Виконавчий комітет схвалив прогноз бюджету Новодністровської ТГ на 2022-2024 роки


14 вересня було скликано позачергове засідання виконавчого комітету для розгляду питання Про прогноз бюджету Новодністровської міської територіальної громади на 2022-2024 роки і схвалення запропонованих показників.
Потребу здійснювати довгострокове планування місцевих бюджетів регламентовано на державному рівні. Вважається, що таким чином буде створено ефективний механізм управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, що дозволить оцінити фінансові можливості і потреби, необхідні для здійснення запланованих цілей та баланс між надходженнями та видатками на кожний рік прогнозу.
Цілями бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки є виконання завдань бюджетної політики громади та забезпечення відкритості у їх реалізації, визначення і дотримання чітких пріоритетів у сфері бюджетних видатків, підвищення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за їх ефективне та раціональне використання, удосконалення розподілу коштів громади, спрямованих на досягнення стратегічних пріоритетів її розвитку.
Пріоритетами визначено:
• конкурентоспроможна економіка громади,
• підвищення комфортності життя мешканців громади,
• громада з якісною соціальною сферою, різноформатним культурним та спортивним середовищем.
Загальні показники доходів бюджету:
на 2022 рік 90 939 100грн.,
на 2023 рік 97 817 800 грн.
на 2024 рік 103 420 500 грн.
*Прогнозні показники можуть перебувати під впливом потенційних чинників як макроекономічного середовища, так і дій чи рішень центральних органів влади.
Ризиками невиконання прогнозних показників та заходів з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є:
– зміни бюджетного та податкового законодавства;
– зміна податкових ставок, термінів і правил сплати податків;
– введення або відміна пільг;
– несприятливі події у національній економіці;
– прийняття на державному рівні рішень, які призводять до збільшення видатків, без передачі фінансового ресурсу на їх виконання;
– інфляційний фактор;
– зростання цін на товари, послуги та енергоносії;
– зміни обсягу міжбюджетних трансфертів та порядку їх використання;
– зміна мінімальної заробітної плати, умов оплати праці.
Мінімізація зазначених ризиків не залежить від зусиль органів місцевої влади, тому у разі їх виникнення прогнозні показники будуть змінюватися.