Звіт про виконання у 2017 році «Міської цільової програми підтримки комунальних засобів масової інформації Новодністровська на 2017 рік»


Копія

Новодністровська міська рада

П’ятдесят перша сесія VIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

26 квітня 2018 р. №100 м. Новодністровськ

 

Звіт про виконання у 2017 році «Міської цільової програми підтримки комунальних засобів масової інформації Новодністровська на 2017 рік»

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 12.12.2016р. №386 «Про затвердження «Міської цільової програми підтримки комунальних засобів масової інформації Новодністровська на 2017 рік», заслухавши звіт директора КП «ТРК “На своїй хвилі» про виконання Програми, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити звіт про виконання у 2017 році «Міської цільової програми підтримки комунальних засобів масової інформації Новодністровська на 2017 рік» (додається).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови та комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку.

Секретар міської ради Н.Кримняк


Звіт про хід виконання «Міської цільової Програми

підтримки комунальних засобів масової інформації

Новодністровська на 2017 рік»

за 2017 рік

Міська цільова програма підтримки комунальних засобів масової інформації Новодністровська на 2017 рік (далі – Програма) затверджена відповідно до рішення тридцять третьої сесії Новодністровської міської ради VІІ скликання від 12.12.2016 року №386. Відповідальним учасником Програми є комунальне підприємство «ТРК “На своїй хвилі”», створене рішенням 24 сесії Новодністровської міської ради V скликання від 01.11.2002 року №57.

Робота телерадіокомпанії спрямована на розв’язання проблем визначених Програмою, а саме на підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування, отримання населенням об’єктивної інформації, поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів міської ради, зростання довіри суспільства до діяльності міської влади та забезпечення взаємодії громадян і міської влади в реалізації зворотного зв’язку, задоволенню інформаційних потреб населення міста.

У 2017 році ТРК здійснювало інформаційний супровід діяльності органів місцевого самоврядування шляхом розміщення публікацій (про засідання сесій, виконкомів, роботу підпорядкованих підприємств і структурних підрозділів тощо) та інформації у радіоефірах проводового і FM-радіо «На своїй хвилі».

 

Показники продукту Міської цільової програми підтримки комунальних засобів масової інформації Новодністровська за 2017 рік

№ з/п Назва показника Одиниця виміру Плановий показник 2017р. Фактичний показник

2017 р.

1 2 3 4 5
1. Трансляція радіопрограм проводового радіо ТРК «На свої хвилі» передачі/год. 100/ 98 143/140
2. Трансляція радіопрограм ФМ- радіо ТРК «На свої хвилі» передачі/год. 250/62 260/65

 

У рамках Програми комунальне підприємство «ТРК “На своїй хвилі» в звітному періоді 2017 року випустило 260 передачі FM-радіо кількістю 65 год., було проведено 143 передачі проводового мовлення кількістю 140 година 37  хвилин.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та за рахунок доходів від статутної діяльності КП «ТРК “На своїй хвилі”».

Дотація із міського бюджету у сумі 175 тис. грн., (на 71,0 тис. грн. менше, ніж у 2016 р.) на виконання Програми, отримана у 2017 році КП «ТРК “На своїй хвилі”», була направлена на виплату заробітної плати працівників ТРК (127 тис.  грн..) та нарахування на заробітну плату (27,9 тис. грн.), нарахування на виплату

відпускних у зв’язку з вагітністю та пологами – 2,3 тис. грн., а 17,8 тис. грн. – на оплату за енергоносіїв та обов’язкові платежі для оплати за послуги, необхідні для здійснення трансляції радіопрограм (РРТ «Концерн», ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Лангейт»).

Протягом 2017 року для виконання Програми на підприємстві було заповнено 2,5 штатних одиниць.

 

Ресурсне забезпечення у 2017 році програми Міської цільової програми підтримки комунальних засобів масової інформації Новодністровська на 2017 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми Планове забезпечення

за 2017 рік

тис. грн

Фактичне забезпечення

за 2016 рік

тис. грн

Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 195 197
державний бюджет
кошти не бюджетних джерел (доходи від статутної діяльності КП «ТРК “На своїй хвилі”») 20 22
місцевий бюджет 175 175

Директор КП «ТРК «На своїй хвилі» (підпис є) І. Лалак

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк