Відділ Держгеокадастру у м.Новодністровську на виконання статті 289 Податкового кодексу України повідомляє.


Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 07.12.2017 № 2245-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році») індекс споживчих цін за 2017 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільскогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільскогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 відсотків.

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільскогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільскогосподарського призначення за 2017 рік становить 1,0.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становить: 1996 рік – 1,703; 1997 рік – 1,059; 1998 рік – 1,006; 1999 рік -1,127; 2000 рік – 1,182; 2001 рік – 1,02; 2005 рік – 1,035; 2007 рік – 1,028; 2008 рік-1,152; 2009 рік-1,059; 2010 рік-1,0 2011 рік-1,0; 2012 рік-1,0; 2013 рік – 1,0; 2014 рік – 1,249; 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження), 2016 рік – для сільскогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) – 1,0, для земель несільскогосподарського призначення – 1,06,

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась.