Про погодження штатного розпису КП «Новодністровський житловик»


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок шоста сесія VІI скликання

Р І Ш Е Н Н Я

01 лютого 2018 р. №29 м. Новодністровськ

 

Про погодження штатного розпису

КП «Новодністровський житловик»

 

Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту КП «Новодністровський житловик», розглянувши депутатський запит Білоткач А.І. від 24.01.2018 р., Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Погодити штатний розпис КП «Новодністровський житловик» (додається).
  2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника КП «Новодністровський житловик».
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови (Гінгуляк О.М.) та комісію з питань житлово-комунального господарства , благоустрою, побутового обслуговування населення

 

Секретар міської ради Н.Кримняк


Погоджено:                                                               Голова Новодністровської міської ради                                   __________А.І.Болдашев Затверджую:                                                               штат в кількості 99 штатних одиниць з місячним фондом зар.плати 415629,0 грн.                   Начальник КП “Новодністровський  житловик”                                    _____________А.І.Білоткач                       

Штатний розпис

Адміністративно-господарського персоналу та працівників виробничих ділянок по комунальному підприємству “Новодністровський житловик”

прожитковий мінімум: 1762 грн.     з              2018р.
посада, професія розряд кількість посадовий оклад доплата до мін. зарплати (3723,0грн.) місячний фонд річний фонд
1 2 3 4 5 6 7
І. Адміністративний персонал
начальник   1 10213   10213 122556
головний бухгалтер   1 8681   8681 104173
бухгалтер   3,5 5815   20351 244213
касир   0,5 4493   2247 26959
економіст   1 5815   5815 69775
діловод   1 4493   4493 53917
юрисконсульт   1 5286   5286 63432
всього   9 44795   57085 685025
ІІ. Загальновиробничий персонал
головний інженер   1 9192   9192 110300
начальник майстерні   1 5815   5815 69775
інженер з охорони праці   1 5286   5286 63432
всього   3 20292   20292 243508
ІІІ. Утримання будинків, cпоруд та прибудинкових територій
3.1 Утримання будинків
 3.1.1. Прибирання прибудинкової території
майстер   1 4863   4863 58357
технік   1 3574 149 3723 44676
двірник   27 2918 21738 100521 1206252
всього   29 11355 21887 109107 1309285
3.1.2. Поточний ремонт
майстер   1 4863   4863 58357
завідувач комори   1 4493   4493 53917
тесляр 4 1 3568 155 3723 44676
столяр 4 1 3568 155 3723 44676
слюсар-вентиляційник 4 2 3568 310 7446 89352
електрогазозварник 4 1 3568 155 3723 44676
приймальник замовлень   4 2918 3221 14892 178704
прибиральник виробничих прим.   1 2602 1121 3723 44676
всього   12 29148 5116 46586 559035
3.1.3. Освітлення місць загального користування
енергетик   0,5 5286   2643 31716
електрослюсар 4 2 3568 310 7446 89352
електромонтер 4 3 3568 465 11169 134028
всього   5,5 12422 775 21258 255096
3.1.4. Утримання внутришньобудинкових інженерних мереж
майстер   0,5 5286   2643 31716
слюсар-сантехнік 4 6 3568 930 22338 268056
слюсар-сантехнік 3 1 3172 551 3723 44676
водій УАЗа   1 3912   3912 46940
електрогазозварник 5 1 4070   4070 48843
Всього   9,5 20008 1481 36686 440230
3.2 Перевезення, сортування та утилізація твердих побутових відходів
водій МАЗ   2 4805   9610 115314
оператор маніпулятора МАЗ   2 3161 1124 7446 89352
машиніст бульдозера 4 1 4267   4267 51209
прибиральник території   1 2432 1291 3723 44676
робітник   1 3161 562 3723 44676
всього   7 17826 2977 28769 345227
3.3 Технічне обслуговування  ліфтів
майстер   1 6132   6132 73581
електромеханік 6 1 5519   5519 66223
електромеханік 4 1 4139   4139 49667
електромеханік 1 4 3066 2628 14892 178704
прибиральник виробничих прим.   1 2602 1121 3723 44676
всього   8 21457 3750 34404 412851
ІV. Інші
4.1. Благоустрій
майстер   1 4863   4863 58357
електромонтер 4 1 3568 155 3723 44676
робітник 2 2 3083 1280 7446 89352
водій   1 3912   3912 46940
тракторист 4 1 4267   4267 51209
двірник   6 2918 4831 22338 268056
                          Всього:   12 22611 6266 46549 558590
4.2. Міський ринок
контролер – касир   1 2643 1080 3723 44676
прибиральник виробничих прим.   1 2602 1121 3723 44676
двірник   2 2918 1610 7446 89352
                           Всього:   4 8163 3811 14892 178704
             
Всього по підприємству   99 208077 46064 415629 4987551
Вик. Кучмей А .А.