ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ рішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Новодністровської ОТГ»


 

 Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що 23.09.2019 в мережі інтернет на офіційному сайті Новодністровської міської ради опубліковано проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення Новодністровської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Новодністровської ОТГ».

Мета прийняття проекту – вдосконалення механізмів регулювання організаційно-правових відносин, пов’язаних із залученням, розрахунком розміру і використанням коштів пайової участі замовників будівництва, реконструкції, капітального ремонту (далі – будівництво) у розвитку  інфраструктури Новодністровської об’єднаної територіальної громади.

З повним змістом зазначених документів можна ознайомитись в приміщенні Новодністровської міської ради (м.Новодністровськ, мкр-н «Діброва», буд.25, каб.17.) та на офіційному сайті Новодністровської міської ради (http://miska-rada.com.ua/) в розділі регуляторна політика.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань приймаються в письмовому вигляді на поштову адресу або електронною поштою протягом одного місяця з моменту опублікування проекту даного рішення.

Поштова адреса: 60236, Чернівецька область, м.Новодністровськ, м-н «Діброва», буд.25, каб.17.

тел. (03741) 3-15-45, 3-11-40

E-mail:light03@ukr.net

У К Р А Ї Н А

Новодністровська міська рада

сесія VIІ скликання

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

__________2019 р.                                                                   м. Новодністровськ

 

 

Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Новодністровської ОТГ    

 

Відповідно до ст. 25, п. 41, 42, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.16 Закону України «Про рекламу», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», враховуючи рішення Новодністровської міської ради від 27.09.2018р. №255 «Про добровільне приєднання до обʼєднаної територіальної громади Новодністровської міської ради міста обласного значення Новодністровськ Чернівецької області», з метою встановлення на території Новодністровської ОТГ єдиного функціонального механізму розміщення зовнішньої реклами на території міста, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити “Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Новодністровської ОТГ”.
 2. Вважати таким, що втратив чинність Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (у новій редакції), затвердженого рішенням Новодністровської міської ради від 23.03.2018 року №76 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (у новій редакції)».
 3. Відділу організаційної роботи та звʼязків з громадськістю оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.
 4. Рішення набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення у місцевих засобах інформації та на офіційному сайті міської ради.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

 

 

Міський голова                                                           А. Болдашев

Виконавець:

В.о. начальника відділу

архітектури та містобудування                                                                               А.Ковальський

___________

 

Погоджено:

Заступник міського голови                                                                          О.Гінгуляк

_______________

 

Начальник  юридичного відділу                                                                 О. Богачук

_______________

 

Начальник  фінансового управління                                                          В.Ферсанова

_______________

Начальник відділу економіки

та управління комунальним майном                                                          С.Сабаш

_______________

Голова постійної комісії з питань

планування бюджету, фінансів та                                                               І.Манаскуров

економічного розвитку                                                                                _______________

 

Голова постійної комісії з питань

будівництва та врегулювання                                                                     І.Рукомеда

земельних відносин                                                                                      _______________

 

Голова комісії з питань регламенту

і законності регуляторних актів                                                                  М.Рошка

______________

 

Секретар міської ради                                                                                  Н.Кримняк

_________________

 

 

 

Рішення надіслано:

 1. У справу – 1 прим.
 2. У протокол – 2 прим.,
 3. Відділ АМ – 1 прим.,
 4. Фінансове управління – 1 прим.,
 5. 5. Відділ економіки – 1 прим.

 

Додаток

до рішення міської ради

від __________ 2019р. №____

 

 

Порядок розміщення зовнішньої реклами
на території Новодністровської ОТГ

 

1. Загальні положення

1.1 Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Новодністровської ОТГ (надалі – Порядок) розроблений відповідно до Законів України «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» зі змінами, на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 №725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства»  і регулює відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Новодністроської ОТГ.

1.2. Порядок регламентує процедури надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та процедуру їх переоформлення, зміни й анулювання, визначає вимоги до технічного стану, художньо-естетичного вигляду та порядку розміщення рекламних засобів, умови користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності, підстави та порядок здійснення демонтажу протиправно розміщених рекламних засобів, а також порядок здійснення контролю за дотриманням положень цього Порядку.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всю територію Новодністровської ОТГ, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, на відкритих майданчиках, на міських вулицях (дорогах), площах та інших територіях, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання,  інших об’єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

Порядок є обов’язковим до виконання всіма суб’єктами, що вступають у правовідносини з питань розміщення зовнішньої реклами у межах території Новодністровської ОТГ.

1.4. У цому Порядку наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях:

алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

афішна тумба – стаціонарний вертикальний рекламний засіб циліндричної форми, призначений для розміщення, як правило, рекламних афіш;

великоформатний рекламний засіб – спеціальна конструкція, площа рекламної поверхні якої становить 12 кв.м та більше;

демонтаж – комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця його розміщення, включаючи подальше транспортування на місце зберігання;

дозвіл – документ встановленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

заявник – фізична або юридична особа, що звертається до робочого органу із заявою про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

протиправно розміщений рекламний засіб – рекламний засіб, що характеризується хоча б однією з наступних ознак: – розміщується без виданого у встановленому порядку дозволу; – продовжує розміщуватись після закінчення терміну дії дозволу, у тому числі у випадку анулювання дозволу чи відмови у його продовженні; – розміщується з недотриманням хоча б одного з визначених дозволом параметрів щодо формату, типу, розміру рекламного засобу та/або місце розташування якого не відповідає місцю, визначеному дозволом; – розміщується на місцях, що перебувають у комунальній власності, без укладання відповідного договору з виконкомом міської ради, у тому числі у разі закінчення терміну дії договору або його дострокового розірвання.

рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача, рекламоносії;

розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами рекламними засобами, що належать такій особі на праві власності або передані їй у користування;

рекламна площина – зовнішня сторона рекламного засобу, що використовується для розміщення зовнішньої реклами;

складний рекламний засіб – наземна конструкція, загальна площа якої більше ніж 24 кв.м або форму якої виготовлена за індивідуальним проектом (нетипова, нестандартна конструкція). До складних рекламних засобів відносяться також дахові установки;

соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі, флагштоки тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами;

формат рекламного засобу – розмір площі однієї зовнішньої сторони рекламного засобу, що використовується для розміщення зовнішньої реклами.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про рекламу”, Законі України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Законі України “Про благоустрій населених пунктів”, Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актах.

 

 1. Загальні засади регулювання діяльності

у сфері розміщення зовнішньої реклами

2.1. Діяльність у сфері розміщення зовнішньої реклами на території Новодністровської ОТГ регулюється робочим органом та розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим органом міської ради відповідно до цих правил.

2.2. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та за процедурами, встановленими виконкомом відповідно до цього Порядку.

2.3. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами в міській раді уповноважено відділ архітектури та містобудування (далі – робочий орган).

2.3.1. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об’єднань громадян та обєднань підприємств, які проводять діяльність у сфері реклами.

2.4. Повноваження робочого органу:

2.4.1. Розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами:

– про надання дозволу;

– про внесення змін у дозвіл;

– про переоформлення дозволу;

– про продовження строку дії дозволу.

2.4.2. Прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження терміну, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

2.4.3. Підготовка проекту рішення виконкому міської ради щодо надання та анулювання дозволу або відмови у його наданні;

2.4.4. Видача дозволу на підставі рішення виконкому міськради;

2.4.5. Підготовка проектів рішень виконкому щодо продовження терміну дії дозволів;

2.4.6. Підготовка проектів рішень виконкому щодо зміни місця розташування рекламного засобу;

2.4.7. Ведення реєстру місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

2.4.8. Подання територіальним органам спеціального центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в місті Новодністровськ про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами та рекламних засобів.

2.4.9. Ведення обліку рекламних засобів та дозволів на розташування зовнішньої реклами.

2.4.10. Здійснення контролю за розміщенням, утриманням та технічним станом рекламних засобів, реклами.

2.4.11. Підготовка запитів до власників або користувачів земельних ділянок, де розташовуються рекламні засоби про наявність інформації щодо даних рекламоносіїв та їх власників (якщо власники рекламних засобів не відомі);

2.4.12. Підготовка попереджень власникам рекламних засобів з вимогами демонтувати рекламні засоби, встановлені з порушенням вимог чинного законодавства, та місцевих правил, Правил благоустрою територій Новодністровської ОТГ, або термін дії дозволів на розташування яких закінчився;

2.4.13. Підготовка проектів рішень виконкому про анулювання дозволів у випадках, передбачених даним Порядком.

2.4.14. Прийняття рішень щодо зміни конструкії рекламного засобу.

2.4.15. Підготовка і подання виконавчому органу ради пропозиції щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

 

 1. Вимоги до рекламних засобів та порядок їх розміщення.

3.1. Розміщення зовнішньої реклами в межах обʼєднаної територіальної громади здійснюється при наявності у розовсюджувача зовнішньої реклами дозволів, які видаються робочим органом на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради.

При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст реклами забороняється.

3.2. Виданий у встановленому порядку дозвіл є головною підставою для розміщення рекламного засобу. У випадку анулювання дозволу або закінчення терміну його дії рекламний засіб у десятиденний термін підлягає демонтажу за процедурами, визначеними цим Порядком.

3.3. Розміщення рекламних засобів з недотриманням та/або відхиленням від встановлених дозволом параметрів забороняється.

3.4. У випадку розроблення та затвердження комплексної схеми розміщення засобів зовнішньої реклами на території Новодністровської ОТГ – розміщення рекламних засобі має відповідати цій схемі. Дозволи на розміщення рекламних засобів, які отримані  до затвердження схеми, не підлягають продовженню у випадку невідповідності даній документації.

3.5. Рекламні засоби розміщуються з дотриманням вимог техніки безпеки та у спосіб, що забезпечує видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

3.6. Розташування рекламних засобів на фасадах будинків та споруд має здійснюватися зі збереженням структурної побудови та стилю фасадів без пошкодження та перекриття елементів архітектури.

3.7. Рекламні засоби не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких чи поблизу з якими вони розташовуються.

3.8. Для розташування рекламного засобу не можуть використовуватись будинки, споруди, елементи благоустрою, вуличне обладнання, які знаходяться в аварійному стані, крім рекламних засобів, які маскують непривабливий стан фасадів чи виконання будівельних робіт і не створюють додаткових навантажень на аварійні конструкції.

3.9. У разі розташування в одному напрямку декількох великоформатних рекламних засобів, їх тип, габарити, інтервали між місцями розташування та кути нахилу рекламних площин між ними повинні бути узгоджені між собою.

Інтервали між стаціонарними рекламними засобами, встановленими в одному напрямку, повинні бути витримані таким чином, щоб не створювати візуального враження перенасиченості міського простору елементами зовнішньої реклами.

3.10. У межах міста не допускається встановлення навісних рекламних засобів на опорах ліній електромереж, опорах вуличних ліхтарів зовнішнього освітлення.

Не допускається розміщення будь-яких навісних конструкцій, що розташовуються на вказаних об’єктах поперек руху транспорту та пішоходів. Як виняток, допускається тимчасове розміщення таких рекламних засобів виключно з метою святкового оформлення міста.

3.11. Фундаменти наземних стаціонарних конструкцій повинні бути заглибленні в грунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням у повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою місця розташування рекламного засобу власником рекламного засобу. Зазначені в цьому пункті роботи є невід’ємною складовою робіт з встановлення рекламного засобу.

3.12. Відхилення від цієї вимоги в частині заглиблення фундаменту рекламного засобу можливе виключно у випадку, якщо таке заглиблення є технічно небезпечним у зв’язку з розміщенням під поверхнею місця розташування рекламного засобу ліній тепло-, енерго- водопостачання, комунікаційних засобів і т.ін. У такому випадку частина фундаменту, що виступає над поверхнею землі, повинна бути декоративно оформлена з урахуванням архітектурних, естетичних та історичних чинників, принадних міському середовищу.

3.13. У випадку проведення, з метою встановлення рекламного засобу, робіт, пов’язаних з розкопуванням ґрунту, порушенням цілісності асфальтового чи іншого вуличного покриття, власник конструкції або підрядник погоджує проведення робіт в установленому чинними нормативно-правовими актами порядку.

3.14. Підключення рекламних засобів до електромереж повинно здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил експлуатації та технічної безпеки.

Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати приміщення житлових будинків.

3.15. Засоби зовнішньої реклами не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

3.16. Тимчасові виносні рекламні засоби можуть розташовуватися фізичними та юридичними особами виключно у безпосередній близькості від місць реалізації товарів, виконання робіт та/або надання послуг, що рекламуються на таких рекламних засобах, у спосіб, що не повинен перешкоджати руху пішоходів.

3.17. Забороняється встановлення тимчасових виносних рекламних засобів на проїжджих частинах вулиць, доріг або у спосіб, що орієнтує розміщену на них інформацію для сприйняття з проїжджої частини вулиці, дороги.

3.18. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

3.19. Відповіальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безбеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно законодавства.

3.20. На опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі.

3.21. Вимоги до стану засобів зовнішньої реклами:

– засоби зовнішньої реклами повинні утримуватися у належному технічному стані; розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов’язані забезпечити негайне відновлення пошкоджених конструкцій, заміну пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасне відновлення зовнішнього вигляду засобів зовнішньої реклами та рекламних сюжетів;

– засоби зовнішньої реклами повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення; розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов’язані у разі відсутності комерційних рекламних сюжетів своєчасно заповнювати засоби зовнішньої реклами соціальною рекламою;

– місця розташування засобів зовнішньої реклами повинні утримуватися у належному санітарно-технічному стані, розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов’язані забезпечити їх своєчасне прибирання та впорядкування згідно з Правилами благоустрою Новодністровської ОТГ.

3.22. Розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці, не вважається рекламою.

Під місцем реалізації товару та/або надання послуг розуміється внутрішня частина власного чи орендованого суб’єктом господарювання приміщення (будівлі, споруди, у тому числі павільйону, кіоску, торговельної палатки тощо), в якому відбувається реалізація товару та/або надання послуг споживачам.

3.23. Інформація про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування приміщення, а також біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою.

3.24. Розміщення засобів зовнішньої реклами на будівлях, спорудах та територіях не комунальної форми власності здійснюється на договірних засадах із власником будівлі, споруди або території, але лише на підставі дозволу виконавчого комітету міської ради.

3.25. Зовнішня реклама повинна відповідати іншим вимогам, що встановлені актами законодавства, актами органів місцевого самоврядування та цим Порядком.

 

 1. 4. Порядок отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

4.1. Для одержання дозволу заявник звертається до Відділу надання адміністративних послуг з заявою  за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

а) фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як
6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, з прив’язкою до місцевості;

б) ескіз рекламного засобу з його конструктивним рішенням (конструктивне рішення повинно містити інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж);

в) викопіювання з топографо-геодезичної зйомки М1:500 з привʼязкою рекламного засобу до місцевості (відповідно додатку 3 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. №2067).

4.2. За наявності документів, передбачених пунктом 4.1 Порядку, відомості про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.

Заява та документи, що додаються до неї, передаються адміністратором робочому органу у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня.

4.3. Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 2.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

4.4. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

4.5. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

– Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля  дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

– відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;

– утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

4.6. Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом п’яти робочих днів від дати звернення заявника.

4.7. Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді відповідним органам для погодження та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в пункті 4.5, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в пункті 4.5, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

4.8. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

4.9. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому комітету міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

Виконавчий комітет протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

4.10. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

4.11. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

4.12. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

4.13. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

4.14. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл. У разі, якщо сторони не дійшли згоди щодо нового місця – рекламний засіб підлягає демонтажу.

Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

4.15. Термін дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається до робочого органу, розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами з внесенням відповідних змін у дозвіл.

У такому ж порядку продовжуються терміни дії дозволів, наданих до набрання чинності цього Порядку.

4.16. Робочий орган відмовляє у продовженні дозволу у випадках:

– подання заявником неповного пакета документів;

– наявність заборгованості за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності за договором тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності для розміщення рекламного засобу;

– наявності порушень у сфері благоустрою;

– наявність порушень умов договору про надання місця для розміщення рекламного засобу.

 

 1. Порядок анулювання дозволів

5.1. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами скасовується на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради до закінчення строку його дії:

– за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

– у разі припинення юридичної особи;

– у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

– у випадку встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

– за необхідності, у випадку невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;

– заборгованості за користування місцями, що знаходиться в комунальній власності, для розміщення рекламних засобів, становить більше ніж 3 місцяці;

– порушень умов договору про надання місця для розміщення рекламного засобу.

5.2. Рішення про анулювання дозволу приймається виконавчим комітетом Новодністровської міської ради та  фіксується у журналі реєстрації, надсилається розповсюджувачу зовнішньої реклами поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення.

Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржено у встановленому законодавством порядку.

5.3. Якщо рішенням суду рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами буде визнано незаконним, дозвіл підлягає поновленню.

5.4. Поновлення дозволу відбувається шляхом здійснення відповідного запису в журналі реєстрації та направлення робочим органом письмового повідомлення про його поновлення.

5.5. У разі знищення анульованого дозволу, який було поновлено, робочий орган видає суб’єкту господарювання новий дозвіл.

5.6. Документи для продовження або анулювання дозволу подаються розповсюджувачем зовнішньої реклами до робочого органу через адміністратора центру надання адміністративних послуг.

 

 1. Порядок надання дублікатів дозволів

6.1. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Законом можуть бути встановлені інші підстави для видачі дубліката документа дозвільного характеру.

6.2. У разі втрати дозволу суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів зо дня настання такої підстави подати до центру надання адмінпослуг  заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру.

6.3. У разі, якщо дозвіл непридатний для використання внаслідок його пошкодження, суб’єкт господарювання подає до центру надання адмінпослуг заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру та непридатний для використання документ дозвільного характеру.

6.4. Термін дії дубліката дозволу не може перевищувати терміну дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому документі дозвільного характеру.

6.5. Суб’єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого, провадить свою діяльність на підставі копії заяви про видачу дубліката документа дозвільного характеру, зареєстрованої робочим органом або адміністратором.

6.6. Робочий орган зобов’язаний протягом п’яти робочих днів зо дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу надати адміністратору дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого для видачі заявникові.

 1. Демонтаж рекламних засобів

7.1. Робочий орган постійно здійснює обстеження територій міста з метою отримання інформації щодо дотримання вимог розміщення зовнішньої реклами в місті.

7.2.На підставі цих інформацій робочим органом готуються приписи (додаток 3) про усунення порушень розміщення зовнішньої реклами та накази (додаток 4) про проведення демонтажу рекламних засобів.

7.3. Демонтаж рекламних засобів здійснюється спеціалізованою підрядною організацією за направленням робочого органу. Для виконання цих функцій підприємство може використовувати послуги суб’єктів господарювання на підставі відповідних договорів.

7.4. Демонтажу підлягають такі рекламні засоби:

7.4.1 самовільно розташовані рекламні засоби;

7.4.2 рекламні засоби, які внаслідок їх неналежного виготовлення або експлуатації перебувають в аварійному стані, створюють загрозу життю і здоров’ю людей або можуть заподіяти шкоду майну;

7.4.3 рекламні засоби, місця розташування або технологічна схема яких не відповідають дозволу;

7.4.4 рекламні засоби після закінчення терміну дії дозволу;

7.4.5 рекламні засоби, заборгованість плати за розміщення яких відповідно до договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, складає більше трьох місяців;

7.4.6 рекламні засоби, що розміщено без укладання відповідного договору на право користування місцями для розміщення рекламних засобів з міською радою.

7.5. Власники рекламних засобів, повинні усунути порушення порядку розміщення рекламних засобів або демонтувати їх самостійно у термін, зазначений приписом, виданим робочим органом у межах своєї компетенції.

7.6. Рекламні засоби не демонтуються, якщо порушення щодо їх розміщення  були в зазначений приписом термін усунуті власниками (користувачами) рекламних засобів, про що останні письмово повідомили робочий орган.

7.7. Всі повідомлення та приписи про усунення порушень порядку розміщення рекламних засобів направляються поштою власникам (користувачам) рекламних засобів.

7.8. У разі невиконання власниками (користувачами) рекламних засобів у зазначений термін вимог отриманого припису, робочий орган готує наказ на демонтаж та забезпечує проведення демонтажу рекламних засобів.

7.9. Демонтаж рекламних засобів може здійснюватися без попереднього надання припису їх власникам (користувачам) у таких випадках:

7.9.1 рекламний засіб розташовано самовільно;

7.9.2 експлуатація рекламного засобу створює аварійну ситуацію, загрожує життю і здоров’ю людей, може заподіяти шкоду майну.

Про встановлення таких фактів складається відповідний акт.

7.10. Виконання демонтажу рекламного засобу фіксується актом проведення демонтажу, який підписується представниками робочого органу та особами, які були присутні під час проведення демонтажу рекламного засобу, та затверджується керівником  робочого органу.

7.11. Акт проведення демонтажу складається у 2-х примірниках, один з яких залишається робочому органу, другий передається власнику демонтованого рекламного засобу одразу після оформлення акта.

У разі відмови власника демонтованого засобу підписати акт, у ньому робиться відповідний запис. Якщо демонтаж проводився без присутності власника рекламного засобу, робочий орган повинен у 3-денний термін повідомити власника (якщо місцезнаходження його відоме) про здійснений демонтаж та надіслати йому другий примірник акта проведення демонтажу.

7.12. Демонтований рекламний засіб зберігається у спеціально відведених для цього місцях.

7.13. Власник рекламного засобу має право повернути демонтований рекламний засіб в межах терміну зберігання після звернення до робочого органу на підставі таких документів:

а) заяви на ім’я керівника робочого органу про повернення демонтованого рекламного засобу;

б) документа, який підтверджує право власності на демонтований рекламний засіб;

в) документа, який підтверджує право особи, яка звернулася до робочого органу щодо  одержання демонтованого рекламного засобу;

г) документа, який підтверджує оплату витрат, пов’язаних із демонтажем і зберіганням рекламного засобу.

7.14. Оплата витрат, пов’язаних із демонтажем і зберіганням рекламного засобу, здійснюється на підставі рахунків, що складаються суб’єктом господарювання, який здійснює демонтаж рекламного засобу.

7.15. Повернення майна власнику проводиться за актом про повернення власнику демонтованого рекламного засобу.

7.16. Облік та зберігання демонтованих рекламних засобів:

7.16.1 демонтовані рекламні засоби передаються робочому органу на тимчасове зберігання на підставі акта прийняття-передачі із зазначенням переліку рекламних засобів та їх характеристикою;

7.16.2 демонтовані рекламні засоби підлягають зберіганню протягом 1 місяця. Протягом цього часу робочий орган вживає заходів щодо встановлення власника демонтованого рекламного засобу (якщо він невідомий або невідоме його місцезнаходження) та його повернення.

7.17. У разі, коли власника демонтованого рекламного засобу не встановлено або власник протягом визначеного законодавством терміну не вимагатиме її, таке майно визнається безхазяйним. Набуття права власності на це майно здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

7.18. Оцінка і реалізація майна, визнаного безхазяйним, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

8. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

8.1. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, – на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

8.2. Площа місця розташування рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу.

Для наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього не дахового рекламного засобу площа місця місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

8.3. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

8.4. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності, якщо вони перебувають на балансі комунальних підприємств, здійснюється на договірних засадах між балансоутримувачами (уповноваженими органами) цих місць та розповсюджувачами зовнішньої реклами.

8.5. Тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, якщо ці місця належать до інших форм власності, здійснюється на договірних умовах з їх власниками або уповноваженими ними органами.

8.6. У разі, коли місцем розташування рекламного засобу є земельна  ділянка, надана в оренду та справляється плата за її оренду, розповсюджувачем зовнішньої реклами плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не здійснюється.

8.7. При розміщенні на рекламному засобі соціальної реклами плата за тимчасове користування місцем розташування, що належить до комунальної власності міста, за весь період розміщення соціальної реклами не справляється.

 

9. Визначення плати за тимчасове користування місцями розташування рекламного засобу

9.1. Базова місячна ставка платежу за 1 м2 місця розташування рекламного засобу, що розміщується на власних опорах, дахах будинків та інших споруд, складає 25грн, а на стінах, фасадах тощо 18 грн.

9.2. Базова місячна ставка платежу за місце розташування виносного рекламного засобу – штендеру, що використовується неповну добу та має площу рекламної поверхні не більше 1 м2, складає 15грн/добу.

 

10. Порядок здійснення оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів

10.1. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів здійснюється розповсюджувачем зовнішньої реклами на підставі договору на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, із робочим органом.

10.2. Оплата належної суми, згідно з одержаним в робочому органі рахунком, здійснюється протягом трьох робочих днів з моменту його одержання.

10.3. Плата, передбачена розділом 9 Порядку, обчислена без урахування ПДВ, яке сплачуються згідно з чинним законодавством України.

10.4. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності, визначається відповідно до цього Порядку та здійснюється розповсюджувачами зовнішньої реклами згідно з договором на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста із робочим органом та у повному обсязі спрямовується до цільового фонду міської ради.

 

 

 

 1. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальність за його порушення

14.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється робочим органом та іншими органами згідно з чинним законодавством у межах їх компетенції.

14.2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами робочий орган надсилає інформацію про порушення до відділу по захисту прав споживачів обласного управління у справах захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та вживає заходів згідно з цим Порядком.

14.3. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 Додаток 1

до Порядку розміщення

зовнішньої реклами

в місті Новодністровськ

(в новій редакції)

 

 

Міському голові
__________________________________

____________ р. N ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник _______________________________________________________________________
(для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої ___________________________________________________________________________________
реклами, для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

Адреса заявника _________________________________________________________________
(для юридичної особи – місцезнаходження, для фізичної особи –
________________________________________________________________________________
місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи _________________________

Телефон (телефакс) _____________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою ________________________________________________________________________________
(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ______________________________________________________________________
(літерами)

Перелік документів, що додаються _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа
_________________
(підпис)
_____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

Додаток 2

до Порядку розміщення

зовнішньої реклами

в місті Новодністровськ

(в новій редакції)

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ____________ р. на підставі рішення _______________________________________
(дата видачі)
___________________________________________________________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)
________________________________________________________________________________
(для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
________________________________________________________________________________
особи – прізвище, ім’я та по батькові)
________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу _______________________________________
________________________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________________________
________________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп’ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу
Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив’язкою місця розташування рекламного засобу
Відповідальний за топогеодезичне знімання _______ __________________ М. П.
(підпис)       (ініціали та прізвище)
Керівник робочого органу ___________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу ___________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

Додаток 3

до Порядку розміщення

зовнішньої реклами

в місті Новодністровськ

(в новій редакції)

ПРИПИС
про усунення порушень Порядку розміщення рекламних засобів

у м. Новодністровськ

 

м. Новодністровськ                                                    “___”________20__ р.

 

Видано______________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва та місцезнаходження робочого органу)

власнику рекламних засобів_____________________________________________

 ____________________________________________________________________

розташованих за адресами:____________________________________________

 ____________________________________________________________________

                                                                            (якщо перелік великий – згідно з додатком до припису)

Перевіркою дотримання Порядку розміщення рекламних засобів у м.Новодністровсь встановлено такі порушення:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропоную у ___ термін усунути зазначені у цьому приписі порушення шляхом: ____________________________________________________________________

Про усунення порушень письмово інформуйте:                                                    

 

У випадку, невиконання цього припису у зазначений термін рекламні засоби будуть демонтовані з віднесенням на Вас (Вашу організацію) витрат, пов’язаних із демонтажем рекламних засобів та їх зберіганням.

 

Керівник робочого органу                                                                        

                                                       (підпис)                               (ініціали, прізвище)

 

Припис одержав                                                                                                    

___________________                                        ___________________

  (підпис)                                                                (дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку розміщення

зовнішньої реклами

в місті Новодністровськ

(в новій редакції)

 

 

 

 

 

НАКАЗ

«___»___________20___ р.    №________________

Про проведення демонтажу рекламних засобів

 

 

 

У зв’язку з невиконанням власником рекламних засобів приписів про усунення порушень від _________________ № ____________________________

  ___________________________________________________________________

керуючись___________________________________________________________

 

 

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 

 1. Здійснити у __________ термін демонтаж рекламних засобів згідно з переліком (додається).
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на_________________

  ___________________________________________________________________

 

 

 

 

Керівник робочого органу           ___________             __________________

                                                            (підпис)                   (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу рішення сесії Новодністровської міської ради

«Порядок розміщення зовнішньої реклами на території

Новодністровської ОТГ»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Новодністровської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Новодністровської ОТГ» як регуляторного акту.

 

 1. Визначення проблеми

На цей час у місті Новодністровськ діє рішення міської ради від 23.03.2017р. №76 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті», яким був затверджений «Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (у новій редакції)» (далі – Порядок). Водночас у сфері реклами діють такі нормативно-правові акти:

– Закон України «Про рекламу»;

– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

– Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.03. № 2067;

-Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.09 № 251 «Про заходи щодо упорядкування надання державних платних послуг».

Невідповідність та неврегульованість на місцевому рівні та відсутність аналогічного регуляторного акту на всю територію новоствореної обʼєднаної територіальної громади може призвести до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законо- давства, створення невизначених ситуації щодо правового статусу чинного Порядку. Суб’єктами, на яких проблема справляє негативний вплив, є розповсюджувачі реклами та виконавчі органи міської ради, які застосовують норми чинного законодавства з питань зовнішньої реклами. Прийняття рішення з урахуванням актів чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами створить ще більш прозору систему у наданні (або у відмові) дозволів на розміщення зовнішньої реклами, вдосконалить умови щодо усунення надмірного та неефективного регулювання господарської діяльності і діяльності у сфері зовнішньої реклами малого та середнього бізнесу.

 

ІІ. Визначення груп на які проблема має найбільший вплив:

Суб’єкти господарювання, міська  рада, громадськість.

 

ІІІ. Чому проблема не вирішується ринком і потребує державного втручання.

Проблема не вирішується ринковим механізмом, оскільки розробка місцевого порядку про розміщення зовнішньої реклами на основі затверджених Кабінетом Міністрів України Типових правил розміщення зовнішньої реклами, визначення розміру, механізму, умов плати за розміщення зовнішньої реклами та умови експлуатації та демонтажу рекламних засобів затверджують, згідно діючого законодавства, органи місцевого самоврядування.

 

 1. IV. Визначення цілей регулювання:

–  дотримання вимог чинного законодавства щодо впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв, їх відповідність технічним та естетичним вимогам до рекламних об’єктів на території міста;

– встановлення порядку та  умов надання, внесення змін, погодження, переоформлення та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

– встановлення розміру плати за тимчасове використання місця для розміщення зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності Новодністровської обʼєднаної територіальної громади.

 

V.Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є:

1) Залишення ситуації без змін призведе до порушення вимог чинного законодавства, пов’язаного з розповсюдженням реклами та призведе до неможливості розміщення зовнішньої реклами на територіях, які приєднуються до Новодністровської ОТГ.

2) Прийняття регуляторного акту забезпечить вирішення проблеми. Дана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною. Перевага обраного способу досягнення цілей полягає в тому, що даним регуляторним актом визначено Порядок, яким будуть керуватись при розміщенні зовнішньої реклами на території Новодністровської ОТГ.

 

 1. VI. Механізми досягнення цілей.

Задекларовані цілі досягаються усім змістом документа, оскільки він у сукупності формує Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Новодністровської ОТГ, а саме:

– встановлює єдині вимоги до розміщення зовнішньої реклами;

– розробляє порядок надання, погодження, переоформлення та скасування дозволів на розміщення реклами;

– визначає органи, які будуть вести контроль за розміщенням зовнішньої реклами та виконанням рішень виконавчого комітету щодо розміщення зовнішньої реклами на території Новодністровської ОТГ.

 

VII. Очікувані результати прийняття регуляторного акту.

Прийняття даного рішення дозволить встановити Порядок розміщення зовнішньої реклами відповідно до вимог діючого законодавства, контролювати розміщення зовнішньої реклами на території Новодністровської ОТГ.

 

 

 

 

 

Аналіз вигод і витрат

Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування 1. Контроль за розміщенням зовнішньої реклами на території ОТГ.

2. Забезпечення вчасного надходження плати за розміщення зовнішньої реклами.

Витрати на оприлюднення регуляторного акту.
Суб’єкти підприємницької діяльності 1. Встановлення чіткого порядку отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

2.Безоплатне отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

3.Правомірне використання території під розміщеним рекламним засобом.

1. Виготовлення документів, що додаються до заяви про надання дозволу.

2. Плата за тимчасове використання місця для розміщення зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади

Населення 1. Розширення доступу до рекламної інформації.

2. Покращення освітленості території міста в темну пору за рахунок світлових вивісок і пристроїв, що освітлюють рекламні конструкції.

Відсутні

 

VIII. Обґрунтуваннятерміну дії регуляторного акта.

Регуляторний акт запроваджується на невизначений термін дії до змін у законодавстві.

 

IX.Визначення показників результативності регуляторного акту.

Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:

– кількість заяв на розміщення зовнішньої реклами;

– кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами, кількість переоформлених дозволів, кількість скасованих дозволів;

– кількість порушень Порядку розміщення зовнішньої реклами на території міста;

– кількість укладених договорів між суб’єктами господарювання та виконавчим комітетом міської ради на тимчасове користування місцем розташування  рекламного засобу, яке  перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Новодністровськ;

– розмір надходжень плати за право розташування  реклами на місцях, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Новодністровськ.

 

 

 

 

Х. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

У зв’язку з тим, що для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності буде здійснюватись після набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання ним чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення до регуляторного акта відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки з дня виконання заходів повторного відстеження.

 

ТЕСТ 
малого підприємництва

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “01серпня 2019р. по “30серпня 2019р.

 

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Телефонний запит ТОВ «Компанія ХАТАНЕТ» 1 Вважають,що завпроваджння даного регуляторного акту позитивно вплине на процедуру встановлення засобів зовнішньої реклами на території ОТГ
2 Робоча зустріч із представниками Ради підприємців міста Новодністровськ 2 Не мають зауважень. Вважають, що запровадження регуляторного акту унормує масові нерегульовані випадки розміщення зовнішньої реклами для території новоствореної ОТГ
3 Телефонний запит до приватного підприємця 1 Не має зауважень. Вважає, що це необхідно для громади

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: ___557___ (одиниць), у тому числі малого та мікропідприємництва __64__ (одиниці);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив __100__ (відсотків).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за
п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0
5 Інші процедури (уточнити)
6 Разом, гривень 0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 557
8 Сумарно, гривень 0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 0,5 год х 20=10грн

 

10 грн

 

50грн

 

10 Процедури організації виконання вимог регулювання

 

1) Для фізичних осіб-підприємців:

0,1х20грн= 2грн

2) Для юридичних осіб:

0,5х20грн=

10грн

1) Для фізичних осіб-підприємців:

0,1х20грн= 2грн

2) Для юридичних осіб:

0,5х20грн=

10грн

1) 10

2) 50

11 Процедури офіційного звітування (1+0,5+2+0,175)х20=73,5грн 73,5грн 367,5грн
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
13 Інші процедури (уточнити)
14 Разом, гривень

 

1) для фізичних осіб-підприємців:

85,5грн

2) для юридичних осіб:

93,5 грн

1) 85,5грн

2) 93,5грн

1) 427.5грн

2) 467.5грн

15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 1)      ФОП – 557

2)      Юридичні особи-64

1)      557

2)      64

1) 557

2) 64

16 Сумарно, гривень

 

          1) 46 624 грн

2) 5984 грн

1) 46 624грн

2) 5984 грн

1) 233,

120 тис. грн.

2) 29,92 тис.грн

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Відділ архітектури та містобудування Управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Новодністровської міської ради

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0,5 25,13 2 624 15681,13
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
камеральні 0,75 25,13 12 557 125976,69
виїзні 2 25,13 4 557 111979,28
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 5 25,13 1 100 12565
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 5 25,13 1 100 12565
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання 2 25,13 1 50 2513
6. Підготовка звітності за результатами регулювання 0,75 25,13 1 557 10498,06
7. Перевірка місця розташування рекламного засобу на предмет надання на заявлене місце дозволу

 

8. Перевірка наданих документів від заявника

 

9. Погодження видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

10. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету

 

11. Підготовка та оформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

12. Підготовка проекту договору на тимчасове користування місцем для розміщення зовнішньої реклами

0,5 25,13 1 300 3769,5
Разом за рік Х Х Х Х 295547,65
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 1477738,5

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 0 0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 1) ФОП 46 624грн

2) юридичні особи 5984 грн

1) 233 120 грн.

2) 29 920 грн

3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 1) ФОП 46 624грн

2) юридичні особи 5984 грн

1) 233 120 грн.

2) 29 920 грн

4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 295547,65 1477738,5
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 1) 342171,65

2) 301531,65

1) 1710858,5

2) 1507658,5