Про внесення змін в додаток до Програми охорони навколишнього природного середовища м.Новодністровськ на 2018-2020 роки


Копія

Новодністровська міська рада

П’ятдесят перша сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

26 квітня 2018 р. №114 м. Новодністровськ

 

Про внесення змін в додаток до Програми охорони навколишнього природного середовища м.Новодністровськ на 2018-2020 роки

 

З метою забезпечення реалізації комплексу природоохоронних заходів у м.Новодністровськ, відповідно до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Викласти додаток «Заходи Програми охорони навколишнього природного середовища м. Новодністровськ на 2018 – 2020 роки» до Програми охорони навколишнього природного середовища м. Новодністровськ на 2018-2020 роки в новій редакції (Додаток додається).
  1. . Призначити відповідальним за виконання даного рішення начальника відділу земельних ресурсів та екології.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову та постійну комісію з питань будівництва та врегулювання земельних відносин.
Секретар міської ради Н.Кримняк


Заходи Програми охорони навколишнього природного середовища

м. Новодністровськ на 2018-2020 роки

з/п

Заходи Програми Відповідальні виконавці Джерела фінансування Обсяги фінансування,

тис. гривень

Очікуваний результат
2018 2019 2020
1. Охорона атмосферного повітря
1.1 Будівництво котелень з використанням альтернативних видів палива Відділ інвестицій та енегроефективності Міський бюджет; державний бюджет; власні кошти підприємств, установ; інші джерела фінансування. 3800,00 7000,00 10000,00 Зменшення надходження забруднюючих речовин у атмосферне повітря
1.2 Впровадження заходів з охорони атмосферного повітря на підприємствах міста всіх форм власності Відділ земельних ресурсів та екології Власні кошти підприємств; вклади вітчизняних та іноземних інвесторів; інші джерела фінансування.
2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів
2.1 Поетапна реконструкція причалу маломірних суден та рятувальної станції і стихійного місця відпочинку (Новодністровський пляж) Відділ інвестицій та енегроефективності; КП «Новодністровський житловик» Міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; інші джерела фінансування. 200,00 2000,00 2000,00 Розвиток рекреаційної зони
2.2 Проведення очищення дна стихійного місця відпочинку в районі причала маломірних суден, рятувальної станції та стихійного місця відпочинку(Новодністровський пляж) Управління з питань НС, БЖ, ЦЗ та МР; КП «Новодністровський житловик» Міський бюджет; державний бюджет; обласний фонд охорони навколишнього природного середовища; інші джерела фінансування. 50,00 50,00 50,00 Недопущення забруднення поверхневих вод та грунту
2.3 Продовження робіт по винесенню прибережних захисних смуг Дністровського водосховища у межах міста Відділ земельних ресурсів та екології Міський бюджет; державний бюджет; обласний фонд охорони навколишнього природного середовища; інші джерела фінансування. 50,00 50,00 50,00 Зменшення забруднення і покращення гідрологічного режиму р.Дністер в межах міста, попередження підтоплення територій паводковими водами
2.4 Продовження робіт по благоустрою та поліпшенню санітарного стану прибережної смуги р. Дністер у межах міста КП «Новодністровський житловик» Міський бюджет; державний бюджет; обласний фонд охорони навколишнього природного середовища; інші джерела фінансування. 50,000 50,000 50,000
2.5 Проведення рейдових перевірок території прибережної захисної смуги Дністровського водосховища та вжиття заходів щодо недопущення порушень режиму прибережних захисних смуг, скидів господарських стоків у водойм Відділ земельних ресурсів та екології; КП «Новодністровський житловик» Не потребує фінансування.
2.6 Будівництво та реконструкція мереж водопровідно-каналізаційної системи Відділ інвестицій та енегроефективності; ДКП «Управління «Тепловодоканал»» Міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; обласний фонд охорони навколишнього природного середовища; інші джерела фінансування. 2000,00 8000,00 12000,00

Покращення стану забезпечення населення міста питною водою з якістю в межах науково-обґрунтованих нормативів. Реформування та розвиток водопровідно-каналізаційних мереж, підвищення ефективності та надійності їх функціонування. Покращення стану здоров’я населення міста. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання

2.7 Будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти, технічне обслуговування мережі зливової каналізації Відділ інвестицій та енегроефективності; КП «Новодністровський житловик» Міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; інші джерела фінансування. 500,00 2000,00 5000,00
2.8 Продовження робіт по ремонту та очистці криниць загального користування КП «Новодністровський житловик» Міський бюджет; інші джерела фінансування. 20,000 20,000 20,000
2.9 Опрацювання питання щодо впорядкування вивозу та знешкодження господарсько-побутових стоків від абонентів, які не приєднанні до мереж водовідведення м. Новодністровськ ДКП «Управління «Тепловодоканал»» Не потребує фінансування.
2.10 Впровадження заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів на підприємствах міста всіх форм власності Відділ земельних ресурсів та екології Власні кошти підприємств; вклади вітчизняних та іноземних інвесторів; інші джерела фінансування.
3. Зелені насадження
3.1 Розробка локальної схеми екомережі міста Новодністровськ Відділ земельних ресурсів та екології; Міський бюджет; фонди охорони навколишнього природного середовища різних рівнів;інші джерела фінансування. 5,000 5,000 5,000 Планування заходів по відновленню, посадці і догляду за зеленими насадженнями
4. Поводження з відходами
4.1 Проведення контролю за станом ґрунту, повітря та води на території полігону ТПВ КП «Новодністровський житловик» Міський бюджет; фонди охорони навколишнього природного середовища різних рівнів; КП «Новодністровський житловик»; інші джерела фінансування. 5,000 5,000 15,000 Покращення екологічного стану міста, часткова утилізація відходів
4.2 Проведення рекламно-інформаційної роботи з використанням засобів масової інформації КП «Новодністровський житловик» Кошти інвесторів; 3,000 3,000 9,000
4.3 Організаційні засоби (100-відсоткове охоплення житлових будинків приватного сектору централізованим вивезенням сміття, проведення підготовчої роботи для роздільного збирання сміття) КП «Новодністровський житловик» Mіський бюджет; інші джерела фінансування. 5,000 5,000 15,000
4.4 Створення реєстру появи несанкціонованих звалищ і їх ліквідація КП «Новодністровський житловик» Mіський бюджет; інші джерела фінансування. 100,00 200,00 300,00.

Реалізація  державної політики поводження з твердими побутовими відходами, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей

4.5 Будівництво ліній по сортуванню ТПВ Відділ інвестицій та енегроефективності; КП «Новодністровський житловик» Міський бюджет; обласний бюджет; державний бюджет; обласний фонд охорони навколишнього природного середовища; вклади вітчизняних та іноземних інвесторів; інші джерела фінансування. 1000,00 15000,00
4.7 Посадка живої огорожі навколо полігону ТПВ КП «Новодністровський житловик» Обласний та державний фонд охорони навколишнього природного середовища; інші джерела фінансування. 100,00 100,00
4.8 Влаштування свердловин для контролю забруднення підземних вод та для технологічних потреб. КП «Новодністровський житловик» Міський бюджет; обласний та державний фонд охорони навколишнього природного середовища; інші джерела фінансування. 200,00 200,00 100,00
4.9 Придбання контейнерів в т.ч. для роздільного збирання ТПВ, спорудження майданчиків для їх розміщення. КП «Новодністровський житловик» Міський бюджет; кошти

обласний та державний фонд охорони навколишнього природного середовища інвесторів; інші джерела фінансування.

300,00 350,00 400,00 Поліпшення санітарного стану міста
4.10 Землювання існуючого сміттєзвалища КП «Новодністровський житловик» Міський бюджет; інші джерела фінансування. 300,00 Збереження навколишнього середовища.

Покращення екологічної ситуації

 

Начальник відділу земельних ресурсів та екології (підпис є) О. Скрипник

 

Згідно

 

Секретар міської ради Н.Кримняк