Оголошується конкурс на посади педагогічних працівників комунальної установи «Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників Новодністровської міської ради»


Оголошується конкурс  на  посади педагогічних працівників 

 комунальної установи «Міський центр  професійного розвитку педагогічних працівників Новодністровської міської ради»

 

Відповідно до Постанови КМУ від 29.07.2020р. №672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», рішень сесій Новодністровської міської ради від 27.08.2020 №199 «Про створення комульнальної установи «Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників Новодністровської міської  ради та затвердження його Статуту», від 24.09.2020 №251 «Про внесення змін до рішення Новодністровської міської ради від 27.08.2020 №199», наказу директора комунальної установи  «МЦПРПП НМР»  «Про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників міського центру професійного розвитку  педагогічних працівників»  оголошується конкурс:

 

Найменування та місцезнаходження установи:

Міський Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новодністровської міської ради.

60236  Чернівецька область, м. Новодністровськ, м-н «Діброва», 14-Б.

 

Найменування посади та умови оплати праці:

 

                       Найменування посади  Посадові ставки
1 Консультант дошкільної, позашкільної освіти та    художньо-естетичного дисциплін, хрестиянської етики 1 ставка
2 Консультант початкової освіти, природничо-математичних дисциплін,фізичної культури, «Захисту України»,основ здоров’я, трудового навчання 1 ставка
3 Консультант інформаційних технологій,  суспільно-гуманітарних дисциплін, адміністратор сайту 1 ставка
4 Психолог 1 ставка

 

Посадовий оклад, надбавки, доплати встановлюються відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; розділу «Інші підвищення» додатку 1 до Постанови КМУ від 20.04.2007р.№643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки».

 

Кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників Центру професійного розвитку педагогічних працівників

На посади  педагогічних працівників Центру призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років. 

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі:

 1. Письмова заява про участь у конкурсі (додаток 1);
 2. Резюме (у довільній формі) або автобіографія;
 3. Копія паспорта громадянина України;
 4. Копія трудової книжки;
 5. Копія (копії) документа (документів) про освіту, присвоєння вченого

звання, присудження наукового ступення;

 1. Копія ідентифікаційного номера;
 2. Письмова згода на збір та обробку персональних даних (додаток 2);

Особа має право додати до заяви інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу, які підтверджують її професійні та моральні якості.

Особа пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії.

Документи  приймаються з  05.01 – 15.01.2021р.     з 800 год. до 1700 год. у міському центрі професійного розвитку педагогічних працівників (відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради) (м.Новодністровськ, м-н. Діброва; 14-Б).

 

Етапи проведення конкурсу:

 1. Прийом та розгляд документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі.
 2. Проведення співбесіди:

– знання законодавства у сфері освіти (додаток 3);

– з питань планування та визначення траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників, проведення супервізії, розроблення внутрішніх документів закладу освіти, освітніх програм, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

 1. Проведення засідання конкурсної комісії, визначення переможців.

4.Оголошення результатів конкурсу оприлюднюються на офіційному  веб-сайті Новодністровської міської ради.

Визначення результатів конкурсу здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та фіксується у протоколі  про результати конкурсу за п’ятибальною системою.

 

Дата  конкурсного відбору:

16.01.2021р. 0 1000  у приміщенні міського центру професійного розвитку педагогічних працівників (відділ гуманітарної політики  Новодністровської міської ради)

 

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Грохольська Галина Филимонівна, директор  Міського центру професійного розвитку педагогічних працівників, т. 0680863916,   novodcentr@ukr.net

 

 


 

Додаток1

 

Голові конкурсної комісії

 

_________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________,

(ПІБ претендента)

який (яка) проживає за адресою:

__________________________________________________________________________________

_________________________,

(номер контактного телефону)

e-mail ______@ ___________

 

 

                                                                         ЗАЯВА

              Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади

 _________________________________________________________________________________________________________________________________

                    (найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

 

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка «+» навпроти одного із запропонованих способів):

надсилання листа на зазначену адресу____;

надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу____;

телефонного дзвінка за номером ___________________________;

 

 

___________________                                                       _____________

(число,місяць,рік)                                                                                        (підпис)

 

 


Додаток 2

 

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ року, документ, що посвідчує особу (серія ___ № ________), виданий ______________________________________________________________

_______________________________________________________________,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) даю згоду на:

-обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

-використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

-поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

-доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

 

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

 

«____»  ______________20__ р.                                 ______________________

(підпис)

 


Додаток 3

Перелік питань на конкурс

 

І етап:    перевірка на знання законодавства у галузі освіти:

 1. Закон України «Про освіту»;
 2. Закон України «Про повну загальну середню освіту»;
 3. Закон України «Про дошкільну освіти»;
 4. Закон України «Про позашкільну освіту»;
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1133 від 27.12.2019);
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»;
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 617 від 22.08.2018);
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 №1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №1094 від 24.12.2019);
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №509 від 12.06.2019, №519 від 25.06.2020);
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 688 від 24.07.2019);
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти»(Державний стандарт повної загальної середньої освіти)
 12. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р;
 13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.10.2019 №1313 «Деякі питання організації та проведення супервізії»;
 14. Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 №1143 «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»;
 15. Наказ Мінекономіки від 23.12.2020 №2736 « Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель  закладу загальної середньої освіти»,   «Вчитель початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)

16.Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 №522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту№ 1352 від 30.11.2012, наказами Міністерства освіти і науки № 380 від 31.03.2015 та № 994 від 11.07.2017),

ІІ етап:

 

 1. Як Ви розумієте освітню траєкторію професійного розвитку педагогічних працівників?
 2. Що таке супервізія?
 3. Які типові освітні програми по вашому напрямку  діють на сьогодні?
 4. Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?
 5. Новий закон «Про освіту» визначає крім стандартного навчання у школі ще дистанційне, екстернат, домашнє навчання та педагогічний патронаж. Що таке педагогічний патронаж?
 6. Згідно із Законом України «Про освіту», основою для розроблення освітньої програми є?
 7.  Складові освітньої програми  ……?
 8. Складовими системи забезпечення якості освіти є……?
 9. Якими основними документами  керується Центр професійного розвитку педагога?
 10. Чи може Центр професійного розвитку педагогів здіснювати курсову перепідготовку та видавати сертифікат про підвищення кваліфікації?
 11. Які  завдання  покладено на Центри професійного розвитку педагога?
 12. Хто може працювати у Центрі, за яких умов?
 13. Які освітні технології відомі Вам?
 14. Які сервіси Ви можете запропонувати педагогам для створення тестів, анкет,відеоуроків,презентацій?
 15. Які інноваційні методи навчання Ви запропонуєте педагогам для організації освітнього  процесу?
 16. Сертифікація педагогічних працівників – це….?
 17. Назвати структуру технології.
 18. Цікаві форми роботи з педагогами, які Ви можете організувати.Назвати їх.
 19. Якими компетентностями має володіти педагог?
 20. Які функції покладено на педагога?