ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ! Повідомлення про намір КП «Новодністровський житловик» здійснити зміну діючого тарифу на вивезення ТПВ


Керуючись п.2.5. «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну тарифів з обгрунтуванням її необхідності та про  врахуванням відповідної позиції територіальних громад» від 16.08.2012 року № 1380/21692 КП «Новодністровський житловик» інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифу на вивезення ТПВ

Інформація щодо планового тарифу на вивезення ТПВ та його структура

Статті витрат Затверджений рішенням ВК від 05.11.2014 р Планові витрати на 2018 рік
обєм ТПВ , куб.м. 16080 16698
1. Прямі матеріальні витрати, всього, 426419 465241
витрати на паливно-енергетичні ресурси 375757 400516
витрати на матеріали   9949
витрати на запасні частини 38055 33280
витрати на куповані комплектуючи вироби 10856 17987
витрати на акумуляторні батареї 1751 3509
Інше      
2.Прямі витрати з оплати праці, всього, у   100%
тому числі 262358 447640
основна заробітна плата виробничого персоналу 191028 411840
додаткова заробітна плата виробничого персон. 68880 35800
інші гарантійні , заохочувальні та компенсаційні 2450  
виплати виробничому персоналу    
3. Інші прямі витрати , всього, у тому числі: 133551 158225
внески на загальнообовязкове державне соц.страх.вир.перс. 96469 98481
амортизація основних виробничих засобів    
амортизація інших необоротних матеріальних і немат.активів 30366 59028
інші виробничі витрати 6716  
витрати на профдезинфекцію   716
послуги сторонніх організацій (з надання транспортих засобів)    
Всього прямих витрат: 822328 1071106
4. Загальновиробничі витрати    
основна, додаткова заробітна плата 11837 26902
внески на загальнообовязкове державне соц.страх. 4352 5918
витрати, повязані з страхування основних засобів    
та інших необоротних активів 1342 1413
оплата послуг іншіх спец. підприємств    
витрати комунальні послуги 4049 10367
витрати на охорону навколишнього середовища    
амортизація основних засобів, інших необорот. активів    
сплата податків та зборів (обовязкові платежі) 98619 194626
        Інші загальновиробничі витрати витрати:    
оплата службових відряджень 399 727
витрати з підготовки та перепідготовки кадрів    
паливно-мастильни матеріали 1124  
матеріальні витрати 204 438
послуги звязку 72 88
канцелярськи витрати 267 380
витрати,згідно охорони праці:    
спец.одяг для працівників 3098 9301
послуги з проведенням медогляд 475 5490
Вього загальновиробничих витрат: 125838 255650
5. Адміністративні витрати    
основна, додаткова заробітна плата, гарант. 35851 147962
внески на загальнообовязкове держ.страх. 13183 32552
оплата службових відряджень 354 738
витрати з підготовки та перепідготовки кадрів    
амортизація основних засобів, інших необорот.актив. 278 1663
утримання основних засобів, інших активів 1226 4181
оплата послуг банку 2365 4477
оплата профессійних послуг (юридичних, аудит) 352  
оплата послуг звязку 306 544
оплата РРО 2621 329
канцелярськи витрати 1433 2822
передплата періодичних видань 146 741
комунальні послуги 3188 10621
паливно-мастильни матеріали 801 2687
матеріальні витрати 536 392
Вього адміністративних витрат: 62640 209709
Всього повна собівартість (р.1+ р. 2 + р.3 + р.4 + р.5 ) 1010806 1536465
собівартість для будинків (р.9/площу/12міс.) площа будинків  – 215247,7 м.кв. 0,39 0,59
(з  рентаб.-5%,ПДВ-20%) 0,49 0,74


Обгрунтування причин формування тарифу на вивезення ТПВ.

Відповідно статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року №1010 (зі змінами) «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів” підвищення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів зумовлено рядом факторів.

Підставою для формування тарифу на послугу з вивезення твердих побутових відходів, які були введені в дію з 01.12.2014 року стало підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини, зростання заробітної плати, податків та зборів, а також зміною інших складових, які входять в розрахунок собівартості даних послуг, а саме: ріст фонду оплати праці -18%;  – ріст вартості паливно-мастильних матеріалів: дизельне паливо та бензин – 60,6%; ріст загальновиробничих та адміністративних витрат з вивезення ТПВ – 88% (за рахунок збільшення вартості земельного та екологічного податку, ріст цін на матеріали, послуги, ПММ, підвищення мінімальної заробітної плати).

На підставі викладеного вище КП «Новодністровський житловик» доводить до відома споживачів послуг сформований економічно-обгрунтоваваний плановий тариф на послугу з вивезення твердих побутових відходів:

– для населення 0,74 грн. за 1 м. кв. загальної житлової площі,

– для бюджетних установ (перевезення та утилізація) 129,38 грн. за 1 м.куб.,

– для інших підприємств (перевезення та утилізація) 168,77 грн. за 1 м.куб.,

– для інших підприємств (утилізація) 65,17 грн. за 1 м.куб.

Зауваження, пропозиції з цього питання надавати до 7 листопада 2018 року в письмовому вигляді на адресу КП «Новодністровський житловик» та за телефоном 3-26-46.

Адміністрація КП «Новодністровський житловик»