« ОГОЛОШЕННЯ З ВІДБОРУ ВИКОНАВЦІВ РОБІТ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ»


Інформація Новодністровської міської ради Чернівецької області про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою.
Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу комунальної власності несільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах).
Дані про земельну ділянку:
Земельна ділянка комунальної власності, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, орієнтовна площа – 0,8600 га, місце розташування: Чернівецька обл. м.Новодністровськ, мікрорайон «Мододіжний».
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, обов’язково робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою ”.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях) який  не повинен перевищувати 6 міс.
Прийняття заяв припиняється за три робочі дні до дати проведення конкурсу.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою:
— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт із землеустрою;
— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);
— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
— копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників;
— інформація про кількість розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за попередні 24 місяці;
— проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.
Строк подання конкурсної документації: до  «08» березня 2021 року (включно).
Поштова адреса, за якою подаються документи: 60236 Чернівецька обл. м. Новодністровськ, мікрорайон „Діброва”, буд.25, Новодністровська міська рада.
Конкурс відбудеться  «11» березня 2021 року об 11.30 год за адресою: м. Новодністровськ, мікрорайон „Діброва”, буд.25.
Телефон для довідок : (03741) 3-15-45.
Подання конкурсної документації: з «22» лютого 2021 р. до «08» березня 2021 року (включно) за адресом: м. Новодністровськ, мікрорайон „Діброва”,25, Новодністровська міська рада.