Про затвердження Програми зайнятості населення міста Новодністровськ на 2018-2020 роки


Копія

Новодністровська міська рада

П’ятдесят перша сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

26 квітня 2018 р. №96 м. Новодністровськ

 

Про затвердження Програми зайнятості населення міста Новодністровськ на 2018-2020 роки

 

Відповідно до ст. 18 Закону України від 05.07.2012 № 5067-VI «Про зайнятість населення», ст. 34 Закону України від 21.05.1997 № 280/97 «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою сприяння зайнятості населення і запобігання зростанню безробіття, Новодністровська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму зайнятості населення міста Новодністровськ на 2018-2020 роки (далі – Програма), що додається (додаток 1).
 2. Управлінню праці та соціального захисту населення Новодністровської міської ради разом із співрозробниками Програми та усіма  задіяними у ній сторонами, забезпечити безумовне виконання Програми.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів та комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, соціального захисту населення та духовного відродження.

 

Секретар міської ради Н.Кримняк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Новодністровської

міської ради від 26 квітня 2018р. №96

ПРОГРАМА

зайнятості населення міста Новодністровськ

на 2018-2020 роки

 

І. Загальна характеристика

Програми зайнятості населення  міста Новодністровськ

на 2018-2020 роки

1 Мета програми Координація зусиль та ефективна співпраця органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, роботодавців і профспілок, Новодністровської міської філії Чернівецького обласного центру зайнятості щодо вжиття конкретних заходів спрямованих на регулювання ринку праці, забезпечення зайнятості населення та соціального захисту безробітних громадян
2 Шляхи виконання програми 1 Заохочення підприємців до створення робочих місць шляхом запровадження сприятливого інвестиційного режиму;

2. Забезпечення зростання обсягів та підвищення рівня зайнятості шляхом створення робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;

3. Економічне заохочення підприємців до створення робочих місць для безробітних та підтримки підприємницької ініціативи безробітних;

4. Створення умов для самостійної зайнятості населення, розвитку малого і середнього підприємництва та сімейного підприємництва;

5. Використання вакансій та незайнятих робочих місць;

6. Розширення сфери застосування оплачуваних громадських робіт та сезонних робіт;

7. Цілеспрямована робота щодо професійної орієнтації населення, особливо учнівської молоді;

8. Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо переваг легальної зайнятості та запобігання проявам “тіньового” використання робочої сили та виплати заробітної плати

3 Забезпечення реалізації законодавчих актів Програма спрямована на забезпечення реалізації

Законів України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішень Новодністровської міської ради

4 Розробник програми Управління праці та соціального захисту населення Новодністровської міської ради
5 Співрозробники програми Новодністровська міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості, відділ економіки та управління комунальним майном Новодністровської міської ради
6 Керівництво та контроль Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів та постійна депутатська комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, соціального захисту населення та духовного відродження.
7 Термін реалізації 2018-2020 роки
8 Етапи виконання Щорічні,  впродовж 2018-2020 років

 

ІІ. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення

м. Новодністровськ за попередній період

Робота місцевих органів виконавчої влади у 2014-2017 роках здійснювалась на виконанні завдань Кабінету Міністрів України, щорічних програм соціально – економічного і культурного розвитку міста Новодністровськ, складовою яких є Програма зайнятості населення міста Новодністровськ, мінімізації наслідків світової фінансової кризи на економіку міста.

В зв’язку з тим, що у 2014-2017 роках фінансування будівництва Дністровської ГАЕС було стабільним, не було масового звільнення працівників, кількість вакансій, зареєстрованих в центрі зайнятості в 2014 році складала 419, а в 2015 – 509, в 2016 – 570, в 2017 – 544 одиниць.

Чисельність безробітних осіб, які скористалися послугами служби зайнятості в 2014 році становила 1512, в 2015 – 1139, в 2016 – 1164, в 2017 – 1036 осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття склав у 2014 році – 5,4 %, 2015 – 5,8%, 2016 – 5,6 %, 2017 – 4,4 %.

Навантаження на 1 робоче місце в 2014 – 2016 роках становило 4 безробітні особи, в 2017 році – 5 безробітних осіб.

Завдяки тісній співпраці центру зайнятості з роботодавцями міста як місцевими, так і іногородніми,  рівень працевлаштування протягом 2014-2017 років складав біля 30%.

Протягом 2014 року знайшли роботу за допомогою служби зайнятості 411 осіб, в т.ч. 337 осіб які мали статус безробітного, відповідно, в 2015 році –564 особи та 316 осіб, в 2016 році –   601 особа та 370 осіб та протягом 2017 року – 574 особи та 289 осіб.

Актуальною проблемою в місті залишається працевлаштування жінок.

За період з  2014 по 2017 рік  на обліку в міському центрі зайнятості  перебувало від 47,9% до 55,8% жінок від загальної кількості зареєстрованих безробітних. Протягом вказаного періоду за сприянням служби зайнятості була працевлаштована кожна четверта жінка, яка перебувала на обліку, в основному надання роботи приватними підприємцями та започаткування власної справи за сприянням служби зайнятості.

В 2014 році 15 осіб започаткували власну справу, з них 9 жінок, в 2015 році 13 особам надано одноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю,  11 з яких жінки, в 2016 році 3 особи започаткували власну справу.

В 2017 році виплати для зайняття підприємницькою діяльністю не надавались.

Основу індустрії міста складають діяльність промислових підприємств, будівництво  та виробництво електроенергії, які забезпечують стабілізацію фінансової та бюджетної політики.

Промисловий потенціал міста Новодністровськ фактично представлений 4 підприємствами: ДКП Управління «Тепловодоканал», ТОВ «Новодністровський бетонно-розчинний завод», ПП «Мітакс» та ТОВ «Лінгокомсервіс».

Будівництво складається із проведення будівельно – монтажних робіт на Дністровській ГАЕС міськими та іногородніми підприємствами.

За січень–грудень 2017 року підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 336381,0 тис. грн., що на 110826,0 тис. грн. більше ніж за січень-грудень 2016 року (225555,0 тис. грн.). Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення міста за січень – грудень 2017 року становить 30791,5 грн., що на 10140,01 грн. більше аналогічного періоду 2016 року. Всі роботи виконувались на будівництві інженерних споруд.

Всього підприємствами міста виконано 30,5% будівельних робіт від загальнообласного обсягу.

Державна політика розвитку малого підприємництва на місцевому рівні здійснюється відповідно до Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м.Новодністровськ на 2017-2018 роки та заходів щодо її реалізації.

Загальний стан підприємництва характеризується такими показниками: станом на 01.01.2018 року в місті зареєстровано 591 суб’єкт  малого і середнього підприємництва в т.ч. фізичних осіб-підприємців – 507, малих (≤ 50 осіб) – 78, з них мікро (≤ 10 осіб) – 65,   середніх – 6.

Значну питому вагу серед суб’єктів малого підприємництва складають фізичні особи-підприємці. На кінець 2016 року в місті їх було зареєстровано 546 осіб, на кінець 2017 року їх кількість зменшилась до 507 осіб.

За 2017 рік започаткували діяльність майже 62 новостворених суб’єкти господарювання, з яких 8 юридичних осіб та 54 фізичних осіб-підприємців.

Водночас припинили господарську діяльність 181 суб’єкт господарювання.

За 2017 рік в міський бюджет від суб’єктів малого бізнесу надійшло 13,6 млн. грн., що дорівнює 12,5% від загальної суми надходжень за 2017 рік до міського бюджету що на 3,1 млн. більше ніж в 2016 році.  Найбільше зросли надходження від єдиного податку, в порівнянні з 2016 роком – на 1298,8 тис. грн., які на 01.01.2018 року склали 3806,9 тис. грн.

Предметом діяльності більшості суб’єктів підприємництва є торговельна діяльність у сфері роздрібної торгівлі, громадського харчування, побутових і транспортних послуг, будівництва та інших видів. На сьогоднішній день торгівля є однією із сфер, яка постійно розвивається, її вплив на розвиток економіки міста стає більш вагомим.

З початку року розпочали свою діяльність 3 об’єкти роздрібної торгівлі з продажу непродовольчих товарів, 1 об’єкт сфери послуг.

Станом на 01.01.2018 року торгівельне обслуговування населення міста забезпечували 146 об’єкти роздрібної торгівлі, в тому числі 33 об’єкти з продажу продовольчих товарів, 96 об’єкт з продажу непродовольчих товарів, 17 об’єктів з продажу змішаних товарів та 19 закладів громадського харчування. У місті здійснює діяльність 45 об’єктів з надання сфери послуг (перукарні, телемайстерні, фото-послуги, ремонт взуття, ремонт одягу, ритуальні послуги тощо), які належать як юридичним, так і фізичним особам.

Значне місце у забезпеченні населення міста товарами, особливо продуктами харчування, займає міський ринок, на якому розміщено 620 торгових місць, на яких здійснюють торговельну діяльність 604 суб’єктів підприємницької діяльності (далі – СПД), з них 22% – це СПД, які здійснюють продаж продовольчих товарів, 70% – СПД, які здійснюють продаж непродовольчих товарів та 8% – це ті, що здійснюють продаж сільгосппродукції (відведено 120 торгових місць).

За 2017 рік надходження по ринку склали 858373,47 грн., що на 237584,01 грн. більше порівняно з 2016 роком (620789,46 грн.).

Основною метою соціальної політики є зростання реальних доходів населення, у тому числі заробітної плати, підвищення рівня життя населення. Порівняно з січнем–груднем 2016 року її розмір збільшився на 75,9%. (6343 грн.).  Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника за січень–грудень 2017 року становила 10305 грн. і в 3,2 рази перевищувала розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн.) та в 1,6 рази більше, ніж середній розмір заробітної плати по області (6360 грн.).

 

IІI. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці

Основні прогнозні показники та перспективи економічного і соціального розвитку міста Новодністровськ до 2020 року визначені з урахуванням оцінки реального стану економіки міста за підсумками 2017 року та тенденцій, що склалися протягом 2013-2016 року.

Головними цілями в економічному і соціальному розвитку міста передбачено:

 • підвищення ефективності використання міських ресурсів і комунального майна, діяльності комунальних підприємств;
 • створення умов для розвитку економіки на основі інвестиційно-інноваційного оновлення потенціалу міста;
 • сприяння розвитку зовнішньо – економічної діяльності і міжнародних відносин;
 • підвищення добробуту громадян і поліпшення якості суспільних послуг.

Основним напрямком Новодністровської міської ради у 2017 році для було створення привабливого середовища з метою залучення інвестицій в економіку міста.

Це, насамперед, :

– розробка реальних заходів стимулювання інвестиційної діяльності (зменшення фінансового навантаження для інвесторів щодо податків, зборів та інших платежів, які визначаються на місцевому рівні);

– визначення основних потенційних напрямків та об’єктів інвестування, виготовлення містобудівної документації для таких об’єктів;

– збільшення рівня поінформованості потенційних інвесторів щодо привабливості та перспектив інвестування в економіку міста Новодністровськ, створення привабливого іміджу міста, збільшення кількості робочих місць та ефективне землекористування.

В квітні 2017 року делегація міста взяла участь у словацько-українському бізнес-форумі «SUF 2017» (Кошице, Словаччина), де  презентувала інвестиційні можливості м. Новодністровськ бізнес-аудиторії зі Словаччини, Норвегії, Угорщини, Польщі, України та США, в свою чергу ознайомилась з досвідом організації індустріального парку в м. Кехнек (Словаччина).

В рамках програми заходів «Дні України у Кошицях» на словацько-українському бізнес-форумі «SUF 2017» було укладено Угоду про співпрацю між містами-побратимами: Новодністровськ (Україна) та Гельниця (Словаччина).

20-21 жовтня 2017 року вперше в м.Новодністровськ та в Україні адміністрації українського та словацького міст-побратимів організували програму заходів “Дні Словаччини в Новодністровську-2017”. В рамках програми провели Міжнародну конференцію “Можливості розвитку транскордонного співробітництво між Словаччиною та Україною”. Офіційні делегації зі Словаччини, Польщі та західних регіонів України (Закарпаття) побували на об’єктах гідроенергетики та  ознайомились з інвестиційними можливостями м.Новодністровськ.

Зацікавлені особи, в тому числі місцеві підприємці, керівники громадських організацій, депутати, члени виконкому, працівники виконавчого комітету ознайомились з грантовими можливостями діючих програм ЄС.

В рамках міжнародної конференції були підписана Угода про співробітництво з ГО “Єврорегіон “Дністер”, спеціалісти якого будуть працювати в м.Новодністровськ в рамках умов “Угода Мерів” з метою залучення грантових коштів програм ЄС на енергозберігаючі технології.

Разом зі словацьким містом-побратимом Гельниця було підготовлено та зареєстровано два спільних грантових проекти в сферах екологічного виховання та ІКТ для участі в операційній транскордонній програмі «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020» Європейський інструмент сусідства.

Також, під час проведення Міжнародної конференції “Можливості розвитку транскордонного співробітництво між Словаччиною та Україною” в м.Новодністровськ було скріплено Угоду про співпрацю між містами-побратимами між Новодністровськ (Україна) та Беч (Польща).

В грудні 2017 року, разом з представниками муніципалітетів Польщі, Чехії та України, Новодністровська міська рада прийняла участь у круглому столі в місті Беч щодо можливостей спільної участі у грантових програмах ЄС, де прийняли рішення підготувати спільні ідеї-проекти для участі у конкурсі Вишеградського фонду.

В 2017 році, відділ інвестицій в партнерстві зі спеціалістами ГО “Буковинської агенції ініціатив та розвитку”, Вінницького регіонального центру розвитку, Спільноти FEMAN, профільними департаментами Чернівецької обласної державної адміністрації розробили 14 конкурсних проектів для участі у восьми діючих державних та міжнародних програмах. Отримали фінансування в 2017 році два проекти:

 1. від німецького фонду GIZ в розмірі 139,607 тис. грн. на закупівлю та встановлення спеціального обладнання для фізичної та розумової реабілітації дітей з особливими потребами. Співфіннсування з міського бюджету становить 13,2 тис. грн., від територіального центру – 9,69 тис. грн.;
 2. від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України в розмірі 749,500 тис. грн. (25%) на нове будівництво поля для гри в міні-футбол в Новодністровській міській гімназії  з подальшим облаштуванням зони благоустрою. Співфінансування з міського бюджету становить 1390,36 тис. грн. (50%), решта 25 %, що складає 749,500 тис. грн. планується отримати за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2018 році у діючому конкурсному відборі. Загальна кошторисна вартість проекту – 2780,719 тис. грн. (100%).

Крім того, в 2017 році було розроблено 16 проектів для включення їх до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.

На базі об’єктів незавершеного будівництва у 2017 році створено індустріальний парк «Новодністровськ» для залучення інвестицій в розвиток промислової зони міста та створення нових робочих місць, що, у свою чергу, дасть поштовх до покращення економічної ситуації.

Як орган місцевого самоврядування, Новодністровська міська рада максимально використовуватиме усі передбачені чинним законодавством України шляхи для залучення державної підтримки на облаштування індустріального парку, прокладення комунікацій та інших необхідних для його діяльності елементів.

Відповідно до існуючої практики та досвіду розвитку індустріальних парків в країнах Центральної та Східної Європи щодо їх функціонування на 1 га площі індустріального парку (схожим за функціональним призначенням), спочатку створюється 40-60 робочих місць в залежності від характеру та технології виробництва. При абсолютному заповнені території індустріального парку учасниками, може бути створено до 850 робочих місць.

Індустріальний парк «Новодністровськ» може зацікавити майбутніх інвесторів профіцитом енергоресурсів, компактним проживанням працездатного населення, близькістю до кордонів з ЄС, зменшенням витрат для підведення необхідних інженерно-транспортних комунікацій у порівнянні з іншими індустріальними парками країни, близькістю земельних територій з  плодово-ягідними культурами.

Тому, в 2017 році проведені наступні  заходи щодо функціонування індустріального парку:

 1. 13.01.2017 року його включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків під №16;
 2. проведено конкурс з вибору керуючої компанії, якою стала ПАТ «Гравітон», що вже має інвестиційний досвід роботи з банком АБ «Укргазбанк» у впровадженні енергозберігаючих технологій;
 3. повторно підготовлено інвестиційний проект «Будівництво мереж водопостачання, водовідведення та зливових стоків індустріального парку м.Новодністровськ», що може реалізовуватися в 2018 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та зареєстровано 28.11.2017 року в обласній державній адміністрації.

Сприяння розвитку ринку праці продовжує рішення Новодністровської міської ради від 30.11.2017 року №312 «Про затвердження програм розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції м. Новодністровськ на 2017-2018 роки».

Ці програми передбачають в 2018 році:

 • укладення договорів, меморандумів, угод з європейськими містами країн Чехії, Німеччини, Румунії з метою партнерства в програмах міжнародної технічної допомоги, Вишеградського фонду, тощо;
 • розробку та реалізацію енергетичних заходів згідно виконання умов «Угода Мерів»;
 • участь у міжнародних та державних інвестиційних та тематичних заходах з метою популяризації інвестиційних можливостей м. Новодністровськ та їх залучення;
 • проведення 27.09.2018 року інвестиційного форуму Міжнародної конференції туризму в м. Новодністровськ в партнерстві з містами-побратимами Гельниця (Словаччина), Беч (Польща) та представниками Чехії, Німеччини, Румунії та Молдови.

Одним із видів соціальних послуг, які продовжуються надаватись незайнятому населенню є пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцям дотацій на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних.  

Кількість працевлаштованих за сприянням служби зайнятості  в 2018- 2019 планується не менше 575 осіб щороку, в 2020 – не менше 580 осіб.

За рахунок виплати компенсацій роботодавцям в розмірі єдиного соціального внеску планується працевлаштувати в 2018 році 5 осіб, в 2019 -2020 роках не менше 7 осіб щороку.

Громадські роботи в умовах нестабільного розвитку економіки сприяють тимчасової зайнятості  безробітних, підтримки їхнього матеріального та соціального стану.

Для цього передбачається залучити до участі у громадських роботах в 2018 році  – 140 осіб , в 2019 році – 141 особу та в 2020 році – 142 особи.

З метою формування позитивного ставлення безробітних осіб, учнівської молоді до здобуття робітничих професій, актуальних на регіональному ринку праці, відновлення та підвищення престижу робітничих професій, акцентування уваги  молоді на їх актуальності, набуття безробітними громадянами та учнівською молоддю навичок самостійного аналізу професій на основі отриманої інформації, службою зайнятості проводитиметься комплекс профінформаційних та профорієнтаційних заходів, в тому числі на базі загальноосвітніх закладів міста за участю представників міської ради, відділу гуманітарної політики.

З метою забезпечення конкурентоспроможності осіб старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років,  планується забезпечення видачі та оплати ваучерів для здійснення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями за пріоритетними видами економічної діяльності, а також здобуття наступних освітньо – кваліфікаційних рівнів на базі здобутого освітньо – кваліфікаційного рівня, а також забезпечення підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями відповідно до Закону України «Про зайнятість населення».

Для цього планується здійснити профпідготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації:  в 2018 році – 160 осіб, в 2019 та в 2020 році – по 155 осіб за професіями, актуальними на ринку праці міста та регіону.

Діяльність служби зайнятості, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у 2018-2020 роках буде спрямована на:

– якісне проведення профорієнтаційної роботи з метою збалансування пропозиції та попиту на ринку праці;

– максимальне скорочення термінів працевлаштування як шукаючих роботу, так і безробітних, а, отже, скорочення тривалості безробіття;

– практичне застосування чинного законодавства без суб’єктивних факторів впливу;

– постійну системну роботу з удосконалення професійних навичок персоналу;

– вдосконалення методів роботи з роботодавцями щодо сплати єдиного соціального внеску;

– посилення мотивації населення до зайняття підприємництвом та створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу;

– скорочення сфери тіньової економіки та підвищення мотивації до зайнятості в реальному секторі економіки;

– здійснення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати, розмір якої не повинен бути нижче встановленого державного мінімального розміру оплати праці;

– підвищення якості робочих місць та робочої сили шляхом покращення професійної освіти та підвищення рівня кваліфікації випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів області.

Згідно прогнозних розрахунків на 2018-2020 роки чисельність осіб, що перебуватимуть на обліку та отримуватимуть послуги в міському центрі зайнятості в 2018 році планується на рівні 1380 незайнятих громадян,  в 2019 та 2020 році – по 1360 осіб.

Одним із видів соціальних послуг, які надаються населенню є пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні,  надання роботодавцям компенсацій у розмірах і порядку, що встановлені законодавством, організації оплачуваних громадських та тимчасових робіт.

До 2020 року планується забезпечити кількість працевлаштованих осіб  за сприянням служби зайнятості на рівні досягнутого показника – 575 осіб та працевлаштувати не менше 53% незайнятих осіб до набуття статусу безробітних і продовження роботи з надання консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади, а також сприяти відкриттю власної справи безробітним особам  шляхом надання одноразової допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю.

 

ІV. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2020 року

Найменування

заходу

Виконавці Термін

виконання

1 2 3
1.Здійснювати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо ситуації на ринку праці міста, регіону та ролі Державної служби зайнятості України  у забезпеченні соціальних гарантій незайнятим громадянам, використовуючи засоби масової інформації, ВЕБ-портал обласного центру зайнятості. Новодністровська міська філія ЧОЦЗ Постійно
2. Проводити  інформаційні заходи з питань організації та провадження, правових аспектів підприємницької діяльності з незайнятим та зайнятим населенням із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади. Новодністровська міська філія ЧОЦЗ, представники ОДПІ ГУ ДФСУ, ГУПФУ, банківських установ Постійно
3. З метою  сприяння розвитку малого бізнесу, безробітних, які бажають займатись підприємницькою діяльністю та зареєстровані в службі зайнятості, направляти на навчання основам підприємницької діяльності, надавати  одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Новодністровська міська філія ЧОЦЗ, навчальні заклади м. Чернівці Постійно
4. З метою орієнтації на самозайнятість проводити серед незайнятого населення міста інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо можливості започаткування власної справи шляхом проведення семінарів, тренінгів, днів відкритих дверей служби зайнятості. Новодністровська міська філія ЧОЦЗ, відділ економіки та управління комунальним майном НМР Постійно
5. З метою формування позитивного ставлення незайнятих осіб до здобуття робітничих професій, актуальних на регіональному ринку праці, відновлення та підвищення престижу робітничих професій, здійснювати професійну орієнтацію населення, в тому числі  молоді, яка навчається або закінчила навчання. Новодністровська міська філія ЧОЦЗ, УПСЗН, відділ гуманітарної політики, відділ у справах сім»ї  та молоді, відділ у справах дітей НМР Постійно
6. Здійснювати професійну підготовку осіб, які не мають професії або займали місця, що не потребували спеціальної підготовки. Здійснювати перепідготовку, підвищення кваліфікації осіб, які довгий час не можуть працевлаштуватися та втратили кваліфікацію або не мають достатнього професійного досвіду для подальшого працевлаштування, а також безробітним, які потребують соціального захисту та не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Новодністровська міська філія ЧОЦЗ, Новодністровський НКК, навчальні заклади що мають відповідні ліцензії Постійно
7. Сприяти залученню безробітних до оплачуваних громадських робіт з урахуванням потреб громад та соціально-економічного розвитку міста. Виконавчий комітет міської ради, Новодністровська міська філія ЧОЦЗ, ПОУ Постійно
8. З метою формування у клієнтів позитивної мотивації до праці, набуття практичних навичок у пошуку роботи, оволодіння навичками самопрезентації та спілкування з роботодавцями постійно проводити семінари з техніки пошуку роботи за сесійною формою. Новодністровська міська філія ЧОЦЗ Постійно
9. Забезпечити проведення профорієнтаційної та інформаційно-консультаційної роботи з випускниками загальноосвітніх навчальних закладів стосовно ситуації на ринку праці, діючих механізмів сприяння їх працевлаштуванню. Відділ гуманітарної політики, відділ у справах сім»ї та молоді,  відділ у справах дітей НМР, Новодністровська міська філія ЧОЦЗ Постійно
11. Проводити спільні профінформаційні заходи для молоді ( тематичні декади, місячники профорієнтації молоді, марафони робітничих професій) з представниками органів виконавчої влади, працівниками відділу гуманітарної політики, роботодавцями, громадськими організаціями, ЗМІ та іншими соціальними партнерами.     Відділ гуманітарної політики, відділ у справах сім»ї та молоді,  відділ у справах дітей НМР, Новодністровська міська філія ЧОЦЗ, ПОУ Постійно
12. Забезпечити надання профорієнтаційних послуг особам віком старше 45 років з метою формування в них конструктивної стратегії поведінки на ринку праці, сприяння підвищенню соціальної та професійної мобільності, мотивації до легальної зайнятості в Україні. Новодністровська міська філія ЧОЦЗ Постійно
13. Забезпечити ефективне використання Програмно-апаратного комплексу «Профорієнтаційний термінал» при проведенні профорієнтаційних заходів з учнівською молоддю, інформаційно-роз’яснювальних заходів з батьками школярів та методичних заходів з педагогічними працівниками. Новодністровська міська філія ЧОЦЗ, відділ гуманітарної політики міської ради, відділ у справах сім»ї та молоді, відділ у справах дітей НМР Постійно
14. При потребі проводити профорієнтаційні заходи для вивільнюваних працівників з метою надання їм психологічної підтримки, зменшення соціальної напруги, ознайомленням з послугами служби зайнятості. Новодністровська міська філія ЧОЦЗ, ПОУ, рада підприємців

м. Новодністровськ

Постійно
15. Оперативно інформувати населення про наявні вакансії, проводити міні-ярмарки вакансій, «Презентації роботодавця» для ефективного використання вільних робочих місць, оперативного підбору претендентів на роботу та укомплектування вільних робочих місць. Здійснювати постійну актуалізацію та поповнення банку вакансій. Новодністровська міська філія ЧОЦЗ, ПОУ, рада підприємців

м. Новодністровськ

Постійно
16. Сприяти розвитку соціального партнерства та діалогу на ринку праці міста шляхом проведення засідань «круглих столів», семінарів, тематичних зустрічей. Новодністровська міська філія ЧОЦЗ, відділ економіки та УКМ, УПСЗН, ПОУ, відділ гуманітарної політики НМР, рада підприємців

м. Новодністровськ

Постійно
17. Раз у півріччя проводити моніторинг виконання  програми зайнятості населення, при необхідності вносити доповнення, корегування, пропозиції. Новодністровська міська філія ЧОЦЗ, УПСЗН,

відділ економіки та управління комунальним майном НМР

Постійно

Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць:

Найменування

заходу

Виконавці Термін

виконання

1 2 3
1. Сприяти створенню нових робочих місць шляхом надання компенсацій роботодавцям  у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для працевлаштування безробітних осіб, на яких розповсюджуються додаткові соціальні гарантії відповідно до ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення». Новодністровська міська філія ЧОЦЗ Постійно
2. Залучати безробітних осіб до участі у громадських та тимчасових роботах, що мають соціальну значимість

для громади міста

Новодністровська міська філія ЧОЦЗ, НМР, ПОУ Постійно

Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення:

Найменування

заходу

Виконавці Термін

виконання

1 2 3
1. У разі необхідності здійснювати фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або  підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв’язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва за умови збереження за працівниками місця роботи. Новодністровська міська філія ЧОЦЗ, ПОУ        

Постійно

2.Визначати потребу ринку праці у фахівцях з вищою освітою та кваліфікованих робітниках відповідно до прогнозу та програми розвитку галузей економіки міста. Відділ економіки та управління комунальним майном, Новодністровська міська філія ЧОЦЗ Постійно
3.  Для забезпечення якісного задоволення потреб роботодавців в кваліфікованих працівниках, здійснювати підвищення кваліфікації безробітних на замовлення роботодавців, у тому числі й безпосередньо на виробництві, за індивідуальними навчальними планами і програмами, шляхом стажування на робочому місці. Новодністровська міська філія ЧОЦЗ, навчальні заклади, Новодністровський НКК,  ПОУ Постійно
4. Забезпечити організацію роботи із підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями . Новодністровська міська філія ЧОЦЗ Постійно

Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції:

Найменування

заходу

Виконавці Термін

виконання

1 2 3
1. Проводити роз’яснювальну роботу щодо підвищення рівня усвідомлення безробітними проблеми торгівлі людьми та її зв’язку з нелегальною зайнятістю. УМВС України в Чернівецькій області, відділ ГП, центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді, відділ у справах сім»ї та молоді НМР,  Новодністровська міська філія ЧОЦЗ Постійно

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:

Найменування

заходу

Виконавці Термін

виконання

1 2 3
1. Сприяти працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями шляхом підбору підходящої роботи з урахуванням рекомендацій МСЕК, наявних у інвалідів кваліфікації, знань, професійних інтересів, нахилів, здібностей, з урахуванням побажань осіб та забезпеченням виконання Порядку взаємодії органів праці та соціального захисту осіб з інвалідністю, центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю і навчальних закладів системи Мінпраці щодо працевлаштування інвалідів, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 03.05.2007 № 201. Новодністровська міська філія ЧОЦЗ, управління праці та соціального захисту населення міської ради Постійно
2. З метою працевлаштування осіб що потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, забезпечити бронювання робочих місць на ПОУ міста, враховуючи чисельність працюючих, обсяги працевлаштування згідно з квотою осіб, які потребують соціального захисту. Виконавчий комітет міської ради, ПОУ І кв.

2018-2020

3. Для забезпечення  працевлаштування осіб з обмеженими  можливостями на робочі місця з гідними умовами праці, прискорення їх адаптації до умов ринку праці та  професійної реабілітації, надавати даним особам комплекс профорієнтаційних послуг, послуги з організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями, що користуються попитом на ринку праці та згідно з рекомендаціями медико-соціальної комісії та побажаннями особи. Навчальні заклади, УПСЗН, Новодністровська міська філія ЧОЦЗ Постійно

 

 1. Основні показники програми за 2016-2020 роки

 

Таблиця 1. Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

Найменування

показника

2016 рік

(звітні дані)

2017 рік

(звітні дані)

2018 рік

(прогнозні дані)

2019 рік

(прогнозні дані)

2020 рік

(прогнозні дані)

1. Капітальні інвестиції   на одну особу, грн. 41,7 42 42 42 42
2. Індекси капітальних інвестицій, у % до попереднього періоду

139,5

101

100

100

100

3. Прямі іноземні інвестиції на одну особу,  дол. США
4. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць 66 69 70 70 70
5. Чисельність наявного населення (у середньому за період), тис. осіб 10,9 10,8 10,8 10,8 10,8

 

Таблиця 2. Основні показники ринку праці

Найменування

показника

2016 рік

(звітні дані)

2017 рік

(очікувані дані)

2018 рік

(прогнозні дані)

2019 рік

(прогнозні дані)

2020 рік

(прогнозні дані)

2.  Зайняте населення

у віці 15 – 70 років   тис. осіб

8,9 8,8 8,8 8,8 8,8
3. Безробітне населення

(за методологією МОП)

у віці 15-70 років  тис. осіб

0,405 0,4 0,38 0,38 0,38

 

Таблиця 3. Показники професійної підготовки та використання

робочої сили

Найменування

показника

2016 рік

(звітні дані)

2017 рік

(звітні дані)

2018 рік

(прогнозні дані)

2019 рік

(прогнозні дані)

2020 рік

(прогнозні дані)

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, осіб 69 53 65 65 65

 

Таблиця 4. Працевлаштування на нові робочі місця

Найменування

показника

2016

рік

(звітні дані)

2017

рік

(звітні дані)

2018

рік

(прогнозні дані)

2019

рік

(прогнозні дані)

2020

рік

(прогнозні дані)

1.Працевлаштування на нові робочі місця, осіб 65 98 105 105 105
з них:

1.1 юридичними особами

50 68 60 60 60
1.2 фізичними особами-підприємцями  та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників) 15 30 45 45 45
2.Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб:
сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 4 2
добувна промисловість і розроблення кар’єрів
переробна промисловість
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
водопостачання; каналізація, поводження з відходами  
будівництво 37 63 70 70 70
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів   13 16 25 25 25
тимчасове розміщення  й організація харчування 1 3 5 5 5
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 0 8
інформація та телекомунікації 1 0
фінансова та страхова діяльність 0 1
операції з нерухомим майном 1 5
професійна, наукова та  технічна діяльність
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування  
державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
освіта  
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
надання інших видів послуг 8 0 5 5 5
діяльність домашніх господарств  
діяльність екстериторіальних організацій і органів

 

Таблиця 5. Надання соціальних послуг обласною службою зайнятості

Найменування

показника

2016 рік

(звітні дані)

2017 рік

(звітні дані)

2018 рік

(прогнозні дані )

2019 рік

(прогнозні дані )

2020 рік

(прогнозні дані )

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду 1616 1379 1380 1360 1360
в т.ч. особи, які мають статус безробітного 1164 1036 1030 1010 1010
2. Чисельність осіб, забезпечених роботою(за направленням державної служби, самостійно та шляхом укладання цивільно-правових угод)

601

574

575

575

580

в т.ч.  особи, які мають статус безробітного 370 289 270 265 270
3. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 163 111 160 155 155
4. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру 145 146 140 141 142
в т.ч. особи, які мають статус безробітного 145 146 140 140 140
5. Чисельність безробітних, які отримають одноразово допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності 3 0 10 10 10
6. Чисельність осіб, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 9 1 5 7 7

 

Таблиця 6. Показники сприяння зайнятості осіб з інвалідністю

Найменування

показника

2016 рік

(звітні дані)

2017 рік

(звітні дані)

2018

рік

(прогнозні дані )

2019

рік

(прогнозні дані )

2020

рік

(прогнозні дані )

1. Чисельність осіб з інвалідністю, що перебувають на обліку в службі зайнятості 36 41 42 42 41
з них зареєстровані безробітні 32 37 37 37 36
2. Чисельність осіб з інвалідністю, працевлаштованих за сприяння служби зайнятості 7 13 14 10 10
з них зареєстровані безробітні 6 11 12 8 8
3. Чисельність осіб з інвалідністю, залучених до участі у громадських роботах 15 25 23 23 23
з них зареєстровані безробітні 15 25 23 23 23
4.Чисельність осіб з інвалідністю, які проходили професійне навчання 2 2 2 2 2
зокрема за рахунок:
4.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів
4.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2 2 2 2 2
5. Чисельність осіб з інвалідністю, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням служби зайнятості, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.
8. Чисельність осіб з інвалідністю, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, зареєстрованих у службі зайнятості як безробітні

Секретар міської ради Н.Кримняк