Про виконання місцевої програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки за 2017 рік


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок девʼята сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

29 березня 2018р. №65 м. Новодністровськ

 

Про виконання місцевої програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки за 2017 рік
Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Новодністровської міської ради «Про затвердження місцевої програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки», заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей Новодністровської міської ради про виконання даної програми за 2017 рік, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити звіт начальника служби у справах дітей Новодністровської міської ради про виконання місцевої програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки за 2017 рік.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови (Козак М.А.) та комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, соціального захисту населення та духовного відродження (Мариняк С.П.).

 

Міський голова (підпис є) А.Болдашев

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток

до рішення міської ради

від 29 березня 2018 року №65

 

Звіт

служби у справах дітей Новодністровської міської ради

про виконання заходів з реалізації місцевої програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки за 2017 рік

 

Відповідальним учасником місцевої програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки (далі – Програма) є служба у справах дітей Новодністровської міської ради. Програма розроблена відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Указу Президента України від 16.12.2011 р. №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», доручення Президента України від 08.04.2011 р. №1-1/637 щодо підвищення ефективності механізмів забезпечення захисту прав і законних інтересів дитини в Україні, відповідно до вимог Конвенції про права дитини, постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав дитини».

Метою Програми є вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а саме:

 • ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та вивчення дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом;
 • ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла;
 • формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

У 2017 році у службі у справах дітей Новодністровської міської ради на обліку перебували 21 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування. Із них 10 – мають житло на праві власності ( 1 дитина-сирота прийняла участь в приватизації, 1 дитині, позбавленій батьківського піклування подарували частку квартири та 8 дітей-сиріт успадкували майно за померлими батьками), 11 – на праві користування.

Згідно кошторису видатків на проведення заходів в рамках місцевої програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки за рішенням 69 сесії VI скликання від 30.06.2015р. №132 Новодністровської міської ради для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, передбачено 10 тис. грн. на 2017 рік.

Кошти використані в повному обсязі, з них:

 • 1 дитині-сироті погашено заборгованість за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій по 31.12.2017 р. в сумі – 2 500,00 грн.;
 • 1 дитині, позбавленій батьківського піклування оформили дарування ½ частки квартири в сумі – 3 050,00 грн.;
 • 1 дитині-сироті погашено заборгованість за послуги постачання природного газу по 01.12.2017 р. в сумі – 3 039,72 грн.;
 • 1 дитині-сироті погашено заборгованість за послуги централізованого водопостачання та водовідведення по 31.12.2017 р. в сумі – 1 410,28 грн.;

Отже, виконання даної програми дало можливість забезпечити збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та запобігти незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавленні батьківського піклування.

 

Начальник служби

у справах дітей (підпис є) Л.Маркова

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк