Новодністровська міська рада повідомляє про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації – детального плану території для розширення Новодністровського міського кладовища в урочищі «Біля Черватюка» в межах Ломачинецького старостинського округу№1 с.Ломачинці.


Новодністровська міська рада  повідомляє про оприлюднення заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної  оцінки проекту містобудівної документації – детального плану території для розширення Новодністровського міського кладовища в урочищі «Біля Черватюка» в межах Ломачинецького старостинського округу№1 с.Ломачинці.

Строк  громадського  обговорення заяви  про визначення стратегічної екологічної оцінки буде проводитись  з 17 грудня 2018р.по 17 січня 2019 р.

Пропозиції  громадськості  до проектів містобудівної документації подаються до Новодністровської міської ради у строк з 17 грудня 2018р.по 17 січня 2019 р.

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для розширення Новодністровського міського кладовища в урочищі «Біля Черватюка» в межах Ломачинецького старостинського округу №1 с.Ломачинці

 

Загальні положення

Замовник СЕО:

Новодністровська міська рада

(м-н «Діброва», м.Новодністровськ, 60236).

 

Вид  та основні цілі документа державного планування

 

Детальний план території для розширення Новодністровського міського кладовища в урочищі «Біля Черватюка» в межах Ломачинецького старостинського округу №1 с.Ломачинці є містобудівною документацією місцевого рівня, що призначений для деталізації архітектурно-планувальних рішень попередньо розробленої містобудівної документації з урахуванням раціонального розташування об’єкту нового будівництва, а також інженерного забезпечення в межах території,  що проектується.

Завданням  детального плану території є:

-уточнення  функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення  об’єкта будівництва;

-формування  принципів планувальної організації забудови;

-визначення  всіх планувальних обмежень використання території  згідно з вимогами державних будівельних норм та санітарно-гігієнічних правил;

-створення  належних умов охорони і використання  об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду, інших об’єктів, що підлягають охороні, відповідно до вимог законодавства;

-визначення  напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:

попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення  території;

створення  транспортної інфраструктури;

організація транспортного і пішохідного руху, розміщенні місць паркування транспортних засобів;

охорони та поліпшення  стану навколишнього середовища,

забезпечення  екологічної безпеки;

комплексного  благоустрою та озеленення;

використання  підземного простору тощо.

При розробленні  детального плану території  враховується Схема планування території Чернівецької області, генеральний план населеного пункту, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження  нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація земельного кадастру, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Умови для реалізації  видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються  відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання  земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Детальні плани територій, відповідно до ст.19. зокрема, визначають:

-функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами  і правилами;

-містобудівні умови та обмеження;

-потреби в  підприємствах і закладах обслуговування  населення, місце їх розташування;

-доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

-черговість та обсяги інженерної підготовки території;

-схему інженерних мереж;

-порядок організації  транспортного і пішохідного руху;

-порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

-межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

-відповідність цільового та функціонального призначення  земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;

-планувальні  обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання  забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);

-охоронні зони  об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, для існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення  класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

 

Характеристика стану довкілля

 

Розташоване  місто Новодністровськ в  північно-східній частині  Сокирянського району Чернівецької області на  відстанні 30 км від районного ценру – м.Сокиряни та  145,0 км від обласного центру – м.Чернівці.

З обласним центром м.Новодністровськ зв’язаний автомобільними шляхами територіального, регіонального та  національного значення.

За Схемою  планування території  Чернівецької області населений  пункт Новодністровськ знаходиться в зоні впливу    транспортного коридору – територіальної автомобільної дороги місцевого значення Т-0211 Чернівці – Новодністровськ – Могилів – Подільський. Проектована територія  відноситься до територій міських поселень.

Земельна ділянка під розширення  Новодністровського міського кладовища, орієнтовною площею 2,00га,  знаходиться на землях сільськогосподарського призначення в північно-східній частині території Ломачинецького старостинського округу №1 Новодністровської міської ради. З північного сходу територія проектованого кладовища примикає до під’їзної  дороги до існуючого кладовища та лісового масиву. З південного сходу та заходу – сільськогосподарські угіддя. Північного заходу – сільськогосподарські угіддя та існуюче Новодністровське кладовище.

Відстань до житлової та громадської забудови с.Ломачинці становить 702,0метра,  м.Новодністровськ -1600,00м. Відстань до місця відпочинку в лісопарковій зоні міста – 2200,00м.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території,  де розміщується ділянка, що проектується.

 

Визначення  основних екологічних проблем

 

Основні екологічні проблеми, які наявні на території міста Новодністровськ:

1.Атмосферне повітря

-забруднення  атмосферного повітря автотранспортом;

-вплив на стан повітря промислових підприємств;

2.Водні ресурси

-забруднення р.Дністер;

-відсутність встановлених меж водоохоронних  зон та прибережних захисних смуг;

-незадовільний стан очисних споруд стічних вод, системи водопостачання та каналізування;

3.Здоров’я населення

-незадовільна якість питної води;

-вплив забрудненого повітря на здоров’я населення;

4.Поводження з відходами

-відсутність роздільного збору ТПВ;

-наявність несанкціонованих сміттєзвалищ;

-утворення  небезпечних відходів місцевої промисловості;

5.Грунти та надра

-вичерпаний ресурс існуючого міського кладовища.

 

Цілі охорони довкілля

відносно виявлених екологічних проблем території

Сфери охорони довкілля Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДПТ Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем
Атмосферне повітря Вплив автотранспорту та промислових підприємств на стан повітря Зменшення викидів шкідливих речовин (впровадження каталізаторів пального на маршрутних автобусах і таксі)
Водні ресурси Забруднення неочищеними та недостатньо очищеними стоками р.Дністер Реконструкція існуючих систем збору та очистки зливової каналізації;

Застосування нових методів і технологій очищення стічних вод;

Контроль за використанням пестицидів, захист природних вод від їх негативного впливу;

Захист підземних вод та доведення  якості колодязної води до санітарних норм;

Модернізація каналізаційних колекторів;

Реконструкція та будівництво водопровідно-каналізаційних мереж.

Поводження з відходами Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ. Відсутність роздільного збору ТПВ та місць видалення  відходів Організація роздільного збору сміття;

Зменшення  небезпечних  властивостей промислових відходів;

Рекультивація територій полігонів твердих побутових відходів.

Будівництво сміттєпереробного підприємства;

Запровадження виробництв для одержання сировини або готової продукції з відходів  виробництва та побутових відходів.

Ґрунти  та надра Вичерпаний ресурс існуючого міського кладовища Відведення  земель для розширення  міського кладовища.

 

Перелік та обсяг інформації

 

Для розробки СЕО передбачається  використовувати наступну інформацію:

-доповіді про стан довкілля;

-статистичну інформацію;

-лабораторні дослідження стану довкілля;

-дані моніторингу стану довкілля;

-оцінку впливу на довкілля  планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

-пропозиції щодо зміни існуючого функціонального  використання території.

 

Перелік і характеристика потенційних  джерел впливу на навколишнє середовище,  а також можливих меж зон впливу від них

 

Серед основних факторів впливу на сельбищні території, пов’язаних із розробленням детального плану території щодо розширення  Новодністровського міського кладовища, наступні:

-ймовірне зниження  якості атмосферного повітря через діяльність проектованого об’єкту;

-забруднення навколишнього середовища патогенною мікрофлорою;

-хімічне забруднення;

-фізичний вплив (шум, вібрація, ультразвук, інфразвук, тепловий, іонізуючий,);

-соціальний вплив (харчування, водопостачання, умови побуту, праці та відпочинку);

-техногенна дія на поверхневі, підземні води та  ґрунти (важкі метали, аміак, нітрати, нітрити, сульфати, хлориди, бактерії, гельмінти і інше).

Ділянки з природоохоронним  статусом відсутні.

Вплив  транскордонних екологічних  наслідків проектованого об’єкту на інші держави відсутній.

 

Розгляд альтернатив

 

У контексті СЕО детального плану території розширення  Новодністровського міського кладовища в урочищі «Біля Черватюка» в межах старостинського округу №1 с.Ломачинці, альтернативних варіантів не передбачається  у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію.

 

Заходи  для запобігання,  зменшення та пом’якшення негативних наслідків

 

Даним  детальним  планом території будуть визначені  фактори, об’єкти та споруди, які є  джерелами впливу на навколишнє середовище, а також заходи екологічної безпеки щодо місць поховань. Зокрема, впровадження механізму  паспортизації місць поховань згідно із завданням соціально-гігієнічного моніторингу, проведено підготовку пропозицій для реалізації заходів, спрямованих на охорону здоров’я населення   та середовища життєдіяльності людини для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, впровадження робіт з удосконалення технологій щодо забезпечення екологічної безпеки довкілля.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО

 

-Основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування;

-Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності  населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

-екологічні проблеми, в тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються  детального плану території;

-зобов’язання  у сфері охорони  довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням  негативного впливу на здоров’я населення;

-заходи, які передбачається вжити  для запобігання, зменшення та пом’якшення  негативних наслідків виконання детального плану території;

-обгрунтування вибору  виправданих альтернатив;

-заходи, передбачені  для здійснення моніторингу  наслідків виконання детального плану території для  довкілля;

Резюме нетехнічного характеру інформації.

 

Орган, до якого подаються  зауваження і пропозиції

 

Новодністровська міська рада.

(м-н «Діброва», м.Новодністровськ, 60236).

 

Строки подання

 

15 діб з дня отримання  заяви про визначення обсягу  стратегічної екологічної оцінки  детального плану території розширення  Новодністровського міського кладовища в урочищі «Біля Черватюка» в межах Ломачинецького старостинського округу №1 с.Ломачинці (відповідно  до п.п. 5,6 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).