ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ


ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 1. Інвестор (замовник) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Молодіжна аграрна спілка»
 2. Юридична, поштова і електронна адреса: мікрорайон «Сонячний», буд. 12 кв. 40,
  м. Новодністровськ, Чернівецька область; а/с № 127, м. Новодністровськ, Чернівецька область, 60236; v.nigalatiy@mas.net.ua
 3. 3. Місце розташування майданчика будівництва: територія, на якій проводиться будівництво, знаходиться у промисловій зоні за адресою: вул. Богдана Хмельницького, с. Новоолексіївка, Сокирянський район, Чернівецька область.
 4. 4. Характеристика діяльності (об’єкта) – Будівництво фруктосховища з регульованим газовим середовищем місткістю 5000 тонн

Технічні і технологічні дані – Фруктосховище призначене для тривалого зберігання яблук та відпустку готової продукції споживачам.

 1. Соціально-економічна необхідність планової діяльності – розвиток сільськогосподарського виробництва, створення робочих місць.
 2. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – майданчик будівництва (2,1073 кв. м.)

сировинних – паливо деревинного походження для опалення АПК

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) – електрозабезпечення від трансформаторної підстанції

водних – водо забезпечення від артсвердловини, що проектується

трудових – 47 працівників.

 1. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) – існуюча під’їзна дорога у відповідності до договорів з транспортними підприємствами села.
 2. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами – у проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно діючих нормативних документів, а саме у відповідності до:

ДСП 173-96 – СЗЗ об’єкту V класу – 100 м, можливість організації СЗЗ – є:

ДСП-201-97 – ГДК і ОБРДі рівні діяння ЗР в атмосферному повітрі населених місць, Донецьк, 2005 – забруднюючі речовини, які будуть викидатися в атмосферне повітря при роботі топкової АПК не повинні перевищувати нормативні показники – ГДК ЗР в атмосферному повітрі населених місць (тверді суспендовані частинки недиференційовані за складом – 0,5 мг/м.куб. азоту діоксин 0,2 мг/м.куб., вуглеводні граничні 1,0 мг/м.куб.).

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – захист земельної ділянки будівництва та прилеглої території забезпечується раціональним рішенням схеми генплану, організацією рельєфу.
 2. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – не впливає;

повітряне – вплив при експлуатації технологічного обладнання підприємства – в межах нормативного;

водне – влив відсутній;

грунт – будівництво буде вестися на території, де вміст гумусу становить менше 1 %, знаття грунтового покриву не потребує;

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – не впливає;

навколишнє соціальне середовище (населення) – не впливає, СЗЗ витримується;

навколишнє техногенне середовище – не впливає.

 1. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження чи безпечного захоронення – тверді побутові, промислові та будівельні відходи – вивезення та утилізація, згідно з договором.
 2. Обсяг виконання ОВНС – у відповідності до вимог ДБНА.2.2-1-2003.
 3. Участь громадськості – публікація в засобах масової інформації Заяви про екологічні наслідки діяльності. Із зауваженнями або запереченнями звертатись до місцевих органів влади, за адресою: 60200, м. Сокиряни, вул. Шевченка, 3, тел. (03739) 2-15-75,
  тел./факс: (03739) 2-12-57.

 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Дані про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення.

Робочий проект: «Будівництво фруктосховища з регульованим газовим середовищем місткістю 5000 тонн».

Місце розташування: вул. Богдана Хмельницького, с. Новоолексіївка, Сокирянський район, Чернівецька область.

Цільове призначення земельної ділянки – для іншого сільськогосподарського призначення

Форма власності – приватна власність інвестора

Площа земельної ділянки – 2,1073 га

Фруктосховище, що проектується, призначене для зберігання яблук та відпустку готової продукції споживачам.

Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього середовища.

Влив здійснюється в період роботи топкової АПК та руху автотранспорту.

– На атмосферне повітря буде здійснюватися вплив при експлуатації технологічного обладнання, максимально очікувані рівні забруднення атмосфери на межі СЗЗ та на межі прилеглої житлової забудови  – в межах встановлених ГДК населених місць;

– водне середовище – відсутній сплив;

– грунти – вплив відсутній;

– відходи та поводження з ними вивіз на полігон ТПВ.

Кількісні і якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику, а також заходи, що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища, включаючи систему спостереження і контролю.

Перелік залишкових впливів.

Загальна таблиця по викидах

Код речовини Найменування речовини ГДК Клас небезпеки Коеф. упоряд. осідання Потужність викиду забр. речовини. т/рік
г/с т/рік
301 Азоту діоксин 0,2 3 1 0,11000000 0,17120000
304 Азоту оксид 0,4 3 1 0,00400000 0,00006000
328 Сажа 0,15 3 1 0,01000000 0,02000000
330 Ангідрид сірчистий 0,5 3 1 0,01400000 0,00230000
337 Вуглецю оксид 5 4 1 0,32600000 3,13472000
410 Метан 50 ОБРВ 1 0,00080000 0,00013000
2754 Вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-265 П та інш.) 1 4 1 0,13000000 0,02400000
2902 Суспендовані частинки, недиференційовані за складом 0,5 3 1 0,051920000 0,78503040
Разом         0,64672 3,35241

            Вжиті заходи щодо інформування громадськості про планову діяльність.

Публікація Заяви про екологічні наслідки діяльності в засобах масової інформації.

            Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта проектованої діяльності.

ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» гарантує виконання заходів по охороні навколишнього природного середовища, передбачених робочим проектом на всіх стадіях будівництва та експлуатації.

Із зауваженнями або запереченнями звертатись до місцевих органів влади, за адресою: 60200, м. Сокиряни, вул. Шевченка, 3, тел. (03739) 2-15-75, тел./факс: (03739) 2-12-57.