Про виконання міського бюджету за 2017 рік


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок девʼята сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

29 березня 2018 року №58 м. Новодністровськ

 

Про виконання міського бюджету за 2017 рік

 

 

Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити розпорядження міського голови від 20.12.2016 року №367-р  «Про розподіл міжбюджетних трансфертів у 2017 році».
  2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік згідно додатку 1.
  3. Затвердити звіт про використання коштів цільового фонду за 2017 рік згідно додатку 2.
  4. Затвердити звіт про використання коштів фонду охорони навколишнього та природного середовища за 2017 рік згідно додатку 3.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансове управління міської ради (Ферсанова В.І.) та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку      (Манаскуров І.В.).

 

Міський голова (підпис є) А.Болдашев

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 1

до рішення міської ради

від 29 березня 2018 р. №58

 

Звіт про виконання бюджету

міста Новодністровськ за 2017 рік

 

За 2017 рік підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 336,4 млн.грн., що на 110,8 тис.грн. більше ніж за 2016 рік. Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення міста за 2017 рік становить 30,8 тис.грн, що на 10,1 тис. грн більше минулого року. Всі роботи виконувались на будівництві інженерних споруд. Підприємствами міста виконано 29,1% будівельних робіт від загальнообласного обсягу. Продовжується будівництво Дністровської ГАЕС. Станом на 01.01.2018 року торгівельне обслуговування населення міста забезпечують 146 об’єктів роздрібної торгівлі, в т.ч. 33 об’єкти з продажу продовольчих товарів, 96 об’єктів з продажу непродовольчих товарів, 17 об’єктів з продажу змішаних товарів та 19 закладів громадського харчування, 45 об’єктів з надання сфери послуг (перукарні, телемайстерні, фото послуги, ремонт взуття, ремонт одягу, ритуальні послуги тощо), які належать як юридичним так і фізичним особам. Протягом 2017 року розпочали свою роботу 3 об’єкта роздрібної торгівлі з продажу непродовольчих товарів. Обсяг реалізованої промислової продукції склав 38,2 млн.грн., що становить 0,4 % від реалізованої продукції по області. За 2017 р. обсяг вантажних автоперевезень у порівнянні з 2016 р. зменшився на 41,5 % та склав 279,8 тис. т., а вантажооборот  збільшився на 65,1 % та склав 17,9 млн.ткм. Автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 48,1 тис. пасажирів, вантажооборот склав 1,4 млн.пас.км. Станом на 1 січня 2018 року в ЄДРПОУ значилось 729 суб’єкти розташованих у місті  з них 257 – із статусом юридичної особи. На кінець грудня 2017р. кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, становила 317 особи, що на 21,7 % менше, ніж на кінець грудня 2016 року.

Основними бюджетоутворюючими підприємствами міста в 2017 році (без урахування трансфертів) були: Філія «Дністровська ГЕС «ПрАТ “Укргідроенерго”» – 20 % всіх надходжень до загального фонду бюджету міста, Філія “Дирекція з будівництва ГАЕС ПрАТ “Укргідроенерго – 13,5 % всіх надходжень до загального фонду бюджету міста, Тунельний загін №7 ПАТ «Київметробуд» – 11,5% всіх надходжень до загального фонду бюджету міста, ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» – 11 % всіх надходжень до загального фонду бюджету міста. Бюджет міста Новодністровськ по доходах загального фонду складається з податкових надходжень на 40,3 % та трансфертів – 59,7%. До бюджету міста за 2017 рік надійшло доходів в сумі 108 506 296,64 грн. По загальному фонду надійшло 88 441 178,86 грн., що на 16 140 765,61 грн. більше ніж за 2016 рік. Доходів загального та спеціального фондів міського бюджету (без трансфертів) надійшло 43 726 675,38 грн., що на 10 066 696,73 грн. більше, ніж за 2016 рік. Найбільшу питому вагу серед податків i зборів займає податок на доходи фізичних осіб (63,5% власних доходів), якого надійшло в сумі 25 781 750,06 грн., що на 5 693 356,67 грн. більше минулорічних надходжень, найвагоміший платник – Дністровська ГЕС ПрАТ “Укргідроенерго”. Другим джерелом наповнення доходної частини бюджету є місцеві податки (23,5 % надходжень загального фонду), яких надійшло в сумі 9 551 882,21 грн., що на  1 904 891,82 грн. (24,9 %) більше ніж минулого року. В свою чергу місцеві податки складаються із податку на майно, земельного податку, транспортного податку та єдиного податку. За звітний період податку на майно надійшло в сумі 839 193,19 грн., (найбільший платник ПрАТ “Укргідроенерго”), земельного податку до бюджету за 2017 рік надійшло – 4 891 171,32 грн., (найбільший платник ПАТ «Нижньодністровська ГАЕС»). Наступним джерелом наповнення доходної частини бюджету є єдиний  податок – 3 806 934,37 грн., найбільший платник МПП «Галина». Плати за розміщення тимчасово вільних коштів надійшли в сумі 1 152 643,83 грн.

Рішенням міської ради від сплати земельного податку звільнено комунальні підприємства, що перебувають у власності територіальної громади міста Новодністровськ, втрати бюджету склали  360 564,28 грн. з них: ДКП «Управління «Тепловодоканал» – 326 484,76 грн.; КП «Новодністровський житловик» – 34 079,52 грн.

До спеціального фонду міського бюджету без трансфертів надійшло доходів в сумі 3 146 945,87 грн. Згідно даних Сокирянської ОДПІ податковий борг по м.Новодністровськ  на 01.01.2018 р. до Зведеного бюджету складає 3 186,4 тис. грн. в т.ч. до Державного бюджету 2 547,3 тис.грн., до місцевого бюджету 639,1 тис.грн. В порівнянні до 01.01.17 року борг збільшився на 1270,6 тис.грн. в т.ч. до Державного бюджету на 1404,7 тис.грн., а до місцевого бюджету зменшився на 134,1 тис.грн.

Найбільшими боржниками  до зведеного бюджету рахуються ЗРА „Екобіотех” 2 101 873,26 грн., КП „Новодністровський житловик” 285 359,36 грн. та ВАТ „Новодністровський хлібзавод” – 107 412,66 грн. Для зменшення податкового боргу юридично-договірним відділом міської ради проводилася робота по стягненню заборгованості з орендної плати за землю з ТОВ «Енергопром» на загальну суму 561 757 грн. Господарським судом Чернівецької області позови задоволені та прийняте рішення стягнути дані кошти, сума стягнень за звітний рік – 7042 грн..

Бюджет міста за 2017 рік по видатках  виконаний в сумі 109 725 007,38 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі  89 690 354,01  грн.  при уточненому плані 90 557 241,92 грн. ( що становить 99,0 % виконання); по спеціальному фонду в сумі 20 034 653,37 грн. Дебіторська заборгованість бюджетних установ м. Новодністровськ  по загальному фонду порівняно з початком року (01.01.2017 року – 71532,03 грн. ) збільшилась і станом на 01.01.2018 року склала в сумі 78 051,94 грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду порівняно з початком  року (01.01.2017 р – 4 892 031,92 грн.) збільшилась і станом на 01.01.2018 року склала 6 347 425,48 грн.  по пільгам та субсидіям за рахунок трансфертів з державного бюджету. По доходах спеціального фонду дебіторська заборгованість порівняно з початком року (01.01.2017 року – 2104,0 грн.) збільшилась  і станом на 01.01.2018 року складає 13 065,79 грн. – по батьківській платі за харчування в школах.

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду порівняно з початком року (01.01.2017 – 35151,11 грн.) зменшилась і станом на 01.01.2018 року складає 25 375,68 грн. – переплата по батьківській платі по відділу гуманітарної політики та відділу культури. По видатках –  відсутня.

На утримання апарату Новодністровської міської ради та фінансового управління за 2017 рік по загальному фонду при плані 10 256 300 грн., використані кошти  в сумі 10 194 074,16 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями — 8 551 658,21 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 379 035,77 грн., оплату відрядних – 182 625,22 грн., придбання товарів 405 127,49 грн. і оплату послуг 625 727,47 грн. Станом на 01.01.2018 року рахується 62,5 штатних одиниць, з них 1 вакансія.

По галузі «Освіта»  за звітний період використані кошти в сумі 31 490 357,85 грн., в тому числі по загального фонду — 29 304 582,64 грн. На утримання в середньому 437 вихованців у дитячих дошкільних установ «Ромашка», «Радість» та «Теремок» по загальному фонду використано  9 631 903,81 грн., або 22 041 грн. на кожного вихованця. По трьом дошкільним закладам за звітний період діто-дні склали 62800, в результаті виходить що щомісячно з 21 дня кожен вихованець в середньому відвідував заклад 14 днів. Вартість харчування одного діто-дня – 26,0 грн., в т.ч.: за рахунок  бюджету – 9,1 грн. Контингент вихованців зменшився у порівнянні з початком року на 6 дітей і складає 433. Кількість штатних одиниць на звітну дату складає 119 шт. од., на протязі року не змінювалась. В двох школах і гімназії міста за рахунок загального фонду профінансовані видатки на забезпечення навчального процесу в середньому 1 056 учня в сумі  16 954 138,78 грн. (з них за рахунок коштів міського бюджету — 6 699 610,89 грн.). Отже, в середньому на навчання одного учня річні видатки склали 16055 грн. Кошти використані на оплату праці персоналу в сумі 13 347 764,33 грн., на медикаменти –11 882,55 грн., на продукти харчування –48 3287,31 грн. та на оплату комунальних послуг і енергоносіїв –2 453 200,76 грн. Контингент вихованців загальноосвітніх закладів в порівнянні з початком року збільшився на 32 учня і становить 1077  учнів в 46 класах. Станом на 01.01.2018 року кількість штатних одиниць складає 174 і утримується 1 шт. од. персоналу кухні за рахунок спеціального фонду. По будинку творчості видатки на утримання в середньому 431 вихованця по загальному фонду склали в сумі 1 090 110,93 грн.(в середньому на 1 вихованця – 2 529 грн.), з них видатки оплату праці персоналу – 892 310,93 грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 139 600 грн. Станом на 01.01.2018 року кількість штатних одиниць складає 16 од., з них 2 вакансії. Витрати на методичну роботу склали по загальному фонду в сумі  559 816,85 грн., в тому числі на оплату праці персоналу у сумі 468 784,9 грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв –51 100 грн. Штатні одиниці методичного кабінету складають 6 шт. од. вакансії відсутні. Касові витрати загального фонду на централізовану бухгалтерію склали 556 214,07 грн., в тому числі на оплату праці персоналу в сумі 513 898,87 грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 13815,62 грн. Штатні одиниці централізованої бухгалтерії становлять 7 од. На здійснення централізованого господарського обслуговування за звітний період використано 234 037,91 грн., в тому числі на оплату праці персоналу – 210 437,91 грн.. Штатні одиниці господарської групи становлять  4,5од. На виплату допомоги двом дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, використано 3620 грн. На прийомну сім’ю , в якій виховуються четверо дітей віком від 6 до 18 років з державного бюджету використано 165 012,29 грн. Середньомісячний розмір допомоги на одну дитину становить 2638,32 грн., середньомісячний розмір грошового забезпечення одного із батьків 2493,75 грн. По галузі «Охорона здоров’я» касові видатки по загальному фонду за 2017 рік склали  12 177 222,58 грн.(з них за рахунок місцевого бюджету 2 509 307,9 грн.). Видатки на оплату праці персоналу лікарні склали  в сумі 8 665 969,64 грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв — 1 375 107,9 грн., на медикаменти – 473 105,67 грн., на харчування – 119 917,69 грн. Витрати на медицину в середньому на одного жителя міста склали 1115 грн. Відшкодування вартості пільгових рецептів здійснено на суму 160 395,61 грн. 742 пільговикам, або в середньому на одного пільговика – 216 грн. Відшкодування вартості пільгових рецептів на лікування хворих на цукровий діабет здійснено на суму 188 800 грн. 75 пільговикам, або в середньому на одного пільговика – 2517 грн. Протягом звітного періоду  надані пільги по зубопротезуванню 4 громадянам пільгової категорії на суму 8890 грн. Станом на 01.01.2018 року кількість штатних одиниць складає 145,25 з них рахується 7,5 одиниці вакансій. В звичайних стаціонарах функціонувало 40 ліжок, в денному стаціонарі 35 ліжок. За 2017 рік по загальному фонду на надання пільг та субсидій населенню на житлово-комунальні послуги використано 17 050 239,34 грн. для 473 сімей пільговиків та 2006 сімей, які отримують субсидії. Також з міського бюджеті за звітний період за рахунок субвенції на надання пільг з послуг зв’язку та інших пільг оплачено  55 641,23 грн. На виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям за рахунок субвенції з Державного бюджету 904 сім’ям виплачено 10 459 748,11 грн.. На відшкодування комунальних послуг 1 реабілітованому, 5 почесним донорам, 1 учаснику АТО виплачено 20829,84 грн. На організацію і проведення громадських робіт 61 громадянина використано 138 780,72 грн., в тому числі за рахунок коштів міського центру зайнятості – 69390,36 грн. На підтримку 87 громадян міста (виплата грошової допомоги на лікування малозабезпечених громадян, допомоги на поховання непрацюючих громадян, одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста іншим пільговим категоріям громадян за окремими рішеннями органів місцевої влади) використано 674 198 грн. На протязі звітного року до міського голови та секретаря міської ради надійшло 484 письмових та 47 усних звернень, в т.ч. по питаннях надання матеріальної допомоги 191, надано допомоги 188 громадянам. По «Програмах соціального захисту неповнолітніх» використано 34000 грн. На «Утримання центрів соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді» за звітний період використано 161 537,65 грн., в тому числі на оплату праці персоналу 157 294,55 грн., на програми – 58000 грн. На заходи з оздоровлення та відпочинку 60 дітей в літній період використано 198 000 грн. На утримання територіального центру (1339 громадян обслуговуються) за рік  витрачено 1 635 732,64 грн., в т.ч. оплата праці персоналу  – 1 453 282 грн. оплата комунальних послуг та енергоносіїв –  92 463,13 грн. Станом на 01.01.2018 року штатна чисельність працівників територіального центру становить 28 од., фактично зайнятих  – 26 од. У 2017 році ДКП Управлінню « Тепловодоканал» з державного бюджету відшкодовано різницю в тарифах населенню на послуги водопостачання та водовідведення в сумі 1 425 265,09 грн. Крім того, з міського бюджету на ремонтно-аварійні роботи живлення станції ІІІ підйому було виділено 73998 грн. КП «Новодністровський житловик» за звітний період відшкодовані витрати на благоустрій міста в сумі 1 097 750,42 грн. Крім того, надана дотація на експертизу ліфтів в сумі 95000 грн., на відшкодування різниці в тарифах населенню на житлово-комунальні послуги – 550 000 грн. На протязі звітного періоду по установах культури і мистецтва кошти загального фонду використані  в сумі 3 245 461,07 грн., в тому числі на оплату праці персоналу – 2 376 550,11 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 396 771,47 грн. На фінансування міської бібліотеки по загальному фонду використано 122 596,93 грн., в тому числі на оплату праці – 81 196,93 грн. Витрати міського музею по загальному фонду склали 97 327,97 грн., в тому числі на оплату праці – 56 411,8 грн.   На утримання будинку культури “Молодіжний” у звітному періоді із загального фонду витрачено  660 931,77 грн., в тому числі на оплату праці – 314 398,22 грн. На забезпечення навчального процесу 100 учнів у музичній школі використано 2 189 427,79 грн. (в середньому на 1 учня – 21 894 грн.), в тому числі на оплату праці з нарахуваннями 1 864 943,17 грн. (в тому числі за рахунок батьківської плати – 99 600 грн.), Кількість штатних одиниць по галузі «Культура і мистецтво» складає 38 од. Комунальне підприємство “ТРК “На своїй хвилі” в звітному періоді отримало дотації з міського бюджету в сумі 175000 грн. на випуск 260 передач FM кількістю 65 годин, 143 передачі проводових кількістю 140 години 37 хвилин. На реалізацію програми з землеустрою використано на виготовлення технічної документації  та проектів землеустрою 111 500 грн. Видатки загального фонду на фізичну культуру і спорт за 2017 рік склали 201 683,39 грн., в тому числі на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 77 215,75 грн., на утримання центру «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури – 119 467,64 грн., на підтримку спорту вищих досягнень -5 000 грн.  На реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку використано 15 545 303,82 грн. Інші видатки по загальному фонду за 2017 рік профінансовані в сумі 957 925,99 грн., в тому числі на оплату праці в сумі 409 031,83 грн. Надана субвенція Новодністровському відділенню Сокирянської ОДПІ в сумі 15000 грн. На програму по охороні та раціональному використанню природних ресурсів використано 28 700 грн. На придбання предметів і матеріалів по програмі запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха використано 57 259 грн. З цільового фонду міської ради використано 53 968,08 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації спортивного майданчика. З міського бюджету за звітний період перераховано реверсної дотації у Державний бюджет на суму 1 067 300 грн.

На реалізацію заходів міських програм використано за 2017 рік 20 765 803,82 тис. грн.

 

Начальник фінансового управління (підпис є) В.Ферсанова

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 2

до рішення міської ради

від 29 березня 2018 р. №58

 

Звіт про використання коштів цільового фонду Новодністровської міської ради за 2017 рік

До цільового фонду міської ради в 2017 році надійшло коштів в сумі                15 649,30 грн.

Рішенням 42 сесії VIІ скликання від 06.11.2017  року № 275 внесені зміни у видаткову частину бюджету по цільовому фонду в сумі 77 970 грн. (КПКВК 9180) за рахунок залишку коштів на початок року. Кошти цільовому фонду міської ради використані  в сумі 53 968,08 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування спортивного майданчика для гри в міні футбол із штучним покриттям в Новодністровській гімназії

Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня. Залишок коштів на рахунку станом на 1.01.2017р. складав 124 484,12 грн.(в тому числі кошти ВАТ „Укргідроенерго” – 75 989,29 грн.), станом на 1.01.2018 р. становить 86 165,34 грн. (в тому числі кошти ВАТ  „Укргідроенерго” – 22 021,21 грн.).

 

Начальник фінансового управління (підпис є) В.Ферсанова

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 3

до рішення міської ради

від 29 березня 2018 р. №58

 

Звіт про використання коштів

фонду охорони навколишнього природного середовища міста Новодністровськ за 2017 рік

Станом на 01.01.2017 року залишок коштів по фонду охорони навколишнього природного середовища складав в сумі 16 689,77 грн. Протягом звітного періоду до фонду надійшло коштів в сумі 28 119,42 грн. при річному плані 12 100 грн.

Рішенням сесії міської ради від 22.06.2017 року №154 затверджена Програма моніторингових робіт з вивчення процесів замулення та переробки берегів, а також загального екологічного стану Дністровського водосховища на 2017 рік, на виконання якої з спеціального фонду міського бюджету (Фонд ОНПС) виділені кошти по КПКВК 9110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» в сумі 28 700 грн. Дані кошти використані в повному обсязі на моніторингові роботи з вивчення процесів замулення та переробки берегів, а також загального екологічного стану Дністровського водосховища.

Залишок коштів на котловому рахунку станом на 1 січня 2018 року становить 16 109,19 грн.

 

Начальник фінансового управління (підпис є) В.Ферсанова

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк