Про внесення змін до Міської програми «Творча обдарованість на 2017-2019 роки»


Копія

Новодністровська міська рада

П’ятдесят перша сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

26 квітня 2018 р. №94 м. Новодністровськ

 

Про внесення змін до Міської програми «Творча обдарованість на 2017-2019 роки»

 

Відповідно до п.5. ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до Міської програми «Творча обдарованість на 2017-2019рр.» (далі Програма) затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2017р. №40, а саме:

– розділ 1.1. «Загальна характеристика програми» п. 9 внести зміни у «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього»  у сумі 683 350, 00 грн.; (додаток 1);

– розділ 1.7. «Напрями діяльності і заходи Міської програми роботи з обдарованою учнівською молоддю» п.1.12. доповнити словами «…та відзначення переможців творчих проектів» та внести зміни у орієнтовні витрати на реалізацію Програми у 2018,2019р. (додаток 2);

– розділ 1.7. Міської програми доповнити підпунктом 1.14. «Забезпечення участі дітей дошкільного віку у міських та обласних фестивалях дитячої творчості « Крок до зірок», «Буковинські намистинки» (додаток 2);

– в додаток 1 до Програми внести зміни у розподіл коштів по роках, які пропонуються залучити на виконання програми (додаток 3).

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови та на комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку.

 

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 1

до рішення міської ради

від 26 квітня 2018 року №94

 

1.1. Загальна характеристика програми.

1. Ініціатор розроблення програми. Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми. Указ Президента України від 30.09.2010 №927/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»
3. Розробник програми. Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради
4. Відповідальний виконавець програми. Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради
5. Учасники програми. Загальноосвітні навчальні заклади, будинок дитячої творчості
7. Терміни реалізації програми. 2017 – 2019 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми. Міський бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього. 683 350,00 грн.
10. Основні джерела фінансування програми. Міський бюджет – 668 340,00 грн.

Кошти небюджетних джерел-15000,00 грн.

 

Начальник відділу гуманітарної політики (підпис є) Л.Пастушок

 

Згідно

 

Секретар міської ради Н.Кримняк


 


Додаток 2

до рішення міської ради

від 26 квітня 2018 року №94

 

1.7. Напрями діяльності і заходи Міської програми  роботи з обдарованою учнівською молоддю

«Творча обдарованість» на 2017-2019 роки

 

з/п

Перелік заходів програми Термін виконан

ня заходу

Виконавці Джерела фінансу

вання

Орієнтовні витрати на реалізацію (тис. грн.), бюджет: Очікуваний результат
Всього 2017 2018 2019
  1. Виявлення обдарованої молоді, створення умов для її розвитку, забезпечення доступності позашкільної освіти

 

1.12 Реалізація творчих проектів учнівської молоді та відзначення  переможців творчих проектів 2017-2019

роки

Відділ гуманітарної політики Міський бюджет 240  000 40 000 100 000 100 000 Залучення учнів до проектної діяльності
1.13 Забезпечення участі переможців Всеукраїнських проектів,  Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів у півфіналах та фіналах.»    2017-2019р. Відділ гуманітарної політики Міський бюджет 150 000 50 000 50 000 50 000 Виявлення результативності обдарованої молоді
1.14 Забезпечення участі  дітей дошкільного віку у міських  та обласних фестивалях дитячої творчості « Крок до зірок»,  Буковинські намистинки» 2017-

2019 роки

Відділ гуманітарної політики Міський бюджет 10 000
5 000 5 000 Популяризація дитячої творчості

Начальник відділу гуманітарної політики (підпис є) Л.Пастушок

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 3

до рішення міської ради

від 26 квітня 2018 року №94

 

Додаток 1

до Програми роботи з обдарованою  учнівською молоддю «Творча обдарованість» на 2017-2019 роки

 

Ресурсне забезпечення

міської програми роботи з обдарованою учнівською  молоддю «Творча обдарованість» на 2017-2019 роки

грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік 2018 рік 2019 рік Всього витрат на виконання програми
Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 236 400,00 220 475,00 226 475,00 683 350,00
Місцевий бюджет   231 400,00 215 475,00 221 475,00 668 350,00
Кошти небюджетних джерел 5000 5000 5000 15000

Начальник відділу гуманітарної політики (підпис є) Л.Пастушок

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк