ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ рішення міської ради «Про затвердження Порядку залучення  пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Новодністровської обʼєднаної територіальної громади»


 

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що 19.09.2019 в мережі інтернет на офіційному сайті Новодністровської міської ради опубліковано проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення Новодністровської міської ради «Про затвердження Порядку залучення  пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Новодністровської обʼєднаної територіальної громади».

Мета прийняття проекту – вдосконалення механізмів регулювання організаційно-правових відносин, пов’язаних із залученням, розрахунком розміру і використанням коштів пайової участі замовників будівництва, реконструкції, капітального ремонту (далі – будівництво) у розвитку  інфраструктури Новодністровської об’єднаної територіальної громади.

З повним змістом зазначених документів можна ознайомитись в приміщенні Новодністровської міської ради (м.Новодністровськ, мкр-н «Діброва», буд.25, каб.17.) та на офіційному сайті Новодністровської міської ради (http://miska-rada.com.ua/) в розділі регуляторна політика.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань приймаються в письмовому вигляді на поштову адресу або електронною поштою протягом одного місяця з моменту опублікування проекту даного рішення.

Поштова адреса: 60236, Чернівецька область, м.Новодністровськ, м-н «Діброва», буд.25, каб.17.

тел. (03741) 3-15-45, 3-11-40

E-mail:light03@ukr.net

У К Р А Ї Н А

Новодністровська міська рада

сесія VIІ скликання

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

__________2019 р.                                                         м. Новодністровськ

 

 

 

Про затвердження Порядку залучення  пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Новодністровської обʼєднаної територіальної громади  

 

 

Відповідно до ст. 25, п. 41, 42, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи рішння Новодністровської міської ради від 27.09.2018р. №255 «Про добровільне приєднання до обʼєднаної територіальної громади Новодністровської міської ради міста обласного значення Новодністровськ Чернівецької області», з метою встановлення на території Новодністровської ОТГ єдиного функціонального механізму залучення коштів пайової участі замовників обʼєктів будівництва у розвитку інфраструктури ОТГ , міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити “Порядок залучення пайової участі у розвитку інфраструктури Новодністровської обʼєднаної територіальної громади”.
 2. Вважати таким, що втратив чинність Положення про пайову учсть у розвитку інфраструктури міст Новодністровськ (у новій редакції), затвердженого рішенням Новодністровської міської ради від 17.04.2014 року №64 «Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури міст Новодністровськ (у новій редакції)».
 3. Відділу організаційної роботи та звʼязків з громадськістю оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.
 4. Рішення набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення у місцевих засобах інформації та на офіційному сайті міської ради.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

 

 

Міський голова                                                           А. Болдашев


Виконавець:

В.о. начальника відділу

архітектури та містобудування                                                                   А.Ковальський

___________

 

Погоджено:

Заступник міського голови                                                                          О.Гінгуляк

_______________

 

Начальник  юридичного відділу                                                                 О. Богачук

_______________

 

Начальник  фінансового управління                                                          В.Ферсанова

_______________

Начальник відділу економіки

та управління комунальним майном                                                          С.Сабаш

_______________

Голова постійної комісії з питань

планування бюджету, фінансів та                                                               І.Манаскуров

економічного розвитку                                                                                _______________

 

Голова постійної комісії з питань

будівництва та врегулювання                                                                     І.Рукомеда

земельних відносин                                                                                      _______________

 

Голова комісії з питань регламенту

і законності регуляторних актів                                                                  М.Рошка

________________

 

 

Секретар міської ради                                                                                  Н.Кримняк

________________

 

 

 

Рішення надіслано:

 1. У справу – 1 прим.
 2. У протокол – 2 прим.,
 3. Відділ АМ – 1 прим.,
 4. Фінансове управління – 1 прим.,
 5. 5. Відділ економіки – 1 прим.

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від ____ ___________ 20__ р. № _____

 

Порядок залучення  пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Новодністровської обʼєднаної територіальної громади

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про будівельні норми», а також Бюджетного кодексу України.

1.2. Положення розроблене з метою вдосконалення механізмів регулювання організаційно-правових відносин, пов’язаних із залученням, розрахунком розміру і використанням коштів пайової участі замовників будівництва, реконструкції, капітального ремонту (далі – будівництво) у розвитку  інфраструктури Новодністровської об’єднаної територіальної громади.

Залучення замовників будівництва до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури об’єднаної територіальної громади відбувається на підставі укладених з міською радою Договорів про пайову участь.

1.3. У цьому Положенні терміни застосовуються у такому значенні:

замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки чи володіє на законних підставах об’єктом будівництва, на якому має намір виконувати будівельні роботи;

забудова земельної ділянки – діяльність суб’єктів господарювання спрямована на будівництво нових об’єктів, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, розширення (добудову) та зміну функціонального призначення існуючих об’єктів;

будівництво  – нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, зміна функціонального призначення та технічне переоснащення об’єктів будівництва;

ОТГ – об’єднана територіальна громада;

 

об’єкт будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або їх частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

 

інфраструктура ОТГ – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, а також об’єктів соціального та культурного обслуговування населення, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування ОТГ;

 

комплексна забудова території є засобом забезпечення громадських інтересів, спрямована на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об’єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх та спортивних шкіл, об’єктів позашкільного виховання, охорони здоров’я та соціального забезпечення тощо, за умови передачі їх у комунальну власність), житлових будинків, інших об’єктів будівництва, а також на благоустрій території. Рішення про організацію комплексної забудови території у визначених межах приймає міська рада;

 

пайова участь (внесок) замовника у розвитку інфраструктури Новодністровської ОТГ – кошти, що підлягають перерахуванню замовником до бюджету розвитку ОТГ для забезпечення створення і розвитку інфраструктури ОТГ до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію (надалі – пайовий внесок);

договір про пайову участь у розвитку інфраструктури Новодністровської ОТГ  – юридичний документ, укладений між Новодністровською міською радою та замовником будівництва (реконструкції, капітального ремонту), предметом якого є зобов’язання замовника щодо сплати коштів пайової участі на розвиток інфраструктури ОТГ;

 

уповноважений орган – орган, уповноважений міською радою займатись питаннями, пов’язаними із підготовкою, укладанням договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури ОТГ, контролю за їх виконанням і інше;

технічні умови – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.

1.3.1. Інші терміни вживаються в розумінні, визначеними нормативними актами України.

1.4. Зобов’язані взяти участь у створенні і розвитку інфраструктури Новодністровської ОТГ замовники (крім випадків, передбачених пунктом 1.7 цього Положення), незалежно від форми власності, які:

1.4.1. Мають намір здійснити будівництво (реконструкцію, капітальний ремонт) об’єктів н території Новодністровській ОТГ.

1.4.2. Здійснили будівництво (реконструкцію, капітальний ремонт) об’єктів, при цьому, не уклавши договір про пайову участь у розвитку інфраструктури Новодністровської ОТГ або здають (здали) їх в експлуатацію після набрання чинності Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», не надавши своєчасно належним чином у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) до уповноваженого органу щодо здійснення такого будівництва (самовільно збудовані об’єкти) і при спорудженні яких не було вирішене питання прийняття пайової участі. При цьому розмір пайового внеску рівний граничному, передбаченому цим Положенням.

1.5. Пайова участь замовника у розвитку інфраструктури Новодністровської ОТГ полягає у перерахуванні ним до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію коштів до бюджету розвитку ОТГ.

1.6. У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури громади зменшується, при укладанні договору з новим замовником, на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

1.7. До пайової участі у розвитку інфраструктури ОТГ не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

1.7.1. об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

1.7.2. будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

1.7.3.) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

1.7.4. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 500 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

1.7.5. об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

1.7.6. об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

1.7.7. об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

1.7.8. об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

1.7.9. об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;

1.7.10. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель сільськогосподарського призначення;

1.7.11. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель і споруд підприємств харчової промисловості;

1.7.12. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції).

 

 

 

 1. Визначення розміру пайової участі

 

2.1. Розмір пайової участі (граничний) замовника у розвитку інфраструктури ОТГ з урахуванням не заборонених законом інших відрахувань, встановлених міською радою, становить:

2.1.1. 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд.

2.1.2. 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

2.2. Величина пайової участі (внеску) замовника визначається відділом архітектури та містобудування (далі – робочий орган) у договорі, укладеному між замовником та міською радою (відповідно до встановленого цим Порядком розміру пайової участі) з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами.

Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта                          не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами                          і правилами або за бажанням замовника будівництва, вона визначається на основі нормативів для одиниці створеної потужності на території Новодністровської ОТГ (показник опосередкованої вартості спорудження об’єктів житла для Чернівецької області (без урахування ПДВ), затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України станом на момент проведення розрахунку, але не пізніше дати здачі об’єкта будівництва в експлуатацію) – крім автозаправних станцій та комплексів, шиномонтажу, мийок, автостоянок, ринків та інших площинних споруд.

2.3. Встановлення розміру пайової участі (внеску) нижче, передбаченого Положенням, або звільнення замовника від сплати  пайової участі, у випадках не передбачених чинним законодавством, здійснюється окремим рішенням міської ради. При цьому у таких рішеннях обов’язково зазначаються підстави та/або умови.

2.4. У випадку встановлення законодавством меншого граничного розміру пайової участі (внеску) у розвитку, пайовий внесок для усіх об’єктів встановлюється на рівні граничного розміру, встановленого Законом з моменту набрання цим Законом чинності.

 

 1. Договір про пайову участь

 

3.1. Договір про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури у розвитку інфраструктури Новодністровської ОТГ укладається до реєстрації документа про готовність обʼєкта будівництва до експлуатації.

У разі відсутності звернення замовника будівництва для укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури Новодністровської ОТГ, уповноважений орган вживає всі необхідні заходи з метою укладання такого договору про пайову участь.

3.2. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури Новодністровської ОТГ (надалі – договір про пайову участь) укладається між міською радою та замовником не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення.

3.2.1. До звернення додаються такі документи:

а)  зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта та техніко-економічні показники;

б) копію виписки (витягу) з ЄДР про реєстрацію (для юридичної особи та фізичної особи-підприємця);

в) копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчені підписом особи (для фізичної особи);

г) копії установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваженого представника замовника (для юридичної особи);

д) довідка щодо реквізитів юридичної особи та копію документа із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові особи, із зазначенням посади, яка має право на укладення договорів.

3.3. Істотними умовами договору про пайову участь є:

а) розмір пайової участі;

б) строк (графік) сплати пайової участі;

в) відповідальність сторін.

3.4.1. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайового внеску замовника у розвитку інфраструктури міста.

3.4. Розрахунок розміру пайової участі, належної замовником до сплати відповідно до цього Положення, проводиться протягом десяти робочих днів з дня реєстрації уповноваженим органом звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

3.4.1. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації.

3.5. Пайовий внесок вноситься у грошовій безготівковій формі та сплачується в повній сумі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором, шляхом їх перерахування на рахунок, указаний у договорі про пайову участь.

3.6. Змовник отримує свій екземпляр договору після надання робочому органові платіжного документа, що підтверджує проплату суми пайової участі, передбаченої договором.

3.7. Інформація про договір про пайову участь у розвитку інфраструктури Новодністровської ОТГ та його виконання (підтверджується довідкою робочого органу) зазначається замовником у декларації про готовність об’єкта будівництва до експлуатації або в акті готовності об’єкта до експлуатації.

3.8. У разі прострочення замовником термінів сплати пайового внеску, визначених договором, Замовник несе відповідальність згідно з умовами укладеного з міською радою договору про пайову участь.

3.8.1. Невиконання та/або неналежне виконання замовником зобов’язань стосовно прийняття пайової участі у розвитку інфраструктури міста є підставою для відмови замовнику в присвоєнні об’єкту будівництва поштової адреси.

3.9. При зміні загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта із замовником будівництва укладається додатковий договір, який є невід’ємною частиною основного договору, де зазначається уточнена сума пайового внеску.

3.10. У разі не укладання договору про пайову участь в терміни, встановлені пунктом 3.1 цього Положення, у зв’язку із обставинами, що не залежать від міської ради, договір укладається до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

 

 

 1. Використання коштів пайової участі

 

4.1. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури ОТГ, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» використовуються з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новодністровської ОТГ.

 

 1. Заключні положення

 

5.1. Спори, пов’язані з пайовою участю (внеском) у розвитку інфраструктури міста, вирішуються судом.

5.2. Зміни у законодавстві, що спричиняють зміну або відміну документів дозвільного характеру, не є підставою для несплати замовником пайового внеску, визначеного відповідно до Положення.

5.3. У разі порушення замовником вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку залучення пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Новодністровської обʼєднаної територіальної громади в частині укладання договору та сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури, робочий орган спільно з юридичним відділом міської ради вживає всі необхідні заходи з метою укладення договору та залучення коштів пайової участі.

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради

«Про затвердження Порядку залучення  пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Новодністровської обʼєднаної територіальної громади»

 

Аналіз регуляторного впливу (АРВ) проекту рішення міської ради «Про затвердження Порядку залучення  пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Новодністровської обʼєднаної територіальної громади» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 1. Визначення проблеми

Необхідність прийняття рішення про залучення  пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Новодністровської обʼєднаної територіальної громади (далі міської ради),виникла у зв’язку з утворенням Новодністровської ОТГ.

Суть проблеми полягає в необхідності прийняття положення, яке б передбачало узагальнюючий порядок визначення розміру, порядку формування та використання пайової участі (внесків) забудовників у створенні і розвитку інфраструктури не лише на території міста Новодністровськ, а на території усієї ОТГ.

 

 1. Цілі державного регулювання:

Метою цього регуляторного акта є:

– реалізація повноважень органу місцевого самоврядування,

– удосконалення взаємовідносин між органом місцевого самоврядування та замовниками будівництва (суб’єктами господарювання та громадянами);

– встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інфраструктури ОТГ для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними будівництва об’єктів містобудування на території громади;

– забезпечення надходження коштів до бюджету ОТГ для фінансування розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури громади;

– створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно- транспортної і соціальної інфраструктури ОТГ.

 

 

 

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення визначених цілей.

Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури ОТГ впроваджується на підставі ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Іншої альтернативи законодавством для участі інвесторів(забудовників) у розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури ОТГ не передбачено.

Запропоноване регулювання забезпечить диференційований порядок залучення коштів замовників будівництва для участі у розвитку інженерно транспортної і соціальної інфраструктури ОТГ із дотриманням вимог чинного законодавства. Виходячи із викладеного таке регулювання вбачається оптимальним.

 

4.Механізми та заходи, що пропонуються

 для розв’язання проблеми.

Механізмом досягнення цілей регулювання є:

– введення правового порядку залучення та використання міською радою коштів фізичних та юридичних осіб – замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури Новодністровської ОТГ, який буде відповідати вимогам чинного законодавства;

– чітке визначення переліку замовників, що не будуть залучені до пайової участі у розвитку інфраструктури міської ради;

– застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановленні розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно- транспортної і соціальної інфраструктури ОТГ, в залежності від об’єкта будівництва;

– чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у рамках договорів про пайову участь забудовників у розвитку інженерно транспортної і соціальої інфраструктури ОТГ;

– збільшення надходжень до бюджету ОТГ для проведення фінансування вкладень в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

 

 1. Можливість досягнення визначених цілей

у разі прийняття регуляторного акта.

Дія акта поширюється на всіх замовників, що мають намір здійснювати будівництво об’єктів містобудування, крім випадків, передбачених ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури Новодністровської ОТГ дозволить створити нові та реконструювати діючі об’єкти інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури ОТГ.

Можливість досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальним та обґрунтованим у зв’язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем у громаді.

Даний регуляторний акт мотивує забудовників виконувати встановлені вимоги через такі мотиви:

– простота положень даного акта;

– простота виконання вимог, встановлених актом;

– чітке врегулювання прав та обов’язків суб’єктів, на яких поширюється даний акт;

– відкритість та доступність інформації.

 

 1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат.

Впровадження даного регуляторного акта буде сприяти додатковим надходженням коштів до бюджету громади; стимулювати фізичних та юридичних осіб – інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об’єктів інженерно- транспортної і соціальної інфраструктури міської ради; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб’єктів господарювання.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Територіальна громада – створення та розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури на території всієї ОТГ;

– залучення інвестицій до бюджету ОТГ, поліпшення соціально-економічного становища міської ради;

– розширення пропозицій на ринку товарів і послуг, запропонованих суб’єктами господарювання за рахунок відкриття нових об’єктів

Не передбачаються
Суб’єкти господарювання – удосконалення взаємовідносин з органом місцевого самоврядування;

– створення сприятливих умов для здійснення містобудівної діяльності;

– розвиток підприємницької діяльності;

– можливість застосування розстрочки під час плати пайового внеску

Сплата грошових коштів у вигляді пайового внеску
Органи місцевого самоврядування – удосконалення взаємовідносин з замовниками будівництва (громадянами та суб’єктами господарювання);

– залучення коштів фізичних та юридичних осіб для реалізації заходів, спрямованих на створення та розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури ОТГ

Проведення процедури оприлюднення матеріалів
 1. Обгрунтування строку дії регуляторного акту.

Запропонований проект регуляторного акта запроваджується на довгостроковий термін. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань та у разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни та доповнення.

 

 1. Показники результативності регуляторного акта

 

Якісні показники Прогнозований соціальний ефект
Встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) Прозорість дій влади,

створення сприятливих умов для здійснення містобудівної діяльності

Оновлення інженерно- транспортної і соціальної інфраструктури ОТГ Створення нових та реконструкція існуючих об’єктів інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури ОТГ

 

Кількісні показники:

– кількість укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури Новодністровської ОТГ;

– розмір додаткових надходжень до міського бюджету на розвиток інженерно- транспортної і соціальної інфраструктури від сплати пайових внесків.

Відповідно до ч. 5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

а) ознайомляться з зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації – газета «НАША ГАЗЕТА. НОВОДНІСТРОВСК ІНФО», офіційний сайт Новодністровської міської ради за результатами оприлюднення;

б) отримають регуляторний акт за запитами до органу місцевого самоврядування;

в)  отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

 

 

 

 

 

 1. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта.

У зв’язку з тим, що для визначення значень показників результативності даного регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись через рік після набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

 

Додаток ____

до аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “01серпня 2019р. по “31серпня 2019р.

 

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1.

 

 

Телефонні розмови із замовниками будівництва

 

7

 

 

Доведення до відома опитуваних обґрунтування необхідності прийняття зазначеного проекту регуляторного акту та інформації про дотримання вимог чинного законодавства щодо обов’язковості укладання договору про участь у створенні і розвитку  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ОТГ

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: ___557___ (одиниць), у тому числі малого та мікропідприємництва __64__ (одиниці);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив __100__ (відсотків).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за
п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0
5 Інші процедури (уточнити)
6 Разом, гривень 0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 557
8 Сумарно, гривень 0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 0,5 год х 20=10грн

 

10 грн

 

50грн

 

10 Процедури організації виконання вимог регулювання

 

1) Для фізичних осіб-підприємців:

0,1х20грн= 2грн

2) Для юридичних осіб:

0,5х20грн=

10грн

1) Для фізичних осіб-підприємців:

0,1х20грн= 2грн

2) Для юридичних осіб:

0,5х20грн=

10грн

1) 10

2) 50

11 Процедури офіційного звітування (1+0,5+2+0,175)х20=73,5грн 73,5грн 367,5грн
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
13 Інші процедури (уточнити)
14 Разом, гривень

 

1) для фізичних осіб-підприємців:

85,5грн

2) для юридичних осіб:

93,5 грн

1) 85,5грн

2) 93,5грн

1) 427.5грн

2) 467.5грн

15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 1)      ФОП – 557

2)      Юридичні особи-64

1)      557

2)      64

1) 557

2) 64

16 Сумарно, гривень

 

          1) 46 624 грн

2) 5984 грн

1) 46 624грн

2) 5984 грн

1) 233,

120 тис. грн.

2) 29,92 тис.грн

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Відділ архітектури та містобудування Управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Новодністровської міської ради

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0,5 25,13 2 624 15681,13
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
камеральні 0,75 25,13 12 557 125976,69
виїзні 2 25,13 4 557 111979,28
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 5 25,13 1 100 12565
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 5 25,13 1 100 12565
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання 2 25,13 1 50 2513
6. Підготовка звітності за результатами регулювання 0,75 25,13 1 557 10498,06
7. Перевірка місця розташування рекламного засобу на предмет надання на заявлене місце дозволу

 

8. Перевірка наданих документів від заявника

 

9. Погодження видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

10. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету

 

11. Підготовка та оформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

12. Підготовка проекту договору на тимчасове користування місцем для розміщення зовнішньої реклами

0,5 25,13 1 300 3769,5
Разом за рік Х Х Х Х 295547,65
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 1477738,5

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 0 0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 1) ФОП 46 624грн

2) юридичні особи 5984 грн

1) 233 120 грн.

2) 29 920 грн

3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 1) ФОП 46 624грн

2) юридичні особи 5984 грн

1) 233 120 грн.

2) 29 920 грн

4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 295547,65 1477738,5
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 1) 342171,65

2) 301531,65

1) 1710858,5

2) 1507658,5