Про затвердження «Програми розвитку комунальних засобів масової інформації м. Новодністровська на 2018–2019 роки»


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок девʼята сесія VIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

29 березня 2018 р. №54 м.Новодністровськ

 

Про затвердження «Програми розвитку

комунальних засобів масової інформації

м. Новодністровська на 2018–2019 роки»

 

Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про інформацію», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»; Указів Президента України від 17.05.2001 №325/2001 «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади», від 01.08.2002 №683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», з метою висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації, а також питань, що стосуються життєдіяльності міста, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити «Програму розвитку комунальних засобів масової інформації м. Новодністровська на 2018–2019 роки» (далі – Програма), що додається.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови та комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку.

 

Міський голова (підпис є) А.Болдашев

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням міської ради

від 29 березня 2018 року №54

 

ПРОГРАМА

розвитку комунальних засобів масової інформації

Новодністровська на 2018–2019 роки

 

1.Паспорт Програми

1 Ініціатори розроблення програми Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія “На своїй хвилі”», Новодністровська міська рада
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Закони України «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»; Указів Президента України від 17.05.2001 № 325/2001 «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади», від 01.08.2002 № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади»
3 Розробники програми Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія “На своїй хвилі”»
4 Співрозробники програми
5 Відповідальний виконавець програми Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія “На своїй хвилі”»
6 Учасники програми Новодністровська міська рада та Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія “На своїй хвилі”»
7 Термін реалізації програми 2018–2019 р.р.
8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Міський бюджет міста Новодністровськ
9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, утому числі: 500
9.1 – коштів бюджету м. Новодністровська 450
9.2 – коштів інших джерел 50
9.3 – заборгованість минулих періодів
10 Основні джерела фінансування програми Міський бюджет міста Новодністровськ, доходи від статутної діяльності КП «ТРК “На своїй хвилі”»

 

 1. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

Із підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні значно зросла необхідність постійного інформаційного супроводу діяльності міської ради та отримання населенням об’єктивної інформації. Міська програма розвитку комунальних засобів масової інформації Новодністровська на 2018–2019 роки  (далі – Програма) спрямована, перш за все, на підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування, оптимізацію системи їх взаємодії із засобами масової інформації.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, основних положень державної інформаційної політики, Законів України «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»; Указів Президента України від 17.05.2001 № 325/2001 «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади», від 01.08.2002 № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади».

Проблема, для вирішення якої розроблена програма — поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів міської ради, зростання довіри суспільства до діяльності міської влади та забезпечення взаємодії громадян і міської влади в реалізації зворотного зв’язку, задоволенню інформаційних потреб  населення міста.

 

3.Мета Програми

Програма має на меті забезпечення сприятливих умов для реалізації конституційних прав мешканців територіальної громади та міста Новодністровськ на свободу слова, вільний доступ до інформації, зростання ролі радіомовлення та підвищення рівня інформаційного супроводження діяльності Новодністровської міської ради, її виконавчого комітету, налагодження ефективної, прозорої системи інформування населення про роботу органів місцевого самоврядування.

Принципи, на яких базується Програма:

– Підтримка свободи слова.

– Забезпечення реалізації конституційного права громадян на отримання інформації.

– Забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.

– Підвищення професійної майстерності журналістів, якості інформаційних матеріалів, забезпечення плюралізму виступів, висвітлення позицій різних соціальних та політичних груп.

– Захист громадян від деструктивного інформаційного впливу.

– Підвищення конкурентоспроможності в інформаційному полі.

– Фінансова підтримка офіційного ЗМІ Новодністровської міської ради КП «ТРК “На своїй хвилі”».

– Забезпечення належного рівня розвитку інформаційного простору в  Новодністровську.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Основні напрямки:

Підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність органів місцевого самоврядування, з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області і країни.

Забезпечення інформаційного супроводу діяльності Новодністровської міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб у проведенні заходів, спрямованих на реалізацію програми соціально-економічного розвитку міста, співпрацю з громадськістю.

Подальше забезпечення відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування, прозорість прийняття та виконання рішень міської ради, належний контроль за їх виконанням.

Забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного походження.

Поліпшення якості інформаційного забезпечення діяльності виконавчих органів Новодністровської міської ради.

Забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності органів місцевого самоврядування.

Поліпшення іміджу Новодністровська як інвестиційно-привабливого культурного і в перспективі – туристичного центру.

Основні завдання:

 • Збільшення обсягів мовлення до 24 годин на добу в межах територіальної громади м. Новодністровськ.
 • Підтримка та розвиток засобів масової інформації; зокрема забезпечення безперебійної діяльності КП «ТРК “На своїй хвилі”».

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету з урахуванням його можливостей у бюджетному році в межах асигнувань та доходів від статутної діяльності КП «ТРК “На своїй хвилі”».

Програма діє протягом 2018–2019 років.

 

 1. Організація управління та контроль за ходом реалізації Програми

Організація виконання Програми здійснюється КП «ТРК “На своїй хвилі».

КП «ТРК “На своїй хвилі» звітує про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

Відповідальний виконавець звітує перед Новодністровською міською радою про хід виконання програми.

До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням прийняття нових нормативних актів.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

Виконання програми сприятиме поліпшенню якості інформаційного забезпечення виконавчих органів міської ради, розвитку інформаційної сфери територіальної громади та міста, зростанню довіри громади до діяльності міської влади та забезпечення взаємодії мешканців Новодністровська і міської влади в реалізації зворотного зв’язку, задоволенню конституційних  прав населення міста на інформацію та створення умов для інформаційної конкурентоспроможності м. Новодністровська.

 

Виконавець:

Директор КП «ТРК «На своїй хвилі» (підпис є) І. Лалак

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 1

до Програми розвитку комунальних засобів масової інформації

Новодністровська на 2018–2019  роки

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку комунальних засобів масової інформації Новодністровська на 2018–2019 роки

 

Джерела надходження коштів 2018 рік

тис. грн

2019 рік

тис. грн

державний бюджет
кошти не бюджетних джерел

(доходи від статутної діяльності КП «ТРК “На своїй хвилі”»)

10 40
місцевий бюджет 150 300
Обсяг ресурсів всього, тис. грн 160 340

 

Виконавець:

Директор КП «ТРК «На своїй хвилі» (підпис є) І. Лалак

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 2

до Програми розвитку комунальних засобів масової інформації

Новодністровська на 2018–2019  роки

 

Витрати на матеріально-технічне забезпечення у 2018-2019 р.р.

 1. Витрати на закупівлю радіопередаючого обладнання у 2018 році
Перелік обладнання К-сть, шт. Ціна за 1 шт. з ПДВ,

грн

Заг. ціна з ПДВ,

грн

1. Передавач TXFM-30

Твердотільний радіомовний передавач діапазону 87,5 – 108МГц, вихідна потужність 30 Вт

1 60 000 60 000
2. АСВП-4АВ-90 (100)

Радіомовна антена, 87,5 – 100 МГц (100 – 108МГц),

Кп = 9,5дБі, Рвх = 3 кВт, кругова ДН, вертикальна поляризація

1 45 000 45 000
3. Кабель 7/8″ (50 м) ** у складі:

– кріплення 7/8″ – 50 шт. ;

– заземлення 7/8″– 2 шт.;

– роз’єм 7/8″– 2 шт.;

– інер 7/8″ – 2 шт.;

1 20 000 20 000
4. Фідер 1/2″ (2м) з роз’ємами N(m) – 7/8″ 1 5 000 5 000
Загальна вартість, грн.
 • 000

 

 1. Витрати на матеріально-технічне забезпечення у 2019 році

2.1. Додаткове студійне обладнання та матеріали

Найменування обладнання Кількість Вартість Загальна вартість
Конденсаторний мікрофон 1 6000 6000
Мікрофонний преамп (підсилювач) 1 5000 5000
Пантограф для мікрофона 1 2500 2500
Мікшерний пульт 1 5000 5000
Балансо-небалансний перетворювач 1 7500 7500
Тюнер з антеною (комплект)

для прийому ретрансльованого сигналу

1 10 000 10 000
Студійні монітори (пара) 1 5000 5000
Акустична паналь 1х1 м 10 500 5 000
Комп’ютер 1 15 000 15 000
Разом, грн 51 000
  1. Обладнання для передачі аудіосигналу від студії до передавача
Найменування обладнання Кількість Вартість Загальна вартість, грн.
Комплект пристроїв для передачі аудіосигналу по одномодовому оптичному волокну 1 60 000 60 000
Разом, грн 60 000

 

Виконавець:

Директор КП «ТРК «На своїй хвилі» (підпис є) І. Лалак

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 3

до Програми розвитку комунальних засобів масової інформації

Новодністровська на 2018–2019  роки

 

Додаткові одноразові витрати у 2018 році

 

 1. Ліцензійний збір за видачу або продовження строку

дії ліцензії на мовлення

Найменування Періодичність сплати Вартість, грн.
Ліцензійний збір Одноразово (терміном на 7 років) 10 000
Разом: 10 000
 1. Витрати на монтажні роботи
Найменування робіт Періодичність робіт Загальні витрати на проведення робіт, грн.
Монтаж антени, фідера, прокладання кабеля Одноразово 20 000
Разом: 20 000

 

Додаткові одноразові витрати у 2019 році

 

 

 • Витрати на монтажні та пусконалагоджувальні роботи

 

Найменування робіт Періодичність робіт Загальні витрати на проведення робіт, грн.
Монтаж лінії зв’язку між студією та передавальним обладнанням Одноразово 30 000
Разом: 30 000

Виконавець:

Директор КП «ТРК «На своїй хвилі» І. Лалак


Додаток 4

до Програми розвитку комунальних засобів масової інформації

Новодністровська на 2018–2019  роки

 

Витрати на додаткове кадрове забезпечення у 2019 році

Найменування одиниці Кількість Вартість утримання/рік Загальні витрати на утримання
Диктор/звукооператор 2 63 000 126 000
Кореспондент 1 63 000 63 000
Разом: 189 000

 

Виконавець:

Директор КП «ТРК «На своїй хвилі» (підпис є) І. Лалак

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк