30 червня – граничний строк сплати


У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області нагадують, що 30 червня граничний термін сплати :

акцизного податку за травень 2021 року (п. 57.1 ст. 57 та п.п. 222.1.1 п. 222.1 ст. 222 Податкового кодексу України);

військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень 2021 року (п.п. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168, п. 161 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України);

податку на додану вартість за травень 2021 року (п. 57.1 ст. 57 та п. 203.2 ст. 203 Податкового кодексу України);

податку на доходи фізичних осіб із загальної суми доходів у вигляді процентів, нарахованих за травень 2021 року на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці (п. 170.4 ст. 170 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)) та з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень 2021 року (п.п. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168 Кодексу);

змельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) за травень 2021 року (п. 287.3 та п. 287.4 ст. 287 Податкового кодексу України);

рентної плати : за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за травень 2021 року (п. 257.5 ст. 257 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)); за користування радіочастотним ресурсом України за травень 2021 року (п. 257.5 ст. 257 Кодексу); за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за травень 2021 року (п. 257.5 ст. 257 Кодексу); за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за травень 2021 року (п. 257.5 ст. 257 Кодексу).