Про виконання міських комплексних Програм відділом гуманітарної політики за 2017 рік


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок девʼята сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

29 березня 2018 р. №56 м. Новодністровськ

 

Про виконання міських комплексних Програм відділом гуманітарної політики за 2017 рік

 

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу гуманітарної політики, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити звіт начальника відділу гуманітарної політики Новодністровської міської ради про виконання міської комплексної Програми «Інформатизація та комп’ютеризація освітніх навчальних закладів м.Новодністровська на 2017-2019 роки» за 2017 рік (додаток 1).
  2. Затвердити звіт начальника відділу гуманітарної політики Новодністровської міської ради про виконання міської комплексної Програми «Оновлення матеріально-технічної бази мережі харчоблоків освітніх навчальних закладів м.Новодністровська на 2016-2018 роки» за 2017 рік (додаток 2).
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови (Козак М.А.) та комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, соціального захисту населення та духовного відродження (Мариняк С.П.).

 

Міський голова (підпис є) А.Болдашев

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 1

до рішення міської ради

від 29 березня 2018 року №56

 

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ «ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ОСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ М.НОВОДНІСТРОВСЬК

НА 2017-2019 РОКИ» ЗА 2017 РІК

Міська Програма «Інформатизація та комп’ютеризація освітніх навчальних закладів м.Новодністровська на 2017-2019 роки» створена на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти (стаття ІХ), Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

Метою Програми є впровадження в навчальний процес освітніх навчальних закладів міста сучасних інформаційних технологій, що забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Однією з найсуттєвіших складових інформатизації ЗЗСО та ЗДО є інформатизація навчально-виховного процесу – є створення, впровадження та розвиток комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів і технологій, побудованих на базі ІКТ.

Потребують комп’ютерного забезпечення адміністрації освітніх навчальних закладів, навчальні кабінети суспільно-гуманітарного та природничо-математичного напрямків ЗЗСО, шкільні бібліотеки, які мають стати інформаційними центрами навчальних закладів.

На виконання даної Програми на 2017 рік передбачалося 541 231,00 грн.

Виділено 146 414, 00 грн., за вказані кошти придбано:

  • Комплект комп’ютерного обладнання для кабінету інформатики Новодністровської гімназії на суму 125 000,00 грн.
  • Ноутбук та телевізор для класу «Інтелект України» Новодністровської ЗОШ І ступенів на суму 21 414,00 грн.

Результат даної програми:

– забезпечення належних умов для організації навчально-виховного процесу з використанням комп’ютерних засобів навчання;

– оснащених ЗЗСО сучасними інформаційними технологічними засобами та підключення до глобальної мережі Internet.

 

Начальник відділу гуманітарної політики (підпис є) Л.Пастушок

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 2

до рішення міської ради

від 29 березня 2018 року №56

 

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ КОМПЛЕКСНОЇ

ПРОГРАМИ «ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ МЕРЕЖІ ХАРЧОБЛОКІВ ОСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ М.НОВОДНІСТРОВСЬК НА 2016-2018 РОКИ» ЗА 2017 РІК

 

Основною метою Програми є оновлення матеріальної бази харчоблоків навчальних закладів міста.

Для реалізації Програми у 2017 році потрібні були  кошти в сумі 455 816,00 грн., фактично виділено – 32 548,00 грн.

Протягом 2017 року  було придбано на харчоблоки навчальних закладів:

– ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів тарілки закусочні  на суму 1440,00 грн.,

– навчальний комплекс ЗОШ І ступеня та гімназія – тарілки супові, розноси, ложки гарнірні, ножі на суму 4 100,00 грн.;

– ЗДО «Ромашка» каструлі, відра із нержавіючої сталі на суму 17 340,00грн.;

– ЗДО «Теремок» тарілки супові, тарілки закусочні, чашки, каструлі, кухонний інвентар (дошки, ножі, мірні ложки ) на суму 9 668,00 грн.

Протягом 2017 року програму профінансовано на загальну суму  32 548,00 грн..

Результат даної програми:

– створені умови для безпечного харчування дітей;

– частково оновлена матеріально-технологічна база харчоблоків .

 

 

Начальник відділу гуманітарної політики (підпис є) Л.Пастушок

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк