Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА
від 23 серпня 2016 р. № 534 
Київ

Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 300 від 26.04.2017№ 329 від 27.04.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  
№ 329 від 27.04.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядокрозрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, що додається.

 

 1. Внести до пункту 15Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 1999 р., № 20, ст. 886; 2001 р., № 52, ст. 2373; 2014 р., № 73, ст. 2064; 2015 р., № 22, ст. 607, № 59, ст. 1934; 2016 р., № 35, ст. 1368), зміни, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України В.ГРОЙСМАН
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 серпня 2016 р. № 534

ПОРЯДОК 
розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 300 від 26.04.2017№ 329 від 27.04.2018}

 1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання (далі – субсидія).

 

 1. Розрахунок невикористаних сум субсидії проводиться виробниками/виконавцями послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, газо- та електропостачання (далі – надавачі послуг), об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельними кооперативами, які є колективним споживачем (замовником) житлово-комунальних послуг станом на 1 травня та 1 жовтня за особовим рахунком споживача – громадянина, якому призначено субсидію на опалювальний (неопалювальний) сезон, що закінчився (далі – одержувач субсидії).

 

 1. Розрахунок невикористаної суми субсидії проводиться надавачем послуг, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом у разі, коли на особовому рахунку одержувача субсидії станом на 1 травня та 1 жовтня обліковується переплата за послугу.

 

 1. Розрахунок невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання) за опалювальний сезон за особовим рахунком кожного одержувача субсидії визначається за такою формулою:

Nт = Cт – Hт,

де Nт – невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання) за опалювальний сезон, гривень;

Cт – загальна сума нарахованої субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання) за опалювальний сезон, гривень;

Hт – загальна фактична вартість послуги з централізованого опалення (теплопостачання) за період отримання субсидії в опалювальний сезон, гривень.

 

41. Розрахунок невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води і водовідведення за особовим рахунком кожного одержувача субсидії визначається за опалювальний (неопалювальний) сезон за такою формулою:

Nв = Cв – Hв,

де Nв – невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого постачання холодної води (гарячої води, водовідведення) за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;

Cв – загальна сума нарахованої субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого постачання холодної води (гарячої води, водовідведення) за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;

Hв – загальна вартість спожитих послуг з централізованого постачання холодної води (гарячої води, водовідведення) за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень.

 

 1. Розрахунок невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з газопостачання за особовим рахунком кожного одержувача субсидії визначається за опалювальний (неопалювальний) сезон за такою формулою:

Nг = Cг – Hг,

де Nг – невикористана сума субсидії на оплату послуги з газопостачання за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;

Cг – загальна сума нарахованої субсидії на оплату послуги з газопостачання за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;

Hг – загальна вартість фактично використаного природного газу за період отримання субсидії за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень.

 

 1. Розрахунок невикористаної суми субсидії на оплату послуги з електропостачання за особовим рахунком кожного одержувача субсидії визначається за опалювальний (неопалювальний) сезон за такою формулою:

Nе = Cе – Hе,

де Nе – невикористана сума субсидії на оплату послуги з електропостачання за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;

Cе – загальна сума нарахованої субсидії на оплату послуги з електропостачання за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;

Hе – загальна вартість фактично використаної електроенергії за період отримання субсидії за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень.

 

 1. Якщо після проведення розрахунку за формулами, зазначеними у пунктах 4 – 6цього Порядку, невикористана сума субсидії має від’ємне значення, розрахунок за таким особовим рахунком невикористаної суми субсидії не проводиться.

 

Переплата за особовим рахунком одержувача субсидії (станом на 1 травня та 1 жовтня) зменшується на розраховану відповідно до пунктів 4 – 6 цього Порядку невикористану суму субсидії. При цьому не допускається нарахування та облік будь-якої заборгованості на особовому рахунку одержувача субсидії.

Загальний обсяг невикористаних сум субсидій, що підлягає поверненню до бюджету, визначається кожним надавачем послуг, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом шляхом додавання невикористаних сум субсидії за особовими рахунками всіх одержувачів субсидії.

 

 1. За результатами розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій, що підлягає поверненню до бюджету, надавач послуги, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний кооператив складає акт розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій у трьох примірниках, один з яких залишає у себе, а два інших подає до 1 червня та до 1 листопада до структурного підрозділу з питань фінансів та до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення) ради (далі – структурний підрозділ з питань соціального захисту населення).

Коригування сум, зазначених в актах розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій, допускається до початку опалювального (неопалювального) сезону.

 

 1. Якщо громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидії та на підставі рішень районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій та виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад або утворених ними комісій і актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства набули право на субсидію після 1 травня та 1 жовтня, акт розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій за опалювальний сезон таких одержувачів субсидії подається окремо до першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому виконано такий розрахунок.

 

 1. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення щомісяця, починаючи з червня враховує загальний обсяг невикористаних сум субсидій, визначений у поданому надавачем послуги, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом акті відповідно до цього Порядку, під час здійснення розрахунків з таким надавачем, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309), та відображає разом з нарахуваннями поточного місяця у щомісячному акті звіряння розрахунків за надані послуги, що складається відповідно до пункту 5зазначеного Порядку.

 

 1. У разі відсутності кредиторської заборгованості перед надавачем послуги, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом та відсутності поточних нарахувань субсидій станом на перше число місяця, в якому подано акт розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій (у разі реорганізації, ліквідації підприємства тощо), надавач послуги, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний кооператив протягом зазначеного місяця перераховує невикористану суму субсидії на рахунок структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повертає до державного бюджету зазначені кошти в п’ятиденний строк з моменту їх надходження.

 

 1. Відповідальність за правильність розрахунку невикористаних сум субсидії за опалювальний сезон за кожним особовим рахунком одержувача субсидії та повноту відображення їх в актах розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій покладається на надавачів послуг, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні кооперативи в особі їх керівників та посадових осіб, що проводили такий розрахунок.