Всеукраїнський тиждень права


ПРАВА ЛЮДИНИ — це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.

Система прав і свобод людини включає в себе особисті (громадянські), культурні, соціальні, екологічні, економічні та політичні права.

Про ОСОБИСТІ права громадян розповідає начальник Новодністровського бюро правової допомоги Олександр ШЕНДЕРЮК.

Усі люди є рівні і вільні у своїй гідності та правах, а також є рівними перед законом.

Щодо особистих права і свобод людини слід сказати, що це можливість фізичного, духовного та інтелектуального існування людей як особистостей. Відображаються вони в статтях 27-35 Конституції України та полягають в наступному:

Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя, кожен має право захищати від протиправних посягань своє життя і здоров’я, а обов’язок держави — захищати життя людини.                                                                        

Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. У разі нагальної необхідності запобігти злочинові, тимчасовим запобіжним заходом може бути тримання особи під вартою.

В такому випадку слід пам’ятати:

  • заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правничою допомогою захисника;
  • про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено її родичів.
  • якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання, особі не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою, вона негайно звільняється.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.

Кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Виключенням можуть бути невідкладні випадки, пов’язані із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням злочинців.

Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя.                               Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Кожен громадянин має право знайомитися з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею. Також всім без виключення гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації. У разі незаконних дій стосовно такої інформації, людина матиме право на відшкодування завданої їй матеріальної і моральної шкоди.

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене виключно у передбачених законом випадках (наприклад, в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку) тощо.

Всім, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і свобод людини. Україна, ставши в 1991 році незалежною державою, зробила перший крок на шляху до ствердження демократичності та верховенства права.

Закони України надають усім громадянам у випадку порушення їхніх прав і свобод або незгоди з діями органів влади і посадових осіб, звертатися в судові інстанції.

Ст. 55 Конституції визначає те, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Також кожен громадянин має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Після використання всіх національних засобів правового захисту громадяни мають право звертатися за захистом своїх прав і свобод у відповідні міжнародні судові установи або міжнародні організації, членом або учасником яких є Україна.

ПАМ’ЯТАЙТЕ !!! ВИ МАЄТЕ ПРАВО будь якими не забороненими законом засобами ЗАХИЩАТИ СВОЇ ПРАВА І СВОБОДИ від порушення і протиправних зазіхань.

 

НОВОДНІСТРОВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ:

Адреса: м. Новодністровськ, мн Юність, буд. 1 Г.

Режим роботи: понеділокчетвер: 800  – 1700 год., пятниця: 800 -1545 год.

Вихідні дні: субота, неділя.

Контактний телефон: (03741) 3-15-70.  

Електронна адреса: novodnistrovske@legalaid.cv.ua                                                                  

Начальник відділу: ШЕНДЕРЮК Олександр Олександрович.

Головний спеціаліст відділу: ПЕТРАЩУК Ольга Володимирівна.                                                                                                                  

Детальну інформацію з питань, пов’язаних з отриманням безоплатної правової допомоги, можна також отримати за єдиним номером цілодобової телефонної лінії безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 або на веб-сайтах Міністерства юстиції чи Координаційного центру з надання правової допомоги.