Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»


Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», на виконання наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 р. №447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році», Регіональне відділення ФДМУ, відповідно, наказом від 25.04.2018 №127-П прийняло рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики на аукціоні з умовами.

Звертаю Вашу увагу, що Новодністровська державна швейно-трикотажна фабрика тривалий період (понад 10 років) не працює, обігових коштів немає. На балансі підприємства відсутнє нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення тощо). До складу єдиного майнового комплексу державного підприємства входить лише рухоме майно, зокрема: 417 од. основних засобів, в тому числі: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415 од., які зберігаються в приміщенні складу Новодністровського регіонального управління водних ресурсів та експлуатації дністровських водосховищ.

На даний час за інформацією Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області в електронній торговій системі оголошено аукціон з умовами з продажу єдиного майнового комплексу Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики. Умовами продажу об’єкта приватизації є:

  • погашення кредиторської заборгованості підприємства, в тому числі: із заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом в сумі, яка складається на дату купівлі-продажу відповідно до офіційної інформації податкового органу та Пенсійного фонду; іншої заборгованості, протягом 60 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу, рівними долями – щоквартально не пізніше 15 числа наступного місяця;
  • новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків підприємства (Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Враховуючи вищенаведене, з метою збереження державного майна, що підлягає приватизації, звертаємось до суб’єктів господарювання з проханням направити свої пропозиції для укладання договору безоплатного зберігання в приміщенні, розташованому в м. Новодністровськ, на період до завершення приватизації єдиного майнового комплексу підприємства та передачі майна покупцю за актом приймання-передачі.

 

З пропозиціями звертатись за тел.: (0372) 554426

В.о. директора Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики М.В. Вітковська