Прес-служба Головного управління ДФС у Чернівецькій області інформує:


СУМИ ВІДШКОДОВАНОГО БУКОВИНСЬКОМУ БІЗНЕСУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ВИПЕРЕДЖУЮТЬ ТОРІШНІ ПОКАЗНИКИ

В.о. начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталій Шпак  акцентує увагу громадськості, що з початком впровадження електронного відшкодування податку на додану вартість у підприємництва більше немає проблем із поверненням цього податку –  у січні – квітні цього року платникам області відшкодовано з бюджету майже 69,2 млн. грн. податку на додану вартість, що на 25,8 млн. грн. більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Всього від початку року бюджетне відшкодування податку на додану вартість задекларували 88 платників на суму 76,8 млн. грн.

Разом з тим – продовжує Віталій Шпак – зросли і суми сплаченого податку на додану вартість. Цього року за чотири місяці сплачено 219,1 млн. грн., ріст до минулого року майже 56,0 млн. грн.

 

ОБҐРУНТОВАНІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ-РІШЕНЬ НА 220,3 МЛН. ГРН. ДОВЕЛИ В СУДАХ ЮРИСТИ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ОБЛАСТІ

У Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області повідомляють, упродовж чотирьох місяців цього року судовими органами прийнято рішень по 81 справі на загальну суму 231,5 млн.грн.  У переважній більшості випадків фахівці фіскальної служби області у судовому порядку доводять обґрунтованість своїх вимог до платників податків. Правомірність дій фахівців ДФС у Чернівецькій області підтверджено по 55 справах на суму 220,3 млн. грн.

Загалом упродовж січня-квітня 2018 року у провадженні юридичних підрозділів фіскального відомства області на розглядах в судах держави знаходилось 277 справ на загальну суму 539,9 млн. грн. в тому числі справи, провадження по яких відкрито в минулих роках.

Щодо категорії справ, то переважна більшість це справи по скасуванню податкових повідомлень-рішень та стягнення податкового боргу. У фіскальній службі Буковини наголошують про те, що суб’єктам господарювання варто утримуватись від сумнівних операцій  у фінансово-господарській діяльності.

 

ПІДПРИЄМЦІ – ПЛАТНИКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ЗОБОВ’ЯЗАНІ ВЕСТИ КНИГУ ОБЛІКУ ДОХОДІВ

Наголошують у Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області. Слід пам’ятати, платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які не є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Записи у Книзі доходів виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Підприємці – платники єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів та витрат.

Записи у Книзі доходів та витрат виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, окремо про кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги) та понесено витрати, зокрема оплачені придбані товари (роботи, послуги), виплачена заробітна плата, сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо.

Для реєстрації Книг такі платники єдиного податку подають до фіскального органу за місцем обліку примірник книги, у разі обрання способу ведення книги у паперовому вигляді.

Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

Форми та порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку 1-ї і 2-ї груп та платників єдиного податку 3-ї групи, які не є платниками ПДВ та книги обліку доходів і витрат для платників єдиного податку 3-ї групи, які є платниками ПДВ, затверджені наказом МФУ від 19.06.2015 № 579.

Зазначена норма визначена п.п. 296.1.1 ст. 296 Податкового кодексу України.

 

ДОКУМЕНТАЛЬНА ПОЗАПЛАНОВА ПЕРЕВІРКА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА НАЯВНОСТІ ПІДСТАВ ВИЗНАЧЕНИХ ПКУ

Наголошують у Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області. Та роз’яснюють, документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності таких підстав: розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків (пп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Кодексу).

Про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом(п. 78.4 ст. 78 Кодексу).

Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено у порядку, визначеному ст. 42 Кодексу, копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Допуск посадових осіб контролюючих органів до проведення документальної позапланової виїзної перевірки здійснюється згідно із ст. 81 Кодексу. Документальна позапланова невиїзна перевірка здійснюється у порядку, передбаченому ст. 79 Кодексу (п. 78.5 ст. 78 Кодексу).

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу виключно на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом, та за умови вручення платнику податків (його представнику) у порядку, визначеному ст. 42 Кодексу, копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки (абзац перший пп. 79.2 ст. 79 Кодексу).

Тривалість перевірок, визначених у ст. 78 Кодексу, не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – п’яти робочих днів, для фізичних осіб – підприємців, які не мають найманих працівників, за наявності умов, визначених в абзацах третьому – восьмому п. 82.2 ст. 82 Кодексу – три робочі дні, інших платників податків – 10 робочих днів (абзац перший п. 82.2 ст. 82 Кодексу). Продовження строків проведення перевірок, визначених у ст. 78 Кодексу, можливе за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – не більш як на два робочих дні, інших платників податків — не більш як на п’ять робочих днів (абзац другий п. 82.2 ст. 82 Кодексу).

Згідно з абзацом першим п. 85.2 ст. 85 Кодексу платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки. За наявності письмового звернення платника податків замість документальної невиїзної перевірки може проводитися документальна виїзна перевірка (п. 79.5 ст. 79 Кодексу). Абзацами першим, третім – четвертим п. 86.1 ст. 86 Кодексу визначено, що результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (за наявності).

У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка. Строк складення акта (довідки) про результати перевірки не зараховується до строку проведення перевірки, встановленого Кодексу (з урахуванням його продовження).

У разі незгоди платника податків з висновками акта (довідки) такий платник зобов’язаний підписати такий акт (довідку) перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акта (довідки) або окремо у строки, передбачені Кодексом.

Таким чином, якщо розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи, припинення (закриття) постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків, контролюючим органом обласного рівня приймається рішення про проведення документальної позапланової перевірки платника податків. При цьому термін прийняття керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу обласного рівня рішення про призначення документальної позапланової перевірки в таких випадках Кодексом не визначено.