Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Новодністровської міської ради у 2016 – 2017 роках


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок сьома сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

22 лютого 2018 р. №33 м. Новодністровськ

 

Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Новодністровської міської ради у 2016 – 2017 роках

 

Згідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та статті 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянувши звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Новодністровської міської ради у 2016 – 2017 роках, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Новодністровської міської ради у 2016 – 2017 роках – взяти до відома (додається).
  2. Керівникам виконавчих органів міської ради – розробникам регуляторних актів при проведенні регуляторної діяльності:

2.1. інформувати відділ економіки та управління комунальним майном міської ради про розробку нових проектів регуляторних актів з метою внесення доповнень до плану діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів у 2018 році;

2.2. забезпечити обов’язкове виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160-ІV та постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015р. №1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308»;

2.3. надати відділу економіки та управління комунальним майном міської ради пропозиції до плану-графіку здійснення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних актів із зазначенням термінів виконання робіт;

2.4. оприлюднювати звіти про здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на офіційному сайті міської ради.

  1. Начальнику відділу організаційної роботи та зв’язків з громадськістю Здебняк Л.П. оприлюднити звіт у засобах масової інформації та на офіційному сайті Новодністровської міської ради.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гінгуляка О.М. та постійну комісію з питань регламенту, законності і регуляторних актів та гуманітарно-соціальної сфери життєдіяльності міста.

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток

до рішення міської ради

від 22 лютого 2018 р. №33

 

Звіт

про здійснення регуляторної діяльності

Новодністровською міською радою

у 2016-2017 роках

Реалізація державної регуляторної політики Новодністровською міською радою та її виконавчими органами у 2016-17 роках здійснювалась у відповідності до принципів та завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» (далі – Закон), мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Повноваження у здійсненні реалізації державної регуляторної політики покладені на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності і регуляторних актів

Основна увага приділялась недопущенню необґрунтованого регулювання господарської діяльності, прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, перегляду та удосконаленню діючих регуляторних актів, забезпеченню участі у розробці регуляторних актів представників підприємців, забезпеченню прозорості, гласності та відкритості шляхом оприлюднення проектів регуляторних актів в засобах масової інформації та безпосереднього обговорення проектів на робочих засіданнях постійних комісій. З метою отримання пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються, проекти регуляторних актів зі всіма додатками, аналізом регуляторного впливу, експертним висновком постійної депутатської комісії з питань регламенту, законності та регуляторних актів направляються до Державної регуляторної служби України.

Протягом 2016 року особлива увага приділялась вдосконаленню правового врегулювання діяльності в питаннях землі та архітектури.

Для реалізації одного з принципів регуляторної політики – принципу послідовності та передбачуваності згідно з вимогами статті 7 Закону протягом 2016 року був затверджений рішенням Новодністровської міської ради від 10.12.2015 року №14 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік» план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік та у визначений Законом термін оприлюднений на офіційному сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика» в рубриці «Планування регуляторної діяльності».

Відповідно до пропозицій підрозділів міської ради вищевказаний План на кінець 2016 року містив 3 пункти. Зокрема було прийнято 1 рішення Новодністровської міської ради про внесення змін до Плану, яке в установленому порядку оприлюднювалося на офіційному сайті міської ради www.miska-rada.com.ua.

Протягом 2016 року Новодністровською міською радою прийнято:

– рішення сесії від 22.12.2016 року №397 «Про внесення змін до рішення міської ради №126 від 30 червня 2015 року «Про встановлення місцевих податків і зборів в місті Новодністровськ», а саме: “Порядок плати за землю”,  згідно якого відбулося коригування встановлених ставок земельного податку на території міста із врахування потреб територіальної громади м. Новодністровськ. З даним рішенням можна ознайомитися на офіційному сайті Новодністровської міської ради (miska-rada.com.ua).

Також були розроблені проекти регуляторних актів “Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів/пристроїв в/на житлових будинках громадського призначення і спорудах комунальної власності м.Новодністровськ” та «Положення про Порядок утеплення фасадів багатоквартирних житлових будинків, громадських будівель та гуртожитків міста Новодністровськ», які зі всіма додатками, аналізом регуляторного впливу, експертними висновками комісії направлялися до Державної регуляторної служби України. Після отримання зауважень та пропозицій проекти регуляторних актів були направлені на доопрацювання та заплановані до розгляду в 2017 році.

Протягом 2017 року з метою забезпечення відкритості регуляторного процесу рішенням міської ради від 24.11.2016 року №356 затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів в м. Новодністровськ на 2017 рік (далі – План) до якого увійшло 2 регуляторних акти. Протягом поточного року до Плану було внесено доповнення, зокрема на основі звернень розробників проектів регуляторних актів відділом підготовлено та внесено на розгляд міської ради 2 проекти рішень про внесення змін до Плану, а саме:

  1. Рішення міської ради №7 від 26.01.2017р.
  2. Рішення міської ради №166 від 31.08.2017р.

Так, протягом 2017 року план діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів було доповнено 3-ма пунктами. Прийняті доповнення до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік оприлюднювались на офіційному сайті міської ради.

За 2017 рік Новодністровською міською радою було прийнято 1 регуляторний акт: рішення міської ради від 23.03.2017 року №76 «Про затвердження Положення про розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ».

Проект рішення «Про затвердження Положення про оренду комунального майна, що належить територіальній громаді м.Новодністровськ (в новій редакції)» двічі виносився на розгляд міської ради але був відправлений на доопрацювання, а другий раз не підтриманий. Його розгляд перенесено на 2018 рік відповідно до плану підготовки регуляторних актів на 2018 рік.

Запланований перегляд місцевих податків та зборів на території міста Новодністровськ, також перенесено на 2018 рік в поточному році прийнято два рішення про місцеві податки, а саме приведено попередні рішення до типових форм затверджених постановою кабінету міністрів України від 24.05.2017 року № 483, а саме рішення від 30.11.2017 року № 281та від 14.12.2017 року № 341 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2018 рік». Розгляд питання щодо зміни ставок земельного податку «Про встановлення ставок та пільг земельного податку на території міста Новодністровськ» заплановано до розгляду, як регуляторний акт на 2018 рік.

Проект регуляторного акту «Про затвердження Положення «Про розміщення тимчасових споруд на території м. Новодністровськ» був направлений до регуляторної служби України і враховуючи відсутність на сьогоднішній день повноважень у органів місцевого самоврядування в зазначеній сфері запропоновано нам привести проект до вимог Конституції та Законів України.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» всі регуляторні акти, які були розроблені та прийняті міською радою протягом 2017 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу та М-Тестами були оприлюднені в засобах масової інформації міста та на офіційному сайті Новодністровської міської ради.

Протягом останніх років зберігається тенденція до скорочення кількості прийнятих нормативно-правових актів. Це свідчить про зменшення адміністративних бар’єрів та регуляторного впливу органів влади на суб’єктів господарювання. Таким чином, виконання регуляторних функцій міською радою здійснюється з максимальною ефективністю, виключаючи надмірне втручання, яке стимулює розвиток економічних процесів, у тому числі підприємництва.

Одним із основних принципів згідно із Законом є прозорість процедури прийняття рішень, їх обґрунтованість та публічність. Відділом економіки та управління комунальним майном міської ради постійно здійснюється контроль за реалізацією регуляторної політики, проводиться моніторинг оприлюднення проектів регуляторних актів та оновлення інформаційної та нормативної-правової бази на сайті міської ради. З цією метою на офіційному сайті Новодністровської міської ради www.miska-rada.com.ua постійно оновлюється розділ «Регуляторна політика», в якому сформовані та наповнені необхідною інформацією рубрики: «Планування регуляторної діяльності», «Оприлюднення проектів регуляторних актів», «Відстеження результативності», «Відомості про здійснення регуляторної політики».

З метою впорядкування регуляторної діяльності коригується і оновлюється перелік діючих регуляторних актів. Зазначений перелік розміщений на офіційному сайті Новодністровської міської ради у розділі «Регуляторна політика» в рубриці «Відомості про здійснення регуляторної політики» містить електронні тексти нормативно-правових актів. Станом на 01.01.2017 року до переліку увійшло 27 регуляторних актів.

Рішенням Новодністровської міської ради від 30.11.2017 року №282 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік», затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів в місті Новодністровськ на 2018 рік, відповідно до якого в 2018 році планується розробити 3 регуляторних акти. План оприлюднено в міській газеті «Наша газета. Новодністровськ» та на офіційному сайті міської ради.

В цілому реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в місті протягом 2017 року була направлена на:

– недопущення прийняття розпорядчих документів з порушенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

– активізацію участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів та забезпечення системної роботи по залученню громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.

Усі впроваджувані заходи були спрямовані на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів, у тому числі підготовки своєчасного та обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу.

Щодо недоліків, доводиться констатувати, що активність громадськості у впливі на регуляторну діяльність та прийняття певних рішень залишається низькою. Переважна більшість суб’єктів не використовують можливості впливати на прийняті рішення правовим шляхом або звертаються до цього не зовсім вчасно. Правом ініціювати підготовку проекту регуляторного акта та брати участь у його розробці не користуються.

Робота щодо подальшого вдосконалення реалізації державної регуляторної політики у місті й надалі буде спрямована на прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності.

 

Начальник відділу економіки та

управління комунальним майном (підпис є) С.Сабаш

 

Згідно
Секретар міської ради Н.Кримняк