Про затвердження Порядку проведення конкурсу та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування


У К Р А Ї Н А

Новодністровський міський голова

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

  05  жовтня 2016 р.    222/о                                                   м. Новодністровськ

 

 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року №2493 – ІІІ, Постанови Кабінету Міністрів України №169 від 15.02.2002 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011р. №164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», у зв’язку із змінами законодавства:

 

 1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у апараті Новодністровської міської ради та її виконавчих органах (додаток 1).
 2. Затвердити Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у апараті Новодністровської міської ради та її виконавчих органах (додаток 2).
 3. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови від 15.07.2011р. №193/о «Про затвердження порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад» та розпорядження міського голови від 29.07.2011р. №205/о «Про затвердження порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад».
 4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                              А.Болдашев


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від «05» жовтня 2016 р. № 222/о

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у апараті Новодністровської міської ради та її виконавчих органах

 1. Загальні положення

1.1.  Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування четвертої – шостої категорій (далі – конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.2.  Конкурс на заміщення вакантної посади у апараті Новодністровської міської ради та її виконавчих органах повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

1.3.  Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад розпорядженням міського голови, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник міського голови. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, апарату міської ради, а також окремих структурних підрозділів виконавчих органів міської ради.

1.4.  Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у Новодністровській міській раді, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 1. Умови проведення конкурсу

2.1.  Умови проведення конкурсу в Новодністровській міській раді, відповідно до цього Порядку визначаються міським головою, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.

Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади.

2.2.  До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 • визнані в установленому порядку недієздатними;
 • мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;
 • у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;
 • позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
 • в інших випадках, установлених законами.

2.3.  Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади (далі – кандидати).

2.4.  Конкурс проводиться поетапно:

1)  публікація оголошення Новодністровської міської ради про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2)  прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3)  проведення іспиту та відбір кандидатів.

III. Оголошення про конкурс

3.1.  Новодністровська міська рада зобов’язана опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників.

3.2.  В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1)  найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2)  назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається відділом з питань кадрової роботи;

3)  основні вимоги до кандидатів, визначені Новодністровською міською радою згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування;

4)  термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.3.  При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття міським головою рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.4 розділу I цього Порядку конкурс не оголошується.

 1. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

4.1.  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії міської ради такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які працюють у структурних підрозділах апарату міської ради та виконавчих органах міської ради, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

4.2.  Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4.3.  Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.4.  Працівник відділу з питань кадрової роботи перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченими для кандидатів на посаду.

4.5.  Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється працівником відділу з питань кадрової роботи з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

4.6.  Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі з питань кадрової роботи.

 1. Проведення іспиту та відбір кандидатів

5.1.  Іспит проводиться конкурсною комісією міської ради у встановленому законодавством порядку з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду.

5.2.  Працівник відділу з питань кадрової роботи за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

5.3.  Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

5.4.  Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу апарату міської ради або виконавчого органу міської ради готуються відповідним структурним підрозділом за підписом його керівника, погоджуються заступником міського голови за напрямом діяльності та  затверджується міським головою.

5.5.  Порядок проведення іспиту у Новодністровській міській раді затверджується міським головою відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

5.6.  Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

5.7.  Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад.

5.8.  Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5.9.  Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

5.10. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

5.11. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається керівнику державного органу, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

5.12. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.13. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, якщо дана посада передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.

5.14. Рішення про призначення на посаду та зарахування до кадрового резерву приймає міський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Якщо посада передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

5.15. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене міському голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

5.16. Рішення міського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

 

Начальник відділу з

питань кадрової роботи                                                             О.ЛеньковаДодаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від «05» жовтня 2016 р. № 222/о

 

Загальний порядок

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у апараті Новодністровської міської ради та її виконавчих органах

 1. Загальні положення

1.1.  Цей Загальний порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб апарату Новодністровської міської ради та її виконавчих органів як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у апараті Новодністровської міської ради та її виконавчих органах (далі – Порядок проведення конкурсу).

1.2.  Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад.

1.3.  Іспит проводиться конкурсною комісією Новодністровської міської ради (далі – конкурсна комісія).

1.4.  Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється працівником відділу з питань кадрової роботи з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5.  Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6.  Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

1.7.  Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу апарату міської ради або виконавчого органу міської ради готуються відповідним структурним підрозділом за підписом його керівника, погоджуються заступником міського голови за напрямом діяльності та затверджується міським головою. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8.  Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на офіційному сайті, в якому оголошено конкурс, та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9.  Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 1 до цього Загального порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», “Про запобігання корупції та одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу.

1.10. Питання 1-4 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, питання 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних структурних підрозділів.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.13. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

 • організаційна підготовка до іспиту;
 • складання іспиту;
 • оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.14. Працівник відділу з питань кадрової роботи за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 1. Організаційна підготовка до іспиту

2.1.  Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2.  Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3.  До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

III. Складання іспиту

3.1.  Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2.  Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3.  Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4.  Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5.  Іспит складається державною мовою.

3.6.  При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом державного органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7.  Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

 1. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1.  Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування, «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування, «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2.  Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3.  Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 2 до цього Загального порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4.  Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі з питань кадрової роботи відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5.  Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6.  Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7.  Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8.  Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Начальник відділу з

питань кадрової роботи                                                             О.Ленькова