання ефективності роботи муніципальних інформаційних систем та якості прийняття рішень виконавчими органами влади;
 • зростання доступності інформаційних ресурсів для мешканців міста, забезпечення ефективної комунікації між мешканцями міста та владою;
 • оцінка громадянами загалом та засобами масової інформації зокрема рівня відкритості та прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб;
 • ріст довіри суспільства до міської влади, поліпшення іміджу органів місцевого самоврядування, їхніх дій, спрямованих на розвиток міста;
 • підвищення оперативності прийняття управлінських рішень через автоматизацію діяльності.

3.6. Закупівля товарів, робіт, послуг для міських потреб за державні кошти

Головною метою на 2018 рік є створення прозорих та ефективних умов закупівель з метою раціонального використання державних коштів, дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг, створення конкурентного середовища, запобігання проявам корупції у сфері публічних закупівель, розвиток добросовісної конкуренції.

Головні проблеми:

 • нормативно-правові та технічні недоліки в Законі України «Про публічні закупівлі»;
 • низька участь суб’єктів середнього та малого бізнесу у державних торгах;
 • невисокий рівень знань щодо участі у державних торгах учасників.

Основні завдання на 2018 рік:

 • забезпечення прозорості закупівельних процедур з метою запобігання економічних зловживань при здійсненні державних закупівель та підвищення їх якості;
 • сприяння вчасному формуванню плану державних закупівель для забезпечення найбільш пріоритетних потреб установ міста;
 • недопущення учасниками бюджетного процесу порушень чинного законодавства у сфері публічних закупівель, зокрема здійснення закупівель за завищеними цінами;
 • забезпечення проведення розпорядниками коштів (замовниками) процедур закупівель через систему електронних торгів «PROZORRO»;
 • координація роботи тендерних комітетів розпорядників коштів бюджету міста всіх рівнів;
 • аналіз звітних матеріалів тендерних комітетів щодо проведення електронних закупівель товарів, очікувана вартість яких є меншою за вартість, що встановлена статтею 2 Закону України «Про публічні закупівлі», головними розпорядниками коштів бюджету міста, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста та підготовка аналітичних звітів;
 • методичне забезпечення реалізації державної політики з питань проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти в міській раді, на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста;
 • участь та організація проведення семінарів, нарад, круглих столів з актуальних питань публічних закупівель;
 • недопущення учасниками бюджетного процесу порушень чинного законодавства у сфері державних закупівель, зокрема здійснення закупівель за завищеними цінами.

Очікувані результати:

 • досягнення максимальної економії та раціонального використання бюджетних коштів;
 • формування конкурентного середовища та запобігання проявам корупції;
 • збільшення кількості учасників процедур закупівель, спрощення доступу малого і середнього бізнесу до державних торгів;
 • забезпечення закупівлі якісних товарів, громадських послуг та виконання робіт.
 1. Розвиток реального сектора економіки

4.1. Промисловість

Головною метою на 2018 рік є сприяння ефективній діяльності промислових підприємств основного кола та популяризації їх промислового потенціалу, створення сприятливих умов для відкриття нових підприємств, використання наявного промислового потенціалу, забезпечення заходів з підтримки і захисту місцевих товаровиробників у галузях і виробництвах, які забезпечують  інтереси та потреби територіальної громади міста.

Головні проблеми:

 • часті зміни економічного  законодавства та складне податкове адміністрування;
 • відсутність дієвого захисту вітчизняного виробника та механізмів стимулювання випуску імпортозамісних товарів;
 • зростання цін на енергоносії та обмеженість їх споживання;
 • відсутність дієвих гарантій для інвестора;
 • недостатній платоспроможний попит на внутрішньому ринку;
 • відсутність стабільних замовлень на виготовлення продукції;
 • включення до основного кола промислових підприємств – підприємств, що зареєстровані на території міста.

Основні завдання на 2018 рік:

 • пошук інвесторів та залучення інвестицій у розвиток промислового комплексу міста;
 • сприяння в межах повноважень органів місцевого самоврядування збереженню промислового виробництва на території міста;
 • налагодження та забезпечення співпраці між керівниками  промислових підприємств міста  та виконавчими органами міської ради;
 • залучення промислових підприємств до виконання державних, регіональних і місцевих замовлень, закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів шляхом інформування, консультування, надання допомоги в підготовці документів тощо;
 • сприяння вирішенню проблемних питань промислових підприємств міста;
 • з метою створення належних умов для створення нових підприємств на території індустріального парку «Новодністровськ» здійснення подальшої співпраці з Керуючою компанією індустріального парку Державного фонду регіонального розвитку щодо облаштування території парку.
 • реконструкція, будівництво, та модернізація І модуля виробничого корпусу незавершеної будівництвом панчішно-шкарпеткової фабрики загальною площею 9408 м.кв.;
 • відстеження та аналіз стану розвитку промислових підприємств щодо технологічного переоснащення промислового виробництва, введення у експлуатацію нових виробництв, створення нових робочих місць.

Очікувані результати:

 • збільшення обсягів виробництва та реалізації товарної продукції промисловими підприємствами міста;
 • підвищення розвитку промислового виробництва та збереження досягнутих обсягів реалізованої продукції;
 • збереження робочих місць та створення нових;
 • розвиток індустріального парку «Новодністровськ», залучення інвестицій та створення нових підприємств;
 • збільшення надходжень до міського бюджету.

4.2. Будівництво

Головною метою на 2018 рік в містобудуванні буде удосконалення містобудівної діяльності, розроблення та оновлення містобудівної документації, координація комплексної забудови території міста шляхом реалізація положень Генерального плану міста Новодністровськ щодо розвитку інфраструктури міста.

Головні проблеми:

 • часткова забезпеченість містобудівною документацією (детального плану по мікрорайонах);
 • надмірна концентрація та хаотичність поодинокого утеплення та відсутність механізму утеплення;
 • відсутність механізму регулювання розміщення технічних елементів на території міста;
 • недостатня кількість земельних ділянок, які могли б бути запропоновані громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) згідно з чергою;
 • необхідність оформлення документації для розширення міського кладовища;
 • необхідність врегулювання питання забудови міського ринку.

Основні завдання на 2018 рік:

 • забезпечення державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста;
 • забезпечення в установленому порядку міста містобудівною документацією ;
 • координація суб’єктів містобудування, щодо комплексного розвитку територій, забудови міста, поліпшення архітектурного вигляду міста;
 • забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
 • реалізація державних та місцевих програм щодо будівництва житла;
 • поокращення житлових умов населення шляхом будівництва на території міста житлово-торгівельного комплексу, в тому числі будівництво таунхаусів;
 • здійснення заходів щодо прийняття в комунальну власність доріг що розташовані на території міста з метою покращення технічного стану автомобільних доріг, поліпшення екологічного стану у мікрорайонах міста;
 • розроблення, оновлення та оприлюднення містобудівної документації;
 • розроблення проектної документації на територію розширення міського кладовища;
 • розроблення проектної документації реконструкції міського ринку;
 • здійснення контролю за незаконним будівництвом у м. Новодністровськ;
 • виконання заходів Програми будівництва, реконструкції та ремонту доріг міста Новодністровськ на 2018-2022 роки та Програми розроблення містобудівної документації на території м. Новодністровськ на 2018-2019 роки.

Очікувані результати:

 • оптимізація процесів планування, управління, проектування, будівництва, збільшення ефективності використання коштів;
 • капітальне будівництво – розбудова міста;
 • підвищення ефективності використання території міста;
 • продовження будівництва розпочатих об’єктів соціальної, інженерної інфраструктури міста.

4.3. Реформування відносин власності (приватизація та оренда комунального майна)

Головна мета на 2018 рік підвищення ефективності управління об’єктами міської комунальної власності, наповнення місцевого бюджету за рахунок надходжень від орендної плати та коштів від відчуження об’єктів комунальної власності.

Головні проблеми:

 • відсутність попиту на окремі нежитлові приміщення щодо оренди та відчуження в зв’язку з важким станом економіки;
 • неналежне виконання орендарями умов договорів оренди, зокрема несвоєчасна та не в повному обсязі сплата за оренду комунального майна;
 • нестача фінансових ресурсів для покращення стану комунального майна в тому числі, що передається в оренду, на проведення інвентаризації та виготовлення правовстановлюючих документів та технічної документації на об’єкти комунальної власності.

Основні завдання на 2018 рік:

 • удосконалення чинних та розробка нових регламентних документів оперативного управління майном та умови його використання та поліпшення з метою наповнення міського бюджету:

– затвердження проекту рішення Новодністровської міської ради «Про затвердження положення про оренду майна, що належить територіальній громаді міста Новодністровськ в новій редакції»;

– розробка нормативно-правових актів щодо удосконалення порядку використання майна територіальної громади міста Новодністровськ (порядків списання основних засобів, закріплення майна на праві господарського відання чи оперативного управління, набуття майна до комунальної власності територіальної громади міста).

  • виконання дохідної частини міського бюджету в частині надходжень коштів від приватизації та оренди об’єктів міської комунальної власності;
  • дотримання прозорості процедури передачі в оренду та приватизації об’єктів комунальної власності з метою підвищення ефективності їх подальшого функціонування;
  • здійснення обліку всього комунального майна та забезпечення контролю за ефективністю збереження та використання майна, що передане в оперативне управління структурних підрозділів міської ради та підприємств комунальної власності;
  • проведення роботи по інвентаризації майна щодо виявлення об’єктів не облікованого безхазяйного майна, які не використовуються чи використовуються не за призначенням, підготовка пропозицій щодо постановки їх на баланс, оформлення права власності та подальшої їх приватизації або надання в оренду;
  • здійснення контролю за станом виконання договорів оренди та договорів купівлі-продажу комунального майна, своєчасним надходженням платежів за оренду та відчуження майна, проведення претензійно-позовної роботи;

 

 • Систематичне інформування громади міста щодо використання комунального майна, об’єктів, що пропонуються в оренду та до приватизації, обсягів надходження коштів до міського бюджету від оренди та продажу об’єктів комунальної власності;

 

 • продовження процесу приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Новодністровськ шляхом:

– виставлення на приватизацію на конкурентних засадах об’єктів, утримання яких за рахунок бюджетних коштів є недоцільним згідно переліку об’єктів, що підлягають приватизації в 2018 році:

 

№ з/п Назва об’єкту приватизації Місцезнаходження об’єкта Площа об’єкта приватизації, кв.м Спосіб приватизації Покупець
1. Об’єкти незавершеної будівництвом панчішно-шкарпеткової фабрики:

 • Резервуари насосної станції другого підйому із монолітного залізобетону.
 • Каркасна споруда котельні із залізобетонних конструкцій без віконних та дверних блоків;
 • Розпочаті будівництвом очисні споруди.
м. Новодністровськ,

вул. Затишна, буд. 1

м. Новодністровськ, промбаза, квартал 19
м. Новодністровськ, промбаза, квартал 28

261,8

948,8

580,0

конкурс

конкурс

конкурс

2. Об’єкт незавершеного будівництвом приміщення теплопункту м-ну «Лісовий» м. Новодністровськ,

м-н «Лісовий»

127,88 конкурс
3. Частина каркасної споруди другого модуля виробничого корпусу незавершеної будівництвом панчішно-шкарпеткової фабрики (вісь від 21-ї по 23-ю включно) м. Новодністровськ,  м-н «Дністер»,

буд.1, корп. 3

847,2 викуп ТОВ «Капітал»
4. Центральна котельня (комплекс) м. Новодністровськ, промбаза, квартал 19 928,2 конкурс

 

Очікувані результати:

 • збереження та ефективне використання комунального майна;
 • збільшення надходжень до міського бюджету від плати за оренду комунального майна територіальної громади міста;
 •   підвищення якості й ефективності управління комунальним майном міста, дотримання прозорості процедури передачі в оренду об’єктів комунальної власності з метою підвищення ефективності їх подальшого функціонування.

4.4. Житлово-комунальне господарство

Головна мета на 2018 рік – підвищення ефективності функціонування житлово-комунального господарства міста, забезпечення фінансово-економічної стабільності його функціонування, підвищення рівня обслуговування споживачів, поліпшення благоустрою та санітарного стану міста.

Житлово-комунальна галузь міста представлена двома підприємствами: КП „Новодністровський житловик” та ДКП «Управління «Тепловодоканал».

Головні проблеми:

 • зношеність основних фондів та необхідність термінового оновлення матеріально-технічної бази підприємств житлово-комунального господарства:
 • застаріле обладнання, що не може забезпечити ведення якісного технологічного режиму (очисні споруди);
 • зношеність водопровідно-каналізаційних мереж.
 • обмеженість інвестицій та недостатність фінансових ресурсів, необхідних для оновлення та подальшого розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства;
 • висока енергоємність централізованого питного водопостачання, водовідведення та теплопостачання;
 • недосконалість обліку споживання води;
 • недосконалість існуючої системи збору та переробки побутових відходів;
 • несвоєчасне відшкодування субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці у тарифах;
 • відсутність інституту управителів та недостатній рівень конкурентного середовища на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд, прибудинкових територій;
 • несвоєчасна оплата комунальних послуг споживачами, відсутність дійових  правових механізмів застосування санкцій щодо    мешканців, які відмовляються від оплати  за отримані  послуги;
 • недостатній рівень впровадження енергоефективних і енергоощадних технологій на підприємствах комунального господарства, у житлових будинках та бюджетних закладах;
 • погіршення технічного стану та відсутність окремих видів спеціальної техніки.

Основні завдання на 2018 рік:

 • розроблення та впровадження інвестиційних проектів щодо розвитку об’єктів інфраструктури житлово-комунального господарства та благоустрою міста;
 • покращення технічного стану житлового фонду, капітальний ремонт, реконструкція внутрішньобудинкових водопровідних, каналізаційних, теплових мереж, інженерних комунікацій;
 • продовження робіт з капітального ремонту, модернізації, заміни ліфтів у житловому фонді;
 • оснащення житлових будинків вузлами комерційного обліку споживання комунальних послуг;
 • реконструкція та капітальний ремонт систем водопостачання, існуючих мереж водопостачання та водовідведення, внутрішньо будинкових мереж, очисних споруд, продовження робіт щодо запровадження альтернативного опалення бюджетних установ міста з метою скорочення енерго-, матеріалоємності виробництва й надання житлово-комунальних послуг, втрат матеріальних ресурсів (особливо питної води);
 • забезпечення збільшення реалізації обсягу та покращення рівня наданих послуг, а саме: розробку та застосування надійної багаторівневої програми обліку водоспоживання та обсягів водовідведення;
 • продовження оновлення техніки комунальних підприємств шляхом придбання спеціалізованої техніки;
 • сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та залучення населення до управління житловим фондом;
 • утримання, ремонт та реконструкція об’єктів зеленого господарства, покращення рівня благоустрою та естетичного вигляду територій скверів, парків, газонів;
 • забезпечення виконання робіт з покращення санітарного та екологічного стану прибережних смуги;
 • створення оптимальної мережі житлово-комунальних підприємств та залучення громадськості до процесів формування підприємств житлово-комунального господарства міста;
 • продовження реконструкції, будівництва мережі та запровадження енергозберігаючих технологій в системі вуличного освітлення;
 • мінімізація загроз, що поширюється бездомними тваринами;
 • реалізація заходів:
 • Міської цільової програми Енергефективності та надійності на об’єктах ДКП Управління «Тепловодоканал» на 2016-2020 р.р.
 • Програма відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги для населення, що затверджувалися рішенням виконавчого комітету Новодністровської міської ради, та розміром економічно обґрунтованих витрат КП «Новодністровський житловик» на 2017-2018 роки.
 • Міська програма поводження з твердими побутовими відходами на 2016-2020 р.р.
 • Міська Програма сприяння створенню та підтримки функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Новодністровськ на 2017-2019 роки.
 • Програма благоустрою міста Новодністровськ на 2018-2020 роки.
 • Міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2016-2019 роки.

Очікувані результати:

 • надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості;
 • поліпшення технічного стану об’єктів інфраструктури та загального зовнішнього освітлення міста, естетичного вигляду об’єктів та елементів благоустрою міста;
 • забезпечення належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів житлово-комунального призначення;
 • зменшення загроз для громадян, що поширюються безпритульними тваринами, забезпечення гуманного ставлення до тварин.
 1. Розвиток системи соціального захисту населення

5.1. Соціальний захист населення та пенсійне забезпечення

Головна мета на 2018 рік створення фінансових, організаційно-правових та технічних механізмів для забезпечення комфортного соціального клімату та досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя незахищених верств населення на основі ефективного використання бюджетів усіх рівнів, підвищення адресності соціальної підтримки населення, покращення матеріального стану шляхом надання житлових субсидій, соціальних допомог, пільг та компенсацій. Забезпечення на території міста реалізації державної політики в галузі охорони праці.

Головні проблеми сфери соціального захисту:

 • значне підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, визначення права на пільги з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, збільшило в рази кількість звернень щодо визначення права на отримання житлової субсидії та пільг;
 • збільшення кількість звернень мешканців міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, для отримання матеріальної допомоги, в тому числі збільшується кількість звернень учасників антитерористичної операції та членів їх сімей щодо отримання матеріальної допомоги;
 • недостатній рівень соціального захисту з боку держави учасників антитерористичної операції, сімей загиблих учасників антитерористичної операції;
 • обмеженість місцевого бюджету для надання адресної підтримки мешканцям міста та для створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Основні завдання на 2018 рік:

 • вчасне нарахування та виплата усіх видів соціальної допомоги та житлових субсидій, надання пільг, передбачених чинним законодавством;
 • надання додатково до встановлених законодавством пільг та соціальних гарантій за рахунок коштів міського бюджету відповідно до міських програм;
 • забезпечення додаткових пільг та допомог за рахунок коштів міського бюджету відповідно до міських цільових програм найбільш соціально незахищеним громадянам та тим які опинилися в складних життєвих обставинах;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з метою своєчасного ознайомлення із змінами та доповненнями до чинного законодавства;
 • підвищення адресності надання пільг, компенсацій та соціальних гарантій найбільш вразливим верствам населення;
 • продовження роботи по створенню сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями та забезпечення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури;
 • реалізація заходів міської Комплексної Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота»;
 • сприяння наданню додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам  сімей загиблих учасників АТО;
 • продовжити співпрацю із підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами, громадянами України, спонсорами та меценатами щодо залучення коштів до цільового фонду надання допомоги.

Очікувані результати:

 • охоплення соціальним захистом максимальну кількість сімей, які потребують підтримки держави та місцевої влади;
 • покращення якості надання соціальних послуг та розширення їх обсягу;
 • залучення благодійних коштів з метою надання додаткової адресної допомоги.

Головні проблеми  в сфері соціального обслуговування:

 • реалізація конституційних гарантій права громадян на соціальний захист, забезпечення адресності та матеріальної підтримки малозабезпечених, непрацездатних інвалідів та громадян похилого віку, сімей з дітьми, дітей – інвалідів, осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • недостатність коштів у місцевому бюджеті для забезпечення створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, неповне забезпечення інвалідів засобами пересування та реабілітації.

Основні завдання на 2018 рік:

 • підготовка приміщення територіального центру для належного функціонування. Обладнати приміщення терцентру для відвідування інвалідів спеціальним обладнанням та встановлення пандусу;
 • здійснити заходи щодо початку капітального ремонту приміщення колишньої молочної кухня з метою розміщення відділення для реабілітації дітей з ДЦП та аутизмом  Проведення благоустрою територій;
 • здійснити заходи щодо відновлення будівель та  благоустрою території колишнього табору « Лісова казка» з метою організації дозвілля громадян;
 • розширення спектру можливостей сенсорної кімнати для дітей інвалід для більш  якісніших  послуг реабілітації;
 • в зв’язку з великим попитом пенсіонерів та інвалідів відвідувати відділення денного перебування (організація дозвілля, розвиток різнобічних інтересів, психологічна та соціальна адаптація  та інше) вирішення питання з облаштуванням  приміщення де на належному рівні функціонувало б дане відділення;
 • посилення роз’яснювальної роботи, реклами територіального центру та його структурних підрозділів. Залучати до співпраці більше організацій та благодійні фонди;
 • вивчення питання можливості обладнати кімнату аромотерапії, фітотерапії, організувати більшу кількість клубів за інтересами, запрошувати для обміну досвідом, спілкування, проведення спільних заходів (концерти, вечорниці, творчі вечора, виставки і т.д.) як працівників так і підопічних терцентрів всієї Чернівецької області;
 • спрямування роботи на запровадження механізму, що забезпечуватиме якість послуг, їх гнучкість, стимулюватиме постійне оновлення системи і можливість швидкого реагування на нові потреби сьогодення;
 • охоплення і забезпечення соціальними послугами відповідних категорій осіб, а саме: громадян похилого віку та інвалідів відповідно до діючого законодавства України; дітей з особливими потребами та зниженою руховою активністю;
 • виявлення одиноких непрацездатних громадян, які потребують соціально-побутового і медико-соціального обслуговування та допомоги, обстеження разом з представниками закладів охорони здоров’я, житлово-комунальних установ, громадських організацій їх матеріально-побутових умов проживання і визначення потреб в необхідності надання різних видів послуг;
 • встановлення зв’язків з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, з питань соціального обслуговування та надання допомоги непрацездатним громадянам;
 • розвиток ринку соціальної сфери послуг з метою забезпечення надання різноманітних видів соціальних послуг підопічним;
 • розширення можливостей одержувачів соціальних послуг.

Інноваційними напрямками роботи територіального центру є надання соціальної інформаційної послуги шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій щодо розповсюдження знань із забезпечення життєдіяльності громади, а саме – робота електронних соціальних офісів. Інший новий напрямок роботи – розвиток волонтерського руху.

Очікувані результати:

 • забезпечення стабільного функціонування соціальних закладів з надання соціальних послуг;
 • покращення обслуговування людей з обмеженими можливостями;
 • підвищення рівня соціального захисту населення.

5.2. Зайнятість населення та ринок праці, доходи населення

Головна мета на 2018 рік регулювання ринку праці з метою підвищення економічної активності населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, соціального захисту від безробіття.

Головні проблеми:

 • не забезпечення повної зайнятості працівників у виробничому процесі, неповна зайнятість працюючих, робота підприємств в режимі неповного робочого дня;
 • зменшення чисельності зайнятого населення;
 • невідповідність чисельності та професійного складу кваліфікованих робітників потребам роботодавців та недостатня професійна якість підготовлених кадрів;
 • наявність «тіньової» зайнятості населення передусім унаслідок значного податкового навантаження на роботодавців та відсутності механізму економічного стимулювання роботодавців щодо створення робочих місць із гідними умовами й оплатою праці;
 • низький рівень заробітної плати для запропонованих роботодавцями вакансій;
 • обмеження можливості створення нових робочих місць на більшості підприємств внаслідок спаду обсягів виробництва та реалізації послуг, що викликано відсутністю необхідної кількості замовлень та інвестицій;
 • складнощі у працевлаштуванні соціально незахищених верств населення, випускників шкіл, непрацюючої молоді, осіб, звільнених з установ відбування покарання тощо;
 • ліквідація робочих місць, викликана сезонним характером будівельних робіт.

Основні завдання на 2018 рік:

 • вжиття комплексу заходів щодо сприяння працевлаштуванню незайнятого населення з належними умовами та гідною оплатою праці;
 • забезпечення зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
 • виконання заходів по збереженню ефективно функціонуючих та створенню нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
 • забезпечення дотримання норм трудового законодавства роботодавцями міста проведення заходів, спрямованих на виявлення підприємців-роботодавців, які використовують найману працю без документального оформлення трудових відносин;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин;
 • продовження роботи комісії з легалізації тіньової зайнятості та неофіційних заробітків з метою забезпечення на території міста реалізації державної політики в галузі охорони праці:

– здійснення контролю щодо своєчасного запровадження визначеного державою мінімального розміру оплати праці;

проведення моніторингу показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності;

 • поглиблення співпраці служби зайнятості з органами місцевої виконавчої влади, об’єднаннями роботодавців, профспілками, іншими громадськими організаціями;
 • сприяння в навчанні за професіями, які спонукають до самозайнятості, організація професійного навчання та перенавчання шляхом стажування відповідно до потреб ринку праці;
 • створення умов для самостійної зайнятості населення та сприяння розвитку підприємницької ініціативи;
 • розширення обсягів громадських робіт з урахуванням професійного складу безробітних та соціально-економічних потреб міста;
 • сприяння зайнятості демобілізованих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, в тому числі шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності та працевлаштування з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску;
 • вирішення питань працевлаштування громадян, які переміщені із тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО;
 • виконання заходів передбачених Програмою зайнятості населення м. Новодністровськ на період до 2018 року.

Очікувані результати:

 • збереження існуючих та створення нових робочих місць, сприяння зайнятості різних категорій громадян;
 • збільшення кількості осіб, охоплених професійним навчанням та стажування на робочому місці;
 • залучення безробітних до виконання оплачуваних громадських робіт;
 • працевлаштування на підприємства та установи міста осіб з інвалідністю;
 • збільшення кількості СПД – фізичних осіб;
 • впровадження суб’єктами господарювання міста мінімальних державних гарантій в оплаті праці, встановлених в Державному бюджеті України на 2018 рік;
 • досягнення зростання розміру середньомісячної заробітної плати штатних працівників, як основного джерела грошових доходів;
 • відсутність фактів заборгованості та затримки виплати заробітної плати.

5.3. Підтримка дітей, сімей та молоді

Головна мета у 2018 році – комплексне впровадження системи соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних, організаційних, просвітницьких, спортивно-оздоровчих, культурно-масових заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для соціального становлення, самореалізації і вирішення нагальних проблем дітей, молоді та сімей мешканців міста на принципах та засадах, визначених чинним законодавством.

Головні проблеми :

 1. збільшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, їх незадовільний життєвий рівень призводить до неспроможності батьків утримувати дітей;
 2. низький рівень забезпечення молодих сімей власним та соціальним житлом;
 3. психологічна криза стосунків батьків та дітей;
 4. неспроможність або небажання сім’ї виконувати виховні функції;
 5. недосконала система виявлення неблагополучних сімей.

Основні завдання на 2018 рік:

 1. виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, інвалідів та інших соціально незахищених груп населення, які потребують соціальної підтримки та надання їм соціальних послуг;
 2. організація своєчасної допомоги сім’ям, дітям та молоді шляхом взаємодії із структурними підрозділами місцевого самоврядування, навчальними та дошкільними закладами, закладами та відділеннями охорони здоров’я, внутрішніх справ, громадських об’єднань, фондів тощо;
 3. здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 4. забезпечення координації та взаємодії сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, кожного з її членів із суб’єктами соціальної роботи до повного вирішення їх проблем, надання їм послуги з інформування та консультування;
 5. проведення групових занять та заходів для сімей у яких беруть участь всі члени родини;
 6. надання індивідуальних психологічних послуг для населення міста, відвідування сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в центрі, за місцем проживання, навчання і роботи;
 7. проведення профілактичної роботи з батьками, опікунами, піклувальниками, посадовими осадовими особами з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності, вчинення дітьми правопорушень та розроблення заходів щодо їх усунення;
 8. проведення профілактичних рейдів: «Діти вулиці», «Сім’я, вулиця, діти», «Урок», «Нічне місто» з метою виявлення неповнолітніх, постановки на облік, проведення корекційної роботи щодо попередження правопорушення та злочинності;
 9. групова робота з дітьми та молоддю направлена на розвиток комунікаційних здібностей;
 10. надання необхідної допомоги сім`ям, які зазнали жорстокого поводження та вжиття заходів щодо попередження такого поводження у разі загрози його вчинення;
 11. вжиття невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків і загрози неправомірних дій щодо дитини та надання їй необхідної соціально психологічної допомоги;
 12. відвідування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем проживання, навчання і роботи;
 13. захист законних прав та інтересів дітей в судах;
 14. проведення профілактичної роботи серед дітей та підлітків з метою запобігання правопорушень та злочинів;
 15. забезпечення, відповідно до норм законодавства, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку (піклування), в прийомні сім’ї та усиновлення громадянами України;
 16. здійснення контролю за умовами проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях, опікунів (піклувальників);
 17. проведення перевірок підприємств усіх форм власності щодо захисту трудових прав працюючих неповнолітніх;
 18. надання необхідної допомоги дітям, які зазнали жорстокого поводження та вжиття заходів щодо попередження такого поводження у разі загрози його вчинення;
 19. зменшення кількості дітей, які відвідують комп’ютерні зали під час навчального процесу, та пропускають уроки в навчальних закладах міста без поважних причин.

Очікувані результати:

 1. щорічне зменшення кількості бездоглядних дітей, шляхом удосконалення механізму виявлення таких дітей;
 2. покращення психоемоційного клімату в сім’ї;
 3. ресоціалізація алко- та наркозалежної молоді шляхом влаштування їх до реабілітаційних центрів;
 4. привернення уваги суспільства до  проблем шкідливих звичок серед молоді та шляхи їх вирішення;
 5. зменшення агресивної поведінки серед однолітків та розвиток навиків толерантного відношення один до одного;
 6. здійснення постійного контролю за дотриманням житлових і майнових прав дітей;
 7. створення умов дотримання принципів пріоритетності влаштування до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 8. привернення уваги суспільства до виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейному оточенні.
 1. Гуманітарна сфера

6.1.Освіта

Головна мета на 2018 рік – забезпечення умов функціонування і розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, підвищення якості освітніх послуг з урахуванням стану соціально-економічного розвитку, запитів громадян і потреб держави й міста.

Головні проблеми:

 • недостатні обсяги фінансування з бюджету для розвитку матеріально-технічної бази загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів;
 • складність адаптації до нових соціально-економічних умов складових системи освіти;
 • створення належних умов навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами, впровадження інклюзивної освіти у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах.

Основні завдання на 2018 рік:

 • підвищення якості освіти, забезпечення рівного доступу до неї у тому числі дітей інвалідів;
 • запровадження сучасних інноваційних технологій і засобів навчання;
 • утвердження національної ідеї та патріотизму, формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, громадянина України, Європи, світу;
 • удосконалення механізму управління;
 • адаптація до соціально орієнтовної ринкової економіки;
 • соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу;
 • соціально-економічний розвиток кожного навчального закладу міста, збереження та удосконалення мережі загальноосвітніх закладів відповідно до потреб територіальної громади міста, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування;
 • реалізація заходів програм:
  1. Міська комплексна програма “Вчитель” на 2013-2022 роки;
  2. Міська Програма «Оновлення матеріально-технічної бази мережі харчоблоків освітніх навчальних закладів м.Новодністровськ на 2016-2018 роки»;
  3. Міська Програма «Інформатизація та комп’ютеризація освітніх навчальних закладів м.Новодністровська на 2017-2019 роки»;
  4. Міська Програма «Сучасний кабінет на 2016-2018 роки»;
  5. Міська Програма «Модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів для викладання в профільних класах на 2016-2018 роки»;
  6. Міська Програма «Поповнення матеріально-спортивної бази в ЗНЗ та ДНЗ м.Новодністровськ на 2017-2019»;
  7. Міська Програм «Творча обдарованість на 2017-2019 роки»;
  8. Міська програма підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки.

Очікувані результати:

 •  задоволення потреб громади міста в отриманні дітьми якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

6.2. Культура

Головна мета на 2018 рік – створення сприятливих умов для задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, забезпечення умов для суспільної та культурної самореалізації талановитої особистості, збереження і розвиток культурної інфраструктури міста

Головні проблеми:

 • незначне поповнення фонду новими виданнями (в т.ч. для дитячого читання);
 • недостатнє фінансування на придбання періодичних видань;
 • відсутність комп’ютерної техніки для користувачів;
 • застаріла матеріально-технічна база бібліотеки;
 • відсутність приміщення для створення відділення природничого спрямування та інсталяції «Ожівський острів»;
 • обмеженість фінансів для придбання приватної колекції предметів «Старожитності рідного краю» або збір колекції по населенням пунктам області;
 • відсутність необхідних меблів (столи – вітрини) та технічних засобів (фотоапарат, диктофон, проектор);
 • недостатня наповнюваність штату музею (функції прибирання, догляду за предметами експозицій та їх реставрації, дрібні ремонтні роботи, кур’єрські обов’язки);
 • методологічна переорієнтація процесу навчання та виховання на розвиток особистості учня шляхом впровадження інноваційних форм та методів роботи;
 • відсутність опалення в БНТД «Молодіжний»;
 • оновлення матеріально – технічної бази БНТД «Молодіжний»;
 • потреба в придбані сцени для загальноміських свят.

Основні завдання на 2018 рік:

 • розвиток народного аматорського мистецтва;
 • посилення значення культури в місті Новодністровськ, підвищення її ролі в розвитку демократичного громадянського суспільства;
 • впровадження енергозберігаючих технологій;
 • забезпечення проведення ремонтно-будівельних робіт приміщень закладів культури.
 • утвердження української мови в усіх сферах суспільного життя;
 • поповнення та оновлення бібліотечних фондів документальними виданнями (за рахунок державних програм, дарунків від авторів, читачів) та передплата періодичних видань з урахуванням потреб користувачів;
 • залучення учнів та вихованців дитячих установ до книги і читання  (згідно плану роботи);
 • збереження бібліотечного фонду (контроль за строками повернення бібліотечних видань користувачами, систематична робота з боржниками, своєчасний ремонт видань, тощо);
 • вилучення з фонду фізично зношених, дублетних, застарілих та пасивних видань, згідно стандартів списання літератури;
 • створення біографічного покажчика творів письменників рідного міста під назвою «Новодністровськ в літературному слові»;
 • співпраця з бібліотечними працівниками та педагогічним колективом навчальних закладів у сфері національно – патріотичного виховання дітей та молоді;
 • популяризація довідково – бібліографічних знань серед учнів;
 • забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотеки шляхом підвищення фахової кваліфікації та самоосвіти;
 • науково – дослідницька робота (літопис подій в місті сучасного періоду; продовження дослідження історії спорудження ГЕС і ГАЕС; співпраця з навчальними закладами щодо організації пошукової діяльності з вивчення природи регіону; формування і уточнення Новодністровського календаря важливих історичних і знаменних дат на найближчі роки);
 • експозиційна робота (продовження наповнення діючих тематичних експозицій новими експонатними предметами і матеріалами; планування нових тематичних експозицій; періодична експозиція архівних і фондових матеріалів, зокрема природничого напрямку);
 • науково – освітня робота (формування, оформлення та урочиста презентація образотворчих виставок, творчі зустрічі з митцями та іншими цікавими людьми, тематичні заходи до важливих подій і знаменних дат, організація колективних екскурсій та тематичних циклів);
 • фондова робота (продовження пошуків та збору експонатних предметів; облік, опис, зберігання фондів музею; організація реставраційної роботи картин живопису обмінного фонду та матеріалів експозицій);
 • залучення фахових спеціалістів в будинку культури;
 • виконання заходів Міської програми охорони, збереження пам’яток культурної спадщини та встановлення пам’ятних знаків і меморіальних знаків в місті Новодністровськ на 2016-2020 роки;
 • виконання заходів Програми «Оновлення музичних інструментів» Новодністровської музичної школи на 2017-2021 роки;
 • виконання заходів Програми розвитку культури в місті Новодністровськ на 2016-2020 роки;
 • виконання заходів Міська Програма «Сучасний кабінет комунального закладу Новодністровської музичної школи» на 2017-2019 роки.

Очікувані результати:

 • розвиток культури і культурного розмаїття – це забезпечення умов для творчого розвитку особистості, культурного рівня та естетичного виховання громадян. Підвищення рівня поінформованості громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Збільшення рівня розуміння громадськістю процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України;
 • створення привабливої туристичної інфраструктури. Підвищення конкурентоспроможності туристичної діяльності, більш повне використання культурних і рекреаційних ресурсів;
 • модернізація міської бібліотеки шляхом зміцнення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних технологій, поповнення бібліотечного фонду новими виданнями для підвищення якості бібліотечного обслуговування користувачів,  підтримки та розвитку читання, задоволення інформаційних потреб в документальних знаннях, які акумульовані в бібліотечному фонді;
 • капітальний ремонт БНТД «Молодіжний», що приведе до покращення роботи закладу культури, як центра дозвілля для жителів міста і сусідніх сіл.

6.3. Фізична культура та спорт

Головна мета на 2018 рік – полягає у створенні умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення міста до масового спорту як важливої складової поліпшення якості і тривалості активного життя населення, пропагування здорового способу життя.

Метою є створення та збереження мережі колективів фізичної культури і спорту, спортивних клубів, забезпечення проведення міських та участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях, створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля жителів міста, поліпшення матеріально-технічної бази фізкультурно-спортивних установ та організацій міста шляхом проведення капітальних і поточних ремонтів, підвищення уваги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в сфері фізичної культури і спорту.

Головні проблеми:

 • недостатність заходів щодо пропаганди здорового способу життя, фізичного виховання та спорту;
 • недостатня кількість спортивних споруд на рівні сучасних вимог;
 • недостатність фінансування для утримання збірних команд з видів спорту які культивуються в м. Новодністровськ.

Основні завдання на 2018  рік:

 • забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту міських органів виконавчої влади, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення;
 • удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;
 • проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів;
 • забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту людей з інвалідністю шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;
 • поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;
 • підвищення ролі засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя;
 • упровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров’я, залученню громадян до активних занять фізичною культурою і спортом та формування нових цінностей і орієнтацій суспільства на збереження та зміцнення здоров’я людей;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів дитячо-юнацького та резервного спорту;
 • розбудови спортивної інфраструктури шляхом будівництва, реконструкції та модернізації спортивних споруд.
 • забезпечення реалізації міської цільової Програми «Розвиток фізичної культури та спорту на 2018-2020 р.р.»

Очікувані результати:

 • підвищити рівень охоплення мешканців міста фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою;
 • підвищити результати виступів збірних команд міста та окремих спортсменів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
 • запровадити доступні та ефективні види послуг (оздоровчі, рекреаційні, реабілітаційні і спортивні) для різних груп населення;
 • сформувати систему підготовки спортивних резервів для збірних команд міста та області;
 • підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами різного типу;
 • створити належні матеріально-технічні та фінансові умови для розвитку пріоритетних видів спорту;
 • підвищити якість трудових ресурсів, посилити здатність працюючих адаптуватись до зростаючих вимог сучасного виробництва, зменшити витрати, пов’язані з тимчасовою втратою працездатності, лікуванням та перебуванням у стаціонарних лікувальних медичних закладах;
 • створити додаткову кількість робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, підвищити престижність відповідних професій та удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;
 • створити належні умови для проведення міських змагань.

6.4. Охорона здоров’я

Головна мета на 2018 рік –покращення стану здоров’я населення міста, підвищення якості та доступності медичних послуг, покращення профілактичної роботи серед населення щодо попередження захворюваності, створення умов для покращення здоров’я та зростання тривалості життя мешканців міста, збереження спектру медичних послуг, приведення матеріально-технічної бази лікувальних закладів до сучасних вимог.

Головні проблеми:

 • недосконалість законодавчої бази;
 • недостатність бюджетних асигнувань (державної субвенції) на охорону здоров’я;
 • рівень середньої заробітної плати медичних працівників нижчий ніж в інших галузях, що суттєво впливає на престиж професії;
 • недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення необхідним лікувально-діагностичним обладнанням(первина ланка) . Першочергова необхідність  закупівлі рентгенапарату на 3 робочі місця;
 • збільшення показників захворюваності онкологічними хворобами, цукровим діабетом;
 • конкурентоздатність комунальних медичних закладів ;
 • необхідність проведення робіт щодо спорудження автономної котельні, облаштування ліфта, реконструкції підпорної стіни, реконструкція шатрового даху із заміною вентиляції, утеплення фасаду установи.

Основні завдання на 2018 рік:

 • реформування лікарні відповідно до нової медичної реформи, постанов, наказів та розпоряджень МОЗ України і ДОЗ Чернівецької ОДА;
 • розвиток інформатизації медичного закладу;
 • виконання міських програм у галузі охорони здоров’я;
 • на базі лікарні створення організації роботи Центру первинно –медико санітарної допомоги, розвиток сімейної медицини;
 • впровадження інноваційних технологій, стандартів при наданні профілактичної, діагностичної, лікувальної допомоги;
 • забезпечення ефективного використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів, укріплення матеріально-технічної бази;
 • забезпечення жорсткого режиму економії енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів;
 • забезпечення стабільної роботи медичного закладу;
 • забезпечення рівного й справедливого доступу всіх жителів міста до медичних послуг належної якості, підняття статусу медичного працівника;
 • забезпечення надання населенню міста гарантованої невідкладної медичної допомоги;
 • надання медико-санітарної допомоги дітям та матерям, ветеранам війни та праці, особам, які відносяться до пільгових категорій, літнім людям;
 • підвищення якості профілактичних оглядів та диспансеризації населення з метою виявлення захворювань на початкових стадіях ;
 • боротьба с соціально-небезпечними хворобами: туберкульозом, ВІЛ/СНІДом, наркоманією, алкоголізмом шляхом систематичного інформування населення з питань профілактики, соціальної реклами здорового способу життя;
 • зниження рівня серцево-судинних хвороб, новоутворень, хвороб крові, цукрового діабету, алергії та бронхіальної астми, стоматологічних захворювань, нещасних випадків, травм та отруєнь, психічних розладів, наркоманії та алкоголізму;
 • збереження сталої санітарно-епідеміологічної ситуації в місті;
 • вишукування позабюджетних джерел фінансування лікарні;
 • популяризація  здорового способу життя; висвітлення питань медицини на шпальтах періодики, поліпшення санітарно-освітньої роботи через місцеве радіомовлення;
 • проведення реконструкції та капітальних ремонтів приміщень лікувальних закладів.

Очікувані результат:

 • зниження рівня смертності;
 • зниження кількості первинно виявлених візуальних форм онкозахворювань 111 – 1V ступенів захворювань, шляхом підвищення якості профоглядів на онкопатологію;
 • збільшення видатків на медикаменти на 1 ліжко – місце в стаціонарі,

на 1 відвідування в поліклініці

 1. Природокористування та безпека життєдіяльності

7.1. Техногенна безпека

Головна мета на 2018 рік – Реалізація заходів Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на 2018-2020р.р, Програми створення та накопичення міського матеріального резерву  для виконання заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 – 2020 роки, забезпечення належного рівня безпеки населення і захисту території міста Новодністровськ, об’єктів підвищеної небезпеки від загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту та системи моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям.

Головні проблеми:

 • відсутність на території міста захисних споруд для захисту населення від аварій на вибухонебезпечних об’єктах, від ураження ядерною, хімічною, біологічною зброєю, та від звичайних військових засобів ураження;
 • відсутність засобів індивідуального захисту населення від ураження органів дихання та шкіри в умовах радіоактивного забруднення, в зонах, заражених сильнодіючими ядучими речовинами, осередках біологічного зараження, районах стихійних лих;
 • неналежне фінансування місцевих програм, спрямованих на забезпечення пожежної та техногенної безпеки.

Основні завдання на 2018 рік:

 1. створення та накопичення місцевого матеріального резерву, спрямованого на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 2. виконання заходів та робіт щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, у тому числі пожеж;
 3. забезпечення заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
 4. організація захисту людей шляхом збереження захисних споруд цивільного захисту;
 5. удосконалення діяльності органів управління у сфері цивільного захисту;

підтримання в готовності до застосування апаратури оповіщення міста;

 1. забезпечення своєчасної реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і мінімізацію їх негативного впливу;
 2. забезпечення виконання заходів щодо зменшення людських, матеріальних втрат від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 3. забезпечення виконання заходів запобігання, загибелі людей на водних об’єктах міста в весняно – літній та зимовий періоди;
 4. реалізація заходів Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на період до 2017 року;
 5. здійснення контролю за створенням матеріально –технічного резерву на підприємствах і організаціях міста для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на перших етапах;
 6. проведення заходів з поповнення використаних для проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій матеріальних запасів міського резерву;
 7. організація захисту людей шляхом збереження наявних захисних споруд цивільного захисту та створення готового до використання за призначенням фонду захисних споруд;
 8. забезпечення роботи сирен оповіщення міста обласної системи централізованого оповіщення населення;
 9. підготовка населення, керівного складу і фахівців з питань цивільного захисту населення до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 10. забезпечення своєчасної реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і мінімізацію їх негативного впливу.

Очікувані результати:

 1. зниження рівня негативного впливу надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та їх наслідків на території міста;
 2. зменшення матеріальних збитків та людських втрат;
 3. підвищення ефективності оперативного реагування на надзвичайні ситуації;
 4. забезпечення ефективного використання коштів резервного фонду бюджету міста;
 5. покращення діяльності органів місцевого самоврядування в напрямку вирішення актуальних проблем захисту населення, об`єктів і територій від небезпечних факторів різного характеру.

7.2. Земельні відносини та збереження довкілля

Головна мета на 2018 рік Реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища в місті для забезпечення сталого розвитку території та  екологічної безпеки для населення міста, завершення оформлення у власність та користування земельних ділянок в межах м. Новодністровськ; поповнення бюджету міста від надходжень по платі за землю.

Головні проблеми:

 • недотримання норм чинного законодавства у галузі охорони навколишнього природного середовища, земельного та містобудівного законодавства.
 • низький рівень екологічної культури мешканців міста.
 • невирішеність проблем полігону побутових відходів.
 • незважаючи на значний обсяг прийнятих законів та підзаконних актів у галузі реформування земельних відносин, органи, що уповноважені проводити земельну реформу (особливо на місцевому рівні), зіткнулися з такими основними труднощами:

ряд законодавчих актів суперечливі, що ускладнює їх реалізацію, а відповідно і проведення земельної реформи;

– перерозподіл земель, надання та закріплення їх у власність та користування потребують значних обсягів робіт і значною мірою залежать від обсягів фінансування;

чинним законодавством не передбачено зобов’язання щодо обов’язковості оформлення правових документів на землю та строки їх оформлення або переоформлення.

Основні завдання на 2018 рік:

 • забезпечення ефективного управління в галузі земельних відносин та екології;
 • виготовлення проектної документації під міське кладовище;
 • виготовлення проектної документації міського ринку;
 • розмежування прибудинкових територій.
 • виготовлення проектної документації щодо зміни меж міста та приведення їх у відповідність Генеральному плану міста.
 • вивчення проблемних питань в галузі земельних відносин в рамках Закону України «Про  об’єднання територіальних громад»;
 • створення зони відпочинку на березі р. Дністер;
 • проведення повної інвентаризації земель міста;
 • охорона і раціональне використання водних ресурсів;
 • охорона атмосферного повітря, охорона і раціональне використання земель;
 • охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів;
 • заходи щодо поводження з побутовими та промисловими відходами;
 • екологічна освіта, інформаційне забезпечення, організаційно-масові заходи.

Очікувані результати:

 • збільшення надходжень коштів до бюджету від сплати земельного податку;
 • запровадження ринку землі, а саме проведення аукціонів та конкурсів також дає прозорість в отриманні громадянами та юридичними особами земельні ділянки в приватну власність та отримання доходу від продажу земель несільськогосподарського призначення, що в значній мірі може забезпечити прискорення економічного зростання міста та збільшити надходження до бюджетів всіх рівнів.

8.Додатки до Програми

8.1. Перелік міських(комплексних) програм, які діятимуть у 2018 році

№п/п Перелік програм дата затвердження, виконавці
1. Міська Програма розвитку соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді в м.Новодністровськ на 2016-2020 роки Рішення міської ради від 22.10.2015р. №235,

Новодністровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

зміни 03.11.2016р. №310

2. Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки Рішення міської ради від 30.06.2015р. №132, служба у справах дітей
3. Міська програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності в м.Новодністровськ на період до 2017-2020 роки Рішення міської ради від 28.04.2016р. №122, служба у справах дітей
зміни від 14.12.2017 року №319
4. Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м.Новодністровськ на 2017-2018 роки від 26.01.2017р. №5, відділ економіки та управління комунальним майном
5. Міська комплексна програма «Охорона здоров’я новодністровців» на 2017-2020 роки Рішення міської ради від 28.07.2016 року №221

Новодністровська міська лікарня

зміни від 23.02.2017 року №32

зміни 22.06.2017 року №131

зміни від 14.12.2017 року №320

6. Міська цільова програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2020 роки. Рішення міської ради від 14.12.2017р.№330

відділ молоді та спорту

7. Міська Програма «Оздоровлення та відпочинок дітей м.Новодністровська на 2018-2020 роки» (у новій редакції). Рішення міської ради від 30.11.2017 року №283 відділ молоді та спорту
8. Міська Програма розвитку футболу на 2017-2018 роки». Рішення міської ради від 09.10.2017 року №241

відділ молоді та спорту

9. Програма зайнятості населення м. Новодністровськ на 2018-2020 роки УПСЗН, Новодністровський міський центр зайнятості
10. Міська комплексна програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2017-2018 роки Рішення міської ради від 22.12.2016р. №402, управління праці та соціального захисту населення

зміни від 29.05.2017 року №121

зміни від 13.09.2017 року №221

зміни від 09.10.2017 року №237

зміни від 30.11.2017 року №287

11. Міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2016-2019 роки Рішення міської ради від 31.03.2016р. №83, КП «Новодністровський житловик»
12. Програма благоустрою міста Новодністровськ на 2018-2020 роки Рішення міської ради від 14.12.2017 року №325, КП «Новодністровський житловик»
13. Міська Програма сприяння створенню та підтримки функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Новодністровськ на 2017-2019 роки Рішення міської ради від 04.11.2016 року № 336, КП «Новодністровський житловик»
14. Міська програма поводження з твердими побутовими відходами на 2016-2020рр. Рішення міської ради від 25.02.2016 року № 59 КП «Новодністровський житловик»
15. Програма відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги для населення, що затверджувалися рішенням виконавчого комітету Новодністровської міської ради, та розміром економічно обґрунтованих витрат КП «Новодністровський житловик» на 2017-2018 роки. Рішення міської ради від 30.11.2017 рік №284

КП «Новодністровський житловик»

16. Міська цільова програма «Енергефективності та надійності на об’єктах ДКП Управління «Тепловодоканал» на 2016-2020 р.р.» Рішення міської ради від 25.02.2016 року № 60 ДКП «Управління «Тепловодоканал»

зміни від 26.10.2017 р. №248

зміни від 14.12.2017 року №323

17. Міська цільова програма підтримки комунальних засобів масової інформації Новодністровська на 2018 рік. Рішення міської ради від 30.11.2017 рік №309, КП «ТРК «На своїй хвилі»
18. Програма розвитку земельних відносин на території Новодністровської міської ради на 2016-2018 роки Рішення міської ради від 29.12.2015 року № 51 відділ земельних ресурсів та екології

зміни від 30.11.2017 рік №307

19. Програма охорони навколишнього природного середовища м. Новодністровськ на 2018-2020 роки. Рішення міської ради від 30.11.2017 рік №306, відділ земельних ресурсів та екології
20. Програма будівництва, реконструкції та ремонту доріг міста Новодністровськ на 2018-2022 роки. Рішення міської ради від 14.12.2017 року №327, відділ архітектури та містобудування
21. Програма розроблення  містобудівної документації на території м. Новодністровськ на 2018-2019 роки. Рішення міської ради від 30.11.2017 року №290,

зміни 14.12.2017 року №333, відділ архітектури та містобудування

22. Міська програма охорони, збереження пам’яток культурної спадщини та встановлення пам’ятних знаків і меморіальних знаків в місті Новодністровськ на 2016-2020 роки Рішення міської ради від 22.09.2016 року № 268 відділ культури
23. Програма «Оновлення музичних інструментів» Новодністровської

музичної школи на 2017-2021 роки

Рішення міської ради від 22.09.2016 року № 269 відділ культури
24. Програма розвитку культури в місті Новодністровськ на 2016-2020 роки Рішення міської ради від 04.11.2016 року № 325 відділ культури
25. Міська Програма «Сучасний кабінет комунального закладу Новодністровської музичної школи» на 2017-2019 роки Рішення міської ради від 04.11.2016 року № 326 відділ культури
26. Міська комплексна програма “Вчитель” на 2013-2022 роки Рішення міської ради від 28.02.2013 року №20, відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради
27. Міська Програма «Оновлення матеріально-технічної бази мережі харчоблоків освітніх навчальних закладів м.Новодністровськ на 2016-2018 роки» Рішення міської ради від 22.09.2016 року № 264, відділ гуманітарної політики
28. Міська Програма «Інформатизація та комп’ютеризація освітніх навчальних закладів м.Новодністровська на 2017-2019 роки» Рішення міської ради від 22.06.2017р. №129

відділ гуманітарної політики

29. Міська Програма «Сучасний кабінет на 2016-2018 роки» Рішення міської ради від 28.07.2016 року № 225 відділ гуманітарної політики

зміни від 31.08.2017 року №199

30. Міська Програма «Модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів для викладання в профільних класах на 2016-2018 роки» Рішення міської ради від 22.09.2016 року № 263 відділ гуманітарної політики
31. Міська Програма «Поповнення матеріально-спортивної бази в ЗНЗ та ДНЗ м.Новодністровськ на 2017-2019» Рішення міської ради від 22.09.2016 року № 265 відділ гуманітарної політики
32. Міська Програма «Творча обдарованість на 2017-2019 роки» Рішення міської ради від 23.02.2017 року №40.

зміни від 29.05.2017 року №123,

зміни від 26.10.2017 року №253

відділу гуманітарної політики

33. Міська програма підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки. Рішення міської ради від 14.12.2017 року №317 відділ гуманітарної політики
34. Комплексна програма розвитку міжнародного співробітництва та європейської інтеграції м. Новодністровськ на 2017-2018 роки. Рішення міської ради від 30.11.2017 року №312

відділ інвестицій та енергоефективності

35. Програма організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у місті Новодністровськ на 2018-2019 роки Рішення міської ради від 26.10.2017 року № 271 Новодністровський міський центр зайнятості
36. Програма встановлення додаткових відеокамер та обслуговування системи відеоспостереження у місті Новодністровськ на 2018-2020 роки Рішення міської ради від 01.02.2018 року № 25 заступник міського голови Козак М.А.
37. Програма розвитку та покращення умов Сервісного центру по обслуговуванню платників податків на базі Новодністровського відділення Сокирянської ОДПІ на 2017-2019 роки. Рішення міської ради від 31.08.2017 року №165

Новодністровське відділення Сокирянської ОДПІ

38. Програма безоплатного харчування та безоплатної медичної допомоги в умовах стаціонарного лікування одиноких громадян похилого віку Рішення міської ради від 22.12.2016 року № 416 Територіальний центр соціального обслуговування у м.Новодністровськ
39. Комплексна Програма з енергозбереження в м.Новодністровськ на 2016-2019 роки (у новій редакції) Рішення міської ради від 22.09.2016 року № 274 заступник міського голови Козак М.А.
40. Комплексна програма забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в м.Новодністровськ на 2018-2020 роки Рішення міської ради від 01.02.2018 року №12, управління НС, БЖ, ЦЗ та МР і Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області
41. Програма створення та накопичення міського матеріального резерву міста для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2018-2020 роки Рішення міської ради від 30.11.2017 рік №311

управління з питань НС, БЖ, ЦЗ та МР

42. Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги населенню міста Новодністровськ на 2018 рік. Рішення міської ради від 01.02.2018 року №11 (Новодністровське БПД) Кельменецького МЦ з НБВПД
43. Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та інших об’єктів комунальної власності міста Новодністровськ на 2018-2019 роки Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324

відділ інвестицій та енергоефективності

44. Комплексну програму інвестиційної та грантової діяльності м. Новодністровськ на 2017-2018 роки Рішення міської ради від 30.11.2017 року №312

відділ інвестицій та енергоефективності

45. Комплексну програму промоуції та формування позитивного іміджу м. Новодністровськ на 2017-2018 роки Рішення міської ради від 30.11.2017 року №312

відділ інвестицій та енергоефективності


8.2. Перелік основних показників соціально – економічного і культурного розвитку

міста Новодністровськ на 2018 рік

Показники Одиниця виміру 2015 рік

звіт

2016 рік

звіт

2017 рік

очік. вик.

2018 рік

прогноз

2018 рік прогноз

у %  до

очік. вик.

2017 року

1 2 3 4 5 6 7
Валовий регіональний продукт
Валовий регіональний продукт у цінах попереднього року % Х
Валова додана вартість у фактичних цінах
всього млн.грн. Х
у розрахунку на одну особу грн.
Валова додана вартість у цінах попереднього року % Х
Сфера реального сектора економіки
Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) всього млн.грн. 50,3 22,9 32,0 33,5 Х
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну

особу населення

грн. 5131,0 2272,1 2954,0 3092,1 Х
Індекс промислової продукції % Х
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів % Х
Переробна промисловість % Х
у тому числі:
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів % Х
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри

та інших матеріалів

% Х
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна

діяльність

% Х
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції % Х
виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої

мінеральної продукції

% Х
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів,

крім виробництва машин і устаткування

% Х
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування % Х
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря % Х
Продукція сільського господарства за всіма категоріями

господарств у постійних  цінах 2010 року – всього

млн.грн. 3,5 2,2 3,0 3,5 Х
у тому числі на душу населення грн. 321,0 201,8 277,0 323,1 Х
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва % 120,7 62,9 136,4 116,6 Х
Обсяг виробництва продукції рослинництва млн.грн. 3,4 2,1 2,5 3,0 Х
Індекс виробництва продукції рослинництва % Х
Виробництво продукції рослинництва:
зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу тис.тонн 0,2 0,2 0,2 100,0
цукрові буряки
соняшник
картопля 0,4 0,4 0,4 0,4 100,0
інші види продукції рослинництва 1,1
Обсяг виробництва продукції тваринництва млн.грн. 0,1 0,1 0,1 0,1 Х
Індекс виробництва продукції тваринництва % Х
Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі) тис.тонн
Виробництво:
молока тис.тонн
яєць млн. шт 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0
вовни тонн
Поголів’я худоби та птиці:
велика рогата худоба, тис.голів
у тому числі: корови тис.голів
свині тис.голів
птиця тис.голів
вівці та кози тис.голів
Обсяг виконаних будівельних робіт млн.грн. 222,1 225,6 270,5 273,0 101,0
Індекс будівельної продукції % Х
Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом тис.тонн 800,0 700,0 350,0 400,0 114,3
Вантажооборот автомобільного транспорту млн.ткм 10,0 12,0 18,0 20,0 111,0
Кількість перевезених пасажирів автомобільним транспортом тис.осіб 100,0 58,1 50,0 55,0 110,0
Пасажирооборот автомобільного транспорту млн.пас.км 1,8 1,4 1,5 1,6 107,0
Фінансові показники
Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до

зведеного бюджету

млн.грн.
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) млн.грн. 23,1 33,7 42,9 40,0 93,2
Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів млн.грн. 0,01 0,2 0,4 1,7 425,0
Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі

місцевих бюджетів

% 0,04 0,6 1,0 0,04 Х
Видатки місцевих бюджетів  – всього, млн.грн. 54,2 77,5 115,9 139,0 119,9
у тому числі: трансферти млн.грн. 29,6 44,3 70,3 82,0 116,6
Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків

по податках і зборах (обов’язкових платежах)  до зведеного бюджету

(станом на кінець року),

млн.грн. 1,4 1,9 2,0
у тому числі:
до державного бюджету млн.грн. 1,0 1,1 1,5
до місцевих бюджетів млн.грн. 0,4 0,8 0,5
Показники рівня життя
Доходи населення:
номінальні млн.грн.
наявні млн.грн.
реальні наявні доходи, визначені за виключенням впливу цін у

відсотках до попереднього року

% Х
Наявні доходи в розрахунку на одну особу грн.
Фонд оплати праці усіх працівників підприємств, установ, організацій

та їх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і

більше осіб, всього

млн.грн.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 4525,0 6343,0 8704,0 8900,0 102,3
Індекс  реальної заробітної плати % 124,3 104,2 103,0 101,4 Х
Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всього млн.грн.
Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати

у відсотках до початку звітного року

% Х
Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних

підприємствах

млн.грн.
Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати

на економічно активних підприємствах  у відсотках до початку звітного року

% Х
Показники розвитку споживчого ринку
Обсяг обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту

юридичних і фізичних осіб – підприємців)

млн.грн. 76,2 78,3 77,2 78,0 101,0
Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одну особу грн. 6990,0 7183,5 7126,0 7200,0 101,0
Темп зростання (зниження) обороту  роздрібної торгівлі (з

урахуванням товарообороту юридичних і фізичних осіб)

% 81,6 94,4 98,6 101,0 Х
Обсяги реалізованих послуг млн.грн. 28,1 26,5 30,3 32,0 105,6
Населення та ринок праці
Середньорічна чисельність наявного населення тис. осіб 10,9 10,9 10,8 10,8 100,0
Чисельність економічно активного населення у віці 15-70 років тис. осіб
Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною

діяльністю

8,9 8,9 8,8 8,8 100,0
Чисельність безробітного населення (за методологією МОП) 420 405 400 380 95,0
Рівень безробіття у віці 15-70 років (за методологією МОП) %
Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної

діяльності –  всього

місць 34 45 98 105 107,0
у тому числі:
у промисловості 1 1 4 5 125,0
у сільському господарстві 1 2 200,0
у будівництві 25 48 55 114,6
у торгівлі 5 10 25 250,0
Кількість створених нових робочих місць за рахунок діяльності

фізичних осіб – підприємців та найманих до них осіб

місць 34 40 30 45 150,0
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг освоєних капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел

фінансування:

млн.грн. 29,9 41,7 42,0 42,0 100,0
у відсотках до попереднього року % 116,8 139,5 101,0 100,0 Х
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) з початку

інвестування

млн.дол.

США

у % до початку року % Х
Абсолютний приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до

початку року

млн.дол.

США

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу дол.

США

Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності:
промисловість млн.дол.

США

сільське, лісове та рибне господарство
будівництво
торгівля (оптова та роздрібна; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів)
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
операції з нерухомим майном
Обсяг експорту товарів, всього
у тому числі за товарною структурою:
Обсяг експорту товарів у % до попереднього року % Х
Обсяг імпорту товарів, всього млн.дол.

США

0,3 0,3 0,3 100,0
у тому числі за товарною структурою:
Обсяг імпорту товарів у % до попереднього року % 101,0 100,0 100,0 Х
Житлово-комунальне господарство
Кредиторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у

житлово-комунальному господарстві

млн.грн. 3,9 4,0 3,6 2,6 72,0
Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-

комунальному господарстві

млн.грн. 1,1 0,9 1,9 2,4 126,0
Прийняття в експлуатацію об`єктів соціальної сфери
за рахунок усіх джерел фінансування:
житло тис. м2 0,9 0,4 0,2 0,3 150,0
загальноосвітні навчальні заклади уч.місць
дошкільні заклади освіти місць
лікарні ліжок
амбулаторно-поліклінічні заклади відвід. за

зміну

Розвиток малого і середнього підприємництва
Кількість малих підприємств одиниць 73 72 75 76 101,0
Кількість середніх підприємств одиниць 6 6 6 7 117,0
Кількість малих підприємств на 10 тис.осіб наявного населення одиниць 67 66 69 70 102,0
Кількість середніх підприємств на 10 тис.осіб наявного населення одиниць 5,5 5,5 5,5 6,5 118,0
Кількість юридичних осіб, які є платниками податків % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Надходження до бюджету міста від діяльності малого і середнього

підприємництва

млн.грн. 6,6 10,0 12,0 14,0 117,0
Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок

обласного, районних,  міських бюджетів

тис.грн.
Гуманітарна сфера
Охорона здоровя
Загальна захворюваність (кількість уперше зареєстрованих випадків

захворювань)

випадків 9496 11282 10500 10500 100,0
Кількість лікарняних закладів одиниць 1 1 1 2 200,0
Кількість лікарняних ліжок у лікарняних закладах одиниць 40 40 40 40 100,0
Кількість лікарняних ліжок у лікарняних закладах на 10 тис.населення одиниць 36,6 36,6 36,6 36,6 100,0
Кількість амбулаторно-поліклінічних закладів одиниць 1 1 1 2 200,0
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів,  кількість

відвідувань за зміну на 10 тис. населення

кількість 280 280 280 280 100,0
Кількість лікарів усіх спеціальностей без зубних лікарів на 10 тис.

населення

21 21 19 19 100,0
Кількість середнього медичного персоналу на 10 тис. населення осіб 51 51 53 53 100,0
Кількість померлих дітей віком до одного року на 1000 народжених

живими

проміле
Кількість осіб, що хворіють на активний туберкульоз, на 100

тис. населення

одиниць 0,1 0,3 0,5 0,5 100,0
Освіта
Дошкільні навчальні заклади одиниць 3 3 3 3 100,0
Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах тис.осіб 0,4 0,4 0,4 0,4 100,0
Охоплення дітей дошкільного віку дошкільними навчальними

закладами (від кількості дітей відповідного віку)

% 78,0 78,0 78,0 78,0 100,0
Загальноосвітні навчальні заклади на початок навчального року одиниць 4 4 4 4 100,0
Чисельність учнів у загальноосвітніх навчальних закладах на початок

навчального року

тис.осіб 1,2 1,1 1,2 1,3 108,0
Професійно-технічні навчальні заклади одиниць
Чисельність учнів у професійно-технічних навчальних закладах тис.осіб
Вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації на початок навчального

року

одиниць
Чисельність студентів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів

акредитації на початок навчального року

тис.осіб
Кількість комп’ютерів у денних навчальних закладах одиниць 50 55 72 80 111,1
Кількість шкільних автобусів одиниць
Чисельність учнів, які забезпечені підвозом до місць навчання тис.осіб
Соціальний захист
Кількість дітей у дитячих будинках сімейного типу та прийомних

сім’ях

осіб 5 4 4 4 100,0
Кількість будинків – інтернатів одиниць
Чисельність підопічних будинків – інтернатів осіб
Кількість територіальних центрів соціального обслуговування одиниць 1 1 1 1 100,0
Чисельність обслужених осіб осіб 1360 1362 1656 1750 105,7
Кількість будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів одиниць
Чисельність підопічних у них осіб
Видатки бюджету на утримання будинків-інтернатів для громадян

похилого віку та інвалідів

млн.грн.
Кількість одержувачів допомоги на дітей згідно з Законом України

«Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

тис.осіб 8,7 7,9 7,5 8,7 116,0
Видатки бюджету на надання допомоги сім’ям з дітьми млн.грн. 7,4 8,3 8,6 9,9 115,1
Кількість одержувачів державної соціальної допомоги

малозабезпеченим сім’ям

тис.осіб 0,9 1,2 0,9 1,2 133,3
Видатки бюджету на надання допомоги малозабезпеченим сім’ям млн.грн. 1,4 2,0 1,9 2,2 115,8
Кількість одержувачів житлових субсидій (середньомісячна) тис.осіб 0,6 1,7 2,0 1,9 95,0
Видатки бюджету на надання житлових субсидій млн.грн. 4,7 17,6 16,7 15,0 89,8
Культура та туризм
Бібліотеки одиниць 1 1 1 1 100,0
Клубні заклади одиниць 1 1 1 1 100,0
Музеї одиниць 1 1 1 1 100,0
Суб’єкти туристичної діяльності одиниць
Дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ, акцизного податку й

аналогічних обов’язкових платежів)

млн.грн.
Фізкультура і спорт
Спортивні споруди 17 17 17 18 106,0
Мережа закладів фізкультури і спорту одиниць 2 2 2 2 100,0
Кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої

роботи

тис.осіб 4,9 5,2 5,5 5,7 104,0
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) та шкіл вищої

спортивної майстерності (ШВСМ)

одиниць 1 1 1 1 100,0
Пенсійне забезпечення
Власні доходи Пенсійного фонду млн.грн. 57,1 35,4 47,8 58,9 123,2
Загальна потреба в коштах на виплату пенсій та грошової допомоги   млн.грн. 54,2 58,9 111,7 134,3 120,2
Забезпеченість потреби на виплату пенсій та грошової допомоги

власними коштами

% 118,3 67,4 48,0 49,2
Кількість пенсіонерів тис.осіб 2,6 2,7 4,8 4,8 100,0
Середній розмір місячної пенсії грн. 1707,17 1824,49 2076,67 2288,58 110,2
Загальна сума боргу по внесках на загальнообов’язкове державне

пенсійне страхування, пені та штрафних санкцій тощо на кінець року

млн.грн. 0,2 0,2 0,2 0,3 138,2
у тому числі:

недоїмка зі сплати страхових внесків

млн.грн. 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0
Охорона навколишнього природного середовища
Викиди забруднюючих речовин у повітря, всього тис.т
у тому числі стаціонарними джерелами забруднення тис.т 0,2 0,2 0,2 0,2 100,0
Щільність викидів на 1 м2, всього тонн
у тому числі:
стаціонарними джерелами забруднення тонн 22,0 22,1 22,1 22,1 100,0

Секретар міської ради Н.Кримняк

Начальник відділу економіки та управління комунальним майном (підпис є) С.Сабаш

 


8.3. Перелік інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок усіх джерел фінансування

№ з/п Назва програми Термін дії

програми

(проекту)

Коли та яким документом затверджена
1 Благоустрій
1.1. Будівництво та реконструкція вуличного освітлення міста 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
1.2. Реконструкція скверу Т.Г.Шевченко 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
1.3. Облаштування лісопаркової зони 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
1.4. Будівництво дитячого ігрового майданчику в мікрорайоні “Діброва” (між будинками №14, 11) 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
1.5. Реконструкція спортивного майданчику для гри в волейбол в мікрорайоні “Діброва” (біля будинку №12) 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
1.6. Будівництво дитячого ігрового майданчику в мікрорайоні “Діброва” (між будинками №13,5,6) 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
1.7. Будівництво дитячого спортивно ігрового  майданчику з застосуванням концепції універсального дизайну 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
1.8. Облаштування центральної алеї міста 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
1.9. Облаштування прибережної смуги річки Дністер 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
1.10. Розширення міського кладовища 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
1.11. Реконструкція міського ринку 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
1.12. Будівництво магістралі 10 кВ м. Новодністровськ (ділянка ГПП 110/10 кВ – міська лікарня) 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2. Об’єкти виробничого, офісного, культурного, тогрівельного, житлового, медичного та соціального призначення  
2.1. Будівництво Індустріального парку 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.2. Будівництво адміністративно – культурного центру 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.3. Будівництво малоповерхової житлової забудови “таун – хаузів” 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.4. Реконструкція будинку культури “Молодіжний” 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.5. Будівництво сміттєпереробного комплексу 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.6. Територіальний центр обслуговування населення
2.6.1. Реконструкція молочної кухні під територіальний центр обслуговування населення 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.6.2. Реконструкція приміщення територіального центру з забезпеченням належної доступності для маломобільних груп населення 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.7. Соціальний захист населення  
2.7.1. Реконструкція приміщення управління соціального захисту населення з забезпеченням належної доступності для маломобільних груп населення 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.7.2. Реконструкція електроосвітлення 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.8. Міська лікарня 
2.8.1. Технічне переоснащення системи опалення будівлі міської лікарні за адресою мкр. Сонячний 1/1 у м. Новодністровськ з встановленням вузла електроіндукційного нагріву 2018  – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.8.2. Реконструкція електроосвітлення міської лікарні 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.8.3. Реконструкція підпірної стіни міської лікарні 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.8.4. Будівництво та реконструкція споруд і мереж водопостачання, водовідведення та стічної каналізації міської лікарні 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.8.5. Реконструкція ліфта в міській лікарні 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.8.6. Реконструкція приміщення міської лікарні 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.8.7. Утеплення міської лікарні 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.8. Музична школа  
2.8.1. Реконструкція музичної школи (реконструкція концертна зала, облаштування звукоізоляції) 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.8.2. Утеплення музичної школи 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.8.3. Реконструкція приміщення музичної школи з забезпеченням належної доступності для маломобільних груп населення 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
2.8.4. Реконструкція електроосвітлення 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
3 Житловий фонд
3.1. Реконструкція покрівель житлових будинків мікрорайону “Сонячний” №10, №4 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
3.2. Реконструкція (заміна) ліфтів в житловому будинку №1Б мікрорайону “Діброва” 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
3.3. Реконструкція ліфтів в житловому будинку №17А (під”їзд 1,3,4), №17 (під”їзд 5) мікрорайону “Діброва” №17 (під”їзд 1), №11 (під”їзд 2, 3, 4) мікрорайону “Сонячний” 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
3.4. Екпертне обстеження ліфтів 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
3.5. Диспечеризація ліфтів 2018 – 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
3.6. Реконструкція житлового будинку №1 мікрорайону “Лісовий” 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
3.7. Реконструкція мереж водопостачання в підвалах житлових будинки 6д, 7д, 8д, 5д, 9д, 10д, 11д, 18д, 19а, 21д, 16д, 17д, 17а 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
3.8. Реконструкція електроосвітлення житлових будинків мікрорайону “Діброва” №16 та №19 (заміна внутрішньо будинкової мережі з облаштуванням заземлення, встановлення світлодіодних світильників з датчиками руху на сходових клітинах  та встановлення лічильників, встановлення систем антиобледеніння покрівель) 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
4 Об’єкти водопостачання, водовідведення та теплопостачання
4.1. Реконструкція силових електричних мереж водопостачання та водовідведення. Насосна станція ІІІ підйому питного водозабезпечення. 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
4.2. Реконструкція силових електричних мереж водопостачання та водовідведення. Насосна станція ІІ підйому питного водозабезпечення. 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
4.3. Реконструкція силових електричних мереж водопостачання та водовідведення. Очисні споруди. 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
4.4. Реконструкція очисних споруд 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
4.5. Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання міста 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
4.6. Реконструкція зовнішніх мереж теплопостачання міста 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5 Заклади освіти
5.1. ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів  
5.1.1. Реконструкція мереж водовідведення 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.1.2. Встановлення дахової сонячної електростанції   2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.1.3. Реконструкція мереж електроосвітлення   2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.1.4. Реконструкція актової зади 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.1.5. Реконструкція системи вентиляції 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.1.6. Облаштування стадіону 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.1.7. Технічне переоснащення систем опалення будівлі міської лікарні з встановленням вузла електроіндукційного нагріву 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.1.8. Утеплення споруди 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.2. Новодністровська міська гімназія  
5.2.1. Утеплення споруди 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.2.2. Нове будівництво поля для гри в міні-футбол в м. Новодністровськ Чернівецької області з подальшим облаштуванням зони благоустрою 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.2.3. Технічне переоснащення систем опалення будівлі міської лікарні з встановленням вузла електроіндукційного нагріву 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.3. ДНЗ “Радість” 
5.3.1. Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.3.2. Утеплення споруди 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.3.3. Реконструкція системи вентиляції 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.3.4. Технічне переоснащення систем опалення будівлі міської лікарні з встановленням вузла електроіндукційного нагріву 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.3.5. Реконструкція мереж електроосвітлення   2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.3.6. Будівництво (улаштування) променевої системи опалення 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.3.7. Реконструкція евакуаційних виходів з груп 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.4. ДНЗ “Ромашка”  
5.4.1. Реконструкція мереж водовідведення 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.4.2. Утеплення споруди 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.4.3. Реконструкція системи вентиляції 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.4.4. Технічне переоснащення систем опалення будівлі міської лікарні з встановленням вузла електроіндукційного нагріву 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.4.5. Реконструкція мереж електроосвітлення   2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.4.6. Реконструкція евакуаційних виходів з груп 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.5. ДНЗ “Теремок”  
5.5.1. Реконструкція споруди (облаштування окремого входу на другий поверх, заміна вікон на металопластикові, реконструкція мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання, вентиляції) 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.5.2. Утеплення споруди 2018-2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.5.3. Технічне переоснащення систем опалення будівлі міської лікарні з встановленням вузла електроіндукційного нагріву 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.5.4. Капітальний ремонт овочесховища 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5.5.5. Реконструкція павільйонів 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
5 ДЮСШ  
6.1. Реконструкція внутрішніх мереж опалення 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
6.2. Заміна огороджуючих конструкцій в ігровому залі та басейні 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
6.3. Реконструкція даху басейну 2018 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
6.4. Утеплення фасаду 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
6.5. Облаштування стадіону 2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324
6.6. Капітальний ремонт приміщень 2018-2019 Рішення міської ради від 14.12.2017 року №324

Секретар міської ради Н.Кримняк

Начальник

відділу економіки та управління комунальним майном (підпис є) С.Сабаш