Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Новодністровський житловик» на 2019 рік


Затверджено рішенням

73 сесії VІІ скликання

від 13.02.2019року №45

Програма

фінансової підтримки комунального підприємства

«Новодністровський житловик» на 2019 рік

 

 

 • Паспорт Програми

 

 

Назва Програми Програма фінансової підтримки КП «Новодністровський житловик» на 2019 рік – (далі – Програма)
Розробник Програми Управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Новодністровської міської ради
Головний розпорядник бюджетних коштів Програми Управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій
Відповідальні за виконання програми Заступник міського голови, з питань діяльності виконавчих органів, начальник управління Новодністровської міської ради та комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, побутового обслуговування населення
Мета Програми Забезпечення та гарантія виконання Конституції України, КЗпП України, Закону України «Про оплату праці» та запобігання виникнення заборгованості КП «Новодністровський житловик» за невиплату  компенсації за невикористанні відпустки та вихідної допомоги.
Термін реалізації Програми 2019 рік
Основні джерела фінансування заходів Програми                                    Міський бюджет
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 1 250 тис. грн

 

 

 • Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовані заходи Програми

 

Програма розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки».

Рішенням виконавчого комітету Новодністровської міської ради від 05.12.2018 року №175/14, було затверджено управителя багатоквартирного житлового фонду м. Новодністровськ, переможцем якого став ТОВ «Аванті+».

Тобто, в КП «Новодністровський житловик» значно змінився цикл виробництва. Починаючи з 01.03.2019 року підприємство більше не надаватиме послуги з утримання (управління) багатоквартирними житловими будинками в м. Новодністровськ та вивозу ТПВ.

У зв’язку із цим починаючи із 30.01.2019 року всі працівники КП «Новодністровський житловик» були звільненні з підприємства на підставі ст. 40 КЗпП України.

Статтею 116 КЗпП України визначено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Однак, КП «Новодністровський житловик» станом на сьогодні, враховуючи свій фінансовий стан, не взмозі виплати працівникам вихідну допомогу при звільненні та компенсацію за невикористанні відпустки, яка гарантована їм Конституцією України. Тобто, невиплата даних коштів призведе до грубого порушення Конституційних прав працівників підприємства, що в свою чергу може призвести до суцільної напруги серед працівників та судових спорів.

З метою уникнення конфліктних ситуацій пропонується виділити з міського бюджету на рахунок КП «Новодністровський житловик» кошти в сумі 1 250 тис. грн..

 

 1. Обґрунтування шляхів та способів розв’язання проблеми

Надання фінансової підтримки КП «Новодністровський житловик» буде здійснюватись шляхом надання внесків до статутного фонду підприємства за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку).

При цьому підприємство отримує кошти на рахунок, який відкритий в банку та зобов’язане використовувати їх відповідно до цієї Програми.

 

 1. Основні завдання Програми

Програмою визначено, що основним завданням на виконанням яких буде надаватись фінансова допомога є погашення заборгованості по виплаті коштів за невикористанні відпустки та вихідна допомога при звільненні.

 

 • Організація реалізації Програми та здійснення контролю за їх виконанням

 

Реалізація Програми покладається на Управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Новодністровської міської ради. У випадку необхідності внесення змін до Програми відповідні зміни вносяться за рішенням сесії міської ради.

 

 

 • Фінансова забезпеченість Програми

 

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням про міський бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до міського бюджету на відповідний рік) згідно з розписом міського бюджету.

Розпорядником коштів на виконання Програми є Управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Новодністровської міської ради.

Обсяги фінансування Програми додаються (Додаток № 1), протягом року сума може бути скорегована.

 

 

 • Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

 • погасити заборгованість КП «Новодністровський житловик» перед працівниками підприємства;
 • уникнення нарахування штрафних санкцій;
 • знизить напругу серед працівників підприємства;
 • виконати вимоги Конституції України;
 • запобігти судових проваджень.

 

Додаток 1

до Програми фінансової підтримки

КП «Новодністровський житловик» на 2019 рік

 

Обсяги фінансування Програми

 

Напрямок фінансування підтримки комунального підприємства «Новодністровський житловик» на 2019 рік:

– здійснення внесків до статутного фонду підприємства в розмірі 1 250 тис. грн..