« ОГОЛОШЕННЯ З ВІДБОРУ ВИКОНАВЦІВ РОБІТ ІЗ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ»


Інформація Новодністровської міської ради Чернівецької області про проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із оцінки земель та виготовлення звіту про  експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0100 га –  03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, та розташована за адресою: мікрорайон «Молодіжний», м. Новодністровськ, Чернівецької області (кадастровий номер 7310600000:01:002:0038) у строк 20 робочих днів з моменту підписання договору.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, обов’язково робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із оцінки земель ”.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях) який  не повинен перевищувати 20 робочих днів з моменту підписання договору.
Прийняття заяв припиняється за три робочі дні до дати проведення конкурсу.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс:
 – заява;
– ліцензії на виконання землеоціночних робіт;
– кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів робіт;
– сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, зареєстрованого, у свою чергу, в Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
– довідку, яка має містити інформацію про досвід роботи з оцінки подібного майна, про кваліфікацію оцінювачів які будуть залучені суб’єктом для проведення  оцінки, кількість звітів з експертно грошової оцінки земельних ділянок, які на час проведення конкурсу підготовлені  претендентом;
Всі документи (за винятком оригіналів та нотаріально завірених копій, виданих іншими установами) повинні бути завірені в установленому порядку.
Строк подання конкурсної документації: до  «08» березня  2021 року (включно).
Поштова адреса, за якою подаються документи: 60236 Чернівецька обл. м. Новодністровськ, мікрорайон „Діброва”, буд.25, Новодністровська міська рада.
Конкурс відбудеться  «11» березня 2021 року  об 11.00 год, за адресою: м. Новодністровськ, мікрорайон „Діброва”, буд.25. Телефон для довідок: (03741) 3-15-45.
Подання конкурсної документації: з «22» лютого 2021 р. до «08» березня  2021 року (включно) за адресом: м. Новодністровськ, мікрорайон „Діброва”, буд. 25, Новодністровська міська рада.»