Про затвердження Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в м.Новодністровськ на 2018 – 2020 роки


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок шоста сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

01 лютого 2018 р. №12 м. Новодністровськ

 

 

Про затвердження Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в м.Новодністровськ на 2018 – 2020 роки

 

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексу цивільного захисту України, Указу Президента України від 09.02.2001р. №80/201 “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, Постанови Кабінету міністрів України від 30.09.2015р. №775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”, методичних рекомендацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій від 29.06.2017р., Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Комплексну програму забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в м. Новодністровськ на 2018 – 2020 роки, що додається.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови та комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку.

 

Секретар міської ради Н.Кримняк


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Новодністровської

міської ради VII скликання

від 01 лютого 2018 року №12

 

Комплексна програма

забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в м. Новодністровськ

на 2018-2020 роки

 

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в м. Новодністровськ на 2018 – 2020 роки

1. Ініціатор розроблення Програми Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області.
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми Рішення XVII сесії VII скликання Чернівецької обласної ради від 14.11.2017 року №194-17/17 «Про затвердження Комплексної програми розвитку  цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2018-2020 роки»
3. Розробник Програми – Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області

– 8 ДПРЧ УДСНС України у  Чернівецькій області

4. Співрозробники Програми – Управління з питань НС, БЖ, ЦЗ та МР Новодністровської міської ради
5. Відповідальний виконавець Програми – Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області
6. Учасники Програми Новодністровська міська рада, Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області, ДПРП ДПРЧ8 УДСНС України у Чернівецькій області
7. Термін реалізації Програми Протягом 3 років

(2018-2020 рр.)

8. Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми Міський бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: 230,0 тис. грн.
10 Основні джерела фінансування Програми Бюджет м. Новодністровськ

 

 

 • Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Особливості фізико-географічних умов території м. Новодністровськ, наявність значної кількості транспортних комунікацій, а також стан виробничого, житлово-комунального фонду і водопровідно-каналізаційного господарства та рівень соціально-економічного розвитку в цілому створюють постійно високий рівень техногенної і природної небезпеки в області.

Значних втрат матеріальних цінностей, ресурсів та людського потенціалу завдає один з найбільш небезпечних факторів на об’єктах, територіях та у побуті – пожежі. Кількісні показники негативного впливу наслідків пожеж залишаються на високому рівні.

Найбільшу небезпеку для м. Новодністровськ спричиняють зсувні процеси, які загрожують будівлям та комунікаціям.

Особливу небезпеку можуть становити зсуви на береговій ділянці водосховища Дністровської ГЕС. Тут в результаті ймовірного накладання резонансних гідрометеорологічних явищ на триваючий процес переробки берегів не виключені події з катастрофічними наслідками для самої ГЕС та населених пунктів. Вимагає пильної уваги і ділянка схилу в районі гідроакумулюючої електростанції, що будується.

Недостатнє державне фінансування створює ряд проблем стосовно виконання завдань, що вимагає вжиття організаційних, фінансових та інженерно-технічних заходів за участю центральних так і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Програмою передбачені конкретні напрямки та заходи, що повинні бути здійснені в період з 2018 до 2020 року та мають забезпечити досягнення поставленої мети.

Комплексна програма забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в м. Новодністровськ на 2018 – 2020 роки створена на основі комплексного підходу до розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання, довкілля від пожеж, надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та їх наслідків, організаційні засади її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, напрями державного управління і цій сфері.

 1. Мета Програми

Метою Програми є вирішення комплексу завдань щодо попередження виникнення та зниження рівня негативного впливу пожеж, надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та їх наслідків на території області, забезпечення відповідного рівня готовності органів управління, сил та засобів до реагування щодо захисту населення і територій, надання допомоги населенню з ліквідації шкідливих наслідків і інтересах безпеки кожної людини, суспільства та довкілля.

Зазначені умови викликають необхідність формування нової ідеології попередження виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій та реагування на них шляхом реалізації заходів Програми.

 1. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні комплексу заходів спрямованих на:

– розвиток єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

– забезпечення життєво важливих інтересів населення, підприємств, установ, організації м. Новодністровськ незалежно від форм власності у сфері пожежної безпеки;

– удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням пожежної безпеки, організації й проведення аварійно-рятувальних робіт в місті;

– поліпшення державного нагляду за станом пожежної та техногенної безпеки на об’єктах різних форм власності в місті;

– поліпшення організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

– удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпечення запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій і оперативним реагуванням в разі їх виникнення;

– оснащення підрозділів сучасним рятувальним обладнанням, у тому числі засобами порятунку людей та надання їм першої невідкладної допомоги;

– розвиток систем зв’язку, оповіщення та інформатизації з питань дієвого взаємного інформування органів управління, забезпечення високого рівня оперативного реагування щодо попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій);

– досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері пожежної безпеки та аварійно-рятувальній сфері.

 1. Завдання Програми та результативні показники

Досягненню мети Програми сприятимуть заходи:

 1. Проведення моніторингу стану забезпечення пожежної та техногенної безпеки, відпрацювання об’єктів народногосподарського комплексу міста Новодністровськ незалежно від форм власності.
 2. Здійснення контролю за дотриманням правил користування водними об’єктами, проведення інвентаризації місць масового відпочинку населення на воді.
 3. Проведення моніторингу зсувонебезпечних територій міста.
 4. Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишились на території міста після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів.
 5. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та подій.
 6. Проведення навчань з пожежно-технічного мінімуму та цивільного захисту для керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.
 7. Проведення пожежно-тактичних і пошуково-рятувальних навчань і робіт.
 8. Удосконалення системи зв’язку, оповіщення та інформатизації з питань дієвого взаємоінформування органів управління цивільним захистом.
 9. Виховання населення, популяризація серед дітей і молоді безпечних умов діяльності, та підготовка їх до дій в умовах надзвичайних ситуацій (подій) шляхом проведення щорічних оглядів-конкурсів, фестивалів та соціальної реклами на протипожежну та аварійно-рятувальну тематику.

В результаті виконання Програми прогнозується значне підвищення рівня функціонування міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи Чернівецької області запобігання та реагування на надзвичайні ситуації (події) техногенного і природного характеру. Внаслідок цього будуть створені позитивні умови щодо реалізації в місті державної політики у різних сферах діяльності, підвищення готовності сил і засобів до реагування щодо захисту населення і територій та надання допомоги населенню з ліквідації наслідків негативного впливу пожеж і надзвичайних ситуацій в інтересах безпеки окремо людини, суспільства та довкілля.

Ефективність системного регулювання безпекою доведена позитивним досвідом розвинених країн Європи, в яких протягом тривалого часу впроваджуються превентивні заходи, що значно зменшилась  кількість надзвичайних ситуацій (подій), в т. ч. пожеж, і зменшило втрати від них.

 

Показники продукту Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в м.Новодністровськ на 2018 – 2020 роки

№ з/п Назва показника Одиниця виміру Вихідні дані на початок дії Програми

(за 2017 рік)

2018 р. 2019 р. 2020 р. Всього за період дії Програми (або до кінця дії Програми)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Показники продукту Програми
1. Кількість об’єктів різних форм власності одиниця 367 379 390 390 1159
2. Кількість об’єктів різних форм власності, на яких  проведено планові заходи одиниця 12 19 170 170 359
3. Кількість заходів, запропонованих приписами державного пожежного нагляду одиниця 216 323 2210 1810 4343
4. Кількість виконаних протипожежних заходів одиниця 110 207 1763 1020 2990
5. Кількість потенційно небезпечних об’єктів одиниця 5 5 5 5 5
6. Кількість об’єктів та територій, які підлягають обов’язковому обслуговуванню держ. аварійно-рятувальними службами одиниця 5 5 5 5 5
11. Кількість об’єктів, які обслуговуються одиниця 5 5 5 5 5
3. Показники якості Програми
1. Середній час слідування на пожежу хвилина 5 5 5 5 5
2. Середній час ліквідації пожежі хвилина 15 15 15 15 15
 1. Показники ефективності Програми
1. Кількість пожеж, з них:

 • На під контрольних об’єктах
 • В житловому секторі громадян
одиниця 6
2

4

7
2

5

7
2

5

7
2

5

21
6

15

2. Кількість надзвичайних ситуацій вип. 1 1 1 1
 3. Кількість подій вип. 10 10 10 10 10
4. Кількість

загиблих/

потерпілих

внаслідок пожеж та надзвичайних ситуацій

осіб 0/1 1/1 1/1 1/1 3/3
5. Кількість

загиблих/

потерпілих

внаслідок подій

осіб 0/2 0/3 0/3 0/3 0/9
6. Кількість осіб, врятованих на подіях, пожежах  та надзвичайних ситуаціях осіб 5 5 5 5 15
7. Загальний розмір прямих збитків внаслідок пожеж тис. грн. 2453 2500 2500 2500 7500
8. Загальна вартість врятованих матеріальних цінностей під час пожеж тис. грн. 5767 5500 6000 6000 17500

 

 1. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Передбачається виконання заходів щодо реалізації Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в м.Новодністровськ на 2018 – 2020 роки. Джерелом фінансування Програми є кошти міського бюджету м. Новодністровськ та  кошти не заборонені законодавством.

Відповідальним виконавцем Програми є Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області та ДПРП ДПРЧ8 УДСНС України у Чернівецькій області, який щорічно звітує про хід реалізації заходів програми на сесії міської ради.

 

Секретар міської ради Н.Кримняк

 

Начальник Сокирянського РВ УДСНС України

у Чернівецькій області (підпис є) С. СелезньовДодаток № 1  до Програми

 
Напрями діяльності та заходи  Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в м. Новодністровськ на 2018 – 2020 роки
№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в тому числі Очікуваний результат
2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Організаційні

заходи забез-

печення профі-

лактики і лік-

відації наслід-

ків пожеж та

надзвичайних

ситуацій ( по-

дій):

1.1.Проведення моніторингу стану забезпечення пожежної та техногенної безпеки, відпрацювання  об’єктів народногосподарського комплексу міста незалежно від форм власності.

 

 

Щороку –  Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області

– ДПРП 8 ДПРЧ УДСНС України у  Чернівецькій області

Не потребує фінансування Зменшення кількості пожеж, надзвичайних ситуацій та загибелі людей на них.

 

    1.2. Проведення моніторингу

зсувонебезпечних територій

району.

Щорічно –  Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області

– ДПРП 8 ДПРЧ УДСНС України у  Чернівецькій області

Не потребує фінансування . Підвищення рівня протизсувного стану об’єктів.
    1.3. Розробити комплекс заходів з метою підвищення рівня протипожежного захисту в місті 2018-2020р. –  Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області

– ДПРП 8 ДПРЧ УДСНС України у  Чернівецькій області

Не потребує фінансування Покращення рівня протипожежного захисту міської та сільської місцевості.
    1.4 Виховання населення, популяризації серед дітей і

молоді безпечних умов діяль-

ності, підготовка їх до дій в умовах надзвичайних ситуа-

цій (подій) шляхом проведе-

ння щорічних оглядів конкур-

сів, фестивалів та соціальної

реклами на протипожежну та

аварійно-рятувальну тематику.

2018-2020р. –  Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області

–  ДПРП 8 ДПРЧ УДСНС України у  Чернівецькій області

Міський

бюджет

 

2018 р.- 10.0 тис. грн.

2019 р.- 10.0 тис. грн.

2020 р.- 10.0 тис. грн.

Зменшення кількості потерпілих внаслідок надзвичай

них ситуацій

та подій

2. Підвищення

бойової готов-

ності і дії за

призначенням

пожежно-

рятувальних

підрозділів УДСНС України

в Чернівецькій

області

2.1.Проведення пожежно-тактич-них і пошуково-рятувальних нав-чань та робіт.

 

 

 

Щорічно 2018-2020р. –  Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області

–  ДПРП 8 ДПРЧ УДСНС України у  Чернівецькій області

Не потребує фінансування. Розвиток та вдосконалення матеріально-технічної бази служби порятунку.
    2.2 Технічне оснащення пожежно- рятувальних підрозділів спеціальною технікою, обладнанням та запчастинами, засобами органів дихання, іншим спорядженням, обмундируванням та паливно-мастильними матеріалами 2018-2020р. –  Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області

–  ДПРП 8 ДПРЧ УДСНС України у  Чернівецькій області

Міський бюджет 2018 р – 50.0 тис. грн.

2019 р.- 50.0 тис. грн.

2020 р.- 100.0 тис. грн.

 

Підвищення готовності сил і засобів до реагування на надзвичайні ситуації та події, захисту населення і територій від наслідків їх негативного впливу, отримання населенням гарантованої допомоги. Своєчасне надання екстреної допомоги постраждалим.
    2.3 Удосконалення системи зв’язку, оповіщення та інформації з

питань дієвого взаємоінформу-

вання органів управління цивільним захистом.

2018-2020р. –  Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області

–  ДПРП 8 ДПРЧ УДСНС України у  Чернівецькій області

Кошти підприємств організацій всіх форм власності Не потребує фінансування. Виконання Програми для можливості виконання функцій покладених державою.

 

 

    2.4. Ліквідація наслідків

надзвичайних ситуацій та подій.

2018-2020р. –  Сокирянський РВ УДСНС України в Чернівецькій області

–  ДПРП 8 ДПРЧ УДСНС України у  Чернівецькій області

Кошти резервного фонду міського бюджету У разі виникнення надзвичайних ситуацій, обсяги визначаються окремими розрахунками Зменшення кількості потерпілих внаслідок НС та подій
Обсяги фінансування всього     230,0 тис. грн..  

 

Секретар міської ради Н.Кримняк

 

Начальник Сокирянського РВ УДСНС України

у Чернівецькій області (підпис є) С. Селезньов

 


Додаток №2 до Програми

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та запобігання

і реагування на надзвичайні ситуації в м. Новодністровськ

на 2018 – 2020 роки

 

Обсяг коштів, які

Пропонуються залучити на виконання Програми

Роки виконання

Всього витрат на виконання Програми

тис. грн.

2018 2019 2020
1 2 3 4 5
Обсяг ресурсів всього в тис. грн.: 60,0 60,0 110,0 230,0

 

Секретар міської ради Н.Кримняк

 

Начальник Сокирянського

РВ УДСНС України

у Чернівецькій області (підпис є) С. Селезньов


Додаток №3 до Програми

 

Напрями використання  коштів

Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та запобігання

і реагування на надзвичайні ситуації в м. Новодністровськ

на 2018 – 2020 роки

Напрями витрат відповідно до переліку пріоритетних завдань комплексної програми Вартість витрат по роках,

тис. грн.

2018 2019 2020
1 2 3 4
1. Організаційні заходи забезпечення профілактики і ліквідації наслідків пожеж та надзвичайних ситуацій (подій):

Забезпечення пожежної охорони під час проведення культурно масових заходів:

2 свята на рік по 5,0 тис. грн.

10,0

10,0

10,0

2. Підвищення бойової готовності і дії за призначенням пожежно-рятувальних підрозділів УДСНС України в Чернівецькій області

Технічне оснащення пожежно- рятувальних підрозділів спеціальною технікою, обладнанням, спорядженням та обмундируванням:

Придбання для ДПРП м. Новодністровськ у 2018 році: мотопомпи  1 шт. по 18,0 тис. грн.,

бензопили 1 шт. по 13,6 тис. грн.,

8 пар пожежних крагів по 0,3 тис. грн.,

8 пар пожежних чобіт по 2,0 тис. грн.

Всього

 

у 2019 році: 2 генераторів по 15,0 тис. грн.,

бензоріз 1 шт. по 20,0 тис. грн.

Всього

 

у 2020 році:

8 пожежних касок по 5,0 тис. грн.,

3 комплектів бойового одягу по 4,0 тис. грн.,

15 пожежних рукавів діам.66 по 1,2 тис. грн.,

15 пожежних рукавів діам.77 по 2,0 тис. грн.,

Всього

18,0

13,6

2,4

16,0

50,0

30,0

20,0

50,0

40,0

12,0

18,0

30,0

100,0

 

Секретар міської ради Н.Кримняк

 

Начальник Сокирянського

РВ УДСНС України

у Чернівецькій області (підпис є) С. Селезньов