Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м.Новодністровськ на 2017-2018 роки за 2017 рік


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок девʼята сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

29 березень 2018 р. №53 м. Новодністровськ

 

Про хід виконання Програми розвитку

малого і середнього підприємництва

у м.Новодністровськ на 2017-2018 роки

за 2017 рік

 

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 01.02.2018 року №13 «Про затвердження плану роботи міської ради на 2018 рік» заслухавши інформацію начальника відділу економіки та управління комунальним майном Новодністровської міської ради про виконання даної програми за 2017 рік, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити звіт про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м.Новодністровськ на 2017-2018 роки за 2017 рік.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гінгуляка О.М. та комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку.

Міський голова (підпис є) А.Болдашев

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток

до рішення міської ради

від 29 березня 2018 року №53

 

Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Новодністровськ на 2017-2018 роки за 2017 рік

 

Основна увага державної політики та зусилля всіх гілок влади зосереджені на створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні.

На місцевому рівні реалізація державної політики щодо підтримки підприємництва здійснюється через міські цільові програми розвитку. Зокрема, 26 січня 2017 року рішенням Новодністровської міської ради №5 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у місті Новодністровськ на 2017-2018 роки (далі – Програма), реалізація якої розрахована на два роки, що передбачає ряд заходів з впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, формування інфраструктури підтримки підприємництва, інформаційне забезпечення малого і середнього підприємництва.

Загальний стан підприємництва характеризується такими показниками: станом на 01.01.2018 року в місті зареєстровано 591 суб’єкт малого і середнього підприємництва (в т.ч. середніх – 6, малих -78, з них мікро – 65), фізичних осіб –підприємців – 507).

 

Структурний розподіл суб’єктів господарювання

 

Значну питому вагу серед суб’єктів малого підприємництва мають фізичні особи – підприємці. На кінець 2016 року в місті їх було зареєстровано 546 осіб, на кінець 2017 року їх кількість зменшилась до 507 осіб.

За 2017 рік започаткували діяльність майже 62 новостворених суб’єкти господарювання, з яких 8 юридичних осіб та 54 фізичних осіб – підприємців. Водночас, припинили господарську діяльність 181 суб’єкт господарювання фізичні особи-підприємці.

За 2017 рік в міський бюджет від суб’єктів малого бізнесу надійшло 13,6 млн. грн., що дорівнює 12,5 % від загальної суми надходжень за 2017 рік до міського бюджету та на 3,1 млн. більше ніж в 2016 році. Найбільше зросли надходження від єдиного податку на 1298,8 тис. грн. в порівняні з 2016 роком, які на 01.01.2018 року склали 3 806,9 тис. грн.

Предметом діяльності більшості суб’єктів підприємництва є торговельна діяльність у сфері роздрібної торгівлі, громадське харчування, побутові і транспортні послуги, будівництво та інше.

Торгівельна мережа міста поступово розвивається. Разом з тим розвивається і сфера послуг. Приватні підприємці міста продовжують відкривати об’єкти торгівлі та об’єкти з надання послуг.

Станом на 01.01.2018 року торгівельне обслуговування населення міста забезпечують 146 об’єктів роздрібної торгівлі, в т.ч. 33 об’єкти з продажу продовольчих товарів, 96 об’єктів з продажу непродовольчих товарів, 17 об’єктів з продажу змішаних товарів та 19 закладів громадського харчування, 45 об’єктів з надання сфери послуг (перукарні, телемайстерні, фото послуги, ремонт взуття, ремонт одягу, ритуальні послуги тощо), які належать як юридичним так і фізичним особам.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом діяльність яких є роздрібна торгівля у січні-вересні 2017 року становив    32913,1 тис. грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств у січні – вересні 2017 року до січня – вересня 2016 року становить 88,1%. Протягом 2017 року розпочали свою роботу 3 об’єкта роздрібної торгівлі з продажу непродовольчих товарів.

Важливим сегментом торгівельної діяльності є ринкова торгівля, яка займає значне місце у забезпеченні населення міста товарами, особливо продуктами харчування. У місті є один постійно діючий ринок, на ринку розміщено 620 торгових місць, на яких здійснюють торгівельну діяльність 604 СПД, з них 22% – це СПД, які здійснюють продаж продовольчих товарів, 70% – СПД, які здійснюють продаж непродовольчих товарів та 8% – це ті, що здійснюють продаж сільгосппродукції. Виробники сільськогосподарської продукції мають можливість здійснювати торгівлю на ринку продукцією власного виробництва, відведено 120 торгових місць та створені відповідні умови для торгівлі.

За 2017 рік надходження від надання платних послуг на ринку склали 858373,47 грн. з ПДВ, що на 237584,01 грн. більше порівняно з 2016 роком – (620789,46 грн.). Кошти, які поступають від наданих послуг використовуються на облаштування та утримання міського ринку.

Крім того з метою створення належних умов для провадження діяльності, на міському ринку проведено ряд заходів по впорядкуванню майна ринка, так рішенням міської ради від 22.06.2017 року № 132 будівлі та споруди ринку закріплено на праві оперативного управління та взято на баланс Новодністровської міської ради, виготовлено технічний паспорт на зазначений об’єкт, ведеться робота щодо оформлення земельної ділянки. Це дало можливість упорядкувати відносини з суб’єктами господарювання, що здійснювали діяльність в будівлях та спорудах на міському ринку, які є власністю територіальної громади міста Новодністровськ шляхом передачі їх в оренду. Крім того це призведе до поповнення міського бюджету в 2018 році та дасть можливість вирішувати питання покращення стану будівель та споруд на ринку.

У сфері побутового обслуговування населення станом на 01.01.2018р. працює 45 підприємницьких структур. І надалі найбільше місце у сфері з надання послуг займає надання перукарських послуг – 9 структурних одиниць. Проблемою залишається те, що до цього часу в місті немає об’єктів з надання послуг: з ремонту годинників, з прання білизни. У ІV кварталі 2017 року підприємствами – суб’єктами підприємницької діяльності та відокремленими структурними підрозділами сфери послуг було реалізовано послуг (у ринкових цінах) на 11611,1 тис. грн., у тому числі населенню – 2179,3 тис. грн. Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі становить 18,8%.

Міська рада разом з міським центром зайнятості, постійно проводить роботу з підприємцями з метою зацікавлення їх у створенні об’єктів побуту, які є необхідними для обслуговування населення міста, об’єктів торгівлі і створенні додаткових робочих місць.

З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та усунення різного роду посередництва під час їх надання, підвищення рівня задоволеності замовників якістю наданих послуг, а також відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в місті продовжує діяти центр надання адміністративних послуг.

За 2017 рік центром прийнято 1280 заяв, що на 362 заяви менше в порівняні з 2016 роком, з них 398 заяв по реєстрації речового права на нерухоме майно, 635 послуг відділу Держгеокадастру у м.Новодністровськ. Письмових звернень громадян до міського голови зареєстровано 484. За 2017 р. видано 15 документів дозвільного характеру.

Регулярно адміністраторами відділу надаються консультації громадянам, суб’єктам підприємницької та господарської діяльності – 1087. Здійснюються заходи з удосконалення функціонування центру надання адміністративних послуг, здійснюється аналіз нормативно-правових актів, які регулюють порядок надання адміністративних послуг, у разі змін в законодавстві, вносяться відповідні доповнення. На офіційному сайті міської ради розміщена інформація щодо вимог надання адміністративних послуг, а також бланки заяв для надання адміністративних послуг та для видачі документів дозвільного характеру.

В приміщенні центру розміщені інформаційні стенди зі зразками заяв та переліком необхідних документів для отримання адміністративних послуг.

Місцевими органами влади, надається необхідна матеріально-технічна допомога суб’єктам малого підприємництва, в тому числі надаються в оренду нежитлові приміщення.

Згідно Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Новодністровськ, з метою розвитку виробничої діяльності діють:

  • орендні ставки з коефіцієнтом 0,5% для орендарів суб’єктів малого і середнього підприємництва, які провадять виробничу діяльність;
  • нарахування орендної плати у розмірі 50% від встановленої договором оренди на період проведення капітального ремонту (реконструкції) не більше шести місяців.

Протягом 2017 року конкурсною комісією на право оренди комунального майна територіальної громади м.Новодністровськ проведено 10 засідань, опрацьована 11 заяв, надано в оренду 3 приміщення загальною площею 60,2 кв. м. для ведення підприємницької діяльності.

Мале та середнє підприємництво міста має сьогодні достатню організаційну інфраструктуру. ЇЇ основними складовими стали: Новодністровський міський центр зайнятості, 2 філії установ банків та 4 філії страхових компаній.

Одним з критеріїв оцінки ефективності розвитку малого та середнього підприємництва є створення сприятливих умов для залучення населення до заняття підприємницькою діяльністю. Новодністровським міським центром зайнятості залучення безробітних до підприємництва і самозайнятості здійснюється шляхом інформування незайнятого населення щодо можливостей започаткування власної справи, адже самозайнятість – це можливість самостійно створювати робоче місце.

На базі Новодністровського МЦЗ проведено 6 семінарів, в яких взяли участь 18 представників органів місцевого самоврядування, представники підприємств та організацій міста з питань проблем розвитку малого та середнього підприємництва, що є основою економічного зростання як окремо взятого міста, так і держави загалом.

Протягом 2017 року, виплачено компенсацію фактичних витрат роботодавцям на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі 16615,0 грн.

На базі Новодністровського МЦЗ забезпечена постійна робота спеціалістів органів державної влади щодо надання консультацій на безоплатній основі з питань організації та провадження підприємницької діяльності. До надання консультацій залучаються представники Новодністровського відділення Сокирянської ОДПІ Головного управління ДФС у Чернівецькій області, представників малого та середнього підприємництва міста, спеціалісти міської ради, банківських установ, державного нотаріуса. За 2017 рік населенню міста надано 101 консультацію.

З метою підвищення ефективної діяльності місцевих органів влади в питаннях співпраці з бізнесом утворена Координаційна рада з питань розвитку підприємництва в місті Новодністровськ, на якій розглядаються питання реалізації єдиної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, оподаткування, виконання заходів програми розвитку підприємництва, створення нових робочих місць, рівня оплати праці найманим працівникам.

Значна увага міської ради приділяється реалізації державної регуляторної політики. Вся інформація, що стосується реалізації регуляторної політики в місті оприлюднюється на офіційному сайті міської ради www.miska-rada.com.ua в розділі «Регуляторна політика», в якому сформовані та наповнені необхідною інформацією рубрики: «Планування регуляторної діяльності», «Оприлюднення проектів регуляторних актів», «Відстеження результативності», «Відомості про здійснення регуляторної політики». Для забезпечення систематизації регуляторних актів на сайті розміщено та постійно оновлюється “Реєстр діючих регуляторних актів, який станом на 1 січня 2018 року налічує 22 регуляторних акти, який постійно коригується і оновлюється. Зазначений перелік розміщений на офіційному сайті Новодністровської міської ради у розділі «Регуляторна політика» в рубриці «Відомості про здійснення регуляторної політики» містить електронні тексти нормативно-правових актів. Повноваження у здійсненні реалізації державної регуляторної політики покладені на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності та регуляторних актів

Основна увага приділялась недопущенню необґрунтованого регулювання господарської діяльності, прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, перегляду та удосконаленню діючих регуляторних актів, забезпеченню участі у розробці регуляторних актів представників підприємців, забезпеченню прозорості, гласності та відкритості шляхом оприлюднення проектів регуляторних актів в засобах масової інформації на офіційному сайті Новодністровської міської ради та газеті «Наша газета. Новодністровськ-інфо» та безпосереднього обговорення проектів на робочих засіданнях постійних комісій. З метою отримання пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються, проекти регуляторних актів зі всіма додатками, аналізом регуляторного впливу, експертним висновком постійної депутатської комісії з питань регламенту, законності та регуляторних актів направляються до Державної регуляторної служби України, після отримання висновку проект рішення виноситься на розгляд сесії міської ради.

Протягом 2017 року Новодністровською міською радою прийнято один регуляторний акт – «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (у новій редакції)” (рішення міської ради від 23 березня 2017 року №76) із застосування методології проведення тесту малого підприємництва (М-тесту).

Також розроблений проект рішення «Про затвердження Положення про оренду комунального майна, що належить територіальній громаді м.Новодністровськ (в новій редакції)» двічі виносився на розгляд міської ради але був відправлений на доопрацювання, а другий раз не підтриманий. Його розгляд перенесено на 2018 рік відповідно до плану підготовки регуляторних актів на 2018 рік.

Запланований перегляд місцевих податків та зборів на території міста Новодністровськ, також перенесено на 2018 рік в поточному році прийнято два рішення про місцеві податки, а саме приведено попередні рішення до типових форм затверджених постановою кабінету міністрів України від 24.05.2017 року № 483, а саме рішення від 30.11.2017 року № 281та від 14.12.2017 року № 341 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2018 рік». Розгляд питання щодо зміни ставок земельного податку «Про встановлення ставок та пільг земельного податку на території міста Новодністровськ» заплановано до розгляду, як регуляторний акт на 2018 рік.  

Проект регуляторного акту «Про затвердження Положення «Про розміщення тимчасових споруд на території м. Новодністровськ» був направлений до регуляторної служби України і враховуючи відсутність на сьогоднішній день повноважень у органів місцевого самоврядування в зазначеній сфері запропоновано нам привести проект до вимог Конституції та Законів України.

Рішенням міської ради від 30.11.2017 року №282 затверджено та оприлюднено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів в м. Новодністровськ на 2018 рік.

Проблемні питання розвитку малого підприємництва та реалізації регуляторної політики в місті, розглядається на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

Здійснюються заходи щодо покращення обслуговування Новодністровським відділенням Сокирянської ОДПІ шляхом реалізації заходів Програми розвитку та покращення умов Сервісного центру по обслуговуванню платників податків на базі Новодністровського відділення Сокирянської ОДПІ на 2017-2019 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 31.08.2017 року №165.

Протягом року розпорядки коштів брали участь в семінарах щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в електронній системі закупівель «PROZORRO» на різних електронних майданчиках Всі розпорядники бюджетних коштів здійснюють та проводять закупівлю товарів, робіт і послуг через електронні майданчики у системі електронних державних закупівель ProZorro.

Протягом 2017 року до закупівель залучено більше 70 суб’єктів господарювання міста. Розпорядниками бюджетних коштів на закупівлі товарів робіт та послуг витрачено в 2017 році 23245,4 тис. грн., що на 11035,5 тис. грн.. більше ніж 2016 році.

Відділом економіки та управління комунальним майном постійно надаються консультації, розпорядникам бюджетних коштів, суб`єктам малого та середнього підприємництва з питань участі у процесах державних закупівель та роботи системи «Prozorro».

На реалізацію Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Новодністровськ на 2017-2018 роки були закладені кошти у сумі 5,0 тис.грн. – 2017 рік на підготовку урочистих заходів з нагоди святкування Дня підприємця та відзначення провідних підприємців міста. Протягом 2017 року за ініціативи Новодністровської міської ради відбулася зустріч міського голови з підприємцями міста, з нагоди відзначення Дня підприємця, відповідно до розпорядження міського голови від 30.08.2017 р. №225-р «Про нагородження до Дня підприємця» було нагороджено Почесними грамотами та Подяками Новодністровської міської ради 12 найкращих підприємців міста Новодністровськ. Заходи здійснені за рахунок коштів міської ради в сумі 2276,0 грн. (по Програмі кошті в бюджеті на 2017 рік не були передбачені). Що дещо менше в порівнянні з 2016 роком так як на реалізацію Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Новодністровськ на 2015-2016 роки були закладені кошти у сумі 3,0 тис.грн. – 2016 рік, які повністю використані, відповідно до розпорядження міського голови від 21.12.2016 року №329-р «Про преміювання» здійснено преміювання 3 кращих підприємців міста.

Всі ці заходи були спрямовані на виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва та сприяли інформуванню щодо змін у чинному законодавстві щодо провадження підприємницької діяльності, а також для налагодженню стосунків та більш тісної співпраці між владою та суб’єктами господарювання.

 

Начальник відділу економіки та управління

комунальним майном (підпис є) С.Сабаш

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк