Ухвалено Статут Новодністровської ОТГ


Починаючи з жовтня минулого року, коли Новодністровською міською радою було ухвалене рішення про створення Новодністровської об’єднаної територіальної громади, на сесіях та пленарних засіданнях систематично розглядаються питання, що стосуються впорядковування взаємовідносин в ОТГ. Зокрема, внесено відповідні зміни фактично у всі діючі положення та програми, затверджено нові зразки печатки і штампу виконавчого комітету, затверджено Положення про старосту старостинського округу Новодністровської ОТГ тощо.

А на останній у 2018 році сесії було ухвалено основний документ, який визначає систему місцевого самоврядування Новодністровської об’єднаної територіальної громади, форми та порядок діяльності ОТГ та її органів і посадових осіб, закріплює права жителів сіл, які входять до складу територіальної громади. Це ‑ Статут Новодністровської об’єднаної територіальної громади, який має найвищу юридичну силу у відношенні до всіх інших актів, що приймаються в системі місцевого самоврядування територіальної громади, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

Починається документ такими словами: «Ми, депутати Новодністровської міської ради VІІ скликання, діючи від імені та в інтересах Новодністровської об’єднаної територіальної громади, об’єднані єдиною долею, та розуміючи свою відповідальність за долю громади перед сьогоденням та майбутнім, реалізуючи право кожної людини на гідні умови життя, безпечне довкілля, вільний розвиток особистості, поважаючи місцеві народні традиції, бажаючи зберегти і далі розвивати духовний, культурний, науковий, промисловий та рекреаційний потенціал громади, забезпечити його процвітання та благоденство приймаємо цей Статут»

Статутом визначено, що адміністративним центром громади є місто Новодністровськ, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування, а жителям всіх населених пунктів громади мають бути забезпечені максимально зручні умови для відвідування адміністративного центру. Єдиний представницький орган територіальної громади ‑ Новодністровська міська рада. Система місцевого самоврядування включає об’єднану територіальну громаду; внутрішні громади, які входять до складу ОТГ; раду, що здійснює від імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією і законами України; міського голову, який є головною посадовою особою територіальної громади; секретаря ради, який працює на постійній основі та набуває статусу посадової особи місцевого самоврядування; виконавчі органи (виконавчий комітет, управління, відділи, служби тощо), старосту села, який входить до складу виконавчого комітету ради та здійснює свої повноваження на постійній основі, та органи самоорганізації населення.

Статутом також визначено пам’ятні та святкові дні, основним з яких є 28 вересня – День створення Новодністровської об’єднаної територіальної громади, затверджено право на присвоєння почесних звань громадянам, які мають особливі заслуги, передбачено порядок використання символіки громади тощо. Окремими розділами затверджено права та обов’язки членів об’єднаної територіальної громади ‑ соціальні, економічні, політичні та інші.