До відома осіб, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг.


До відома осіб,  які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року №373 визначено механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі на осіб, які мають право на пільги згідно із Законами України:

“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”,

 “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”,

“Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (крім військовослужбовців),

“Про Службу безпеки України”,

 “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,

 “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”,

“Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”,

“Про бібліотеки і бібліотечну справу”,

“Про музеї та музейну справу”,

 “Про захист рослин”,

 “Про жертви нацистських переслідувань”,

 “Про охорону дитинства”,

 “Про соціальний захист дітей війни”,

 “Про культуру”,

 “Про освіту”,

 “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою”,

 Кодексом цивільного захисту України (крім осіб рядового і начальницького складу),

Основами законодавства України про охорону здоров’я.

Право на отримання пільг, встановлених законами України, з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї визначається:

структурними підрозділами з питань соціального захисту населення – відповідно до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 року № 389; 

бюджетними установами, казенними підприємствами та комунальними некомерційними підприємствами, що утворюються у результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я, – відповідно до Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 року № 426.

Для розрахунку розміру пільги інформацію структурним підрозділам з питань соціального захисту населення до 15 числа кожного місяця надають:

бюджетні установи, казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства, що утворюються у результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я, – про працівників, які мають право на отримання пільги у поточному місяці з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї;

об’єднання – про зміну  внесків, платежів об’єднанню;

управителі, виконавці комунальних послуг – про зміну тарифів на житлово-комунальні послуги, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та вищезазначеної отриманої інформації, розраховують щомісяця суму пільги виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, кількості членів сім’ї, які мають таке право відповідно до зазначених законодавчих актів та визначені статтею 51 Бюджетного кодексу України, та з урахуванням встановлених цін/тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року №409.