ОГОЛОШЕННЯ!


Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря (директора) комунального некомерційне підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Новодністровськ»

У відповідності до частини 9 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого рішенням Новодністровської міської ради від 25.10.2018р. № 286 (з доповненнями), розпорядження міського голови від 11.12.2018 № «Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря (директора) комунального некомерційне підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Новодністровськ», Протоколу №1 засідання конкурсної комісії на зайняття посади головного лікаря (директора) комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Новодністровськ» від 12.12.2018 оголошується конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря (директора) комунального некомерційне підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Новодністровськ».

Найменування: Комунальне некомерційне підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Новодністровськ» (далі – Заклад).

Юридичне та фактичне місцезнаходження Закладу: 60236, Україна, Чернівецька область, м. Новодністровськ, мікрорайон «Сонячний», будівля 1/1 КНП «ЦПМСД» м.Новодністровськ.

Основні напрямки діяльності підприємства: надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Новодністровськ» затверджено рішенням Новодністровської міської ради від 06 березня 2018 року № 49 (додається).

Структура закладу (штатний розпис) погоджена рішенням Новодністровської міської ради від 08 серпня 2018 року № 192 (додається).

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись з 13 грудня 2018 року по 27 грудня 2018 року у відділі організаційної роботи та зв’язків із громадськістю Новодністровської міської ради, що знаходяться за адресою: 60236, Чернівецька область, м.Новодністровськ, мікрорайон «Діброва», приміщення Новодністровської міської ради, каб. 16.

Телефон та адреса електронної пошти для довідок: 3-15-45, radadncv@ukr.net, kadry_nmr@ukr.net

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк документи :

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» ).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів:

повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»/післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я». Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю/за фахом «Організація управління охороною здоров’я». Стаж роботи за лікарською спеціальністю – не менше 5 років, та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» – не менше 3 років.

Умови оплати праці керівника закладу:

За виконання обов’язків Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступінь тощо);

премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу та яка встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном;

матеріальної допомоги на оздоровлення.

Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за розпорядження міського голови у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

Дата і місце проведення конкурсу:

Конкурс буде проведено 28.12.2018р. о 11 год. 00 хв. за адресою: 60236, Чернівецька область, м.Новодністровськ, мікрорайон «Діброва»,
Новодністровська міська рада, зал засідань.

 

Завантажити: Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я

Завантажити: Статут закладу

Завантажити: Структура закладу (штатний розпис)

Завантажити: Додаток 1

Завантажити: Додаток 2

Завантажити: Додаток 3

Завантажити: Додаток 4