Про затвердження міської програми «Виготовлення технічної документації на багатоквартирні житлові будинки м.Новодністровськ на 2018 рік»


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок девʼята сесія VIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

29 березня 2018 р. №86 м. Новодністровськ

 

Про затвердження міської програми «Виготовлення технічної документації

на багатоквартирні житлові будинки м.Новодністровськ на 2018 рік»

 

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання вимог частин 18, 19 статті 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку»  пунктів 5, 6 статті 5 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 року № 301 «Про порядок списання з балансу багатоквартирних будинків» у частині щодо забезпечення передачі технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки при списанні будинків із комунального балансу міста та виготовлення технічних паспортів на квартири, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити міську програму «Виготовлення технічної документації на багатоквартирні житлові будинки м. Новодністровськ на 2018 рік».
  2. Визначити, що джерелом фінансування міської програми є міський бюджет в сумі 600 тис. гривень.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови, з питань діяльності виконавчих органів міської ради та комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, побутового обслуговування населення.

 

Міський голова (підпис є) А.Болдашев

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням міської ради

від 29 березня 2018 року №86

 

П Р О Г Р А М А

виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м. Новодністровськ на 2018 рік

 

  1. Паспорт Програми

 

Назва Програми Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м.Новодністровськ на 2018 рік – (далі – Програма)
Розробник Програми Заступник міського голови, з питань діяльності виконавчих органів міської ради
Головний розпорядник бюджетних коштів Програми Новодністровська міська рада
Відповідальні за виконання програми Заступник міського голови, з питань діяльності виконавчих органів міської ради та комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, побутового обслуговування населення
Мета Програми Забезпечення виготовлення та передачі технічних паспортів, інвентарних справ на багатоквартирні будинки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, особам, уповноваженим співвласниками та управителям при списанні будинків з комунального балансу, виготовлення технічних паспортів на квартири, які не приватизовані, з метою реєстрації права власності на них міською радою
Термін реалізації Програми 2018 рік
Основні джерела фінансування заходів Програми Міський бюджет
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 600 тис. гривень

 

  1. Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямовані заходи Програми

Програма розроблена на виконання Законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 року № 301 «Про порядок списання з балансу багатоквартирних будинків», Бюджетного кодексу України.

Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» на законодавчому рівні визначено основні положення володіння та управління співвласниками спільним майном багатоквартирного будинку. Законом було надано співвласникам багатоквартирного будинку право протягом року з часу вступу його в дію визначити форму управління багатоквартирним будинком: створити ОСББ та самостійно забезпечувати себе послугами з управління; на загальних зборах співвласників, проведених відповідно до вимог чинного законодавства, обрати уповноважену особу та управителя. У разі, якщо у будинку співвласники самостійно не визначаться із формою управління, обов’язки про призначення управителя покладаються на міську раду, яка повинна організувати та провести конкурси, умови проведення яких затверджує Мінрегіон України, та заключити договори на управління багатоквартирними будинками.

Пунктами 5 та 6 статті 5 вищезазначеного Закону визначено, що замовник будівництва або попередній власник будинку зобов’язаний передати один примірник технічної документації на будинок, згідно з переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, співвласникам в особі їх об’єднання або особі, уповноваженій співвласниками у передбаченому законом порядку. У разі, якщо об’єднання співвласників багатоквартирного будинку не створено та уповноважену особу не визначено, примірник технічної документації на будинок передається управителю, якщо його обрано відповідно до закону. У разі зміни форми управління багатоквартирним будинком, особа, яка здійснювала управління, повинна передати наявну в неї технічну та іншу передбачену законодавством документацію на будинок особі, визначеній співвласниками будинку.

Відповідно до частин 18 та 19 статті 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» колишній балансоутримувач будинку до створення ОСББ, у тримісячний термін з дня державної реєстрації об’єднання, забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої документації на будинок. У разі відсутності документації на будинок колишній балансоутримувач протягом півроку з дня реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок.

Враховуючи те, що не на всі житлові будинки, які станом на сьогодні знаходяться на комунальному балансі і які обслуговує КП «Новодністровський житловик» збереглася технічна документація, тому Новодністровська міська рада, як попередній власник житлових будинків та балансоутримувач, не зможе забезпечити виконання вимог законів без прийняття даної Програми. На ті житлові будинки, на які інвентарні справи, технічна документація втрачена, або взагалі не виготовлялася, міська рада зобов’язана її виготовити та передати об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку чи особі, уповноваженій співвласниками, або управителю, якого призначить міська рада.

Житловий фонд у місті Новодністровськ нараховує 54 багатоквартирних житлових будинків. На комунальному балансі КП «Новодністровський житловик» знаходяться 53 багатоквартирні будинки.

Згідно з наданою КП «Новодністровський житловик» інформацією, станом на сьогодні необхідно виготовити технічну документацію (паспорти, інвентарні справи) на понад 51 житлових будинків, на які технічна документація відсутня або втрачена, але яку необхідно виготовити для передачі ОСББ, уповноваженим особам та управителям при списанні будинків із комунального балансу міста.

Крім цього, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 301 «Про Порядок списання з балансу багатоквартирних будинків» у разі списання багатоквартирних будинків, на квартири, які не приватизовані і знаходяться у комунальній власності, міська рада повинна забезпечити виготовлення технічної документації та зареєструвати право комунальної власності на квартири в установленому законом порядку. На сьогодні у місті неприватизованими залишилися біля ______ квартир, із яких більша частина буде приватизована, а на ті квартири, які не перебувають у користуванні квартиронаймачами міська рада виготовить технічну документацію та зареєструє право власності за собою.

Враховуючи вищенаведене, а також можливість спонукання створення ОСББ у місті Новодністровськ Програмою передбачається в період 2018 року виготовити більшу частину інвентарних справ на багатоквартирні житлові будинки.

 

  1. Мета Програми

Мета Програми полягає у забезпеченні виготовлення та передачі технічних паспортів на багатоквартирні будинки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, особам, уповноваженим співвласниками, та управителям при списанні будинків з комунального балансу, виготовлення технічних паспортів на квартири, які не приватизовані, з метою реєстрації права власності на них міськрадою.

 

  1. Завдання та заходи Програми

Завданням Програми є виготовлення 51 технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки, у яких вони відсутні та які списуються із комунального балансу для передачі ОСББ, уповноваженим особам чи управителям, що сприятиме повній паспортизації житлового фонду, забезпечить його стале функціонування та можливість реєстрації за міською радою права власності на неприватизовані квартири.

 

  1. Шляхи та відповідальність за виконання Програми

Відповідальним за реалізацію Програми є Заступник міського голови, з питань діяльності виконавчих органів та комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, побутового обслуговування населення. Реалізація Програми відбувається шляхом укладання Новодністровською міською радою в особі міського голови (заступника міського голови) договорів з організацією, що має право на виконання даного виду робіт, відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

  1. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість:

– провести інвентаризацію наявності технічних паспортів, інвентарних справ на житлові будинки;

– провести інвентаризацію неприватизованих квартир, які є власністю Новодністровської міської ради;

– виготовити технічні паспорти на 51 багатоквартирні житлові будинки;

– виготовити технічні паспорти на _____ неприватизовані квартири та зареєструвати за міською радою право власності на квартири.

 

  1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету і визначається щороку, виходячи із реальних фінансових можливостей.

Загальний обсяг фінансування Програми та види робіт на 2018 рік передбачені додатками до Програми.

 

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 1 до Програми

 

ОБСЯГ КОШТІВ

необхідних на реалізацію Програми виготовлення технічної

документації на багатоквартирні будинки, квартири

у м.Новодністровськ на 2018 рік

 

з/п

Заходи Програми Обсяг бюджетних коштів на виконання Програми,

тис. грн.

2018 рік Усього
1. Виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки 561, 0 561,0
2. Виготовлення технічних паспортів на квартири для реєстрації права власності на них за міською радою 39,0 39,0
Разом: 600,00 600,00

 


Додаток 2 до Програми

 

Перелік завдань, заходів та показників Програми виготовлення

технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м.Новодністровськ на 2018 рік

 

з/п

Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги
1 Виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки Затрат, тис.грн. Новодністровська міська рада Бюджет міста 561,0 Виготовлення

51 технічних паспортів

(або інвентарних справ та багатоквартирні житлові будинки)

Продукту, шт. 51
Ефективність

грн./шт.

11 000
Якість:, % 100
2 Виготовлення технічних паспортів на квартири Затрати, тис. грн Новодністровська міська рада Бюджет міста 39 000 Виготовлення ________ технічних паспортів на квартири
Продукту, шт.  –
Ефективності: грн./шт.  –
Якості ,% 100

Виконавець:

Заступник міського голови (підпис є) О.Гінгуляк

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк