Про затвердження Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги населенню міста Новодністровськ на 2018 рік


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок шоста сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

01 лютого 2018 р. №11 м. Новодністровськ

 

Про затвердження Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги населенню міста Новодністровськ на 2018 рік

 

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення та здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги, а також підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, подолання правового нігілізму, особливо серед вразливих верств населення міста Новодністровськ, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Програму правової освіти та надання безоплатної правової допомоги населенню міста Новодністровськ на 2018 рік (далі – Програма), що додається.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови (Гінгуляк О.М.) та комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку (Манаскуров І.В.).

 

Секретар міської ради Н.Кримняк


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення Новодністровської

міської ради VII скликання

від 01 лютого 2018 року №11

ПРОГРАМА

правової освіти та надання безоплатної правової допомоги

населенню міста Новодністровськ

на 2018 рік

м. Новодністровськ

2018

 

ЗМІСТ

 

 1. Загальна характеристика Програми.

 

 1. Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована програма.

 

 1. Мета Програми.

 

 1. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, строки виконання програми.

 

 1. Завдання Програми.

 

 1. Напрямки  діяльності та заходи Програми.

 

 1. Система управління та контролю за ходом виконання Програми.

 

 1. Ресурсне забезпечення Програми.

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ
1. Ініціатор розроблення Програми Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної допомоги та відділ «Новодністровське бюро правової допомоги».
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми
3. Розробники Програми Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної допомоги та відділ «Новодністровське бюро правової допомоги».
5. Відповідальний виконавець Програми Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної допомоги та відділ «Новодністровське бюро правової допомоги».
6. Учасники Програми 1.Новодністровська міська рада.

2.Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної допомоги.

3.Відділ «Новодністровське бюро правової допомоги».

7. Термін реалізації Програми Початок дії Програми – лютий 2018 року, закінчення – грудень 2018 року.
8. Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Міський бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (грн.) 10000
10. бюджетних коштів (грн.):
11. коштів міського  бюджету (тис. грн.) 10000
12. Основні джерела фінансування Міський бюджет

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Конституція України забезпечує право громадян України на доступ до правової інформації, а стаття 59 – передбачає, що кожен має право на професійну правничу допомогу, а у випадках, передбачених законом, така дорога надається безоплатно.

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» визначає, що безоплатна правова допомога надається визначеним категоріям громадян, зокрема малозабезпеченим верствам населення, дітям-сиротам, ветеранам війни тощо, через мережу центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Місто Новодністровськ відноситься до юрисдикції Кельменецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Місцевий центр), який розташований в смт. Кельменці по вул. Жукова, 9. Через територіальну віддаленість вразливі верстви населення району не мали можливості звернутися до Місцевого центру, що суперечить статті 5 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», якою визначено принцип доступності такої допомоги.

З 1 вересня 2016 року у місті Новодністровськ працює відділ «Новодністровське бюро правової допомоги» Кельменецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, основними завданнями якого є надання правової інформації, консультацій та роз’яснень, доступ до електронних сервісів Міністерства Юстиції України, надання допомоги у забезпечені доступу до вторинної правової допомоги. Згідно Локального плану заходів юрист, працівник бюро забезпечує роботу виїзних консультаційних пунктів на базі центру надання адміністративних послуг,  місцевого центру зайнятості, сільських рад, які згідно перспективного плану увійдуть до Новодністровської ОТГ.

Наразі існує проблема низької поінформованості населення про те, що відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» вони мають право звертатися з письмовими зверненнями чи на прийом для отримання необхідної правової інформації та консультацій в органи місцевого самоврядування та до інших суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги, а також на отримання безоплатної вторинної правової допомоги за рахунок держави у Місцевому центрі.

Таким чином, у місті Новодністровськ, а в перспективі і села Білоусівка, Ломачинці, Ожеве та Василівка, з населенням близько 20 тисяч, є труднощі з доступом до якісної безоплатної правової допомоги.

За результатами аналізу звернень мешканців міста та навколишніх сіл, за період 01.09.2016-01.12.2017р.р., відділом «Новодністровське бюро правової допомоги» було прийнято – 590 звернень, які стосувались різних питань: соціальне забезпечення, спадкові, сімейні, трудові, земельні, житлові та інші цивільні. Також були звернення, які стосувались представництва особи в судах, складання процесуальних документів, тощо.

 

 1. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою цієї Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги, а також підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, подолання правового нігілізму, особливо серед вразливих верств населення.

 

 1. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змогу:

 • підвищити рівень правової освіти жителів міста Новодністровськ та навколишніх сіл;
 • підвищити рівень обізнаності суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги щодо державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги;
 • забезпечити належний доступ до якісної безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої допомоги;
 • висвітлювати у засобах масової інформації актуальних правових питань, роз’яснення актів законодавства та практики їх застосування;
 • підвищити рівень довіри громадян до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Початок дії Програми – лютий 2018 року, закінчення – грудень 2018 року.

Джерелом фінансування програми є кошти міського бюджету.

 

 1. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Завданням Програми є:

 • забезпечення розвитку правової освіти населення міста Новодністровськ та навколишніх сіл, що в перспективі увійдуть до Новодністровської ОТГ;
 • спрощення та розширення доступу до безоплатної правової допомоги для соціально вразливих верств населення;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та громадських організацій щодо державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги;
 • підвищення кваліфікації представників органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, організацій-провайдерів безоплатної правової допомоги.

 

 1. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
з/п Найменування заходів Відповідальні виконавці Термін виконання Кошти
1 Тематичні заходи просвітницького характеру:

– правові читання в бібліотеках, в школах, ВНЗ, лікарнях (до свят Дня Конституції, Дня Незалежності, Дня юриста, тиждень права).

– проведення конференцій, семінарів, лекцій з питань підвищення рівня правової культури населення.

– започаткування відкритих дискусій та  право роз`яснювальної роботи для ОМС та ОВВ з проблемних питань, із залученням кваліфікованих фахівців-практиків у галузі права.

Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та відділ «Новодністровське бюро правової  допомоги». Не менше 1 разу на квартал Коштів не потребує
2 Підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів для жителів міста Новодністровськ та навколишніх сіл. Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та відділ «Новодністровське бюро правової  допомоги». Щоквартально Коштів не потребує
3 Виготовлення інформаційних брошур, стендів, білбордів із емблемою Новодністровської міської ради та Кельменецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та відділ «Новодністровське бюро правової  допомоги». Червень

2018 року

2320
4 Інформування населення про правову політику держави та чинне законодавство шляхом вуличного інформування та поширення інформаційних матеріалів у громадських приймальнях та установах всіх форм власності. Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та відділ «Новодністровське бюро правової  допомоги». 1 раз на місяць Коштів не потребує
5 Донесення інформації через партнерів:

публікація інформаційних матеріалів на сайтах.

оголошення на радіо (короткі оголошення).

газета (створення нових рубрик).

Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та відділ «Новодністровське бюро правової  допомоги».

1 раз на місяць

Коштів не потребує

6 Налагодження співпраці з органами виконавчої влади (ОВВ) та органами місцевого самоврядування (ОМС) для консолідації зусиль у вирішенні проблемних питань:

– надання методичних рекомендацій ОМС та ОВВ.

– обмін досвідом.

Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та відділ «Новодністровське бюро правової  допомоги». Щокварталу Коштів не потребує
7 Надання онлайн консультацій на базі Новодністровського бюро правової допомоги. Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та відділ «Новодністровське бюро правової  допомоги». За потреби Коштів не потребує
8 Виїзний прийом громадян – пункт доступу до БПД за попередньо затвердженим  графіком, на базі приймальні міської ради,  місцевого центру зайнятості, ЦНАП, сіл Білоусівка, Ломаченці, Ожеве, Василівка. Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та відділ «Новодністровське бюро правової  допомоги». Щомісяця Коштів не потребує
9 Сплата судового збору для

жителів міста Новодністровськ.
*за розрахунок взято судовий збір за подання позовної заяви фізичною особою в сумі – 640 грн.

Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та відділ «Новодністровське бюро правової  допомоги».

За потреби

7680

(640х12)

 

 1. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Джерела

фінансування

Обсяг фінансування, усього тис. грн. За роками виконання
Міський бюджет в межах бюджетних призначень 2018
Усього 10000 10000

 

 1. Система управління та контролю за ходом виконання програми

Передбачає поетапне виконання заходів щодо реалізації Програми на 2018 рік та можливість внесення необхідних корективів.

Відповідальним виконавцем Програми є Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та відділ «Новодністровське бюро правової допомоги» із залученням спеціалістів Новодністровської міської ради. Контроль за виконанням програми здійснює заступник міського та депутатська комісія з питань регламенту.

Звіт про виконання програми заслуховується на сесії міської  ради один раз на рік.
Секретар міської ради Н.Кримняк

Начальник відділу

«Новодністровське бюро правової допомоги»

Кельменецького МЦ з НБВПД (підпис є) О. Шендерюк