Z wizytą u partnerów na Ukrainie


За посиланням: http://www.biecz.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=7&artykul=7247&akcja=artykul

Jesteśmy już po drugiej wizycie delegacji z Gminy Biecz na Ukrainie, złożonej z 2 przedstawicieli urzędu miejskiego tj. P. Grzegorza Korzeńca,  reprezentującego Burmistrza Biecza, P. Joanny Faryj, P. Renaty Gołębiowskiej dyrektora ZOJ w Bieczu i pracownika P. Anny Liany. Po raz pierwszy w wizycie wzięli udział:  P. Wiesław Fudała, Prezes Firmy Wiertmet z Libuszy oraz grupa młodzieży z chóru Regnum Sonoris z ZSP w Libuszy wraz z opiekunem Panią Katarzyną Moździerz oraz pedagogiem szkolnym Panią Jadwigą Przepiórą.

Pan Mirosław Wędrychowicz Burmistrz Biecza otrzymał zaproszenie od Burmistrza Novodnistrovska P. Anatolija Boldaszewa oraz p. Eduarda Burasza Dyrektora Stowarzyszenia FEMAN  w Koszycach do udziału w II Dniach Słowacji na Ukrainie, które odbyły się w Novodnistrovsku w dniach 12-14 października 2018 roku.

To cykliczne wydarzenie organizowane w tym mieście, w którym mogą uczestniczyć partnerskie miasta, gdzie mają szansę zaprezentowania swoich miast i gmin, wymiany poglądów i omówienia zasad przyszłej transgranicznej współpracy. Pobyt na Ukrainie rozpoczął się od wizyty w Rohatyniu, partnerskim mieście w obwodzie iwanofrankowskim. Uczestników wycieczki powitał osobiście Burmistrza Rohatynia P. Siergiej Nasaluk wraz  Sekretarzem miasta P. Halina Bohun oraz Tetianą Kyshnir Radną Rady Miejskiej. Delegacja z Biecza miała możliwość zwiedzania miasta i poznania jego historii pod opieka przewodnika z miejscowego muzeum. Warto podkreślić, że postać Marcina Kromera również wiąże się z historią tego miasta. W latach 1558-1562 pełnił funkcję proboszcza w kościele św. Mikołaja, dokumentując dzieje miasta. Szczególne wrażenie na nas wywarł zabytek UNESCO tj. drewniana cerkiew pw. Św. Ducha. W siedzibie urzędu miejskiego odbyła się krótka rozmowa na temat możliwości współpracy pomiędzy miastami w zakresie wymiany młodzieży szkolnej. Po uroczystym obiedzie i odebraniu przez każdego uczestnika pamiątek, wykonanych przez młodzież w postaci rohatyńskich pierników udaliśmy się w dalszą podróż.

Uroczyste obchody Dni  Słowacji na Ukrainie rozpoczęła międzynarodowa konferencja nt. „Perspektywy partnerstwa i możliwości rozwoju współpracy transgranicznej na poziomie międzygminnym pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy”. Podejmowano tematykę wokół następujących obszarów: kultura, sport, turystyka, ekologia, biznes, edukacja, współpraca transgraniczna, programy grantów UE na lata 2014-2020, 2021-2027. P. Renata Gołębiowska przedstawiła prezentację nt. dokonań Biecza w powyższych dziedzinach na przestrzeni  4 ostatnich lat. Szczególne wrażenie wywarła skala działań Burmistrza Biecza i imponująca wartość pozyskanych środków pozabudżetowych. Druga prezentacja pokazała partnerom efekty dotychczasowej współpracy transgranicznej oraz plany na niedaleką przyszłość związane z nowymi projektami. W panelu dyskusyjnym dotyczącym biznesu wziął udział Prezes WIERTMETU, który przedstawił zakres prowadzonej działalności i możliwości współpracy. Rozprowadził swoje foldery oraz materiały promocyjne.

Wizyta zakładała także promocję Gminy BIECZ, Miasta oraz naszych firm. Służyły temu prezentacje, film    promujący Biecz i nasze zabytki. W holu urzędu miasta Novodnistrovsk przygotowano stoisko, na którym promowane były lokalne atrakcje oraz regionalny przysmak jakim jest Piernik Kasztelan Biecki. Stoisko przyciągało grono osób, które zabierały materiały promocyjne i kosztowały piernik. Wieczorem w miejscowym domu kultury odbyły się występy zespołów miast partnerskich, w tym także gościnnie wystąpił chóru Regnum Sonoris, którego występ nagrodzony został owacją na stojąco.

W trzecim dniu wizyty gospodarze zorganizowali wycieczkę do klasztoru pw.św. Mikołaja, zlokalizowanego na skalnych zboczach nad rzeka Dniestr, skąd rozpościerał się niezwykły widok na  rzekę. Chór Regnum Sonoris przy grocie na terenie klasztoru zaśpiewał pieśń Maryjną, która podkreśliła religijny charakter tego miejsca.

Następnie nasza delegacja udała się na miejscowy deptak w Novodnistrovsku, zlokalizowany pośrodku miasta, zwany  Broadwayem, gdzie odbywał się jarmark połączony z występami artystycznymi zespołów z miast partnerskich. Chór Regnum Sonoris występował w dwóch blokach: patriotycznym i rozrywkowym. Opiekunka chóru Pani Katarzyna Moździerz otrzymała od organizatorów podziękowanie za udział  i występy. Dokonania chóru i P. Moździerz są imponujące. Chór od wielu lat bierze udział w wielu śpiewaczych przeglądach i konkursach ogólnopolskich zajmując wysokie lokaty,  w tym tytuły laureata. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Pani Katarzyna Moździerz w ubiegłym roku otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP. To  nagroda przyznawana osobom, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Chór dał popis wspaniałych możliwości wokalnych i niezwykłej wrażliwości muzycznej.

Wydarzeniu Dni Słowacji na Ukrainie towarzyszyły stoiska produktów regionalnych oraz atrakcje dla dzieci. Biecz po raz kolejny zaistniał na jarmarku za sprawą piernika Kasztelana Bieckiego, który znikał ze stoiska.

Wyjazd był bardzo udany. Poza promocją Biecza, odbyła się wymiana poglądów, dobrych praktyk w różnych dziedzinach. Nakreślone zostały wstępne ramy współpracy w ramach wymiany młodzieży między miastami partnerskimi oraz pomysły dotyczące przyszłych wspólnych projektów transgranicznych.

Dni Słowacji na Ukrainie to projekt realizowany w ramach środków pozyskanych przez partnera słowackiego. Stąd pobyt w miastach partnerskich był bezkosztowy. Młodzież miała możliwość poznania warunków jakie panują w państwie sąsiadującym z Polską, a także zobaczyć miejscowe szkoły i ich zaplecze dydaktyczno-sportowe oraz nawiązać nowe przyjaźnie.

 

Relacja pobytu delegacji na stronie miasta Rohatyń: http://rohatyncity.if.ua/?news=1733

Relacja pobytu delegacji na stronie miasta Novodnistrovsk:

https://miska-rada.com.ua/index.php/2018/10/18/video-dni-slovachchyny-v-m-novodnistrovsk-ofitsijna-stsena/