Отримувачам житлової субсидії !


Відповідно до абзаців 11,12 пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (далі – Постанова №848)

Після   закінчення   строку отримання  субсидії структурні підрозділи  з питань соціального захисту населення  самостійно здійснюють розрахунок субсидії   на наступний період для домогосподарств, які  отримували субсидію у попередньому періоді (крім орендарів  житлового приміщення, осіб, яким субсидія була призначена за  зареєстрованим місцем перебування, та осіб, які звертаються за  субсидією на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного  побутового палива). Для цього структурні підрозділи з питань соціального  захисту населення збирають необхідну інформацію у порядку, передбаченому пунктом 13 цього Положення,  без звернення громадян і протягом десяти днів після отримання зазначеної інформації приймають рішення про призначення (непризначення)   субсидії та інформують про прийняте рішення громадян. У разі отримання інформації про прострочену понад два місяці заборгованість  з оплати послуг, загальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, субсидія на наступний строк не призначається, про що структурний підрозділ  з питань соціального захисту населення інформує особу. Якщо протягом двох місяців з дати інформування про непризначення субсидії на наступний строк громадянин документально підтвердив сплату    заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (у тому числі до винесення рішення судом), субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку – з місяця,   в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору. Зазначений строк може бути продовжений на підставі рішення районної, районної у містах Києві і Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її створення) ради або комісії, яка ними утворюється,  за наявності поважних причин.
     Якщо отримати інформацію про доходи, необхідну для проведення
автоматичного  розрахунку субсидії,  неможливо внаслідок помилки, виявленої  в персональних даних особи під час обміну інформацією, структурний  підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє особу про необхідність виправлення помилки і проводить розрахунок  субсидії протягом десяти днів після подання особою оновлених даних та отримання інформації про доходи.

На підставі вищезазначеного, для своєчасного перепризначення житлової субсидії, управління праці та соціального захисту населення Новодністровськогої міської ради, просить усіх отримувачів  житлової субсидії, яким з травня 2017 року по квітень 2018 року, виповнилось 14 років, надати дані про паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

 

 

Начальник управління                                                                   Г.Магденко